פונקציות סטטיסטיות (חומר עזר)

כדי לקבל מידע מפורט אודות פונקציה, לחץ על שמה בעמודה הראשונה.

הערה: סמני הגירסה מציינים את הגירסה של Excel שבה הוצגה פונקציה. פונקציות אלה אינן זמינות בגירסאות קודמות. לדוגמה, סמן של גירסת 2013 מציין שפונקציה זו זמינה ב- Excel 2013 ובכל הגירסאות המתקדמות יותר.

פונקציה

תיאור

הפונקציה AVEDEV

החזרת ממוצע הסטיות המוחלטות של נקודות נתונים מהממוצע שלהן

הפונקציה AVERAGE

החזרת הממוצע של הארגומנטים

AVERAGEA (הפונקציה AVERAGEA)

החזרת הממוצע של הארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה AVERAGEIF

החזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים בטווח העונים על קריטריונים נתונים

הפונקציה AVERAGEIFS

החזרת הממוצע (ממוצע חשבוני) של כל התאים העונים על קריטריונים מרובים

הפונקציה BETA.DIST
זרימת עבודה

החזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת של ביתא

הפונקציה BETA.INV
זרימת עבודה

החזרת ההופכי של פונקציית ההתפלגות המצטברת עבור התפלגות ביתא שצוינה

הפונקציה BINOM.DIST
זרימת עבודה

החזרת הסתברות ההתפלגות הבינומית של איבר בודד

BINOM.DIST.RANGE (הפונקציה BINOM.DIST.RANGE)
Office

החזרת ההסתברות של תוצאת ניסיון באמצעות התפלגות בינומית

הפונקציה BINOM.INV
זרימת עבודה

החזרת הערך הקטן ביותר שעבורו ההתפלגות הבינומית המצטברת קטנה מערך קריטריון או שווה לו

הפונקציה CHISQ.DIST
זרימת עבודה

החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

הפונקציה CHISQ.DIST.RT
זרימת עבודה

החזרת ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הפונקציה CHISQ.INV
זרימת עבודה

החזרת פונקציית הצפיפות של הסתברות הביתא המצטברת

הפונקציה CHISQ.INV.RT
זרימת עבודה

החזרת ההופכי של ההסתברות החד-זנבית של התפלגות חי-בריבוע

הפונקציה CHISQ.TEST
זרימת עבודה

החזרת מבחן האי-תלות

הפונקציה CONFIDENCE.NORM
זרימת עבודה

החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה

הפונקציה CONFIDENCE.T
זרימת עבודה

החזרת הרווח בר-הסמך עבור ממוצע אוכלוסייה, באמצעות התפלגות t של סטודנט

הפונקציה CORREL

החזרת מקדם המיתאם בין שתי סדרות נתונים

COUNT (הפונקציה COUNT)

ספירת כמות המספרים המופיעים ברשימת הארגומנטים

COUNTA (הפונקציה COUNTA)

ספירת כמות הערכים המופיעים ברשימת הארגומנטים

COUNTBLANK (הפונקציה COUNTBLANK)

ספירת מספר התאים הריקים בטווח

הפונקציה COUNTIF

ספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריון נתון

הפונקציה COUNTIFS

ספירת מספר התאים בטווח העונים על קריטריונים מרובים

הפונקציה COVARIANCE.P
זרימת עבודה

החזרת השונות המשותפת, ממוצע המכפלות של צמדי סטיות

הפונקציה COVARIANCE.S
זרימת עבודה

החזרת השונות המשותפת המדגמית, ממוצע המכפלות של סטיות עבור כל זוג של נקודות נתונים בשתי סדרות נתונים

DEVSQ (הפונקציה DEVSQ)

החזרת סכום ריבועי הסטיות

הפונקציה EXPON.DIST
זרימת עבודה

החזרת ההתפלגות המעריכית

הפונקציה F.DIST
זרימת עבודה

החזרת התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.DIST.RT
זרימת עבודה

החזרת התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.INV
זרימת עבודה

החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.INV.RT
זרימת עבודה

החזרת ההופכי של התפלגות ההסתברות F

הפונקציה F.TEST
זרימת עבודה

החזרת התוצאה של מבחן F

הפונקציה FISHER

החזרת טרנספורמציית פישר

הפונקציה FISHERINV

החזרת ההופכי של טרנספורמציית פישר

FORECAST (הפונקציה FORECAST)

החזרת ערך לאורך מגמה ליניארית

הערה: ב- Excel 2016, פונקציה זו מוחלפת על-ידי FORECAST.LINEAR כחלק מפונקציות החיזוי החדשות, אך היא עדיין זמינה לצורך תאימות לגירסאות קודמות.

