Susijusios temos
×
Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

"Outlook" papildiniai suteikia sprendimų, padėsiančių jums geriau dirbti su "Outlook" ir atlikti užduotis laiškuose bei paskyrose neišeinant iš "Outlook".

Kai kuriuos papildinius įdiegia jūsų el. pašto administratorius, tačiau galite įdiegti kitus iš "Office" parduotuvės.

Norėdami sužinoti, kaip įdiegti ir naudoti papildinius programoje "Outlook", pasirinkite pageidaujamo "Outlook" kliento skirtuką.

Patarimas: Nežinote, kurią "Outlook" versiją naudojate? Patikrinkite, kurią "Outlook" versiją naudojate.

Pastaba: Jei šiame skirtuke Nauja "Outlook" nurodyti veiksmai nepadeda, gali būti, kad dar nenaudojate naujos "Outlook", skirtos "Windows". Pasirinkite Klasikinė "Outlook" arba "Outlook", skirta "Mac" , atsižvelgdami į savo OS.

Šiame skyriuje:

Papildinio diegimas iš „Office“ parduotuvės

 1. Programoje "Outlook" eikite į naršymo juostą ir pasirinkite Daugiau taikomųjų programų > Įtraukti taikomųjų programų.

  Iškeliamasis meniu Daugiau taikomųjų programų internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows".

  Patarimas: Taip pat galite pasiekti parduotuvę naudodami mygtuką Programėlės , kad įdiegtumėte papildinį tiesiai iš pranešimo arba paskyros. Patarimų, kaip rasti mygtuką Programos , kad pasiektumėte papildinius skaitydami arba kurdami pašto elementą, žr. Papildinio naudojimas "Outlook".

 2. Taikomųjų programų puslapyje ieškokite norimo papildinio iš galimų naudoti sąrašo. Arba, jei esate po konkretaus papildinio, ieškos lauke įveskite jo pavadinimą. Radę norimą įdiegti papildinį, pasirinkite jį, kad sužinotumėte daugiau apie papildinį ir peržiūrėtumėte jo privatumo strategiją.

  Programėlės "Microsoft 365" parduotuvės puslapis.

 3. Kai būsite pasirengę įdiegti papildinį, pasirinkite Įtraukti.

Pasirinktinio papildinio diegimas iš failo

 1. Pageidaujamoje naršyklėje eikite į https://aka.ms/olksideload. Bus atidaryta internetinė "Outlook", tada po kelių sekundžių įkeliamas dialogo langas "Outlook" skirti papildiniai.

  "Office" įtraukimas į "Outlook" ekrano kopiją one.png

  Pastaba:  Pasirinktinių papildinių diegimas iš XML failo šiuo metu galimas tik dialogo lange "Outlook" skirti papildiniai . Komanda stengiasi palaikyti šią funkciją naujoje "Outlook" parduotuvėje (visos programos > Įtraukti taikomųjų programų).

 2. Pasirinkite Mano papildiniai.

 3. Dalyje Pasirinktiniai papildiniai pasirinkite Įtraukti pasirinktinį papildinį, tada pasirinkite Įtraukti iš failo.

  Pasirinktiniai papildiniai

  Pastaba: Parinkties Įtraukti iš URL nebegalima įdiegti pasirinktinio "Outlook" papildinio. Norėdami atsisiųsti papildinio failą, atidarykite URL pageidaujamoje naršyklėje, tada naudokite parinktį Įtraukti iš failo, kad jį įdiegtumėte.

 4. Pasirinkite papildinio XML failą.

 5. Pasirinkite Atidaryti, kad įdiegtumėte papildinį.

Jūsų IT administratoriaus įdiegti papildiniai

Jei priklausote organizacijai ir IT administratorius įdiegia jums naują papildinį, papildinys bus pasiekiamas skaitymo arba kūrimo paviršiuje, kur jis sukurtas veikti. Jei reikia patarimų, kaip pasiekti papildinį, žr. Papildinio naudojimas programoje "Outlook".

