Komplett veiledning for Skjermleser

Gjelder: Windows 10

Skjermleser er en skjermleserapp som er innebygd i Windows 10, og derfor er det ingenting du trenger å laste ned eller installere. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker Skjermleser i Windows, slik at du kan begynne å bruke apper, surfe på nettet og mye mer. 

Nedenfor innholdsfortegnelsen er det en del om hva som er nytt i Skjermleser.

Merk: Du kan laste ned en tidligere versjon av denne veiledningen i blindeskrift (engelsk ikke-UEB klasse 2-blindeskrift). Hvis du vil ha flere språk eller karakterer, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet.

Innholdsfortegnelse


Kapittel Hva inneholder det
Kapittel 1: Vi introduserer Skjermleser En oversikt over Skjermleser, inkludert hvordan du starter og stopper funksjonen.
Kapittel 2: Grunnleggende om Skjermleser Hvordan du navigerer på skjermen, finner og åpner apper, endrer hva Skjermleser leser, og justerer hastigheten og volumet for talen.
Kapittel 3: Bruke skannemodus Hvordan du bruker skannemodus til å navigere i apper, i e-post og på nettet.
Kapittel 4: Lese tekst Hvordan du leser og får informasjon om tekst, for eksempel skrift, tekstfarge og tegnsetting.
Kapittel 5: navigasjon Hvordan du får mer informasjon om appen eller siden du utforsker, med Skjermleser-visninger.
Kapittel 6: Bruke Skjermleser med berøring Hvordan du bruker Skjermleser med berøring, inkludert grunnleggende bevegelser.
Kapittel 7: Tilpasse skjermleser Hvordan du endrer måten Skjermleser starter på, finner ut hvor mye du hører når du skriver, endrer kommandoene i Skjermleser, og bruker programvare fra en tredjepart for tekst-til-tale.
Kapittel 8: Bruke skjermleser med blindeskrift Hvordan du bruker Skjermleser med et blindeskrifttastatur som kan oppdateres.
Vedlegg A: Språk og stemmer som støttes En liste over støttede språk og tekst-til-tale-stemmer i Skjermleser.
Vedlegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser En liste over tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser.
Vedlegg C: Blindeskrifttastaturer som støttes En liste over blindeskrifttastaturer som støttes av Skjermleser.
Tillegg D: Brukerveiledninger for tidligere versjoner av Skjermleser Brukerveiledninger for tidligere versjoner av Skjermleser

Nyheter


Skjermleser-startside

Hver gang du slår på Skjermleser, går du til startsiden for Skjermleser, hvor du finner alt du trenger, på ett og samme sted – fra å endre innstillingene for Skjermleser til å lære det grunnleggende om Skjermleser med Hurtiginnføring. Når du minimerer startsiden for Skjermleseren, havner den i systemstatusfeltet, så du trenger ikke navigere rundt den når du bruker Alt + Tab for å bytte mellom ting.

Les etter setning

Skjermleser kan nå lese neste, markerte og forrige setning. Les etter setning er tilgjengelig når du bruker et tastatur, berøring eller blindeskrifttastatur.

Setning har også sin egen Skjermleser-visning. Trykk på Skjermleser + Page up eller Skjermleser + Page down for å komme til setningsvisning, og trykk deretter på Skjermleser + Pil venstre for å gå til forrige setning og Skjermleser + Pil høyre for å gå til neste setning.

Du kan bruke disse nye kommandoene på blindeskrifttastaturer ved å trykke på punkt 2–3–4 eller 2–3–4–7 i inndatamodus for kommandoer. 

Nye nivåer for detaljnivå

Skjermleser har fem detaljnivåer som påvirker mengden informasjon du hører når Skjermleser leser tekst, for eksempel nettsteder, og når du samhandler med kontroller. Hvert nivå er dokumentert i Kapittel 4 med en kort beskrivelse av hvordan du kan bruke det.

Bruke skannemodus i favorittnettleseren din

Skannemodus aktiveres automatisk i Google Chrome og Microsoft Edge.

Standard tastaturoppsett

Vi vil gjøre det enklere for deg å lære og bruke Skjermleser, så vi har innført et nytt standard tastaturoppsett. Det oppdaterte oppsettet ligner mer på tastaturoppsettet du kanskje har brukt i andre skjermlesere.

Når tastaturkommandoer er nevnt i denne veiledningen, gjelder de for det nye standardtastaturoppsettet. Noen av de nye kommandoene omfatter oppdaterte kommandoer for side, avsnitt, linje, ord og tegn i Skjermleser. Det finnes også nye kommandoer som Skjermleser-søk, liste over koblinger, liste over overskrifter og liste over landemerker. Nå kan du bruke det numeriske tastaturet for enkelte kommandoer.

Du kan utforske alle de nye og oppdaterte kommandoene i Vedlegg B: Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser. Du finner skannemoduskommandoer i Kapittel 3: Bruke skannemodus.

Merk: Standardoppsettet brukes som standard for tastaturet. Du kan endre dette ved å gå til Innstillinger  > Hjelpemiddel  > Skjermleser og velge Eldre-oppsettet. Du kan også gå til Skjermleserinnstillinger ved å trykke på Windows-logotasten +CTRL+N. De nye kommandoene i Skjermleser er ikke tilgjengelige i det eldre tastaturoppsettet hvis tastetrykkene for eldre kommandoer er i konflikt med de som brukes i de nye funksjonene i Skjermleser.

Skjermleser-tast

Du kan nå velge endringstasten du vil bruke i Skjermleser-kommandoer. Både Caps Lock og Insert brukes som Skjermleser-tast som standard. Du kan bruke en av disse tastene i alle kommandoer der Skjermleser-tasten brukes. Skjermleser-tasten kalles ganske enkelt «Skjermleser» i kommandoer. Du kan endre Skjermleser-tasten i Skjermleserinnstillinger.

Oppdaterte kommandoer for Endre visning

Kommandoene for Endre visning er nå tilordnet tastene Skjermleser+PAGE UP og PAGE DOWN. Du kan også bruke Endre visning ved å trykke på Skjermleser+CTRL+PIL OPP og PIL NED.

Forbedret skannemodus

Kommandoene for primær og sekundær handling i skannemodus er endret. Du kan utføre primær handling ved å trykke på Enter eller mellomromstasten. Du kan utføre den sekundære handlingen ved å legge til en Skift-tast til de tastene (Skift + Enter eller Skift + mellomromstast). Denne endringen gjelder uavhengig av hvilket tastaturoppsett du velger.

Det er også lagt til flere nye tastaturkommandoer for skannemodus som du kan bruke til å merke tekst. Du kan finne ut mer om disse i Kapittel 3: Bruke skannemodus.

Gi tilbakemeldinger


Tilbakemeldingen din bidrar til å gjøre Skjermleser bedre. Når Skjermleser er aktivert, trykker du på Skjermleser+ALT+F for å åpne Tilbakemeldingshub og gi tilbakemelding om Skjermleser. Du kan også legge inn kommentarer på nettstedet for tilbakemeldinger om tilgjengelighet i Microsoft. Hvis du vil ha teknisk kundestøtte for Skjermleser eller annen hjelpeteknologi fra Microsoft, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet.

Hvis du vil gi Microsoft tilleggsdata for diagnose og ytelse, trykker du på Windows-logotasten  + Ctrl + N for å åpne Skjermleserinnstillinger. Aktiver veksleknappen under Hjelp til å gjøre Skjermleser bedre, og start deretter Skjermleser på nytt.