הפונקציה FORECAST.ETS
Excel 2016

מחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים (היסטוריים) קיימים באמצעות גירסת AAA של האלגוריתם Exponential Triple Smoothing (‏ETS)

הפונקציה FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

מחזירה רווח בר-סמך עבור ערך התחזית בתאריך היעד שצוין

הפונקציה FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

מחזירה את אורך הדפוס החוזר על עצמו ש- Excel מזהה עבור סדרת הזמנים שצוינה

הפונקציה FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

מחזירה ערך סטטיסטי כתוצאה של חיזוי סידרת הזמן.

הפונקציה FORECAST.LINEAR
Excel 2016

מחזירה ערך עתידי בהתבסס על ערכים קיימים

FREQUENCY (הפונקציה FREQUENCY)

החזרת התפלגות שכיחויות כמערך אנכי

GAMMA (הפונקציה GAMMA)
Office

החזרת הערך של פונקציית הגאמא

הפונקציה GAMMA.DIST
זרימת עבודה

החזרת התפלגות הגאמא

הפונקציה GAMMA.INV
זרימת עבודה

החזרת ההופכי של התפלגות הגאמא המצטברת

הפונקציה GAMMALN

החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

הפונקציה GAMMALN.PRECISE
זרימת עבודה

החזרת הלוגריתם הטבעי של פונקציית הגאמא, Γ(x)‎

הפונקציה GAUSS
Office

החזרת ערך נמוך ב- 0.5 מההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

GEOMEAN (הפונקציה GEOMEAN)

החזרת הממוצע הגיאומטרי

GROWTH (הפונקציה GROWTH)

החזרת ערכים לאורך מגמה מעריכית

HARMEAN (הפונקציה HARMEAN)

החזרת הממוצע ההרמוני

הפונקציה HYPGEOMDIST

החזרת ההתפלגות ההיפר-גיאומטרית

INTERCEPT (הפונקציה INTERCEPT)

החזרת נקודת החיתוך של קו הרגרסיה הליניארית

הפונקציה KURT

החזרת הקורטוזיס של סידרת נתונים

LARGE (הפונקציה LARGE)

החזרת ערך ה- k הגדול ביותר בסידרת נתונים

LINEST (הפונקציה LINEST)

החזרת הפרמטרים של מגמה ליניארית

LOGEST (הפונקציה LOGEST)

החזרת הפרמטרים של מגמה מעריכית

הפונקציה LOGNORM.DIST
זרימת עבודה

החזרת ההתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה LOGNORM.INV
זרימת עבודה

החזרת ההופכי להתפלגות הלוג-נורמלית המצטברת

הפונקציה MAX

החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים

הפונקציה MAXA

החזרת הערך המרבי ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה MAXIFS
Excel 2016

החזרת הערך המרבי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים

הפונקציה MEDIAN

החזרת החציון של המספרים הנתונים

הפונקציה MIN

החזרת הערך המינימלי ברשימת ארגומנטים

הפונקציה MINIFS
Excel 2016

החזרת הערך המינימלי בין התאים שצוינו על-ידי ערכה נתונה של תנאים או קריטריונים.

הפונקציה MINA

החזרת הערך הקטן ביותר ברשימת ארגומנטים, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה MODE.MULT
זרימת עבודה

החזרת מערך אנכי של הערכים המופיעים בתכיפות הרבה ביותר או ערכים חוזרים במערך או טווח של נתונים

הפונקציה MODE.SNGL
זרימת עבודה

החזרת הערך השכיח ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה NEGBINOM.DIST
זרימת עבודה

החזרת ההתפלגות הבינומית השלילית

הפונקציה NORM.DIST
זרימת עבודה

החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORM.INV
זרימת עבודה

החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית

הפונקציה NORM.S.DIST
זרימת עבודה

החזרת ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

הפונקציה NORM.S.INV
זרימת עבודה

החזרת ההופכי של ההתפלגות המצטברת הנורמלית הסטנדרטית

PEARSON (הפונקציה PEARSON)

החזרת מקדם המיתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

הפונקציה PERCENTILE.EXC
זרימת עבודה

הפונקציה מחזירה את האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כולל.