Papildinio naudojimas programoje "Outlook"

Vieta, kurioje įdiegtas papildinys, priklauso nuo to, ar skaitote, ar kuriate pašto elementą. 

Patarimas: Jei perėjote iš klasikinės "Outlook", skirtos "Windows", į naująją "Outlook", skirtą "Windows", atkreipkite dėmesį, kad papildinių vieta skiriasi. Nors papildiniai pasiekiami iš juostelės arba programų juostos klasikinėje "Outlook", prieiga prie papildinių naujoje "Outlook", skirtoje "Windows", priklauso nuo to, ar skaitote, ar kuriate pašto elementą. Jei reikia patarimų, kaip naudoti papildinius klasikinėje "Outlook", žr. Papildinių naudojimas programoje "Outlook".

Papildinio naudojimas skaitant pranešimą

 1. Pasirinkite pranešimą skaitymo srityje arba atidarykite laišką atskirame lange.

 2. Laiško veiksmų juostoje pasirinkite Taikomosios programos.

  Piktograma Taikomosios programos pranešimo veiksmų juostoje internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows".

 3. Pasirinkite norimą naudoti papildinį.

  Taikomųjų programų iškylamasis meniu iš pranešimo, skaitomo internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows".

  Patarimas: Tinkinkite veiksmų juostą, kad greitai pasiektumėte papildinius. Pranešimų veiksmų juostoje pasirinkite daugtaškį mygtuką (...), tada pasirinkite Tinkinti veiksmus. Sekcijoje Papildiniai pažymėkite papildinių, kuriuos norite matyti veiksmų juostoje, žymės langelius.

Papildinio naudojimas kuriant pranešimą

 1. Sukurkite naują laišką arba atsakykite į esamą.

 2. Juostelėje pasirinkite skirtuką Pranešimas , tada pasirinkite norimą naudoti papildinį.  A sample add-in selected from the ribbon of a message being composed in internetinė "Outlook" and in the new Outlook for Windows. Jei papildinys juostelėje nerodomas, pasirinkite Programėlės, kad peržiūrėtumėte įdiegtus papildinius.

  Taikomųjų programų iškeliamasis meniu iš laiško, kuriamo internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows", juostelės.

Papildinio naudojimas peržiūrint arba planuojant susitikimą arba paskyrą

 1. Atidarykite esamą paskyrą arba sukurkite naują.

  Patarimas: Jei norite naudoti papildinį esamame susitikime arba paskyroje, iššokančiajame lange turite atidaryti susitikimą arba paskyrą, kad peržiūrėtumėte juostelę.

 2. Juostelėje pasirinkite norimą naudoti papildinį.

  A sample add-in being used from a meeting in internetinė "Outlook" and in the new Outlook for Windows.

Papildinio naikinimas

 1. Eikite į naršymo juostą ir pasirinkite Piktograma Daugiau taikomųjų programų "Outlook" naršymo juostoje.Daugiau taikomųjų programų > Įtraukti taikomųjų programų.

 2. Puslapyje Taikomosios programos pasirinkite Valdyti savo taikomąsias programas.

 3. Dalyje Valdyti programas raskite norimą panaikinti programėlę ir pasirinkite Daugiau parinkčių > Pašalinti.

Pastaba: Tolesniuose skyriuose pateikiama patarimų, kaip įdiegti ir rasti papildinius klasikinėje "Outlook", skirtoje "Windows". Jei naudojate naują "Outlook", skirtą "Windows", pasirinkite skirtuką Nauja "Outlook".

Papildinio diegimas iš „Office“ parduotuvės

 1. Atidarykite „Outlook“.

 2. Juostelėje pasirinkite Pagrindinis > Visos programėlės. Jei supaprastinta juostelė sukonfigūruota "Outlook" kliente, juostelėje pasirinkite daugtaškio mygtuką (...), tada pasirinkite Visos taikomosios programos.

