Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

I Excel 2010 eller senere kan disse funksjonene være byttet ut med nye funksjoner som gir bedre nøyaktighet og har navn som bedre beskriver bruken. Du kan fortsatt bruke dem for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel, men hvis bakoverkompatibilitet ikke kreves, bør du begynne å bruke de nye funksjonene i stedet. Hvis du ønsker informasjon om de nye funksjonene, kan du se Statistiske funksjoner (referanse) og Matematikk- og trigonometrifunksjoner (referanse).

Hvis du bruker Excel 2007, finner du disse funksjonene på fanene Statistikk eller Matematikk og trigonometriFormler-fanen.

Klikk navnet i den første kolonnen hvis du ønsker detaljert informasjon om en funksjon.

Funksjon

Beskrivelse

BETA.FORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen

INVERS.BETA.FORDELING (funksjon)

Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling

BINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen

KJI.FORDELING (funksjon)

Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling

INVERS.KJI.FORDELING (funksjon)

Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen

KJI.TEST (funksjon)

Utfører testen for uavhengighet

KJEDE.SAMMEN (funksjon)

Føyer sammen to eller flere tekststrenger til én tekststreng.

KONFIDENS (funksjon)

Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon

KOVARIANS (funksjon)

Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik

GRENSE.BINOM (funksjon)

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi

EKSP.FORDELING (funksjon)

Returnerer eksponentialfordelingen

FFORDELING (funksjon)

Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen

FFORDELING.INVERS (funksjon)

Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen

PROGNOSE (funksjon)

Returnerer en verdi langs en lineær trend

Obs!: I Excel 2016 er denne funksjonen er erstattet med de nye Prognosefunksjonene, men den er fremdeles tilgjengelig for kompatibilitet med tidligere versjoner.

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED (funksjon)

Avrunder et tall nedover, mot null

FTEST (funksjon)

Returnerer resultatet av en F-test

GAMMAFORDELING (funksjon)

Returnerer gammafordelingen

GAMMAINV (funksjon)

Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen

HYPGEOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den hypergeometriske fordelingen

LOGINV (funksjon)

Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingsfunksjonen

LOGNORMFORD (funksjon)

Returnerer den kumulative lognormale fordelingen

MODUS (funksjon)

Returnerer den vanligste verdien i et datasett

NEGBINOM.FORDELING (funksjon)

Returnerer den negative binomiske fordelingen

NORMALFORDELING (funksjon)

Returnerer den kumulative normalfordelingen

NORMINV (funksjon)

Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen

NORMSFORDELING (funksjon)

Returnerer standard kumulativ normalfordeling

NORMSINV (funksjon)

Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen

PERSENTIL (funksjon)

Returnerer den n-te persentil av verdiene i et område

PROSENTDEL (funksjon)

Returnerer prosentrangeringen av en verdi i et datasett

POISSON (funksjon)

Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling

KVARTIL (funksjon)

Returnerer kvartilen til et datasett

RANG (funksjon)

Returnerer rangeringen av et tall, eller plassen tallet har i en rekke

STDAV (funksjon)

Estimere standardavvik på grunnlag av et utvalg

STDAVP (funksjon)

Beregner standardavvik basert på hele populasjonen

TFORDELING (funksjon)

Returnerer en Student t-fordeling

TINV (funksjon)

Returnerer den inverse Student t-fordelingen

TTEST (funksjon)

Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test

VARIANS (funksjon)

Estimerer varians basert på et utvalg

VARIANSP (funksjon)

Beregner varians basert på hele populasjonen

WEIBULL.FORDELING (funksjon)

Returnerer Weibull-fordelingen

ZTEST (funksjon)

Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Viktig!: De beregnede resultatene av formler og enkelte Excel-regnearkfunksjoner kan være litt forskjellige på en Windows-maskin som bruker x86- eller x86-64-arkitektur, og en Windows RT-maskin som bruker ARM-arkitektur. Finn ut mer om forskjellene.

Excel-funksjoner (etter kategori)

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×