Een formulier maken met Microsoft Forms

Een formulier maken met Microsoft Forms

Tip: Meer infoover Microsoft Forms of meteen aan de slagen maak een enquête, quiz of een poll aan. Wilt u een geavanceerdere huisstijl, vraagtypen en gegevensanalyse? Probeer Dynamics 365 Customer Voice.

Met Microsoft Forms kunt u enquêtes, toetsen en peilingen houden en snel de resultaten bekijken die binnenkomen.

Maakt u een toets? Begin hier.

 1. Ga in uw webbrowser naar Forms.Office.comen meld u aan met uw Microsoft 365 school referenties, Microsoft 365 werk referenties of Microsoft-account (Hotmail, Live of Outlook.com).

  Opmerking: U kunt zich ook aanmelden bij Office.com, zoeken naar de microsoft 365-pictogrammen aan de linkerkant en selecteert u formulieren.

 2. Selecteer nieuw formulier om het formulier te gaan maken.

  Nieuw enquêteformulier maken

 3. Voer een naam voor het formulier in. U kunt desgewenst ook een ondertitel invoeren.

  Opmerking: Formuliernamen kunnen maximaal 90 tekens bevatten en een ondertitel kan maximaal 1000 tekens bevatten.

  Naam en ondertitel ingevoerd voor een nieuw formulier

 4. Klik op Vraag toevoegen om een nieuwe vraag aan het formulier toe te voegen. Kies uit keuze, tekst, waarderingof datum vragen. U kunt ook klikken op meer vraag typen Vervolgkeuzelijst voor meer vraag typen in Microsoft Forms om classificatie, Likert, uploadenof de score voor de hoger te selecteren ® vragen. Selecteer sectie voor het indelen van secties voor uw vragen.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

  Opmerking: Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

  Opmerking: Uploaden van bestanden is niet beschikbaar voor GCC-, GCC-of DoD-omgevingen.

 5. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer keuzes wilt toevoegen? Klik op Optie toevoegen om meer keuzes dan het standaardaantal van twee keuzes toe te voegen. Klik op Optie 'Anders' toevoegen om een keuzeoptie toe te voegen die de tekst Anders weergeeft. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de knop van de Prullenbak ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen. Als u de volgorde van de opties voor gebruikers van het formulier willekeurig Microsoft Forms wilt aanpassen aan de gebruikers van het formulier, klikt u op meer instellingen voor vraag Knop Meer opties en selecteert u vervolgens Opties voor willekeurigeweergave.

  Tip: Klik op meer instellingen voor vragen Knop Meer opties en selecteer vervolgens ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 6. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 7. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op meer instellingen voor vragen Knop Meer opties en selecteer vervolgens beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 8. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 9. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 1. Meld u aan bij Microsoft 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Klik op Nieuw en selecteer vervolgens Formulieren voor Excel om het formulier te maken.

  De optie formulier invoegen voor Excel in Excel voor het web

  Opmerking: Formulieren voor Excel is alleen beschikbaar voor OneDrive voor werk of school en nieuwe team sites die verbonden zijn met Microsoft 365-groepen. Meer informatie over Microsoft 365-groepen.

 3. Voer een naam in voor uw formulier en klik vervolgens op Maken.

 4. Klik op Vraag toevoegen om een nieuwe vraag aan het formulier toe te voegen. Kies uit keuze, tekst, waarderingof datum vragen. U kunt ook op meer Knop Meer opties klikken en de classificatie, Likertof de Score voor de nettoverkoop selecteren® vragen.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

  Opmerking: Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

 5. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer keuzes wilt toevoegen? Klik op Optie toevoegen om meer keuzes dan het standaardaantal van twee keuzes toe te voegen. Klik op Optie 'Anders' toevoegen om een keuzeoptie toe te voegen die de tekst Anders weergeeft. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de knop van de Prullenbak ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen. Als u de volgorde van de opties voor gebruikers van het formulier willekeurig Microsoft Forms wilt aanpassen aan de gebruikers van het formulier, klikt u op meer instellingen voor vraag Knop Meer opties en selecteert u vervolgens Opties voor willekeurigeweergave.