  Mygtukas Visos programos programoje "Outlook", skirtoje "Windows"

  Visų programų piktograma sutrauktame juostelės makete programoje "Outlook", skirtoje "Windows".

  Pastabos: 

  • Pradedant nuo "Outlook", skirtos "Windows" 2303 versijai (16215.10000 komponavimo versija), mygtukas Visos programos pakeičia juostelės mygtukąGauti papildinių , kad būtų galima peržiūrėti įdiegtus papildinius ir pasiekti "Office" parduotuvę. Jei naudojate ankstesnę "Outlook" versiją, matysite mygtuką Gauti papildinių .

   Juostelėje pasirinkite Gauti papildinių.

   Mygtukas Visos programos programoje "Outlook", skirtoje "Windows"

  • Jei juostelėje nematote Visos taikomosios programos, gali būti, kad administratorius išjungė organizacijos papildinius.

 3. Atsižvelgdami į savo "Outlook" versiją arba paskyros tipą, pasirinkite Įtraukti taikomųjų programų arba Gauti papildinių.

 4. Rodomas dialogo langas priklauso nuo to, ar turėjote parinktį Įtraukti taikomųjų programų , ar Gauti papildinių .

  Jei pasirinkote Įtraukti taikomųjų programų, rodomas dialogo langas Programos .  įtraukti ekrano two.png Jei pasirinkote Gauti papildinių, rodomas dialogo langas "Outlook" skirti papildiniai.  "Office" įtraukimas į "Outlook" ekrano kopiją one.png Sąraše ieškokite norimo papildinio. Arba, jei esate po konkretaus papildinio, ieškos lauke įveskite jo pavadinimą. Radę norimą įdiegti papildinį, pasirinkite jį, kad sužinotumėte daugiau apie papildinį ir peržiūrėtumėte jo privatumo strategiją.

 5. Kai būsite pasirengę įdiegti papildinį, pasirinkite Įtraukti.

Pasirinktinio papildinio diegimas iš XML failo

 1. Pageidaujamoje naršyklėje eikite į https://aka.ms/olksideload. Bus atidaryta internetinė "Outlook", tada po kelių sekundžių įkeliamas dialogo langas "Outlook" skirti papildiniai.

  "Office" įtraukimas į "Outlook" ekrano kopiją one.png

  Pastaba: Pasirinktinių papildinių diegimas iš XML failo šiuo metu galimas tik dialogo lange "Outlook" skirti papildiniai . Komanda stengiasi palaikyti šią funkciją naujoje "Outlook" parduotuvėje (visos programos > Įtraukti taikomųjų programų).

 2. Pasirinkite Mano papildiniai.

 3. Dalyje Pasirinktiniai papildiniai pasirinkite Įtraukti pasirinktinį papildinį, tada pasirinkite Įtraukti iš failo.

  Pasirinktiniai papildiniai

  Pastaba: Parinkties Įtraukti iš URL nebegalima įdiegti pasirinktinio "Outlook" papildinio. Norėdami atsisiųsti papildinio failą, atidarykite URL pageidaujamoje naršyklėje, tada naudokite parinktį Įtraukti iš failo, kad jį įdiegtumėte.

 4. Pasirinkite papildinio XML failą.

 5. Pasirinkite Atidaryti, kad įdiegtumėte papildinį.

Papildinio naudojimas programoje "Outlook"

Atsižvelgiant į įdiegto papildinio tipą, papildinys bus rodomas vienoje iš šių "Outlook" sričių.

Svarbu: 

 • Įsitikinkite, kad programos "Outlook" skaitymo sritis nustatyta kaip Dešinėje arba Apačioje. Kitu atveju papildiniai bus nepasiekiami. Norėdami konfigūruoti skaitymo sritį, pasirinkite Peržiūrėti > skaitymo sritį.

