Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Brug funktionen OG, én af de logiske funktioner, til at bestemme, om alle tilstande i en test er SANDE.

Eksempel

Eksempler på funktionen OG

Funktionen OG returnerer SAND, hvis alle argumenterne evalueres til SAND og returnerer FALSK, hvis ét eller flere argumenter evalueres til FALSK.

Én almindelig anvendelse af funktionen OG er at udvide anvendeligheden af andre funktioner, der udfører logiske test. Eksempelvis udfører funktionen HVIS en logisk test og returnerer derefter én værdi, hvis testen evalueres til SAND, og en anden værdi, hvis testen evalueres til FALSK. Ved at bruge funktionen OG som argumentet logisk_test for funktionen HVIS kan du teste mange forskellige betingelser i stedet for blot én.

Syntaks

OG(logisk1, [logisk2], ...)

Syntaksen for funktionen OG har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

Logisk1

Obligatorisk. Den første tilstand, du vil teste, der kan evalueres til enten SAND eller FALSK.

Logisk2, ...

Valgfrit. Yderligere tilstande, du vil teste, der kan evalueres til enten SAND eller FALSK, op til maksimalt 255 tilstande.

Bemærkninger

  • Argumenterne skal evalueres til logiske værdier, f.eks. SAND eller FALSK, eller de skal være matrixer eller referencer, der indeholder logiske værdier.

  • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst eller tomme celler, ignoreres disse værdier.

  • Hvis det angivne område ikke indeholder logiske værdier, returnerer OG #VALUE! som fejl.

Eksempler

Her er nogle generelle eksempler på brug af OG alene og sammen med HVIS.

Eksempler på brug af funktionen HVIS med OG

Formel

Beskrivelse

= OG(A2>1,A2<100)

Viser SAND, hvis A2 er større end 1 OG mindre end 100, og ellers vises FALSK.

=HVIS(OG(A2<A3,A2<100),A2,"Værdien er uden for området")

Viser værdien i A2, hvis den er mindre end A3 OG mindre end 100, ellers vises meddelelsen "Værdien er uden for området".

=HVIS (OGD(A3>1,A3<100),A3,"Værdien er uden for området")

Viser værdien i celle A3, hvis den er større end 1 OG mindre end 100, ellers vises en meddelelse. Du kan erstatte en meddelelse efter eget valg.

Beregning af bonus

Her er et ret almindeligt scenarie, hvor vi har brug for at beregne, om sælgere er berettiget til en provision ved hjælp af HVIS og OG.

Eksempel på beregning af salgsbonus med funktionerne HVIS og OG.  Formlen i celle E14 er =HVIS (OG(B14>=$B$7,C14>=$B$5),B14*$B$8,0)
  • =HVIS(OG(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)HVIS samlet salg er større end eller lig med (>=) salgsmålet, OG konti er højere end eller lig med (>=) kontomålet, så ganges det samlede salg med bonus i %, ellers returneres 0.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Relaterede emner

Video: Avancerede HVIS-funktioner
Lær at bruge indlejrede funktioner i en formel
Funktionen HVIS
FUNKTIONEN ELLER
NOT function
Oversigt over formler i Excel
Sådan undgår du ødelagte formler
Registrer fejl i formler
Tastaturgenveje i Excel
Logiske funktioner (reference)
Excel funktioner (alfabetisk)
Excel funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×