Κεφάλαιο 7: Προσαρμογή του Αφηγητή

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο προσαρμογής του Αφηγητή, ώστε να λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Περιγράφει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή του τρόπου εκκίνησης του Αφηγητή, τον όγκο των δεδομένων που θα ακούτε όταν πληκτρολογείτε, αν η ένταση του ήχου από άλλες εφαρμογές θα μειώνεται κατά την εκτέλεση του Αφηγητή, καθώς επίσης την αλλαγή των εντολών του Αφηγητή σε συντομεύσεις πληκτρολογίου της επιλογής σας. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης λογισμικού μετατροπής κειμένου σε ομιλία (TTS) τρίτων κατασκευαστών για την προσθήκη περισσότερων φωνών στον Αφηγητή.

Μπορείτε να βρείτε τις περισσότερες από αυτές τις επιλογές στις ρυθμίσεις του Αφηγητή πατώντας τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + N

Γενικές ρυθμίσεις (Χρήση του Αφηγητή)

αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το διακόπτη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του Αφηγητή καθώς και συνδέσεις για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του Αφηγητή και αυτόν τον οδηγό.

Επιλογές εκκίνησης

 • Επιτρέψτε στο πλήκτρο συντόμευσης να εκκινήσει τον Αφηγητή. Εκκινήστε και τερματίστε τον Αφηγητή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Ctrl + Enter σε ένα πληκτρολόγιο ή το κουμπί των Windows + το κουμπί αύξησης της έντασης σε μια συσκευή αφής.

 • Ξεκινήστε τον Αφηγητή μετά την είσοδό μου.Ο Αφηγητής θα εκκινείται αυτόματα όταν πραγματοποιείτε είσοδο στον υπολογιστή.

 • Εκκίνηση του Αφηγητή πριν από την είσοδο για όλους τους χρήστες. Ο Αφηγητής θα εκτελείται στον υπολογιστή πριν από την είσοδο οποιουδήποτε χρήστη.

 • Εμφάνιση της αρχικής σελίδας του Αφηγητή κατά την εκκίνηση του Αφηγητή. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή στην αρχική σελίδα του Αφηγητή.

 • Ελαχιστοποιήστε την αρχική σελίδα του Αφηγητή στο δίσκο συστήματος. Όταν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, ο Αφηγητής θα ελαχιστοποιείται στην περιοχή ειδοποιήσεων συστήματος αντί για τη γραμμή εργασιών.

Εξατομίκευση της φωνής του Αφηγητή

 • Επιλέξτε μια φωνή. Επιλέξτε ανάμεσα στις διαφορετικές διαθέσιμες φωνές του Αφηγητή στη γλώσσα σας. Ο Αφηγητής εκφωνεί κατά μέσο όρο έως και 400 περίπου λέξεις ανά λεπτό. Ωστόσο, οι φωνές Microsoft David, Microsoft Zira και Microsoft Mark στην αγγλική γλώσσα προσφέρουν ταχύτητα περίπου 800 λέξεων ανά λεπτό.

 • Μάθετε πώς να προσθέτετε περισσότερες φωνές. Ο Αφηγητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προγράμματα σύνθεσης ομιλίας που βασίζονται σε SAPI 5. Αφού εγκατασταθούν, οι φωνές θα εμφανίζονται στη λίστα φωνών, από όπου θα μπορείτε να τις επιλέξετε. Ορισμένες τρίτες υπηρεσίες παροχής είναι οι Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence και Vocalizer Expressive. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη φωνών στο προσάρτημα A: υποστηριζόμενες γλώσσες και φωνές.

Σημείωση: Οι παραπάνω επιλογές παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Η Microsoft δεν υποστηρίζει κανένα συγκεκριμένο λογισμικό τρίτων, ούτε είναι σε θέση να προσφέρει οποιαδήποτε υποστήριξη για την εγκατάσταση και τη χρήση του. Για βοήθεια σχετικά με οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα, επικοινωνήστε με τον αρχικό κατασκευαστή.

