Indholdsfortegnelse
×
Formler og funktioner
Formler og funktioner

XLOOKUP

Brug XLOOKUP-funktionen, når du skal finde ting i en tabel efter række. Du kan f.eks. slå prisen på en bildel op ved hjælp af varenummeret eller finde et medarbejdernavn baseret på deres medarbejder-id. Med XLOOKUP kan du søge efter et søgeord i én kolonne og returnere et resultat fra den samme række i en anden kolonne, uanset hvilken side returkolonnen er på.

Bemærk!: XLOOKUP er ikke tilgængelig i Excel 2016 og Excel 2019, men du kan komme ud for en situation med at bruge en projektmappe i Excel 2016 eller Excel 2019 med funktionen XLOOKUP i den, der er oprettet af en anden bruger en nyere version af Excel.

Din browser understøtter ikke video. Installér Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Syntaks

XLOOKUP-funktion søger i et område eller en matrix, og returnerer derefter et element, der svarer til det første match, den finder. Hvis der ikke findes et match, kan XLOOKUP returnere det nærmeste (omtrentlige) match. 

=XLOOKUP(værdi_opslag, matrix_opslag, returner_matrix, [if_not_found], [match_mode], [search_mode]) 

Argument

Beskrivelse

opslagsværdi

Påkrævet*

Den værdi, der skal søges efter

*Hvis den udelades, returnerer XLOOKUP tomme celler, som findes i lookup_array.   

opslagsmatrix

Påkrævet

Den matrix eller det område, der skal søges i

return_array

Nødvendig

Den matrix eller det område, der skal søges i

[if_not_found]

Valgfrit

Hvis der ikke findes et gyldigt match, skal du returnere den [if_not_found]-tekst, du har angivet.

Hvis der ikke findes et gyldigt match, og [if_not_found] mangler, returneres #N/A.

[matchtilstand]

Valgfrit

Angiv sammenligningstypen:

0 – Nøjagtigt match. Hvis der ikke blev fundet nogen, skal du returnere #N/A. Dette er standardindstillingen.

-1 – Nøjagtigt match. Hvis der ikke blev fundet nogen, skal du returnere det næste mindre element.

1 – Nøjagtigt match. Hvis der ikke blev fundet nogen, skal du returnere det næste større element.

2 – et match med jokertegn, hvor *,? og ~ har en særlig betydning.

[søgetilstand]

Valgfrit

Angiv søgetilstand, der skal bruges:

1 – Udfør en søgning med start ved det første element. Dette er standardindstillingen.

1 – Udfør en omvendt søgning med start ved det sidste element.

2 – Udfør en binær søgning, der afhænger af, at lookup_array sorteres i stigenderækkefølge. Hvis det ikke er sorteret, returneres der ugyldige resultater.

2 – Udfør en binær søgning, der afhænger af, at opslagsmatrix sorteres i faldende rækkefølge. Hvis det ikke er sorteret, returneres der ugyldige resultater.

Eksempler

Eksempel 1    bruger XLOOKUP til at søge efter et landenavn i et område og derefter returnere dens internationale telefonkode. Den indeholder argumenterne lookup_value (celle F2), lookup_array (område B2:B11) og return_array (range D2:D11). Det omfatter ikke argumentet match_mode, da XLOOKUP producerer et nøjagtigt match som standard.

Eksempel på funktionen XLOOKUP, der bruges til at finde et medarbejdernavn og en afdeling baseret på medarbejder-id. Formlen er =XLOOKUP(B2,B5:B14,C5:C14).

Bemærk!: XLOOKUP bruger en opslagsmatrix og en returmatrix, hvorimod VLOOKUP bruger en enkelt tabelmatrix efterfulgt af et kolonneindeksnummer. Den tilsvarende VLOOKUP-formel ville i dette tilfælde være: =VLOOKUP(F2,B2:D11,3,FALSK)

———————————————————————————

Eksempel 2    søger efter medarbejderoplysninger baseret på en medarbejders id-nummer. I modsætning til VLOOKUP kan XLOOKUP returnere en matrix med flere elementer, så en enkelt formel kan returnere både medarbejdernavn og afdeling fra cellerne C5:D14.

