Een schermlezer gebruiken om een document in Word te dicteren

Inhoud voor schermlezer Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Word toetsenbord en een schermlezer om inhoud voor een document te dicteren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

U leert hoe u dicteren kunt gebruiken om snel concepten, overzichten en notities te maken. U hebt alleen een headset en een betrouwbare internetverbinding nodig.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Standaard is dicteren ingesteld op uw documenttaal in Office. We werken er voortdurend aan om deze talen verder te verbeteren en om meer landinstellingen en talen toe te voegen. Voor de lijst met ondersteunde talen gaat u naar de sectie 'Ondersteunde gesproken talen' in Uw documenten dicteren in Word.

 • De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voorMicrosoft 365 abonnees.

 • Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen. Wat u zegt, wordt verzonden naar Microsoft en wordt alleen gebruikt om u tekstresultaten te geven. Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

In dit onderwerp

Een document dicteren

Gebruik uw stem en dicteer uw documentinhoud om snel een overzicht van een document te maken of notities te maken, bijvoorbeeld. U kunt ook leestekens, symbolen, wiskundige en valutatekens en emoji's dicteren. Zie de sectie 'Wat kan ik zeggen' in Uw documenten dicteren in Word voor meer informatie over wat u kunt zeggen. U kunt uw toetsenbord blijven gebruiken zoals u gewend bent terwijl u dicteert.

 1. Sluit uw headset aan op uw computer en zorg ervoor dat u verbinding hebt met internet.

 2. Druk tijdens het bewerken van een document inWord op Alt+H, D of Alt+Back quote (').

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt dicteren in de standaardtaal, begint u met dicteren.

  • Als u de dicteertaal wilt wijzigen, drukt u op F6 totdat u 'Dicteerwerkbalk' hoort. Druk op de Tab-toets totdat u 'Dicteerinstellingen' hoort en druk op Enter. Druk op de pijl-omhoog totdat u 'Gesproken taal' hoort en druk vervolgens op de pijl-rechts. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de juiste taal hebt gevonden en druk op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u 'dicteren starten' hoort en druk op Enter. Wanneer u een audio-cue hoort, kunt u beginnen met het dicteren van de inhoud van het document.

   Opmerking: Als u een van de voorbeeldtalen selecteert, is de ondersteuning voor interpunctie mogelijk beperkt en is de nauwkeurigheid lager.

 4. Als u een opmerking wilt invoegen en dicteren, drukt u op Alt+N, L. Het deelvenster Opmerkingen wordt geopend en de focus ligt op het tekstveld voor een nieuwe opmerking. U kunt nu uw opmerking dicteren. Druk op Ctrl+Enter om de opmerking op te slaan. Druk op F6 totdat u de naam van het document hoort, gevolgd door 'Bewerken'.

 5. Als u wilt stoppen met dicteren, drukt u op F6 totdat u 'Dicteerwerkbalk' hoort. Druk op de Tab-toets totdat u 'dicteren stoppen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Automatische interpunctie gebruiken 

U kunt automatische interpunctie gebruiken om interpunctie toe te voegen aan uw dicteerteken. Met automatische interpunctie hoeft u de interpunctiemarkeringen zoals 'punt' of 'komma' niet te spreken. Interpunctie wordt bepaald door de pauzes in dicteren, dus probeer op natuurlijke en vloeiende wijze te spreken voor de beste resultaten.

 1. Als u de dicteerwerkbalk wilt weergeven, drukt u op Alt+H, D of Alt+Back quote (').

 2. Druk op F6 totdat u 'Dicteerwerkbalk' hoort. Druk op de Tab-toets totdat u 'Dicteerinstellingen' hoort en druk op Enter.

 3. U hoort: 'Auto interpunctie, menu-item, uitgeschakeld'. Druk op Enter om automatische interpunctie te gaan gebruiken. Druk op Esc om het instellingenmenu te sluiten.

 4. Als u wilt beginnen met dicteren met automatische interpunctie, drukt u op de Tab-toets totdat u 'dicteren starten' hoort en drukt u op Enter. Wanneer u een audio-cue hoort, kunt u beginnen met het dicteren van de inhoud van het document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om inhoud voor een document te dicteren.

U leert hoe u dicteren kunt gebruiken om snel concepten, overzichten en notities te maken. U hebt alleen een headset en een betrouwbare internetverbinding nodig.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • U wordt aangeraden documenten te lezen en te bewerken in de afdrukweergave. VoiceOver werkt mogelijk niet betrouwbaar in andere weergavemodi.

Een document dicteren

Gebruik uw stem en dicteer uw documentinhoud om snel een overzicht van een document te maken of notities te maken, bijvoorbeeld. U kunt ook leestekens, symbolen, wiskundige en valutatekens en emoji's dicteren. Zie de sectie 'Wat kan ik zeggen' in Uw documenten dicteren in Word voor meer informatie over wat u kunt zeggen.