הפונקציה PERCENTILE.INC
זרימת עבודה

החזרת האחוזון ה- k של ערכים בטווח

הפונקציה PERCENTRANK.EXC
זרימת עבודה

החזרת הדירוג של ערך בסידרת נתונים כאחוז של סידרת הנתונים (‎0..1, לא כולל)

הפונקציה PERCENTRANK.INC
זרימת עבודה

החזרת הדירוג באחוזים של ערך בסידרת נתונים

PERMUT (הפונקציה PERMUT)

החזרת מספר התמורות עבור מספר נתון של אובייקטים

PERMUTATIONA (הפונקציה PERMUTATIONA)
Office

החזרת מספר התמורות של מספר נתון של אובייקטים (עם חזרות), שניתן לבחור מתוך סך כל האובייקטים

PHI (הפונקציה PHI)
Office

החזרת הערך של פונקציית הצפיפות עבור התפלגות נורמלית סטנדרטית

הפונקציה POISSON.DIST
זרימת עבודה

החזרת התפלגות פואסון

PROB (הפונקציה PROB)

החזרת ההסתברות שערכים בטווח נמצאים בין שני גבולות

הפונקציה QUARTILE.EXC
זרימת עבודה

החזרת הרביעון של סידרת הנתונים, בהתבסס על ערכי אחוזונים בטווח ‎0..1, לא כולל

הפונקציה QUARTILE.INC
זרימת עבודה

החזרת הרביעון של סידרת נתונים

הפונקציה RANK.AVG
זרימת עבודה

החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

הפונקציה RANK.EQ
זרימת עבודה

החזרת הדירוג של מספר ברשימת מספרים

RSQ (הפונקציה RSQ)

החזרת ריבוע מקדם המיתאם של מומנט המכפלה לפי פירסון

הפונקציה SKEW

החזרת מידת ההטיה של התפלגות

הפונקציה SKEW.P
Office

החזרת מידת ההטיה של התפלגות בהתבסס על אוכלוסייה: איפיון של מידת האסימטריה של התפלגות סביב הממוצע שלה

SLOPE (הפונקציה SLOPE)

החזרת השיפוע של קו הרגרסיה הליניארית

SMALL (הפונקציה SMALL)

החזרת ערך ה- k הקטן ביותר בסידרת נתונים

הפונקציה STANDARDIZE

החזרת ערך מנורמל

הפונקציה STDEV.P
זרימת עבודה

חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה

הפונקציה STDEV.S
זרימת עבודה

הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

הפונקציה STDEVA

הערכת סטיית תקן בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה STDEVPA

חישוב סטיית תקן בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

STEYX (הפונקציה STEYX)

החזרת השגיאה הסטנדרטית של ערך y החזוי עבור כל x ברגרסיה

הפונקציה T.DIST
זרימת עבודה

החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.DIST.2T
זרימת עבודה

החזרת נקודות האחוזים (הסתברות) עבור התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.DIST.RT
זרימת עבודה

החזרת התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.INV
זרימת עבודה

החזרת ערך ה- t של התפלגות t של סטודנט כפונקציה של ההסתברות ודרגות החופש

T.INV.2T (הפונקציה T.INV.2T)
זרימת עבודה

החזרת ההופכי של התפלגות t של סטודנט

הפונקציה T.TEST
זרימת עבודה

החזרת ההסתברות המשויכת למבחן t של סטודנט

TREND (הפונקציה TREND)

החזרת ערכים לאורך מגמה ליניארית

TRIMMEAN (הפונקציה TRIMMEAN)

החזרת הממוצע של חלקה הפנימי של סידרת נתונים

הפונקציה VAR.P
זרימת עבודה

חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה

הפונקציה VAR.S
זרימת עבודה

הערכת שונות בהתבסס על מדגם

הפונקציה VARA

הערכת שונות בהתבסס על מדגם, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה VARPA

חישוב שונות בהתבסס על כלל האוכלוסייה, כולל מספרים, טקסט וערכים לוגיים

הפונקציה WEIBULL.DIST
זרימת עבודה

החזרת התפלגות וויבול

הפונקציה Z.TEST
זרימת עבודה

החזרת ערך ההסתברות החד-זנבי של מבחן z

חשוב: ייתכן שהתוצאות המחושבות של נוסחאות ופונקציות מסוימות של גליון העבודה של Excel יהיו שונות מעט בין מחשב Windows המשתמש בארכיטקטורת x86 או x86-64 לבין מחשב Windows RT המשתמש בארכיטקטורת ARM. למד עוד אודות ההבדלים.

נושאים קשורים

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)
פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×