 • Jei pereinate nuo klasikinės "Outlook", skirtos "Windows", prie naujosios "Outlook", skirtos "Windows", atkreipkite dėmesį, kad kiekvieno kliento papildinių vieta skiriasi. Papildinių vieta naujoje "Outlook", skirtoje "Windows", priklauso nuo to, ar skaitote, ar kuriate pašto elementą. Jei reikia patarimų, kaip naudoti papildinius naujoje "Outlook", skirtoje "Windows", žr. Papildinių naudojimas internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows".

Juostelės papildiniai

Tam tikri papildiniai įtraukiami į atitinkamo pranešimo arba paskyros skaitymo ar kūrimo srities juostelę. Norėdami naudoti šio tipo papildinį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Programoje "Outlook" pereikite į juostelę.

  Patarimas: Jei norite naudoti papildinį susitikime arba paskyroje, iššokančiajame lange turite atidaryti susitikimą arba paskyrą, kad peržiūrėtumėte juostelę.

 2. Pasirinkite atitinkamą juostelės skirtuką. Skirtukas priklauso nuo dabartinio pašto paviršiaus.

  • Jei skaitote pranešimą, pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

  • Jei kuriate laišką, pasirinkite skirtuką Pranešimas .

  • Jei peržiūrite arba planuojate paskyrą, pasirinkite skirtuką Paskyra .

  • Jei peržiūrite arba planuojate susitikimą, pasirinkite skirtuką Susitikimas .

 3. Juostelėje pasirinkite papildinio mygtuką. Jei papildinys nerodomas juostelėje, pasirinkite Visos programos , kad peržiūrėtumėte įdiegtus papildinius.

  "Outlook", skirtos "Windows", iškeliamasis meniu Visos programos.

Papildiniai programų juostoje

Tam tikri papildiniai įtraukiami į programos juostą programoje "Outlook". Norėdami naudoti šio tipo papildinį, eikite į programos juostą kairėje "Outlook" pusėje. Tada pasirinkite papildinį, kurį norite paleisti.

Programos juosta programoje "Outlook", skirtoje "Windows".

Jei papildinio piktograma nerodoma programų juostoje, pasirinkite Daugiau taikomųjų programų , kad peržiūrėtumėte įdiegtus papildinius.

Iškeliamasis meniu Daugiau programų programoje "Outlook", skirtoje "Windows".

Papildinio diegimas iš „Office“ parduotuvės

 1. Programoje "Outlook" spustelėkite Pagrindinis > Gauti papildinių juostelėje arba juostelėje pasirinkite daugtaškį (...), tada pasirinkite Gauti papildinių.  Juostelės papildinių pavyzdžiai#x2

  Senesnėse "Outlook for Mac" versijose šis mygtukas juostelėje rodomas kaip Parduotuvė.

 2. Dialogo lange "Outlook" skirti papildiniai raskite norimą papildinį pasirinkdami Visi ir slinkdami per papildinių sąrašą. Arba, jei esate po konkretaus papildinio, ieškos lauke įveskite jo pavadinimą. Radę norimą įdiegti papildinį, pasirinkite jį, kad sužinotumėte daugiau apie papildinį ir peržiūrėtumėte jo privatumo strategiją.

  Dialogo langas "Outlook" skirti papildiniai programoje "Outlook", skirtoje "Mac"

 3. Kai būsite pasirengę įdiegti papildinį, pasirinkite Įtraukti.

Papildinio naudojimas programoje "Outlook"

Svarbu: Įsitikinkite, kad programos "Outlook" skaitymo sritis nustatyta kaip Dešinėje arba Apačioje. Kitu atveju papildiniai bus nepasiekiami. Norėdami konfigūruoti skaitymo sritį, pasirinkite Peržiūrėti > skaitymo sritį.