 1. Sluit uw headset aan op uw computer en zorg ervoor dat u verbinding hebt met internet.

 2. Druk tijdens het bewerken van een document inWord op Command+F6 totdat u de naam hoort van het tabblad dat u gebruikt, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd, tabblad'. Als het tabblad Start momenteel niet is geselecteerd, drukt u op de pijl-links totdat u 'Start, tabblad' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 3. Druk op tab totdat u het volgende hoort: 'Dicteren'.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u wilt dicteren in de standaardtaal, drukt u op de spatiebalk.

  • Als u de dicteertaal wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+Shift+M om het menu Dicteren te openen en gebruikt u vervolgens de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de juiste taal hebt gevonden en drukt u op Return. Herhaal vervolgens de vorige stappen om dicteren te starten.

   Opmerking: Als u een van de voorbeeldtalen selecteert, is de ondersteuning voor interpunctie mogelijk beperkt en is de nauwkeurigheid lager.

 5. Wanneer u een audio-cue hoort, kunt u beginnen met het dicteren van de inhoud van het document. U kunt uw toetsenbord blijven gebruiken zoals u gewend bent terwijl u dicteert.

 6. Als u wilt stoppen met dicteren, drukt u op Command+F6 totdat u de naam hoort van het tabblad dat u gebruikt, bijvoorbeeld 'Start'. Als het tabblad Start momenteel niet is geselecteerd, drukt u op de pijl-links totdat u 'Start, tabblad' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Dicteren' hoort en druk op de spatiebalk. U hoort een audio-cue wanneer de dicteeractie is gestopt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om inhoud voor een document te dicteren. U leert hoe u dicteren kunt gebruiken om snel concepten, overzichten en notities te maken. U hebt alleen een headset en een betrouwbare internetverbinding nodig.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Standaard is dicteren ingesteld op uw documenttaal in Office. We werken er voortdurend aan om deze talen verder te verbeteren en om meer landinstellingen en talen toe te voegen. Voor de lijst met ondersteunde talen gaat u naar de sectie 'Ondersteunde gesproken talen' in Uw documenten dicteren in Word.

 • De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voorMicrosoft 365 abonnees.

 • Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen. Wat u zegt, wordt verzonden naar Microsoft en wordt alleen gebruikt om u tekstresultaten te geven. Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

In dit onderwerp

Een document dicteren

Gebruik uw stem en dicteer uw documentinhoud om snel een overzicht van een document te maken of notities te maken, bijvoorbeeld. U kunt ook leestekens, symbolen, wiskundige en valutatekens en emoji's dicteren. Zie de sectie 'Wat kan ik zeggen' in Uw documenten dicteren in Word voor meer informatie over wat u kunt zeggen.

 1. Sluit uw headset aan op uw telefoon en zorg ervoor dat u verbinding hebt met internet.

 2. Ga inWord document naar de hoofdpersoon van het document en dubbeltik op het scherm. Wanneer het schermtoetsenbord onder aan het scherm actief is, swipet u naar rechts totdat u 'Overstappen om toetsenbord te dicteren' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. U hoort: 'Microfoon luisteren'. Begin met het dicteren van de documentinhoud. Als u de standaardtaal voor dicteren wilt wijzigen, raadpleegt u De dicteertaal wijzigen voor gedetailleerde instructies.

 4. Als u wilt stoppen met dicteren, swipet u naar links of rechts totdat u 'Microfoon luisteren' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Microfoon onderbroken'.

De dicteertaal wijzigen

 1. Tijdens het bewerken van een document inWord met het schermtoetsenbord dat onder aan het scherm actief is, swipet u naar rechts totdat u 'Overstappen om toetsenbord te dicteren' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u 'Instellingen openen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Dicteerinstellingen wordt geopend.

 3. U hoort 'Gesproken taal', gevolgd door de momenteel geselecteerde taal. Dubbeltik op het scherm.

 4. Het taalmenu wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de juiste taal hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u een van de voorbeeldtalen selecteert, is de ondersteuning voor interpunctie mogelijk beperkt en is de nauwkeurigheid lager.

 5. Als u het taalmenu wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Terug, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Gesproken taal'. Swipe naar links totdat u 'Instellingen sluiten' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. De focus keert terug naar de bewerkingsweergave van het document. U hoort: 'Microfoon onderbroken'. Dubbeltik op het scherm om het document te dicteren met de geselecteerde taal.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren 

GebruikWord voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om inhoud voor een document te dicteren. U leert hoe u dicteren kunt gebruiken om snel concepten, overzichten en notities te maken. U hebt alleen een headset en een betrouwbare internetverbinding nodig.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • Standaard is dicteren ingesteld op uw documenttaal in Office. We werken er voortdurend aan om deze talen verder te verbeteren en om meer landinstellingen en talen toe te voegen. Voor de lijst met ondersteunde talen gaat u naar de sectie 'Ondersteunde gesproken talen' in Uw documenten dicteren in Word.