Eksempel på funktionen XLOOKUP, der bruges til at finde et medarbejdernavn og en afdeling baseret på medarbejder-id. Formlen er =XLOOKUP(B2,B5:B14,C5:D14,0,1).

———————————————————————————

Eksempel 3    tilføjer et if_not_found-argument til den foregående eksempel.

Eksempel på funktionen XLOOKUP, der bruges til at finde et medarbejdernavn og en afdeling baseret på medarbejder-id med argumentet if_not_found. Formlen er =XLOOKUP(B2,B5:B14,C5:D14,0,1, "Medarbejder ikke fundet")

———————————————————————————

Eksempel 4    søger i kolonne C efter den personlige indtægt, der er angivet i celle E2, og finder en tilsvarende skatteprocent i kolonne B. Den sætter argumentet if_not_found, der skal returneres 0 (nul), hvis der ikke findes noget. Argumentet match_mode er sat til 1, hvilket betyder, at funktionen søger efter et nøjagtigt match, og hvis den ikke kan finde et, returneres det næste større element. Til sidst er argumentet search_mode sat til 1, hvilket betyder, at funktionen søger fra det første element til det sidste.

Billede af funktionen XLOOKUP, der bruges til at finde en momssats baseret på maksimal indtægt. Dette match er omtrent rigtigt. Formlen er: =XLOOKUP(E2,C2:C7,B2:B7,1,1)

Bemærk!: XARRAY's lookup_array kolonne er til højre for kolonnen return_array, mens VLOOKUP kun kan se fra venstre mod højre.

———————————————————————————

Eksempel 5    bruger en indlejret XLOOKUP-funktion til at udføre både et lodret og vandret match. Den søger først efter Bruttoresultat i kolonne B, søger derefter efter Kvtr1 i den øverste række i tabellen (området C5:F5), og returnerer til sidst værdien ved skæringspunktet mellem de to. Dette svarer til at bruge funktionerne INDEX og MATCH sammen.

Tip!: Du kan også bruge XLOOKUP til at erstatte funktionen HLOOKUP.

Billede af funktionen XLOOKUP, der bruges til at danne vandrette data fra en tabel ved at indlejre 2 XLOOKUP. Formlen er: =XLOOKUP(D2,$B 6:$B 17,XOPSLAG($C 3,$C 5:$G 5,$C 6:$G 17))

Bemærk!: Formlen i cellerne D3:F3 er: =XLOOKUP(D2,$B6:$B17,XLOOKUP($C3,$C5:$G5,$C6:$G17)).

———————————————————————————

Eksempel 6    anvender funktionen SUMog to indlejrede XLOOKUP-funktioner til at summere alle værdierne mellem to områder. I dette tilfælde vil vi summere værdierne for druer, bananer og inkludere pærer, som er mellem de to.

Brug af XLOOKUP med SUM til at sammenlægge værdierne i et område, der ligger mellem to markeringer

Formlen i celle E3 er: =SUM(XLOOKUP(B3,B6:B10,E6:E10):XLOOKUP(C3,B6:B10,E6:E10))

Hvordan fungerer det? XLOOKUP returnerer et område, så når formlen beregnes, ser den sådan ud: =SUM($E$7:$E$9). Du kan selv se, hvordan det fungerer, ved at markere en celle med en XLOOKUP-formel, der ligner denne, derefter vælge Formler > Formelrevision > Evaluer formel, og derefter vælge Evaluer for at gennemgå beregningen.

Bemærk!: Takket være Microsoft Excel MVP, Bill Jelen, for at foreslå dette eksempel.

———————————————————————————

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i Answers-forummet

Se også

Funktionen XSAMMENLIGN

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×