  Tip: Klik op meer instellingen voor vragen Knop Meer opties en selecteer vervolgens ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 6. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 7. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op meer instellingen voor vragen Knop Meer opties en selecteer vervolgens beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 8. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 9. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 1. Meld u aan bij Microsoft 365 met de referenties van uw werk- of schoolaccount.

 2. Open de Excel-werkmap waarin u een formulier wilt invoegen.

 3. Klik op > formulierenInvoegen > nieuw formulier om het formulier te gaan maken.

  De optie Nieuw formulier invoegen in Excel voor het web

  Opmerking: Als u de knop formulier wilt inschakelen, moet u ervoor zorgen dat uw Excel-werkmap is opgeslagen in OneDrive voor werk of school. Formulieren voor Excel is alleen beschikbaar voor OneDrive voor werk of school en nieuwe team sites verbonden met Microsoft 365-groepen. Meer informatie over Microsoft 365-groepen.

 4. Er wordt een nieuw tabblad geopend: Microsoft Forms.

 5. Uw formulier krijgt een standaardtitel. Als u deze naam wilt wijzigen, klikt u op de titel en typt u een nieuwe naam.

 6. Klik op Vraag toevoegen om een nieuwe vraag aan het formulier toe te voegen. Kies uit keuze, tekst, waarderingof datum vragen. U kunt ook op meer Knop Meer opties klikken en de classificatie, Likertof de Score voor de nettoverkoop selecteren® vragen.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

  Opmerking: Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent.

 7. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer keuzes wilt toevoegen? Klik op Optie toevoegen om meer keuzes dan het standaardaantal van twee keuzes toe te voegen. Klik op Optie 'Anders' toevoegen om een keuzeoptie toe te voegen die de tekst Anders weergeeft. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de knop van de Prullenbak ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen. Als u de volgorde van de opties voor gebruikers van het formulier willekeurig Microsoft Forms wilt aanpassen aan de gebruikers van het formulier, klikt u op meer instellingen voor vraag Knop Meer opties en selecteert u vervolgens Opties voor willekeurigeweergave.

  Tip: Klik op meer instellingen voor vragen Knop Meer opties en selecteer vervolgens ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 8. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 9. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op meer instellingen voor vragen Knop Meer opties en selecteer vervolgens beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 10. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 11. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 1. Meld u aan bij Microsoft 365 met de referenties van uw school.

  Opmerking: Deze functie is alleen van toepassing op klas-of personeels notitieblokken voor gebruikers van Office 365 education. Meer informatie over OneNote class notebook en OneNote personeels notitieblok.

 2. Open het OneNote-notitieblok waarin u een formulier wilt invoegen.

 3. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Formulieren.

  De optie formulieren invoegen in OneNote voor het web

  Opmerking: De knop formulieren is alleen beschikbaar voor Office 365 Education-gebruikers. Voor toegang tot formulieren in Webversie van OneNote meldt u zich aan met uw schoolaccount.

 4. Het deelvenster Formulieren voor OneNote wordt geopend en vastgemaakt aan de rechterkant van het OneNote-notitieblok.

  Formulieren voor het OneNote-deelvenster in OneNote voor het web
 5. Klik op Aanmelden.

 6. Als u het bericht 'Formulieren voor OneNote wil een nieuw venster weergeven' ziet, klikt u op Toestaan.

 7. In het deelvenster Formulieren voor OneNote verschijnt een lijst met formulieren en toetsen die u hebt gemaakt.

  Het toont een lijst met formulieren en toetsen in het deelvenster Formulieren voor OneNote.
 8. Klik onder Mijn formulieren op Nieuw formulier om een formulier te maken. Er wordt een nieuw venster geopend met een leeg formulier en een standaardtitel (Formulier zonder titel).

 9. Klik op de standaardtitel om uw eigen titel toe te voegen. U kunt ook een beschrijving aan het formulier toevoegen.

 10. Klik op Vraag toevoegen om een nieuwe vraag aan het formulier toe te voegen. Kies uit keuze, tekst, waarderingof datum vragen. U kunt ook op meer Knop Meer opties klikken en de classificatie, Likertof de Score voor de nettoverkoop selecteren® vragen.

