Een schermlezer gebruiken om een tabel in te voegen in een Excel-werkblad

Decoratief pictogram. Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik Excel toetsenbord en een schermlezer om gegevens in te delen in een tabel voor snellere analyse. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u een tabel maakt, rijen en kolommen toevoegt aan een tabel en rijen en kolommen uit een tabel verwijdert.

Notities: 

In dit onderwerp

Een tabel maken

 1. Selecteer op een werkblad de cellen die u in de tabel wilt opnemen. De cellen kunnen leeg zijn of gegevens bevatten.

 2. Druk op Ctrl+T (of Ctrl+L). Het dialoogvenster Tabel maken wordt geopend en u hoort: 'Tabel maken'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Mijn tabel heeft kopteksten' hoort en ga op een van de volgende punten te werk:

  Opmerking: Tabelkoppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid. Schermlezers gebruiken de informatie in de tabelkoppen voor navigatiedoeleinden, en duidelijke kolomkoppen kunnen lezers helpen om de gegevens te begrijpen.

  • Als het geselecteerde cellenbereik gegevens bevat die u wilt weergeven als tabelkoppen, drukt u op de spatiebalk om het selectievakje in te selecteren.

  • Als u de standaardnamen wilt gebruiken die Excel (bijvoorbeeld Kolom 1,Kolom 2,en ga zo maar door), selecteert u het selectievakje niet.

   Tip: U kunt de standaardkolomnamen later altijd wijzigen door de tekst in een kolomkop te selecteren en de juiste naam te typen.

 4. Als u het dialoogvenster Tabel maken wilt sluiten en wilt terugkeren naar het werkblad, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Sneltoetsen voor tabellen

Hier is een handige verwijzing voor sneltoetsen die van toepassing zijn op tabellen in Excel.

Handeling

Sneltoets

Een tabel maken in de standaardstijl

Ctrl+T of Ctrl+L

Een tabel maken door een stijl te selecteren in het menu Opmaak als tabel

Alt+H, T

Een rij boven invoegen

Alt+H, I, A

Een kolom links invoegen

Alt+H, I, L

Een rij of rijen verwijderen

Alt+H, D, L

Een kolom of kolommen verwijderen

Alt+H, D, M

Het tabblad Tabelontwerp openen

Alt+J, T

Tabelkoppen maken of verwijderen

Alt+J, T, O

Het snelmenu openen

Shift+F10 of Windows menutoets

Een rij of kolom toevoegen aan een tabel

 1. Ga naar de locatie waar u een nieuwe rij of kolom wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+H, I. Het menu Invoegen wordt geopend en u hoort: 'Cellen invoegen'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een rij hierboven wilt invoegen, drukt u op A.

  • Als u hieronder een rij wilt invoegen, drukt u op B. Deze optie is alleen beschikbaar als u op de laatste rij in de tabel staat.

  • Als u een kolom aan de linkerkant wilt invoegen, drukt u op L.

  • Als u een kolom aan de rechterkant wilt invoegen, drukt u op T. Deze optie is alleen beschikbaar als u in de laatste kolom in de tabel staat.

Een rij of kolom uit een tabel verwijderen

 1. Ga naar de rij of kolom die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Alt+H, D. Het menu Verwijderen wordt geopend en u hoort: 'Cellen verwijderen'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op L om de huidige rij te verwijderen.

  • Als u de huidige kolom wilt verwijderen, drukt u op M.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om gegevens in een tabel te ordenen voor snellere analyse.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een tabel maken

Wanneer u een werkblad met bepaalde gegevens hebt, kunt u de cellen eenvoudig in een tabel veranderen.

 1. Selecteer in het werkblad de cellen die u in de tabel wilt opnemen. Als u cellen wilt selecteren, gebruikt u de pijltoetsen om naar de cel te gaan die u linksboven in de tabel wilt weergeven, houdt u Shift ingedrukt en gebruikt u vervolgens de pijl-omlaag en pijl-rechts om meer rijen en kolommen te selecteren. VoiceOver meldt het bereik van geselecteerde cellen nadat elke toets op de toets drukt, bijvoorbeeld 'A1 tot en met C2, geselecteerd'.

