Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Brug funktionen ELLER, én af de logiske funktioner, til at beslutte, om alle tilstande i en test er SANDE.

Eksempel

Eksempler på brug af funktionen ELLER.

Funktionen ELLER returnerer SAND, hvis alle argumenterne evalueres til SAND og returnerer FALSK, hvis alle argumenterne evalueres til FALSK.

Én almindelig anvendelse af funktionen ELLER er at udvide anvendeligheden af andre funktioner, der udfører logiske test. Eksempelvis udfører funktionen HVIS en logisk test og returnerer derefter én værdi, hvis testen evalueres til SAND, og en anden værdi, hvis testen evalueres til FALSK. Ved at bruge funktionen ELLER som argumentet logisk_test for funktionen HVIS kan du teste mange forskellige betingelser i stedet for blot én.

Syntaks

ELLER(logisk1, [logisk2], ...)

Syntaksen for funktionen ELLER har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

Logisk1

Obligatorisk. Den første tilstand, du vil teste, der kan evalueres til enten SAND eller FALSK.

Logisk2, ...

Valgfrit. Yderligere tilstande, du vil teste, der kan evalueres til enten SAND eller FALSK, op til maksimalt 255 tilstande.

Bemærkninger

  • Argumenterne skal evalueres som logiske værdier, f.eks. SAND eller FALSK, eller i matrixer eller referencer, som indeholder logiske værdier.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst eller tomme celler, ignoreres disse værdier.

  • Hvis det angivne område ikke indeholder nogen logiske værdier, returnerer ELLER #VÆRDI! som fejlværdi.

  • Du kan bruge en ELLERmatrixformel til at se, om en værdi forekommer i en matrix. For at angive en matrixformel skal du trykke på CTRL+SKIFT+ENTER.

Eksempler

Her er nogle generelle eksempler på brug af ELLER alene og sammen med HVIS.

Eksempler på brug af funktionen ELLER med funktionen HVIS

Formel

Beskrivelse

= ELLER(A2>1,A2<100)

Viser SAND, hvis A2 er større end 1 ELLER mindre end 100, og viser ellers FALSK.

= HVIS (ELLER (A2 > 1, A2 < 100), A3; "værdien er uden for området")

Viser en værdi i celle A3, hvis den er større end 1 ELLER mindre end 100, og viser ellers meddelelsen "Værdien er uden for området".

=HVIS(ELLER(A2<0,A2>50),A2,"Værdien er uden for området")

Viser en værdi i celle A2, hvis den er mindre end 0 ELLER større end 50, og ellers vises en meddelelse.

Beregning af salgsprovision

Her er et ret almindelige scenarie, hvor vi er har brug for at beregne, om sælgere er berettiget en provision ved hjælp af HVIS og ELLER.

Eksempel på brug af HVIS og ELLER til at beregne salgsprovision.
  • =Hvis(ELLER(B14>=$B$4;C14>=$B$5);B14*$B$6;0)HVIS samlet salg er større end eller lig med (>=) salgsmålet, ELLER konti er større end eller lig med (>=) kontomålet, ganges samlet salg med provision i %, ellers returneres 0.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Relaterede emner

Video: Avancerede HVIS-funktioner
Få mere at vide om, hvordan du bruger indlejrede funktioner i en formel
Funktionen
HVISFunktionen
OGFunktionen
IKKEOversigt over formler i Excel
Sådan undgår du ødelagte formler
Registrere fejl i formler
Tastaturgenveje i Excel
Logiske funktioner (reference)
Excel-funktioner (alfabetisk)
Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×