Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i PowerPoint

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk PowerPoint med tastaturet og en skjermleser for å legge til og lese foredragsnotater i PowerPoint presentasjonen. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du bruker foredragsnotater til å legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for presentatøren, og bruke kommentarer til å gi kollegene tilbakemeldinger om presentasjonene deres.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til målgruppen utover lysbildeinnholdet. Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om lysbildeinnholdet også.

 1. Trykk på ALT+W, P, N for å vise Notater-ruten i normalvisning,

 2. Trykk på F6 på lysbildet der du vil legge til notater, til du hører: «Lysbildenotater.»

 3. Skriv inn notatene.

 4. Trykk på F6 for å avslutte Notater-ruten.

Lese foredragsnotater

Du kan høre om et lysbilde har notater og lytte til notatene.

 1. Trykk på F6 i normalvisning til du hører: «Miniatyrbilder.»

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører tittelen eller nummeret på lysbildet og plasseringen i listen over lysbilder. Hvis det finnes foredragsnotater på lysbildet, hører du: «Har notater.»

 3. Hvis du vil vise notatruten , trykker du på ALT+W, P, N.

 4. Trykk på F6 til du hører «Lysbildenotater», og trykk deretter SR-tasten+R for å lytte til notatet.

Legge til en merknad

Du kan legge til kommentarer i lysbildene hvis du for eksempel gjennomgår arbeid utført av andre.

Hvis du vil kommentere en bestemt tekst eller et objekt, merker du det først. Hvis du vil finne ut hvordan du velger i PowerPoint ved hjelp av hurtigtaster, kan du se Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner.

 1. Trykk på ALT+R, C på et lysbildet i normalvisning når du hører en tekst eller et objekt du ønsker å kommentere på. Kommentarer-ruten åpnes.

 2. Skriv inn kommentaren, og trykk CTRL+ENTER for å lagre den.

 3. Trykk på ESC for å avslutte Komentarer-ruten.

 4. Trykk på ALT+R, P, P for å lukke Komentarer-ruten.

Les kommentarer

Du kan høre om et lysbilde har kommentarer og lytte til kommentarene.

 1. Trykk på F6 i normalvisning til du hører: «Miniatyrbilder.»

 2. Trykk på F6 og PIL OPP eller PIL NED til du hører tittelen eller nummeret på lysbildet og plasseringen i listen over lysbilder. Hvis det finnes kommentarer på lysbildet, hører du: «Har kommentarer.»

 3. Trykk på ALT+R, P, P for å åpne kommentarruten . Du hører: «Kommentarer på lysbilde.»

  Hvis kommentarruten allerede er åpen, trykker du på F6 eller SKIFT+F6 til du hører: «Kommentarer på lysbilde.»

 4. Trykk på SR-tasten+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å gå gjennom kommentarene. Skjermleseren leser kommentarene etter hvert som du lander på dem.

 5. Trykk på ALT+R, P, P for å lukke Komentarer-ruten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

BrukPowerPoint med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å legge til og lese foredragsnotater og kommentarer i presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til målgruppen utover lysbildeinnholdet. Du kan bruke foredragsnotatene som private påminnelser for lysbildeinnholdet også. Du kan legge til foredragsnotatene i Normal-visningen hvis du bare legger til korte notater, eller i notatsidevisningen hvis du planlegger å skrive flere notater per lysbilde.

Legge til foredragsnotater i Normalvisning

 1. Trykk på SKIFT+F6 på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, til du hører: «Notatrute.»

 2. Skriv inn foredragsnotatene for lysbildet.

Legge til foredragsnotater i notatsidevisningen

 1. Klikk lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, i Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+3. Du hører: «Notatside, merket.»

 2. Trykk på TAB i notatsidevisningen til du hører: «Skrive inn tekstboks for lysbildenotater, rediger tekst.» Skriv deretter inn foredragsnotatene.

 3. Hvis du vil gå til notatene på et annet lysbilde, trykker du på TILVALG+CTRL+SKIFT+PIL OPP i notatsidevisningen til du hører: «Sidevisning utenfor notatsiden, oppsettsområdet.» Trykk på ESC én gang, og trykk deretter på TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører lysbildet du vil bruke.

