Nyheder: Ændringer af Excel-funktioner

For at give forbedret funktionsnøjagtighed, en ensartet funktionalitet, som opfylder forventningen, og funktionsnavne, der mere præcist beskriver deres funktionalitet, er flere Excel-funktioner er blevet opdateret, omdøbt eller føjet til funktionsbiblioteket i Excel 2010.

Af hensyn til bagudkompatibiliteten forbliver de omdøbte funktioner tilgængelige med deres gamle navn.

I denne artikel

Funktioner med nøjagtighedsforbedringer

I de følgende funktioner er der blevet implementeret forandringer af algoritmer for at forbedre funktionernes nøjagtighed og ydeevne. Eksempelvis: Da funktionen BETAFORDELING var unøjagtig, er der blevet implementeret en ny algoritme for at forbedre nøjagtigheden af denne funktion. Funktionen REST anvender nu nye algoritmer for at opnå både nøjagtighed og hastighed, og funktionen SLUMP anvender nu en ny, tilfældig talalgoritme.

Forbedret funktion

Funktionskategori

Funktionen ARCSINH

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Funktionen BETA.FORDELING, Funktionen BETAFORDELING

Statistiske funktioner (reference) , Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen BETA.INV, Funktionen BETAINV

Statistiske funktioner (reference) , Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen BINOMIAL.FORDELING, Funktionen BINOMIALFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen BINOMIAL.INV, Funktionen KRITBINOM

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen CHI2.INV.RT, Funktionen CHIINV

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen CHI2.TEST, Funktionen CHITEST

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen KONVERTER

Tekniske funktioner (reference)

Funktionen AKKUM.RENTE

Finansielle funktioner (reference)

Funktionen AKKUM.HOVEDSTOL

Finansielle funktioner (reference)

Funktionen FEJLFUNK

Tekniske funktioner (reference)

Funktionen FEJLFUNK.KOMP

Tekniske funktioner (reference)

Funktionen F.FORDELING.RT, Funktionen FFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen F.INV.RT, Funktionen FINV

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen DOBBELT.FAKULTET

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Funktionen GAMMA.FORDELING, Funktionen GAMMAFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen GAMMA.INV, Funktionen GAMMAINV

Statistiske funktioner (reference)

Kompatibilitetsfunktioner

Funktionen GAMMALN

Statistiske funktioner (reference)

Funktionen GEOMIDDELVÆRDI

Statistiske funktioner (reference)

Funktionen HYPGEO.FORDELING, Funktionen HYPGEOFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen IMAGLOG2

Tekniske funktioner (reference)

Funktionen IMAGPOTENS

Tekniske funktioner (reference)

Funktionen R.YDELSE

Finansielle funktioner (reference)

Funktionen IA

Finansielle funktioner (reference)

Funktionen LINREGR

Statistiske funktioner (reference)

Funktionen LOGNORM.FORDELING, Funktionen LOGNORMFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen LOGNORM.INV, Funktionen LOGNORMINV

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen REST

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Funktionen NEGBINOM.FORDELING, Funktionen NEGBINOMFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen NORMAL.FORDELING, Funktionen NORMALFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner

Funktionen NORM.INV, Funktionen NORMINV

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner

Funktionen STANDARD.NORM.FORDELING, Funktionen STANDARDNORMFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen STANDARD.NORM.INV, Funktionen STANDARDNORMINV

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen YDELSE

Finansielle funktioner (reference)

Funktionen H.YDELSE

Finansielle funktioner (reference)

Funktionen POISSON.FORDELING, Funktionen POISSON

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen RAND

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Funktionen STDAFVS, Funktionen STDAFV

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen T.FORDELING.RT, Funktionen TFORDELING

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen T.FORDELING.2T

Statistiske funktioner (reference)

Funktionen T.INV.2T, Funktionen TINV

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen VARIANSS, Funktionen VARIANS

Statistiske funktioner (reference), Kompatibilitetsfunktioner (reference)

Funktionen INTERN.RENTE

Finansielle funktioner (reference)

Toppen af siden

Omdøbte funktioner

Følgende Statistiske funktioner (reference) er blevet omdøbt, så de stemmer mere overens med funktionsdefinitionerne inden for videnskabens verden og med andre funktionsnavne i Excel. Beskrivelsen af de nye funktionsnavne afspejler også mere nøjagtigt deres funktionalitet. Eksempelvis: Da KRITBINOM returnerer det inverterede af den binomiale fordeling, er BINOM.INV et mere passende navn.