  Tip: Als u snel alle cellen wilt selecteren die gegevens bevatten, drukt u op Command+A.

 2. Druk op Command+T. U hoort: 'Tabel maken'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Mijn tabel heeft kopteksten' hoort en ga op een van de volgende punten te werk:

  • Als het geselecteerde cellenbereik gegevens bevat die u wilt weergeven als tabelkoppen, schakelt u het selectievakje in. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren als deze niet is geselecteerd.

  • Als u de standaardnamen wilt gebruiken die Excel (bijvoorbeeld Kolom 1,Kolom 2,en ga zo maar door), schakel het selectievakje niet in. Druk op de spatiebalk om de optie uit te clearen als deze is ingeschakeld.

  Opmerking: Tabelkoppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid. Schermlezers gebruiken de informatie in de tabelkoppen voor navigatiedoeleinden, en duidelijke kolomkoppen kunnen lezers helpen om de gegevens te begrijpen.

 4. Als u het dialoogvenster Tabel maken wilt sluiten en de focus wilt retourneren naar het werkblad, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u op Return.

Een rij of kolom toevoegen aan een tabel

 1. Navigeer in de tabel naar de rij waaronder u een of meer lege rijen wilt invoegen of ga naar de kolom rechts waarvan u een of meer lege kolommen wilt invoegen.

 2. Druk op Fn+F6 totdat u de naam hoort van het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'. Als u niet op het tabblad Start staat, drukt u op de pijl-links totdat u 'Start' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Invoegen' hoort en druk op Control+Option+Shift+M om het menu te openen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een rij boven de huidige rij wilt invoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Tabelrijen hierboven invoegen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u een kolom links van de huidige kolom wilt invoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Tabelkolommen invoegen aan de linkerkant' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Een rij of kolom uit een tabel verwijderen

 1. Ga in de tabel naar een cel in de rij of kolom die u wilt verwijderen en druk vervolgens op Shift+spatiebalk om de hele rij te selecteren of Control+spatiebalk om de hele kolom te selecteren. VoiceOver kondigt de geselecteerde cellen aan, bijvoorbeeld 'A4 tot C4, geselecteerd'.

 2. Druk op Fn+F6 totdat u de naam hoort van het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'. Als u niet op het tabblad Start staat, drukt u op de pijl-links totdat u 'Start' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Verwijderen' hoort en druk op Control+Option+Shift+M. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de geselecteerde rij wilt verwijderen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Tabelrijen verwijderen' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de geselecteerde kolom wilt verwijderen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Tabelkolommen verwijderen' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om een tabel in te voegen en te wijzigen in een werkmap. Maak uw tabellen toegankelijker door alternatieve tekst aan de tabel toe te voegen. U kunt de tabellen ook uitbreiden door nieuwe rijen en kolommen toe te voegen of u kunt uw gegevens weergeven als een grafiek.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Voeg een tabel toe om uw gegevens op een effectieve en systematische manier te presenteren. U kunt een tabel invoegen op een leeg werkblad en uw gegevens invullen. U kunt ook snel een tabel maken met behulp van gegevens in uw bestaande celcluster.

 1. Als u naar een cel wilt gaan waar u een tabel wilt invoegen, sleept u één vinger over het scherm totdat u de schermafbeelding hoort. Als u bestaande gegevens in uw cellen wilt veranderen in een tabel, gaat u naar een van de cellen in het celcluster. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Sleep één vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Uit, Meer opties schakelen' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort 'Tab menu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'. 

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabel, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ´Niet ingeschakeld, Tabel bevat kopteksten, selectievakje’.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als uw tabel gegevens heeft die u wilt weergeven als tabelkoppen, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Niet ingeschakeld, Tabel heeft kopteksten, selectievakje, dubbeltik om te schakelen'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Ingeschakeld'.