 4. Gå tilbake til Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+1.

Lese foredragsnotater

Du kan lytte til notatene på hodesettet og deretter levere dem muntlig til publikum, eller la VoiceOver lese notatene høyt. Du kan lytte til foredragsnotatene enten i normalvisning eller notatsidevisningen når du oppretter eller redigerer presentasjonen. Når du holder en lysbildefremvisning, kan du bruke presentasjonsvisningen.

Lese foredragsnotater i Normalvisning

 1. Trykk på SKIFT+F6 på lysbildet til du hører: «Notatrute.»

 2. I Notater-ruten trykker du på CTRL+KOMMANDO+PIL HØYRE. Du hører «Rediger tekst, innsetting i begynnelsen av teksten», etterfulgt av foredragsnotatteksten.

Lese foredragsnotater i en notatsidevisning

 1. På et lysbilde trykker du på KOMMANDO+3. Du hører: «Notatside, merket.»

 2. Trykk på TAB i notatsidevisningen til du hører «Rediger tekst», etterfulgt av teksten i foredragsnotatene.

 3. Hvis du vil gå til notatene på et annet lysbilde, trykker du på TILVALG+CTRL+SKIFT+PIL OPP i notatsidevisningen til du hører: «Sidevisning utenfor notatsiden, oppsettsområdet.» Trykk på ESC én gang, og trykk deretter på TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører lysbildet du vil bruke.

 4. Gå tilbake til Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+1.

Lese foredragsnotater i presentasjonsvisning

 1. Hvis du vil bytte til presentasjonsvisning, trykker du OPTION+ENTER på et lysbilde i normalvisning . Du hører: «Nå i PowerPoint presentasjonsvisning.»

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE i presentasjonsvisningen til du hører: «Notatruten, oppsettsområdet.»

 3. Hvis du vil lese notatteksten, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED i notatruten . VoiceOver leser teksten i foredragsnotatene. Hvis du vil stoppe lesingen, trykker du på CTRL én gang.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer på lysbilder hvis du eksempelvis arbeider sammen med andre på en presentasjon, eller du ser gjennom noen andres arbeid.

 1. På lysbildet der du vil legge til kommentarer, trykker du på F6 til du hører navnet på gjeldende fane på båndet.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom-fanen», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB på Se gjennom-fanen til du hører «Ny kommentar-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Kommentarruten åpnes, og fokuset flyttes til kommentartekstfeltet i ruten.

 4. Skriv inn kommentaren.

 5. Hvis du vil sette inn kommentaren, trykker du på KOMMANDO+ENTER.

Svare på en kommentar 

 1. Åpne kommentarruten og les kommentarene som forklart i Les kommentarer.

 2. Når du kommer til en kommentar du vil svare på, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Svar, rediger tekst», og deretter skriver du inn svaret.

 3. Hvis du vil sette inn svaret, trykker du på KOMMANDO+ENTER.

Løse kommentarer

 1. Åpne kommentarruten og les kommentarene som forklart i Les kommentarer.

 2. Når du kommer til en kommentar du vil løse, trykker du på TAB til du hører «Flere trådhandlinger-knapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Hvis du vil løse kommentaren, trykker du på PIL NED til du hører «Løs tråd», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Lese kommentarer

Du kan bruke VoiceOver til å lytte til andres kommentarer og sjekke hvem som har kommentert presentasjonen og når.

 1. Trykk på F6 i normalvisning til du hører gjeldende fane på båndet.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom-fanen», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB på Se gjennom-fanen til du hører: «Vis kommentarer-menyknappen».

 4. Hvis du vil åpne Kommentarer-ruten , trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Kommentarer-ruten», og trykker på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Hvis du hører «Hake, kommentarrute», er kommentarruten allerede åpen. I så fall trykker du esc og går videre til neste trinn.

