Relaterte emner
×
Formler og funksjoner
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Formler og funksjoner

SUMMER (funksjon)

SUMMER-funksjonen legger til verdier. Du kan legge til enkeltverdier, cellereferanser eller celleområder, eller en blanding av alle tre.

Eksempel:

 • =SUMMER(A2:A10) Legger sammen verdiene i celle A2:10.

 • = SUMMER(A2:A10, C2:C10) Legger sammen verdiene i cellene A2:10, i tillegg til cellene C2:C10.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

SUMMER(tall1;[tall2]; ...)

Argumentnavn

Beskrivelse

tall1   

Obligatorisk

Det første tallet du vil legge til. Nummeret kan være 4, en cellereferanse som B6, eller en celle område som B2:B8.

tall2–255   

Valgfritt

Dette er det andre tallet du legger til. Du kan angi opptil 255 tall på denne måten.

Denne delen drøfter noen anbefalte fremgangsmåter for arbeid med SUMMER-funksjoner. Mye av dette kan også anvendes på arbeid med andre funksjoner.

Metoden =1+2 eller =A+B – Selv om du kan legge inn =1+2+3 eller =A1+B1+C2 og få nøyaktige resultater, er disse metodene av forskjellige årsaker tilbøyelige til feil:

 1. Skrivefeil – Tenk deg at du skal skrive inn flere og/eller mye større verdier, som dette:

  • =14598,93+65437,90+78496,23

  Prøv deretter å validere at oppføringene er riktige. Det er mye enklere å plassere disse verdiene i individuelle celler og bruke en SUMMER-formel. I tillegg kan du formatere verdiene når de er i celler, slik at det blir mye enklere å lese dem når de er i en formel.

  Bruk SUMMER-funksjonen i stedet for hardkodede verdier i formler. Formelen i celle D5 er =SUMMER(D2:D4)
 2. #VERDI! feil ved referanse til tekst i stedet for tall

  Hvis du bruker en formel som:

  • =A1+B1+C1 eller =A1+A2+A3

  Eksempel på dårlig formelbygging. Formelen i celle D2 er =A2+B2+C2

  Formelen kan brytes hvis det finnes ikke-numeriske verdier (tekst) i cellene det refereres til, noe som vil returnere en #VALUE! -feil. SUMMER ignorerer tekstverdier og gir deg summen av bare de numeriske verdiene.

  Riktig formelbygging. I stedet for =A2+B2+C2, er formelen i D2 =SUMMER(A2:C2)
 3. #REF! feil ved sletting av rader eller kolonner

  #REF! feil forårsaket av sletting av en kolonne. Formelen er endret til =A2+#REF!+B2

  Hvis du sletter en rad eller kolonne, oppdateres ikke formelen for å utelate den slettede raden, og den returnerer en #REF! -feilen, der en SUMMER-funksjon oppdateres automatisk.

  SUMMER-funksjonen justerer automatisk for innsatte eller slettede rader og kolonner
 4. Formler oppdaterer ikke referanser ved innsetting av rader eller kolonner

  = A+B+C-formler oppdateres ikke om du legger til rader

  Hvis du setter inn en rad eller kolonne, oppdateres ikke formelen for inkludering av raden som legges til der en SUMMER-funksjon ville blitt oppdatert automatisk (så lenge du ikke er utenfor området referert til i formelen). Dette er spesielt viktig hvis du forventer at formelen oppdateres og dette ikke skjer, da det vil gi deg ufullstendige resultater som du kanskje ikke fanger opp.

  Eksemplet viser en SUMMER-formel som automatisk utvides fra =SUMMER(A2:C2) til =SUMMMER(A2:D2) når det settes inn en kolonne
 5. SUMMER med enkeltvise cellereferanser kontra områder

  Bruk av en formel som:

  • =SUMMER(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  er like tilbøyelig til feil ved innsetting eller sletting av rader innenfor det refererte området, av samme årsaker. Det er mye bedre å bruke individuelle områder, som:

  • =SUMMER(A1:A3,B1:B3),

  som oppdateres når du legger til eller sletter rader.

 1. Jeg vil bare legge til / trekke fra / multiplisere / dividere tall Se denne videoserien om grunnleggende matematikk i Excel, eller bruk Excel som kalkulator.

 2. Hvordan vise flere/færre desimaler? Du kan endre tallformatet. Merk den aktuelle cellen eller det aktuelle området, og bruk CTRL+1 til å vise dialogboksen Formater celler , klikk deretter tallfanen og velg formatet du vil bruke, og pass på å angi hvor mange desimaler du vil bruke.

 3. Hvordan legge til eller trekke fra tid? Du kan legge til og trekke fra tid på et par forskjellige måter. For eksempel kan du finne forskjellen mellom 08:00 – 12:00 for lønnsformål ved på bruke =(«12:00»-«08:00»)*24, som tar sluttidspunktet minus starttidspunktet. Legg merke til at Excel beregner tidsrom som brøker av et døgn, så du må multiplisere med 24 å få totalt antall timer. I det første eksemplet bruker vi =((B2-A2)+(D2-C2))*24 for å få summen av timer fra start til slutt, minus en lunsjpause (8,50 timer totalt).

  Hvis du bare vil legge til timer og minutter og vil vise på denne måten, kan du summere og trenger ikke å multiplisere med 24, slik at vi i det andre eksemplet bruker =SUMMER(A6:C6) fordi vi trenger bare det totale antallet timer og minutter for tildelte aktiviteter (5:36 eller 5 timer, 36 minutter).

  Beregn tidsrom

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Legge til eller trekke fra tid.

 4. Hvordan beregner jeg forskjellen mellom datoer? I likhet med tidspunkt kan du addere og subtrahere datoer. Her er et svært vanlig eksempel på hvordan å telle antall dager mellom to datoer. Det er så enkelt som =B2-A2. Nøkkelen til å arbeide med både datoer og klokkeslett er at du starter med sluttdato/sluttid og trekker fra startdato/starttid.

  Beregn forskjeller mellom datoer

  Hvis du vil ha flere måter å arbeide med datoer på, kan du se: Beregne forskjellen mellom to datoer.

 5. Hvordan summerer jeg bare synlige celler? Noen ganger når du manuelt skjuler radene eller bruker AutoFilter for å vise bare bestemte data, vil du også bare summere de synlige cellene. Du kan bruke TOTALSUM-funksjonen. Hvis du bruker en totalrad i en Excel-tabell, legges funksjoner du velger fra Total-rullegardinlisten automatisk inn som en totalsum. Se mer informasjon om hvordan du summerer dataene i en Excel-tabell.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

Mer informasjon om SUMMER

SUMMERHVIS-funksjonen legger bare sammen verdiene som oppfyller ett enkelt vilkår

SUMMER.HVIS.SETT-funksjonen legger bare sammen verdiene som oppfyller flere vilkår

ANTALL.HVIS-funksjonen teller bare verdiene som oppfyller ett enkelt vilkår

ANTALL.HVIS.SETT -funksjonen teller bare verdiene som oppfyller flere vilkår

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Matematikk- og trigonometri-funksjoner

Funksjoner i Excel (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×