Įdiegti papildiniai automatiškai rodomi juostelėje. Atsižvelgiant į "Outlook" kliento versiją, gali tekti juostelėje pasirinkti daugtaškio mygtuką (...), kad peržiūrėtumėte įdiegtus papildinius.

Norėdami naudoti papildinį, juostelėje pasirinkite atitinkamą papildinio mygtuką.

A sample add-in selected in Outlook for Mac

Patarimas: Norėdami tinkinti, kurie įdiegti papildiniai rodomi "Outlook" kliento juostelėje, juostelėje pasirinkite daugtaškį (...), tada pasirinkite Tinkinti įrankių juostą. Daugiau informacijos žr. Įrankių juostos tinkinimas naujoje "Outlook", skirtoje "Mac".

Papildinių tvarkymas

Norėdami valdyti papildinius, juostelėje pasirinkite Pagrindinis > Gauti papildinių arba juostelėje pasirinkite daugtaškio mygtuką (...), tada pasirinkite Gauti papildinių. Senesnėse "Outlook for Mac" versijose šis mygtukas juostelėje rodomas kaip Parduotuvė . 

Pasirodžiusiame dialogo lange "Outlook" skirti papildiniai galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Peržiūrėti asmeniškai įdiegtus papildinius ir administratoriaus valdomus papildinius.

 • Peržiūrėkite informaciją apie papildinį.

 • Ieškokite ir įdiekite naujus papildinius.

 • Pašalinkite papildinius.

 • Įdiekite pasirinktinius papildinius nuėję į Mano papildiniai > Pasirinktiniai papildiniai > Pasirinktinio papildinio įtraukimas > Įtraukti iš failo

  Parinktis Įtraukti iš failo, norint nusiųsti pasirinktinius papildinius programoje "Outlook"

  Pastaba: Parinkties Įtraukti iš URL nebegalima įdiegti pasirinktinio "Outlook" papildinio. Norėdami atsisiųsti papildinio deklaracijos failą, atidarykite URL pageidaujamoje naršyklėje, tada naudokite parinktį Įtraukti iš failo, kad jį įdiegtumėte.

Pastaba: internetinė "Outlook" galima naudoti tik tada, jei naudojate darbo arba mokymo įstaigos paskyrą ir turite galiojančią licenciją.

Papildinio diegimas iš „Office“ parduotuvės

Pastaba: Jei naudojate Internetinė „Outlook“ "", bet toliau pateiktos instrukcijos neatitinka to, ką matote, gali būti, kad naudojate senesnę versiją. Išbandykite klasikinio internetinė "Outlook" instrukcijas.

 1. Programoje "Outlook" eikite į programos juostą kairėje kliento pusėje. Tada pasirinkite Daugiau taikomųjų programų > Įtraukti taikomųjų programų.

  Iškeliamasis meniu Daugiau taikomųjų programų internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows".

  Patarimas: Taip pat galite pasiekti parduotuvę naudodami mygtuką Programėlės , kad įdiegtumėte papildinį tiesiai iš pranešimo arba paskyros. Patarimų, kaip rasti mygtuką Programos , kad pasiektumėte papildinius skaitydami arba kurdami pašto elementą, žr. Papildinio naudojimas "Outlook".

 2. Taikomųjų programų puslapyje ieškokite norimo papildinio iš galimų naudoti sąrašo. Arba, jei esate po konkretaus papildinio, ieškos lauke įveskite jo pavadinimą. Radę norimą įdiegti papildinį, pasirinkite jį, kad sužinotumėte daugiau apie papildinį ir peržiūrėtumėte jo privatumo strategiją.

  Programėlės "Microsoft 365" parduotuvės puslapis.

 3. Kai būsite pasirengę įdiegti papildinį, pasirinkite Įtraukti.

Internetinės „Outlook“ klasikinės versijos instrukcijos

 1. Pasirinkite piktograma ParametraiParametrai > Tvarkyti papildinius.

  Mygtuko Parametrai ekrano koija.