 • Ταχύτητα. Ελέγξτε την ταχύτητα με την οποία εκφωνεί ο Αφηγητής.

 • Πίσσα. Προσαρμόστε τον τόνο της φωνής του Αφηγητή.

 • Ένταση. Προσαρμόστε την ένταση ήχου με την οποία εκφωνεί ο Αφηγητής.

 • Μειώστε την ένταση των άλλων εφαρμογών. Η ένταση ήχου από άλλες εφαρμογές μειώνεται ώστε να μπορείτε να ακούσετε καλύτερα τον Αφηγητή.

 • Επιλέξτε το σημείο όπου θα ακούσετε τη φωνή του Αφηγητή. Ο Αφηγητής σάς επιτρέπει να επιλέξετε την προεπιλεγμένη συσκευή ήχου σας.

Αλλαγή των στοιχείων που ακούτε κατά την ανάγνωση και την αλληλεπίδραση

 • Αλλαγή του επιπέδου λεπτομερειών που παρέχει ο Αφηγητής σχετικά με το κείμενο. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: μόνο κείμενο, ορισμένες λεπτομέρειες ελέγχου, όλες τις λεπτομέρειες του στοιχείου ελέγχου, ορισμένες λεπτομέρειες κειμένου και όλες τις λεπτομέρειες του κειμένου.

 • Αλλαγή του τρόπου ανάγνωσης του κειμένου με κεφαλαία. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: μην αναγγείλετε, αυξήστε το αγωνιστικό χώρο και πείτε "Cap".

 • Να δίνεται έμφαση στο μορφοποιημένο κείμενο από τη φωνή του Αφηγητή. Η φωνή του Αφηγητή θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο μορφοποιημένο κείμενο.

 • Ακρόαση φωνητικών κατά την ανάγνωση κατά χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ο αφηγητής θα διαβάζει το γράμμα A ως "άλφα".

 • Να χρησιμοποιείται η στίξη από τον Αφηγητή για τον καθορισμό των παύσεων κατά την ανάγνωση.

 • Ακρόαση πρόσθετων λεπτομερειών, όπως κείμενο βοήθειας, για κουμπιά και άλλα στοιχεία ελέγχου.

 • Αλλαγή του επιπέδου περιβάλλοντος που παρέχει ο Αφηγητής για κουμπιά και άλλα στοιχεία ελέγχου. Οι επιλογές περιλαμβάνουν: Χωρίς περιβάλλον, Μόνο ήχοι, Άμεσο περιβάλλον, Όνομα και τύπος άμεσου περιβάλλοντος, Πλήρες περιβάλλον του νέου στοιχείου ελέγχου και Πλήρες περιβάλλον παλιών και νέων στοιχείων ελέγχου.

 • Προσαρμογή όταν ο Αφηγητής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα κουμπιά και άλλα στοιχεία ελέγχου. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τα εξής: Μετά από τα στοιχεία ελέγχου ή Πριν από τα στοιχεία ελέγχου.

  • Για να ακούσετε το τρέχον περιβάλλον ανά πάσα στιγμή, πατήστε Αφηγητής + κάθετο (/).

  • Για να αλλάξετε το επίπεδο του περιβάλλοντος που έχει διαβαστεί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων αφηγητής + ALT + εμπρός κάθετο (/).

  • Για να αλλάξετε το εάν το περιβάλλον θα διαβαστεί πριν ή μετά το τρέχον στοιχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων αφηγητής + CTRL + διαγώνια (/).

 • Ακρόαση υποδείξεων σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με κουμπιά και άλλα στοιχεία ελέγχου.

 • Να ανακοινώνει ο Αφηγητής γιατί δεν είναι δυνατή η εκτέλεση μιας ενέργειας.