 • De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voorMicrosoft 365 abonnees.

 • Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen. Wat u zegt, wordt verzonden naar Microsoft en wordt alleen gebruikt om u tekstresultaten te geven. Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

In dit onderwerp

Een document dicteren

Gebruik uw stem en dicteer uw documentinhoud om snel een overzicht van een document te maken of notities te maken, bijvoorbeeld. U kunt ook leestekens, symbolen, wiskundige en valutatekens en emoji's dicteren. Zie de sectie 'Wat kan ik zeggen' in Uw documenten dicteren in Word voor meer informatie over wat u kunt zeggen.

 1. Sluit uw headset aan op uw telefoon en zorg ervoor dat u verbinding hebt met internet.

 2. Terwijl u een document bewerkt in Word met het schermtoetsenbord dat onder aan het scherm actief is, swipet u naar links totdat u 'Overstappen om toetsenbord te dicteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. U hoort: 'Microfoon luisteren'. Begin met het dicteren van de documentinhoud. Als u de standaardtaal voor dicteren wilt wijzigen, raadpleegt u De dicteertaal wijzigen voor gedetailleerde instructies.

 4. Als u wilt stoppen met dicteren, swipet u omlaag en vervolgens naar links. De focus keert terug naar de documentinhoud en TalkBack begint de inhoud van het document te lezen.

De dicteertaal wijzigen

 1. Terwijl u een document bewerkt inWord met het schermtoetsenbord dat onder aan het scherm actief is, swipet u naar links totdat u 'Overstappen om toetsenbord te dicteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. U hoort: 'Microfoon luisteren'. Swipe omlaag en vervolgens omhoog, swipe naar links totdat u 'Groter dan, Instellingen openen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Dicteerinstellingen wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Dicteertaal, menu' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de juiste taal hebt gevonden en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Als u een van de voorbeeldtalen selecteert, is de ondersteuning voor interpunctie mogelijk beperkt en is de nauwkeurigheid lager.

 5. Swipe naar links totdat u 'Terug gaan' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Dicteerinstellingen'. Swipe naar links totdat u 'Terug gaan' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Microfoon onderbroken' hoort en dubbeltik op het scherm. Wanneer u 'Microfoon luisteren' hoort, kunt u beginnen met het dicteren van uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor het web toetsenbord en een schermlezer om inhoud voor een document te dicteren. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

U leert hoe u dicteren kunt gebruiken om snel concepten, overzichten en notities te maken. U hebt alleen een headset en een betrouwbare internetverbinding nodig.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • De dicteerfunctie is alleen beschikbaar voorMicrosoft 365 abonnees.

 • Gebruik met Verteller en JAWS de modus volledig scherm. Als u het volledige scherm wilt in- en uitschakelen, drukt u op F11. Met NVDA kunt u de normale schermmodus gebruiken. 

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

Een document dicteren

Gebruik uw stem en dicteer uw documentinhoud om snel een overzicht van een document te maken of notities te maken, bijvoorbeeld. U kunt ook leestekens, symbolen, wiskundige en valutatekens en emoji's dicteren. Zie de sectie 'Wat kan ik zeggen' in Uw documenten dicteren in Word voor meer informatie over wat u kunt zeggen.

Standaard is dicteren ingesteld op uw documenttaal in Office. We werken er voortdurend aan om deze talen verder te verbeteren en om meer landinstellingen en talen toe te voegen. Voor de lijst met ondersteunde talen gaat u naar de sectie 'Ondersteunde gesproken talen' in Uw documenten dicteren in Word.

Opmerking: Als u de dicteertaal wilt wijzigen, gebruikt u de volledige bureaubladversie van Word.

 1. Sluit uw headset aan op uw computer en zorg ervoor dat u verbinding hebt met internet.

 2. Druk tijdens het bewerken van een document in Word voor het web op Alt+Windows-logotoets, H en vervolgens op D. Het menu Dicteren wordt geopend.

 3. Druk op D. U hoort een audio-cue wanneer u kunt beginnen met het dicteren van de inhoud van uw document. U kunt uw toetsenbord blijven gebruiken zoals u gewend bent terwijl u dicteert.

 4. Als u wilt stoppen met dicteren, drukt u op Alt+Windows-logotoets, H, D en D. U hoort een audio-cue wanneer de dicteeractie is gestopt.

Opmerking: Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen. Wat u zegt, wordt verzonden naar Microsoft en wordt alleen gebruikt om u tekstresultaten te geven. Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd. 

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Toetscombinaties in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×