 2. Jei norite gauti nemokamų papildinių, naudokite perjungimo valdiklius, kad juos įjungtumėte arba išjungtumėte. Jei norite gauti mokamų papildinių ir bandomųjų versijų, pasirinkite Gauti, kad baigtumėte pirkimo procesą.

Taip pat galite įdiegti daugiau papildinių iš „Office“ parduotuvės.

Pasirinktinio papildinio diegimas iš failo

 1. Pageidaujamoje naršyklėje eikite į https://aka.ms/olksideload. Bus atidaryta internetinė "Outlook", tada po kelių sekundžių įkeliamas dialogo langas "Outlook" skirti papildiniai.

  "Office" įtraukimas į "Outlook" ekrano kopiją one.png

  Pastaba:  Pasirinktinių papildinių diegimas iš XML failo šiuo metu galimas tik dialogo lange "Outlook" skirti papildiniai . Komanda stengiasi palaikyti šią funkciją naujoje "Outlook" parduotuvėje (visos programos > Įtraukti taikomųjų programų).

 2. Pasirinkite Mano papildiniai.

 3. Dalyje Pasirinktiniai papildiniai pasirinkite Įtraukti pasirinktinį papildinį, tada pasirinkite Įtraukti iš failo.

  Pasirinktiniai papildiniai

  Pastaba: Parinkties Įtraukti iš URL nebegalima įdiegti pasirinktinio "Outlook" papildinio. Norėdami atsisiųsti papildinio failą, atidarykite URL pageidaujamoje naršyklėje, tada naudokite parinktį Įtraukti iš failo, kad jį įdiegtumėte.

 4. Pasirinkite papildinio XML failą.

 5. Pasirinkite Atidaryti, kad įdiegtumėte papildinį.

Papildiniai, kuriuos diegia administratoriai

Jei priklausote organizacijai ir IT administratorius įdiegia jums naują papildinį, papildinys bus pasiekiamas skaitymo arba kūrimo paviršiuje, kur jis sukurtas veikti. Jei reikia patarimų, kaip pasiekti papildinį, žr. Papildinio naudojimas programoje "Outlook".

Papildinio naudojimas programoje "Outlook"

Vieta, kurioje įdiegtas papildinys, priklauso nuo to, ar skaitote, ar kuriate pašto elementą. 

Patarimas: Jei pereinate nuo klasikinės "Outlook", skirtos "Windows", prie naujosios "Outlook", skirtos "Windows", atkreipkite dėmesį, kad kiekvieno kliento papildinių vieta skiriasi. Nors papildiniai pasiekiami iš juostelės arba programų juostos klasikinėje "Outlook", skirtoje "Windows", prieiga prie papildinių naujoje "Outlook", skirtoje "Windows", priklauso nuo to, ar skaitote, ar kuriate pašto elementą. Jei reikia patarimų, kaip naudoti papildinius klasikinėje "Outlook", skirtoje "Windows", žr. Papildinių naudojimas programoje "Outlook".

Papildinio naudojimas skaitant pranešimą

 1. Pasirinkite pranešimą skaitymo srityje arba atidarykite laišką atskirame lange.

 2. Laiško veiksmų juostoje pasirinkite Taikomosios programos.

  Piktograma Taikomosios programos pranešimo veiksmų juostoje internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows".

 3. Pasirinkite norimą naudoti papildinį.

  Taikomųjų programų iškylamasis meniu iš pranešimo, skaitomo internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows".

  Patarimas: Tinkinkite veiksmų juostą, kad greitai pasiektumėte papildinius. Pranešimų veiksmų juostoje pasirinkite daugtaškį mygtuką (...), tada pasirinkite Tinkinti veiksmus. Sekcijoje Papildiniai pažymėkite papildinių, kuriuos norite matyti veiksmų juostoje, žymės langelius.

