Bijlage B: Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller

In deze bijlage vindt u alle toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen die worden ondersteund door Verteller in de Windows 10 Jubileumupdate.

Voor een lijst met alle andere sneltoetsen in Windows raadpleegt u Sneltoetsen in Windows.

Voor een lijst met sneltoetsen in Windows-apps raadpleegt u Sneltoetsen in apps.

Toetsenbordopdrachten in Verteller

ToetsHandeling
Windows-logotoets + EnterVerteller starten of afsluiten
Caps Lock+EscVerteller afsluiten
Caps Lock+MBeginnen met voorlezen
CtrlStoppen met voorlezen
Caps Lock+spatiebalkScanmodus starten
Caps Lock+Pijl-rechtsNaar volgende item
Caps Lock+Pijl-linksNaar vorige item
Caps Lock+Pijl-omhoog of Pijl-omlaagWeergave wijzigen
Caps Lock+F1Lijst met Verteller-opdrachten weergeven
Caps Lock+F2Opdrachten voor huidig item weergeven
Caps Lock+EnterPrimaire actie uitvoeren
Caps Lock+Shift+EnterZoekmodus openen
Caps Lock+AUitgebreidheidsmodus wijzigen
Caps Lock+Ctrl+plusteken (+)Uitgebreidheid vergroten
Caps Lock+Ctrl+minteken (-)Uitgebreidheid verkleinen
Caps Lock+Alt+plusteken (+) of minteken (-)Interpunctiemodus wijzigen
Caps Lock+Y
Naar het begin van de tekst
Caps Lock+ZDe Verteller-toets (Caps Lock) vergrendelen zodat u hier niet voor elke sneltoets op hoeft te drukken
Caps Lock+XDe volgende sneltoets die u gebruikt, laten negeren door Verteller
Caps Lock+F12Lezen van toetsaanslagen in- of uitschakelen
Caps Lock+VZin herhalen
Caps Lock+Page Up of Page DownStemvolume verhogen of verlagen
Caps Lock+plusteken (+) of minteken (-)Stemsnelheid verhogen of verlagen
Caps Lock+D
Item voorlezen
Caps Lock+FUitgebreide informatie over het item lezen
Caps Lock+SItem lezen, gespeld
Caps Lock+WVenster lezen
Caps Lock+RAlle items in het containergebied lezen
Caps Lock+Num LockMuismodus in- of uitschakelen
Caps Lock+QNaar laatste item in het containergebied
Caps Lock+GVerteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen
Caps Lock+TVerteller-cursor naar aanwijzer verplaatsen
Caps Lock+tilde (~)Focus op item instellen
Caps Lock+BackspaceEén item terug gaan
Caps Lock+InsertNaar gekoppeld item
Caps Lock+F10Huidige koptekst van rij voorlezen
Caps Lock+F9Huidige koptekst van kolom voorlezen
Caps Lock+F8Huidige rij voorlezen
Caps Lock+F7Huidige kolom voorlezen
Caps Lock+F5Huidige rij- en kolomlocatie lezen
Caps Lock+F6Naar tabelcel
Caps Lock+Shift+F6Naar celinhoud
Caps Lock+F3Naar volgende cel in huidige rij
Caps Lock+Shift+F3Naar vorige cel in huidige rij
Caps Lock+F4Naar volgende cel in huidige kolom
Caps Lock+Shift+F4Naar vorige cel in huidige kolom
Caps Lock+vierkante haak sluiten (])Tekst voorlezen vanaf begin tot aan cursor
Caps Lock+nul (0)Tekstkenmerken voorlezen
Caps Lock+HDocument voorlezen
Caps Lock+Ctrl+UHuidige pagina voorlezen
Caps Lock+UVolgende pagina voorlezen
Caps Lock+Shift+UVorige pagina voorlezen
Caps Lock+Ctrl+IHuidige alinea voorlezen
Caps Lock+IVolgende alinea voorlezen
Caps Lock+Shift+IVorige alinea voorlezen
Caps Lock+Ctrl+OHuidige regel voorlezen
Caps Lock+OVolgende regel voorlezen
Caps Lock+Shift+OVorige regel voorlezen
Caps Lock+Ctrl+PHuidig woord voorlezen
Caps Lock+PVolgend woord voorlezen
Caps Lock+Shift+PVorig woord voorlezen
Caps Lock+Ctrl+vierkante haak openen ([)Huidig teken voorlezen
Caps Lock+vierkante haak openen ([)Volgend teken voorlezen
Caps Lock+Shift+vierkante haak openen ([)Vorig teken voorlezen
Caps Lock+YNaar het begin van de tekst
Caps Lock+BNaar het einde van de tekst
Caps Lock+JNaar volgende kop
Caps Lock+Shift+JNaar vorige kop
Caps Lock+KNaar volgende tabel
Caps Lock+Shift+KNaar vorige tabel
Caps Lock+LNaar volgende koppeling
Caps Lock+Shift+LNaar vorige koppeling
Caps Lock+C
Huidige datum en tijd lezen
Twee keer snel achter elkaar Caps Lock indrukkenCaps Lock in- of uitschakelen
Caps Lock+ENegatieve feedback geven
Caps Lock+Shift+EPositieve feedback geven
Caps Lock+twee keer snel achter elkaar op E drukkenHet dialoogvenster voor feedback openen
Caps Lock+Ctrl+Pijl-omhoogNaar bovenliggend element gaan (alleen als structurele navigatie beschikbaar is in de app)
Caps Lock+Ctrl+Pijl-rechtsNaar volgend element op hetzelfde niveau gaan (alleen als structurele navigatie beschikbaar is in de app)
Caps Lock+Ctrl+Pijl-linksNaar vorig element op hetzelfde niveau gaan (alleen als structurele navigatie beschikbaar is in de app)
Caps Lock+Ctrl+Pijl-omlaagNaar eerste onderliggend element gaan (alleen als structurele navigatie beschikbaar is in de app)
Caps Lock+N
Naar belangrijkste oriëntatiepunt gaan