 • Ακρόαση ήχων μόνο για συνήθεις ενέργειες. Οι συνήθεις ενέργειες περιλαμβάνουν ενέργειες όπως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας σάρωσης και η προσέγγιση μιας σύνδεσης.

 • Ο Αφηγητής να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο Outlook (πειραματική). Όταν αυτό είναι επιλεγμένο, το Outlook θα σας επιτρέψει να διαθέτετε διαλογή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με πιο φυσικό τρόπο.

Αλλαγή των στοιχείων που ακούτε κατά την πληκτρολόγηση

 • Ακρόαση γραμμάτων, αριθμών και σημείων στίξης κατά την πληκτρολόγηση. Οι χαρακτήρες ανακοινώνονται αμέσως μετά την πληκτρολόγησή τους. Αυτή η ρύθμιση μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί πατώντας τον Αφηγητή + 2.

 • Ακρόαση λέξεων κατά την πληκτρολόγηση. Οι λέξεις που πληκτρολογείτε ανακοινώνονται αμέσως μετά την πληκτρολόγησή τους

 • Ακρόαση λειτουργικών πλήκτρων κατά την πληκτρολόγηση

 • Ακρόαση πλήκτρων βέλους, Tab και άλλων πλήκτρων περιήγησης κατά την πληκτρολόγηση

 • Ακρόαση κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής, όπως των πλήκτρων Caps lock και Num lock.

 • Ακρόαση πλήκτρων Shift, Alt και άλλων πλήκτρων τροποποίησης κατά την πληκτρολόγηση

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου

 • Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου. Η Τυπική διάταξη του Αφηγητή μοιάζει περισσότερο με τις διατάξεις πληκτρολογίου που μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει σε άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αρχική διάταξη πληκτρολογίου του Αφηγητή, επιλέξτε το πληκτρολόγιο παλαιού τύπου. Μάθετε τις εντολές για κάθε πληκτρολόγιο στο Παράρτημα Β: Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

 • Επιλέξτε κλειδί Αφηγητή. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Caps Lock, το πλήκτρο Insert ή και τα δύο στις εντολές του Αφηγητή. Τα πλήκτρα Caps Lock και Insert λειτουργούν ως το πλήκτρο Αφηγητή από προεπιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από αυτά τα πλήκτρα σε οποιαδήποτε εντολή χρησιμοποιεί το πλήκτρο Αφηγητή.

Σημείωση:Αν χρησιμοποιείτε Ιαπωνικό πληκτρολόγιο 106, τα προεπιλεγμένα πλήκτρα του Αφηγητή είναι το Insert και το NonConvert.

 • Κλειδώστε το πλήκτρο του Αφηγητή, ώστε να μην χρειάζεται να το πιέσω για κάθε εντολή. Όταν πατήσετε ένα από τα πλήκτρα, θα παραμείνει σε κατάσταση "πατημένο" μέχρι να το πατήσετε ξανά για να το απενεργοποιήσετε. Μπορείτε, επίσης, να κλειδώσετε το πλήκτρο Αφηγητή πατώντας Αφηγητής + Z. Αυτή η λειτουργία μπορεί να είναι αποπροσανατολιστική εάν δεν την έχετε συνηθίσει, επομένως χρησιμοποιήστε την με προσοχή εάν επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε.

 • Στα πληκτρολόγια αφής, ενεργοποιήστε τα πλήκτρα όταν σηκώνω το δάχτυλό μου . Οι χαρακτήρες καταχωρούνται αμέσως μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας από το πληκτρολόγιο αφής.

 • Δημιουργήστε τις δικές σας εντολές πληκτρολογίου

 1. Επιλέξτε την εντολή για προσαρμογή.

 2. Επιλέξτε Αλλαγή συντόμευσης πληκτρολογίου για την εντολή.