Papildinio naudojimas kuriant pranešimą

 1. Sukurkite naują laišką arba atsakykite į esamą.

 2. Juostelėje pasirinkite skirtuką Pranešimas , tada pasirinkite norimą naudoti papildinį.  A sample add-in selected from the ribbon of a message being composed in internetinė "Outlook" and in the new Outlook for Windows. Jei papildinys juostelėje nerodomas, pasirinkite Programėlės, kad peržiūrėtumėte įdiegtus papildinius.

  Taikomųjų programų iškeliamasis meniu iš laiško, kuriamo internetinė "Outlook" ir naujojoje "Outlook", skirtoje "Windows", juostelės.

Papildinio naudojimas peržiūrint arba planuojant susitikimą arba paskyrą

 1. Atidarykite esamą paskyrą arba sukurkite naują.

  Patarimas: Jei norite naudoti papildinį esamame susitikime arba paskyroje, iššokančiajame lange turite atidaryti susitikimą arba paskyrą, kad peržiūrėtumėte juostelę.

 2. Juostelėje pasirinkite norimą naudoti papildinį.

  A sample add-in being used from a meeting in internetinė "Outlook" and in the new Outlook for Windows.

Dažnai užduodami klausimai

Įdiegti papildiniai yra įjungti pagal numatytuosius parametrus, tačiau būsite paraginti suteikti sutikimą, kai pirmą kartą juos paleisite, jei jie turės prieigą prie jūsų duomenų. Dauguma papildinių turi prieigą tik prie duomenų, esančių el. laiške, su kuriuo dirbate.

Įdiegus papildinį naujoje "Outlook", jis taip pat bus rodomas kitose "Outlook" versijose. Pavyzdžiui, jei įdiegsite papildinį naujoje "Outlook", taip pat matysite papildinį, kai atidarysite internetinė "Outlook"".

Visus papildinius patikrina "Microsoft", įskaitant tuos, kuriuos įdiegėte iš "Office" parduotuvės. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. privatumo patvirtinimą ir sąlygų skyrių, esantį sutikimo naudoti papildinį formoje.

Svarbu: Subjekto pagrindu veikiančių kontekstinių "Outlook" papildinių bus atsisakyta 2024 m. birželio pabaigoje. Darbas atsisakyti šios funkcijos bus pradėtas gegužės mėn. ir bus tęsiamas iki 2024 m. birželio mėn. pabaigos. Po birželio mėn. kontekstiniai papildiniai nebegalės aptikti el. pašto elementų objektų užduotims su jais atlikti. "Microsoft" papildinių, kurie priklauso nuo šios funkcijos, pvz., "Bing" žemėlapiai, veiksmų elementų ir siūlomų susitikimų papildinių palaikymas bus nutrauktas. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Subjekto pagrįstų kontekstinių "Outlook" papildinių atsisakymas.

„Outlook“ nustato, ar papildiniui yra būtini raktažodžiai arba objektai, pvz., susitikimo pasiūlymai ar adresai, kurie yra laiške, ir juos pabraukia. Atminkite, kad „Microsoft“ visada saugo privatumą ir nebando perskaityti ir įsisavinti jūsų laiško. Galite matyti pabrauktą tekstą, tačiau jokia informacija nėra siunčiama į papildinį.

Atminkite, kad papildinys veikia tik tada, kai jūs sutinkate jį suaktyvinti ir pasirenkate pabrauktą tekstą.

Papildinys gali siųsti duomenis į savo tarnybą, bet tik tam, kad užbaigtų užduotį, kurios pageidaujate. Visi papildiniai privalo atitikti jiems taikomas privatumo strategijas ir „Microsoft“ standartus. Daugiau informacijos žr. papildinio privatumo patvirtinime.

„Office“ parduotuvėje suraskite norimą papildinį. Tada pažymėkite papildinį, kad rastumėte informacijos, pvz., apžvalgų, reikalavimų, vertinimų ir peržiūrų.

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×