Toetsenbordopdrachten in scanmodus

ToetsHandeling
Pijl-omhoog en Pijl-omlaagNaar de volgende of vorige regel tekst in een app of webpagina gaan
Pijl-rechts en Pijl-linksNaar het volgende of vorige teken in een app of webpagina gaan
SpatiebalkEen item activeren dat u wilt gebruiken, zoals een knop of tekstvak
EnterAls dit wordt ondersteund, kunt u hiermee een tweede actie op een item uitvoeren
Ctrl+Pijl-links en Ctrl+Pijl-rechtsNaar het volgende of vorige woord gaan
Ctrl+Pijl-omhoog en Ctrl+Pijl-omlaagNaar de volgende of vorige alinea gaan
H of Shift+H, en Alt+Pijl-omlaag of Alt+Pijl-omhoogNaar de volgende of vorige kop gaan
T of Shift+TNaar de volgende of vorige tabel gaan
P of Shift+PNaar de volgende of vorige alinea gaan
K of Shift+K, en Alt+Pijl-rechts of Alt+Pijl-linksNaar de volgende of vorige koppeling gaan
D of Shift+DNaar het volgende of vorige oriëntatiepunt gaan
Ctrl+Alt+Pijl-rechts of Pijl-linksNaar de volgende of vorige cel in een rij gaan
Ctrl+Alt+Pijl-omhoog of Pijl-omlaagNaar de volgende of vorige cel in een kolom gaan
Caps Lock+F5Locatie in tabel laten meedelen
Caps Lock+F9Kolomkop laten meedelen
Caps Lock+F10 Rijkop laten meedelen
Caps Lock+F7De huidige tabelkolom van begin tot einde voorlezen
Caps Lock+F8De huidige tabelrij van begin tot einde voorlezen


Aanraakbewegingen in Verteller

Aanraakbeweging Handeling
Aanraken of slepen met één vingerLezen wat zich onder uw vinger bevindt
Dubbeltikken of één vinger op het scherm vasthouden, en vervolgens met een andere vinger ergens in het scherm tikkenPrimaire actie activeren
Driemaal tikken of één vinger op het scherm vasthouden, en vervolgens met een andere vinger ergens in het scherm dubbeltikkenSecundaire actie activeren
Eén vinger op het scherm vasthouden en vervolgens met twee vingers ergens in het scherm tikkenBeginnen met slepen of extra toetsopties
Met één vinger snel naar links of rechts vegenNaar het volgende of vorige item gaan
Met één vinger snel omhoog of omlaag vegenWeergave wijzigen
Eenmaal tikken met twee vingersVerteller laten stoppen met voorlezen
Eenmaal tikken met drie vingersUitgebreidheidsmodus wijzigen
Eenmaal tikken met vier vingersVerteller-opdrachten voor het huidige item weergeven
Dubbeltikken met twee vingersSnelmenu weergeven
Dubbeltikken met drie vingersTekstkenmerken voorlezen
Dubbeltikken met vier vingersZoekmodus openen
Driemaal tikken met vier vingersAlle Verteller-opdrachten weergeven
Met twee vingers naar links/rechts/omhoog/omlaag swipenSchuiven
Met drie vingers naar links of rechts swipenTab vooruit of achteruit
Met drie vingers omhoog swipenHuidig venster voorlezen
Met drie vingers naar beneden swipenVerkenbare tekst beginnen te lezen
Met vier vingers naar boven of beneden swipenSemantisch zoomen in- of uitschakelen, indien ondersteund
Met vier vingers naar links of rechts swipenVerteller-cursor verplaatsen naar begin of einde van eenheid verplaatsen


Volgende: Bijlage C: TTS-stemmen

Terug naar de inhoudsopgave

Eigenschappen

Artikel-id: 22806 - Laatst bijgewerkt: 6 okt. 2016 - Revisie: 4

Feedback