  • Als u de standaardnamen wilt gebruiken die Excel bevat (bijvoorbeeld Kolom1,Kolom2,en ga zo maar door), selecteert u het selectievakje niet en gaat u verder met de volgende stap.

  Opmerking: Tabelkoppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid. Schermlezers gebruiken de informatie in de tabelkoppen voor navigatiedoeleinden, en duidelijke kolomkoppen kunnen lezers helpen om de gegevens te begrijpen.

 6. Als u van het selectievakje weg wilt gaan, tikt u ergens op het scherm met twee vingers.

  De tabel wordt nu toegevoegd aan uw werkblad.

Een alternatieve tekst toevoegen aan een tabel

Als u uw tabellen in Excel toegankelijk wilt maken voor een breder publiek, voegt u er een korte en beschrijvende alternatieve tekst aan toe.

 1. Schuif in het werkblad met één vinger over het scherm totdat u 'Tabel invoeren' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus kan zich op een willekeurige plaats in de tabel bevinden.

 2. Sleep één vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Uit, Meer opties schakelen' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort 'Tab menu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Tabel' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Alternatieve tekst, menu' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Alternatieve tekst'.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Edit-box for, describe this object for someone who is blind'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. 

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om een korte alternatieve tekst voor uw tabel te typen. Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

 7. Als u wilt terugkeren naar het menu Tabeltabblad, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

Een rij of kolom toevoegen aan een tabel

U kunt de tabel eenvoudig uitbreiden door er meer rijen of kolommen aan toe te voegen.

 1. Schuif in het werkblad met één vinger over het scherm totdat u 'Tabel invoeren' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de locatie hoort waar u een nieuwe rij of kolom wilt toevoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Sleep één vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Uit, Meer opties schakelen' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort 'Tab menu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 4. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Tabel' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een rij boven de huidige locatie wilt invoegen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Invoegen boven, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een rij onder de huidige locatie wilt invoegen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Invoegen onder, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een kolom links van de huidige locatie wilt invoegen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Invoegen naar links, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een kolom rechts van de huidige locatie wilt invoegen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Invoegen rechts, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een rij of kolom uit een tabel verwijderen

U kunt snel overbodige rijen of kolommen uit uw tabel verwijderen.

 1. Schuif in het werkblad met één vinger over het scherm totdat u 'Tabel invoeren' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u de rij of kolom hoort die u wilt verwijderen.

 3. Sleep één vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Uit, Meer opties schakelen' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort 'Tab menu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 4. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Tabel' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Rijen verwijderen, knop' of 'Kolommen verwijderen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Opmaak toepassen op uw tabel

U kunt een vooraf gedefinieerde stijl voor uw tabel selecteren.

 1. Schuif in het werkblad met één vinger over het scherm totdat u 'Tabel invoeren' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens.

 2. Sleep één vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Uit, Meer opties schakelen' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort 'Tab menu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Tabel' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tabelstijlen, menu' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: ‘Tabelstijlen’.

 5. Swipe naar rechts of links totdat u een stijl hoort die u wilt. De stijlen zijn ingedeeld in drie categorieën: Licht,Gemiddelden Donker. Dubbeltik om een stijl te selecteren. 

Gegevens weergeven in een grafiek

U kunt de gegevens in de tabel weergeven in grafiekindeling.

 1. Schuif in het werkblad met één vinger over het scherm totdat u 'Tabel invoeren' hoort, gevolgd door de tabel- en celgegevens.

 2. Sleep één vinger om de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Uit, Meer opties schakelen' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort 'Tab menu', gevolgd door het geselecteerde tabblad, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd'.