 5. Trykk på F6 på et lysbilde til du hører: «Kommentarer, valgt fane.»

 6. Trykk på TAB i kommentarruten til du hører: «Skriver inn kommentartråd.» Fokuset er nå på den første kommentaren i tråden. Hvis du vil lese kommentaren, trykker du på TAB. VoiceOver kunngjør også tidspunktet da kommentaren ble lagt til, og hvem som skrev den.

 7. Hvis du vil gå til neste kommentartråd, trykker du på TILVALG+CTRL+SKIFT+PIL OPP. Du hører: «Utenfor kommentartråden.» Trykk deretter på PIL NED til du hører neste tråd.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å legge til og lese foredragsnotater og kommentarer i presentasjonen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Lese foredragsnotater

Når du åpner en presentasjon i PowerPoint, åpnes den i normalvisning. Her kan VoiceOver lese foredragsnotatene.

 1. Hvis du vil navigere til et lysbilde som har foredragsnotater, sveiper du til høyre til du hører lysbildenummeret og tittelen, etterfulgt av «Har notater». Dobbelttrykk på skjermen for å velge lysbildet.

 2. Åpne notatruten ved å sveipe til venstre til du hører: «Notater-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Notater-ruten åpnes. Hvis du vil lese notatene, sveiper du til venstre til du hører: «Lysbildenotater, tekstboks», etterfulgt av foredragsnotatene for lysbildet.

 4. Hvis du vil lukke notatruten , sveiper du til venstre til du hører: «Lukk, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Sveipt til høyre på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, helt til du hører: «Notater, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-ruten åpnes.

  Obs!: Hvis du hører «Notater» i stedet for «Notater-knapp», er notatruten allerede åpen.

 2. Hvis du vil gå til tekstfeltet for notater, sveiper du til høyre til du hører: «Lysbildenotater, tekstboks, tekstfelt.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen, og bruk skjermtastaturet til å skrive inn notatene.

 4. Hvis du vil lukke tastaturet, sveiper du til høyre til du hører: «Skjul tastatur». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Lese kommentarer  

Når du åpner en presentasjon i PowerPoint, åpnes den i normalvisning der VoiceOver kan lese kommentarene.

 1. Hvis du vil navigere til et lysbilde som har kommentarer, sveiper du til høyre til du hører lysbildenummeret og tittelen, etterfulgt av «Har kommentarer». Dobbelttrykk på skjermen for å velge lysbildet.

 2. Hvis du vil åpne kommentarruten, sveiper du til venstre til du hører: «Kommentarer-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Kommentarruten åpnes. Hvis du vil lese kommentaren, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Kommentartråd», etterfulgt av navnet på personen som skrev rotkommentaren og innholdet i kommentaren.

 4. Hvis du vil lese svarene på rotkommentaren, sveiper du til høyre til du hører «Svar», etterfulgt av navnet på personen som skrev svaret og innholdet i svaret.

 5. Hvis du vil gå til neste kommentar, sveiper du til venstre til du hører: «Neste kommentar». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Hvis du vil gå tilbake til forrige kommentar, sveiper du til venstre til du hører: «Forrige kommentar». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil lukke kommentarruten, sveiper du til venstre til du hører: «Lukk kommentarruten, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til kommentarer

 1. På lysbildet der du vil legge til en kommentar, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til høyre til du hører: «Vis bånd». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på den valgte fanen.

 2. Dobbelttrykk på skjermen, sveip til høyre eller venstre til du hører: «Sett inn-fane». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn en kommentar», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Ved omtale eller kommentar.» Fokuset er på kommentartekstfeltet.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn kommentaren.

 5. Hvis du vil sette inn kommentaren, sveiper du til høyre til du hører: «Legg inn kommentar, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kommentarruten åpnes. Du hører: «Lukk kommentarruten.»

 6. Dobbelttrykk på skjermen for å lukke kommentarruten.

Svare på en kommentar

 1. Åpne kommentarruten og les kommentarene som forklart i Les kommentarer.

 2. Når du kommer til en kommentar du vil svare på, sveiper du til høyre til du hører: «Ved omtale eller svar». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn svaret.

 4. Hvis du vil sette inn svaret, sveiper du til venstre til du hører: «Legg inn svar», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Løse en kommentar

 1. Åpne kommentarruten og les kommentarene som forklart i Les kommentarer.