Nogle omdøbte funktioner, f.eks. BETA.FORDELING, har en ekstra parameter, så du kan angive den type fordeling (venstresidet kumulativ eller tæthedssandsynlighed).

For at opnå bagudkompatibilitet med tidligere versioner af Excel er funktionerne stadig tilgængelige med deres gamle navne i kategorien Kompatibilitetsfunktioner (reference). Men hvis bagudkompatibilitet ikke er påkrævet, bør du begynde at bruge de nye funktioner i stedet for.

Omdøbte statistiske funktioner

Omdøbt funktion

Kompatibilitetsfunktion

Funktionen BETA.FORDELING

Funktionen BETAFORDELING

Funktionen BETA.INV

Funktionen BETAINV

Funktionen BINOMIAL.FORDELING

Funktionen BINOMIALFORDELING

Funktionen BINOMIAL.INV

Funktionen KRITBINOM

Funktionen CHI2.FORD.RT

Funktionen CHIFORDELING

Funktionen CHI2.INV.RT

Funktionen CHIINV

Funktionen CHI2.TEST

Funktionen CHITEST

Funktionen KONFIDENS.NORM

Funktionen KONFIDENSINTERVAL

Funktionen KOVARIANS.P

KOVARIANS (Funktionen KOVARIANS)

Funktionen EKSP.FORDELING

Funktionen EKSPFORDELING

Funktionen F.FORDELING.RT

Funktionen FFORDELING

Funktionen F.INV.RT

Funktionen FINV

Funktionen F.TEST

Funktionen FTEST

Funktionen GAMMA.FORDELING

Funktionen GAMMAFORDELING

Funktionen GAMMA.INV

Funktionen GAMMAINV

Funktionen HYPGEO.FORDELING

Funktionen HYPGEOFORDELING

Funktionen LOGNORM.FORDELING

Funktionen LOGNORMFORDELING

Funktionen LOGNORM.INV

Funktionen LOGINV

Funktionen HYPPIGST.ENKELT

Funktionen HYPPIGST

Funktionen NEGBINOM.FORDELING

Funktionen NEGBINOMFORDELING

Funktionen NORMAL.FORDELING

Funktionen NORMFORDELING

Funktionen NORM.INV

Funktionen NORMINV

Funktionen STANDARD.NORM.FORDELING

Funktionen STANDARDNORMFORDELING

Funktionen STANDARD.NORM.INV

Funktionen STANDARDNORMINV

Funktionen FRAKTIL.MEDTAG

Funktionen FRAKTIL

Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG

Funktionen PROCENTPLADS

Funktionen POISSON.FORDELING

Funktionen POISSON

Funktionen KVARTIL.MEDTAG

Funktionen KVARTIL

Funktionen RANK.EQ

Funktionen PLADS

Funktionen STDEV.P

Funktionen STDAFVP

Funktionen STDEV.S

Funktionen STDAFV

Funktionen T.FORDELING.2T

Funktionen OVERSIGT

Funktionen T.FORDELING.RT

Funktionen OVERSIGT

Funktionen T.INV.2T

Funktionen TINV

Funktionen T.TEST

Funktionen TTEST

Funktionen VAR.P

Funktionen VARIANSP

Funktionen VAR.S

Funktionen VARIANS

Funktionen WEIBULL.FORDELING

Funktionen WEIBULL

Funktionen Z.TEST

Funktionen ZTEST

Toppen af siden

Nye funktioner

Følgende funktioner er tilføjet i Excel-funktionsbiblioteket. Disse funktioner kan bruges i den aktuelle version af Excel, men er ikke kompatible med tidligere versioner af Excel. Hvis bagudkompatibilitet er påkrævet, kan du køre Kompatibilitetskontrol, så du kan foretage de nødvendige ændringer i dit regneark for at undgå fejl.