 3. Στο παράθυρο Πληκτρολογήστε μια συντόμευση πληκτρολογίου, πληκτρολογήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πληκτρολόγιό σας. Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε συνδυασμό πλήκτρων τροποποίησης (Control, Shift, Alt, Caps Lock ή το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows) μαζί με ένα πλήκτρο μη τροποποίησης. Χρησιμοποιήστε πλήκτρα λειτουργιών και του αριθμητικού πληκτρολογίου χωρίς πλήκτρα τροποποίησης.

 4. Επιλέξτε Επαναφορά όλων των προεπιλογών για να επαναφέρετε όλες τις εντολές στις προεπιλεγμένες τους ρυθμίσεις. Για να βρείτε αυτήν τη ρύθμιση, πατήστε τα πλήκτρα Alt + Tab μετά την εκκίνηση του Αφηγητή, επιλέξτε το παράθυρο ρυθμίσεων του Αφηγητή και επιλέξτε Εντολές.

Χρήση του δρομέα του Αφηγητή

 • Εμφάνιση του δρομέα του Αφηγητή. Ο δρομέας του Αφηγητή επισημαίνεται με ένα μπλε πλαίσιο εστίασης.

 • Μετακίνηση του δρομέα με το δρομέα του Αφηγητή καθώς ο Αφηγητής διαβάζει κείμενο . Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο Αφηγητής θα μετακινεί το σημείο εισαγωγής κειμένου κατά την περιήγηση ανά προβολές, όπως χαρακτήρες και λέξεις.

 • Συγχρονισμός του δρομέα του αφηγητή και της εστίασης του συστήματος . Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, ο δρομέας του Αφηγητή και ο δρομέας του συστήματος θα συγχρονιστούν, όταν είναι δυνατό.

 • Ανάγνωση οθόνης και αλληλεπίδραση με χρήση του ποντικιού. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, ο Αφηγητής διαβάζει το στοιχείο που βρίσκεται κάτω από τον δείκτη του ποντικιού. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να μετακινήσετε το ποντίκι.

 • Επιλέξτε τη λειτουργία περιήγησης του δρομέα του Αφηγητή .Διατίθενται δύο καταστάσεις λειτουργίας: κανονική και για προχωρημένους. Η κανονική λειτουργία είναι η προτεινόμενη και επιτρέπει τη μετακίνηση του Αφηγητή μεταξύ διαφόρων στοιχείων, όπως συνδέσεις, πίνακες και άλλα στοιχεία. Η λειτουργία για προχωρημένους σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τα τέσσερα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα του Αφηγητή μέσω μιας προγραμματικής αναπαράστασης μιας εφαρμογής.

Χρήση Μπράιγ

Για να χρησιμοποιήσετε μια οθόνη Μπράιγ με τον Αφηγητή, επιλέξτε το κουμπί Λήψη και εγκατάσταση μπράιγ. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο κεφάλαιο 8: χρήση του Αφηγητή με τη γραφή Brailleκαι για μια πλήρη λίστα των υποστηριζόμενων οθονών, μεταβείτε στο παράρτημα γ: υποστηριζόμενες οθόνες Braille.

Διαχείριση των δεδομένων και των υπηρεσιών σας

 • Συγχρονισμός των ρυθμίσεών μου . Επιλέξτε το κουμπί Χρήση τρεχουσών ρυθμίσεων πριν από την είσοδο, αν θέλετε να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις του Αφηγητή οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σας. Αυτό προτείνεται αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σειριακή οθόνη Μπράιγ.

 • Βρείτε περιγραφές εικόνων, τίτλους σελίδων και δημοφιλείς συνδέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία, μεταβείτε στην ενότητα "Αφήστε τον Αφηγητή να αρπάξει πληροφορίες από το Web" στο κεφάλαιο 2.

Βοηθήστε στη βελτίωση του Αφηγητή

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη για να στέλνετε δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου και επιδόσεων κατά τη χρήση του Αφηγητή. Για να στείλετε σχόλια σχετικά με τον Αφηγητή, πατήστε Αφηγητής + Alt + F.

Επόμενο: Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×