 2. Når du er på en kommentar du vil løse, sveiper du til høyre til du hører: «Flere trådhandlinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil løse kommentaren, sveiper du til høyre til du hører: «Løs tråd», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å legge til og lese foredragsnotater eller kommentarer i en presentasjon. Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for foredragsholderen. Med kommentarer kan du gi kolleger tilbakemeldinger på presentasjoner.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Sveip til venstre eller høyre på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, til du hører: «Notater, bytt.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-tekstfeltet åpnes.

 2. Hvis du vil gå til tekstfeltet, sveiper du til høyre til du hører: «Lysbildenotater». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet for å skrive inn notater.

 4. Hvis du vil lukke tekstfeltet for notater når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre.

Lese foredragsnotater

Når du blar gjennom listen over lysbilder i lesevisning, forteller TalkBack deg om lysbildet har notater. Du hører nummeret og tittelen på lysbildet, etterfulgt av «Har notater». Hvis du vil lese notatene, må du åpne lysbildet i Redigering-visning. Når du holder en lysbildefremvisning, kan du bruke presentasjonsvisningen til å lese notatene.

Lese foredragsnotater i redigeringsvisning

 1. Naviger til et lysbilde med foredragsnotater i lesevisningen , og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Rediger-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Lysbildet åpnes i Redigering-visning.

 2. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Notater, bytt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Notater-tekstfeltet åpnes. Hvis du vil lese notatene, sveiper du til høyre til du hører «Valgt, lysbildenotater», etterfulgt av foredragsnotatene for lysbildet.

 4. Hvis du vil lukke tekstfeltet for notater, sveiper du til venstre til du hører: «Lukk, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Lese foredragsnotater mens du holder en lysbildefremvisning

 1. Sveip til venstre eller høyre i lese- eller redigeringsvisningen til du hører: «Presenter-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Liggende modus aktiveres. Roter enheten til liggende modus.

 2. Sveip mot høyre til du hører lysbildet du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil lese foredragsnotatene, roterer du enheten til stående modus, og sveiper til høyre til du hører «Valgt, lysbildenotater», etterfulgt av foredragsnotatene for lysbildet.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer på lysbilder hvis du eksempelvis arbeider sammen med andre på en presentasjon, eller hvis du ser gjennom noen andres arbeid.

 1. Dobbelttrykk på skjermen i innholdsområdet for lysbildet der du vil legge til kommentarer. Hurtigsensitiv-menyen åpnes. Du hører: «Klipp ut-knapp.»

 2. Sveip til høyre til du hører: «Ny kommentar, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Tekstfeltet for @mention eller kommentar åpnes, og fokuset flyttes til begynnelsen av tekstfeltet.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn kommentarer. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke skjermtastaturet.

 4. Hvis du vil sette inn kommentaren, sveiper du til høyre til du hører: «Legg inn kommentar». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kommentarruten åpnes. Du hører: «Lukk kommentarruten.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke kommentarruten.

Lese kommentarer

Når du blar gjennom listen over lysbilder i lesevisning, forteller TalkBack deg om lysbildet har kommentarer. Du hører nummeret og tittelen på lysbildet, etterfulgt av «Har kommentarer». Hvis du vil lese kommentarene, må du åpne lysbildet i Redigering-visning.

 1. Naviger til et lysbilde med kommentarer i lesevisningen , og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Rediger-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Lysbildet åpnes i Redigering-visning.

 2. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Kommentarer, bytt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Kommentarruten åpnes. Hvis du vil lese kommentarene, sveiper du til høyre til du hører: «Kommentartråd». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Kommentartråd», etterfulgt av navnet på personen som skrev kommentaren og kommentarinnholdet.

 5. Hvis du vil lese svarene på kommentaren, sveiper du til høyre til du hører «Svar», etterfulgt av navnet på personen som skrev svaret og svarinnholdet.

