Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik OneNote met uw toetsenbord en een schermlezer om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u kopieën maakt van specifieke notities, zoals één pagina of sectie in een notitieblok, en hoe u deze kunt delen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een notitieblok opslaan in OneDrive

Als u een notitieblok wilt delen, moet u het opslaan in OneDrive.

Een nieuw notitieblok opslaan in OneDrive

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt dat u wilt delen, moet u het rechtstreeks opslaan in OneDrive.

 1. Druk op Alt+F, N. In Verteller hoort u: 'Kies een map'. In JAWS hoort u: 'New, backstage view'. Met NVDA hoort u: 'New grouping, new notebook'.

 2. Als u de opslaglocatie wilt selecteren, drukt u op Shift+Tab totdat u hoort, met Verteller en JAWS: 'Functies opslaan, tabblad Recent'. Met NVDA hoort u: 'Recent tabblad geselecteerd'. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste OneDrive locatie hoort.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Kies een map', gevolgd door de geselecteerdeOneDrive mapnaam.

 4. Druk op Enter om het nieuwe notitieblok een naam te geven. U hoort: 'Create a new notebook dialog, notebook name.' Typ de naam van het nieuwe notitieblok.

 5. Druk op Enter om het notitieblok te maken. Er wordt een nieuw dialoogvenster geopend met de vraag of u het notitieblok met anderen wilt delen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Personen uitnodigen, knop' hoort en drukt u op Enter. U gaat naar het venster Delen, waar u de personen kunt kiezen met wie u uw notities wilt delen. Raadpleeg Een notitieblok delen voor meer informatie.

  • Als u het notitieblok niet wilt delen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Niet nu, knop' hoort en drukt u op Enter. De focus wordt verplaatst naar uw nieuwe lege notitieblok.

Een notitieblok verplaatsen naar OneDrive

Als u een notitieblok hebt dat u wilt delen, maar dat nog niet is opgeslagen in OneDrive, kunt u het alsnog verplaatsen naar OneDrive.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt verplaatsen, geopend is.

 2. Als u het notitieblok naar OneDrive wilt verplaatsen, drukt u op Alt+F, Z. U hoort: 'Delen'.

 3. Als u eenOneDrive locatie wilt selecteren, gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort.

 4. Druk op Enter om het notitieblok te verplaatsen. Het notitieblok wordt opgeslagen in OneDrive. U hoort de voortgang van de synchronisatie. Als het synchroniseren met OneDrive lukt, hoort u met Verteller en NVDA 'Microsoft #x2 dialoogvenster. Knop OK' en met JAWS hoort u: 'Uw notitieblok wordt nu gesynchroniseerd met de nieuwe locatie'. Druk op Enter.

U kunt nu de personen kiezen met wie u de notities wilt delen. Raadpleeg Een notitieblok delen voor meer informatie over het delen van uw notitieblok.

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend.

 2. Druk op Alt+F, Z om het notitieblok te delen. U hoort: 'Delen'.

 3. Als u personen wilt uitnodigen om samen te werken via e-mail, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Voer een naam of e-mailadres in waarmee personen kunnen delen.' Typ de namen of e-mailadressen van de personen die u wilt uitnodigen.

 4. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw presentatie kunnen bewerken. Als u wilt dat ze alleen het notitieblok kunnen bekijken, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Selecteer een koppelingsmachtiging'. Druk op de spatiebalk om het menu te openen, druk op pijl-omlaag totdat u 'Kan weergeven' hoort en druk op Enter om te selecteren.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Verzenden, knop' hoort en druk op Enter om het notitieblok te delen.

Een deel van uw notities delen

Soms wilt u niet alle inhoud van een notitieblok delen, maar alleen een bepaalde pagina of sectie. Dit kan door de pagina of sectie die u wilt delen naar een locatie in OneDrive te exporteren.

 1. Zorg ervoor dat de pagina of sectie die u wilt delen actief is. U kunt alleen de huidige pagina of sectie in uw notitieblok exporteren.

 2. Druk op Alt+F, S. Met Verteller en NVDA hoort u: 'Exporteren'. In JAWS hoort u: 'Backstage-weergave. File. Export tab.'

 3. Geef aan wat u wilt exporteren:

  • Druk op P om de huidige pagina te exporteren. U hoort: 'Tabblad Pagina'.

  • Druk op S om de huidige sectie te exporteren. U hoort: 'Sectietabblad'.

 4. Als u de indeling van het geëxporteerde bestand wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets en gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag totdat u de gewenste indeling hebt gevonden. Druk op Enter om dit te selecteren. U hoort: 'Dialoogvenster Opslaan als'.

  Opmerking: Naast OneNote eigen indeling (*.one), kunt u uw notities exporteren als een Word document (*.docx of *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) of Webpagina met één bestand (*.mht).

 5. Typ een bestandsnaam voor het geëxporteerde bestand en druk op Enter om op te slaan.

 6. U kunt het opgeslagen document nu delen met andere personen. Raadpleeg de sectie Een item delen vanuit OneDrive in Basistaken met een schermlezer met OneDrive voor meer informatie over het delen van OneDrive bestanden met anderen.