  De vraagtypen Keuze, Tekst en Beoordeling voor een formulier.

  Opmerking: Het formulier wordt automatisch opgeslagen terwijl u het aan het maken bent. In het deelvenster Formulieren voor OneNote staat het nieuwe formulier vermeld onder Mijn formulieren.

 11. Voor keuzevragen voert u de tekst in die u voor de vraag en elk van de keuzes wilt weergeven.

  Een vraag voor formulierkeuze weergegeven met opties

  Wilt u meer keuzes wilt toevoegen? Klik op Optie toevoegen om meer keuzes dan het standaardaantal van twee keuzes toe te voegen. Klik op Optie 'Anders' toevoegen om een keuzeoptie toe te voegen die de tekst Anders weergeeft. Als u een keuze wilt verwijderen, klikt u op de knop van de Prullenbak ernaast. U kunt ook een verplichte vraag instellen of een meerkeuzevraag maken door de instellingen onderaan de vraag te wijzigen. Als u de volgorde van de opties voor gebruikers van het formulier willekeurig Microsoft Forms wilt aanpassen aan de gebruikers van het formulier, klikt u op meer instellingen voor vraag Knop Meer opties en selecteert u vervolgens Opties voor willekeurigeweergave.

  Tip: Klik op meer instellingen voor vragen Knop Meer opties en selecteer vervolgens ondertitel om een ondertitel aan een vraag toe te voegen.

  Sommige keuzevragen activeren automatische suggesties.

  Voorgestelde antwoorden op een vraag

  Klik op een voorgestelde optie als u deze als keuze wilt toevoegen. In het volgende voorbeeld zijn maandag, woensdag en vrijdag geselecteerd.

  Selectie van voorgestelde antwoorden op een vraag

 12. Klik op Vraag toevoegen om meer vragen aan het formulier toe te voegen. Als u de volgorde van de vragen wilt wijzigen, klikt u op de pijl-omhoog of -omlaag rechts van elke vraag. Voor tekstvragen selecteert u de optie Lang antwoord als u een groter tekstvak op het formulier wilt weergeven.

  Een tekstvraag weergegeven in een formulier

  Tip: Als u een vraag wilt kopiëren, selecteert u de vraag en klikt u op de knop vraag kopiëren Knop Vraag kopiëren in de rechterbovenhoek.

 13. Bij tekstvragen kunt u ook beperkingen instellen wanneer u getallen als antwoord wilt. Klik op meer instellingen voor vragen Knop Meer opties en selecteer vervolgens beperkingen. U kunt de getallen beperken door een keuze te maken uit diverse opties, zoals Groter dan, Kleiner dan, Tussen en tal van andere.

  Tekstvraag weergegeven met cijferbeperking tussen 1 en 6

 14. Klik op Voorbeeld boven in het ontwerpvenster om te zien hoe het formulier eruitziet op een computer. Als u het formulier wilt testen, voert u in de voorbeeldmodus antwoorden in voor de vragen en klikt u op Verzenden.

  Voorbeeldmodus voor computers van een formulier voor een schoolenquête

 15. Klik op Mobiel om te zien hoe het formulier eruitziet op een mobiel apparaat.

  Voorbeeldmodus voor mobiele apparaten van een formulier voor een schoolenquête

  Klik op Terug als u klaar in de preview-modus.

 16. Het nieuwe formulier verschijnt bovenaan de lijst Mijn formulieren onder de knoppen Nieuw formulier en Nieuwe toets.

  Het toont een lijst met formulieren en toetsen in het deelvenster Formulieren voor OneNote.
 17. Als u klaar bent, kunt u het formulier insluiten in het OneNote-notitieblok.

Wilt u feedback geven over Microsoft Forms?

Wij horen graag van je! Je kunt terecht op de UserVoice-site van Microsoft Forms om suggesties te geven en te stemmen op ideeën van anderen.

Zie ook

Introductiecursus Microsoft Forms: authentieke beoordelingen maken

De formulier-of quiz instellingen in Microsoft Forms aanpassen

Een formulierthema wijzigen

Uw formulierresultaten controleren

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×