 6. Hvis du vil gå til neste kommentartråd, sveiper du til høyre til TalkBack sier nummeret på neste lysbilde, etterfulgt av «Kommentartråd». Hvis du vil navigere til forrige kommentartråd, sveiper du til venstre til du hører nummeret på forrige lysbilde, etterfulgt av «Kommentartråd».

 7. Hvis du vil lukke kommentarruten, sveiper du til venstre til du hører: «Lukk, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Svare på en kommentar

 1. Naviger til og les kommentarene som forklart i Les kommentarer.

 2. Når du er på en kommentar du vil svare på, sveiper du til høyre til du hører: «Ved omtale eller svar». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn svaret. Når du er ferdig, sveiper du ned og deretter til venstre for å lukke skjermtastaturet.

 4. Hvis du vil sette inn svaret, sveiper du til høyre til du hører: «Legg inn svar», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Løse kommentarer

 1. Naviger til og les kommentarene som forklart i Les kommentarer.

 2. Når du er på en kommentar du vil løse, sveiper du til høyre til du hører: «Flere trådhandlinger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil løse tråden, sveiper du til høyre til du hører: «Løs tråd». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruk PowerPoint for nettet med tastaturet og en skjermleser for å legge til og lese foredragsnotater eller kommentarer i en presentasjon. Vi har testet det med Skjermleser i Microsoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du bruker foredragsnotater til å legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for presentatøren, og bruke kommentarer til å gi kollegene tilbakemeldinger om presentasjonene deres.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til målgruppen utover lysbildeinnholdet. Du kan bruke foredragsnotatene som private påminnelser for lysbildeinnholdet også.

 1. Hvis du vil vise notatruten , trykker du alt+Windows-logotasten, W, P, N i normalvisning .

 2. Trykk på CTRL+F6 på lysbildet der du vil legge til notater, til du hører: «Lysbildenotater».

 3. Skriv inn notatene.

 4. Trykk CTRL+F6 for å avslutte notatruten .

Lese foredragsnotater

Du kan høre om et lysbilde har notater og lytte til notatene.

 1. Trykk på CTRL+F6 i normalvisning til du hører nummeret på et lysbilde og plasseringen i listen over lysbilder.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom listen over lysbilder. Hvis det finnes foredragsnotater på lysbildet, hører du: «Har notater.»

 3. Hvis du vil vise notatruten , trykker du på ALT+Windows-logotasten, W, P, N.

 4. Trykk CTRL+F6 til du hører «Lysbildenotater», og trykk deretter SR-tasten+R for å lytte til notatet.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer i lysbildene hvis du for eksempel gjennomgår arbeid utført av andre.

 1. Trykk alt+Windows-logotasten, R, C, 1 når du hører et stykke tekst eller et objekt du vil kommentere på et lysbilde, i normalvisning . Kommentarer-ruten åpnes. Du hører: «@mention eller kommentar, rediger.»

 2. Skriv inn kommentaren. Du kan trykke enter for å starte en ny linje.

 3. Hvis du vil lagre kommentaren, trykker du tab-tasten til du hører «Legg inn», og deretter trykker du enter.

 4. Trykk CTRL+F6 for å avslutte kommentarruten .

 5. Hvis du vil lukke kommentarruten , trykker du på ALT+Windows-logotasten, R, P, P.

Lese kommentarer

Du kan høre om et lysbilde har kommentarer og lytte til kommentarene.

 1. Trykk på CTRL+F6 i normalvisning til du hører nummeret på et lysbilde og plasseringen i listen over lysbilder.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom listen over lysbilder. Hvis det er foredragsnotater på lysbildet, hører du: «Har kommentarer.»

 3. Trykk på ALT+Windows-logotasten, R, P, P for å åpne kommentarruten . Du hører: «Kommentarrute.»

  Hvis kommentarruten allerede er åpen, trykker du på CTRL+F6 eller CTRL+SKIFT+F6 til du hører: «Kommentarruten.»

 4. Trykk på TAB til du hører: «Kommentarkort.» Bruk PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom kommentarkortene, og PIL VENSTRE og PIL HØYRE for å gå gjennom kommentarene i hvert kort. Skjermleseren leser kommentarene etter hvert som du lander på dem.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×