 3. Dubbeltik op het scherm. Het tabbladmenu wordt geopend. Swipe naar rechts of links totdat u 'Tabblad Invoegen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Menu Grafiek'. Dubbeltik op het scherm. U hoort: ‘Grafiek’.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u het grafiektype hoort dat u wilt selecteren, bijvoorbeeld 'Cirkel, menu'. Dubbeltik op het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde grafiektype, bijvoorbeeld 'Cirkel'. De lijst van het grafiektype wordt geopend.

 6. Swipe in de lijst grafiektype naar rechts of links om door de lijst te bladeren. U hoort de namen van lijstitem, bijvoorbeeld '3D-cirkel, lijstitem'. Dubbeltik op het scherm om een grafiektype te selecteren.

  De grafiek wordt op het werkblad gegenereerd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Basistaken met een schermlezer in Excel

Sneltoetsen in Excel

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Gebruik Excel voor het web toetsenbord en een schermlezer om gegevens in te delen in een tabel voor snellere analyse. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers, zolang ze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. Met tabellen kunt u eenvoudig gegevens filteren en totalen berekenen.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Excel voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Excel voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), wel worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Excel voor het web.

 • Wanneer u een Excel voor het web schermlezer gebruikt, schakelt u over naar de modus volledig scherm. Druk op F11 om de modus voor het volledige scherm in- en uit te schakelen.

In dit onderwerp

Een tabel maken

 1. Selecteer Excel voor het web cellen die u in de tabel wilt opnemen. De cellen kunnen leeg zijn of gegevens bevatten.

 2. Druk op Ctrl+L om het dialoogvenster Tabel maken te openen. U hoort: 'Tabel maken'.

 3. Druk op Shift+Tab totdat u 'Mijn tabel heeft kopteksten, selectievakje uitgeschakeld' hoort en ga op een van de volgende stappen te werk:

  • Als het geselecteerde cellenbereik gegevens bevat die u wilt weergeven als tabelkoppen, drukt u op de spatiebalk om het selectievakje Mijn tabel bevat kopteksten te selecteren.

  • Als u de standaardnamen wilt gebruiken die Excel bevat (bijvoorbeeld Kolom1,Kolom2,en ga zo maar door), selecteert u het selectievakje niet en gaat u verder met de volgende stap.

  Opmerking: Tabelkoppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid. Schermlezers gebruiken de informatie in de tabelkoppen voor navigatiedoeleinden, en duidelijke kolomkoppen kunnen lezers helpen om de gegevens te begrijpen.

 4. Druk op Tab totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. U kunt uw gegevens nu invoeren in de tabel. Als u gegevens in een cel wilt invoeren of vervangen, gaat u naar de cel die u wilt gebruiken en typt u de tekst, het getal of de formule.

  Tip: Voor meer informatie over het toevoegen of bewerken van uw gegevens raadpleegt u Basistaken met een schermlezer met Excel.

Een rij of kolom toevoegen aan een tabel

 1. Ga naar de rij waarboven u een nieuwe rij wilt toevoegen of naar de kolom links waarvan u een nieuwe kolom wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+Windows logotoets, H en vervolgens op I. Het menu Invoegen wordt geopend en u hoort: 'Gekopieerde cellen invoegen'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een rij hierboven wilt invoegen, drukt u op A.

  • Als u een kolom aan de linkerkant wilt invoegen, drukt u op L.

Een rij of kolom uit een tabel verwijderen

 1. Ga naar de rij of kolom die u wilt verwijderen.

 2. Druk op Alt+Windows logotoets, H en vervolgens op D. Het menu Verwijderen wordt geopend en u hoort: 'Bladrijen verwijderen'.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op L om de huidige rij te verwijderen.

  • Als u de huidige kolom wilt verwijderen, drukt u op M.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om gegevens in een tabel in Excel te sorteren of filteren

Een schermlezer gebruiken om gegevens te zoeken en vervangen in Excel

Sneltoetsen in Excel

Basistaken met een schermlezer in Excel

Een schermlezer gebruiken om in Excel te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×