Ny funktion

Funktionskategori

Formål

Funktionen ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL

Dato- og klokkeslætfunktioner (reference)

Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen ARBEJDSDAG.INTL

Dato- og klokkeslætfunktioner (reference)

Returnerer serienummeret for datoen før eller efter et angivet antal arbejdsdage ved hjælp af parametre for at angive, hvilke og hvor mange dage der er weekenddage

Funktionen SAMLING

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Returnerer en samling på en liste eller i en database

Funktionen LOFT.PRECISE

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet op.

Funktionen ISO.CEILING

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Runder et tal op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af betydning

Funktionen CHI2.FORDELING

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen CHI2.INV

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer fordelingsfunktionen for betafordelingen

Funktionen KONFIDENST

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien for en population ved hjælp af en Students t-fordeling

Funktionen KOVARIANS.S

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt

Funktionen ERF.PRECISE

Tekniske funktioner (reference)

Returner fejlfunktionen

Funktionen ERFC.PRECISE

Tekniske funktioner (reference)

Returnerer den komplementære FEJLFUNK-funktion integreret mellem x og uendeligt

Funktionen F.FORDELING

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen

Funktionen F.INV

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen

Funktionen AFRUND.GULV.PRECISE

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Afrunder et tal til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet op.

Funktionen GAMMALN.PRECISE

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x)

Funktionen HYPPIGST.FLERE

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer en lodret matrix af de hyppigst forekommende, eller gentagne, værdier i en matrix eller et dataområde

Funktionen FRAKTIL.UDELAD

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer den k'te fraktil for værdier i et interval, hvor k ligger i intervallet fra 0 til 1, begge eksklusive

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (fra 0 til 1, begge eksklusive) af datasættet

Funktionen KVARTIL.UDELAD

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdier fra 0..1, begge eksklusive

Funktionen PLADS.GNSN

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer rangen for et tal på en liste med tal

Funktionen T.FORDELING

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer procentpointene (sandsynlighed) for Students t-fordeling

Funktionen T.INV

Statistiske funktioner (reference)

Returnerer værdien for fordelingsfunktion for Students t-fordeling som en funktion af sandsynligheden og frihedsgraderne

Toppen af siden

Bagudkompatibilitet

Hvis du skal dele dit regneark med andre personer, som ikke har Excel 2010 installeret, kan du bruge kompatibilitetsfunktionerne i stedet for de omdøbte funktioner. Tidligere versioner af Excel genkender de gamle navne og leverer de forventede resultater.

Sådan finder du kompatibilitetsfunktioner

Gør følgende for at finde kompatibilitetsfunktioner:

  1. Klik på Indsæt funktion i gruppen Funktionsbibliotek på fanen Formler.

  2. Klik på Kompatibilitet i feltet Eller vælg en kategori.

    Dialogboksen Indsæt funktion

Sådan vælger du den rigtige funktion i regnearket

Når du begynder at indtaste en funktion i regnearket, viser Autofuldførelse både omdøbte funktioner og kompatibilitetsfunktioner. Ved at skelne mellem ikonerne bliver det nemmere for dig at klikke på den, du vil bruge.

Eksempel på Autofuldførelse af formel

Kontrol af kompatibilitetsproblemer

Som nævnt tidligere i denne artikel er de nye funktioner ikke kompatible med tidligere versioner af Excel. Tidligere versioner af Excel genkender ikke de nye funktioner og viser fejlen #NAVN? i stedet for de forventede resultater. Før du gemmer din projektmappe i et filformat fra en tidligere version af Excel, kan du køre Kompatibilitetskontrol for at afgøre, om der er brugt nye funktioner. På den måde kan du foretage de nødvendige ændringer for at undgå fejl.

Gør følgende for at køre Kompatibilitetskontrol:

  1. Klik på Office-knappen, og klik derefter på Oplysninger.

  2. Klik på Kontrollér, om der er problemer under Klargør til distribution, og klik derefter på Kør kompatibilitetskontrol.

    Dialogboksen Kompatibilitetskontrol

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

×