De auteur, datum en tijd van een update controleren

Wijzigingen die afkomstig zijn van een van de auteurs van een gedeeld notitieblok worden automatisch bijgewerkt in OneDrive. Wanneer u uw notities gaat wijzigen, kunt u kijken wie iets heeft aangepast en wanneer.

 1. Gebruik in de bewerkbare tekst de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om door uw notities te bladeren. De schermlezer leest de items voor u terwijl u bladert.

 2. Als u wilt controleren wie een wijziging heeft aangebracht in het geselecteerde item en wanneer, drukt u op Shift+F10 of de Windows-menutoets en vervolgens tweemaal op Shift+Tab. U hoort de naam van de auteur, evenals de datum en tijd van de wijziging.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's. U kunt ook kopieën maken van bepaalde notities, zoals een specifieke pagina van een notitieblok, en deze vervolgens delen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Open het notitieblok dat u wilt delen in OneNote voor Mac.

 2. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Menuknop Delen' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Delen wordt geopend.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Voer een naam of e-mailadres in voor personen om mee te delen' hoort en typ vervolgens de namen of e-mailberichten van personen die u wilt uitnodigen. Als dit de eerste keer is dat u een notitieblok deelt, krijgt u mogelijk een pop-up met het verzoek om toegang tot uw contactpersonen.

 5. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw presentatie kunnen bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen kunnen bekijken, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Selecteer een koppelingsmachtiging, Kan bewerken geselecteerd'. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Druk eenmaal op de pijl-omlaag en druk op Control+Option+spatiebalk om de optie Kan weergeven te selecteren.

 6. Als u een bericht bij uw uitnodiging wilt opnemen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Voer hier uw optionele bericht in' hoort en schrijft u uw bericht.

 7. Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Verzenden' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk om deze te selecteren.

Een deel van uw notities delen

Soms wilt u alleen een specifieke pagina in uw notities delen. Als u dat wilt doen, kunt u de pagina als een e-mailbericht verzenden of bijvoegen als een PDF-bestand.

 1. Zorg ervoor dat de pagina die u wilt delen actief is. U kunt alleen de huidige pagina in uw notitieblok exporteren.

 2. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Menuknop Delen' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Delen wordt geopend.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Kopie van pagina verzenden' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. De focus bevindt zich op de knop Vorige .

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de pagina in een e-mail wilt verzenden, drukt u op de Tab-toets totdat u 'PDF-bijlage, pop-upknop Bestandsindeling' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen. Druk eenmaal op de pijl-omlaag om naar de optie Email Bericht te gaan en druk op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Email knop' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Er wordt een nieuw berichtvenster geopend in de Mail-app, waarin de inhoud van de pagina al is geplakt (inclusief de opmaak). U hoeft alleen nog het e-mailadres en onderwerp op te geven voordat u de pagina verzendt.

  • Als u de pagina in een e-mail als PDF-bijlage wilt verzenden, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Email knop' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Er wordt een nieuw berichtvenster geopend in de Mail-app, met de pagina bijgevoegd als PDF-bestand. U hoeft alleen nog het e-mailadres en onderwerp op te geven voordat u de PDF verzendt.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een e-mailaccount aan uw apparaat hebt toegevoegd.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt, slaat OneNote voor iOS dit automatisch op in OneDrive. U hoeft dus slechts het notitieblok te selecteren dat u wilt delen en personen uit te nodigen om eraan te werken.

 1. Zorg ervoor dat het notitieblok dat u wilt delen, is geopend in de weergave Secties.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Delen, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Personen uitnodigen voor notitieblok, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstveld Namen of e-mailadressen typen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Als dit de eerste keer is dat u een notitieblok deelt, krijgt u mogelijk een pop-up met het verzoek om toegang tot uw contactpersonen.

 5. Typ het e-mailadres van degene die u wilt uitnodigen. Als OneNote toegang hebt tot uw contactpersonen, kunt u ook een contactpersoon selecteren in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven terwijl u een adres typt.

 6. Tik met vier vingers in de onderste helft van het scherm. U hoort 'Terug'. Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Standaard kunnen uitgenodigde personen uw notitieblok bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen mogen bekijken, swipet u naar rechts totdat u 'Kan bewerken, knop Schakelen, aan' hoort. Dubbeltik op het scherm om de instelling uit te schakelen.

 7. Swipe naar links totdat u 'Send button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een e-mailbericht naar uw samenwerker gestuurd met een uitnodiging om samen te werken aan het notitieblok.

 8. Swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om terug te keren naar de weergave Secties .

Een pagina via e-mail verzenden

Als u maar één pagina in uw notitieblok aan anderen wilt tonen, kunt u deze als een PDF-bijlage via e-mail verzenden.

 1. Open de notitieblokpagina die u via e-mail wilt verzenden.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Paginaacties' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Email paginaknop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Aan, tekstveld' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Typ het e-mailadres van de ontvanger. AlsOneNote toegang hebt tot uw contactpersonen, kunt u ook een contactpersoon selecteren in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven terwijl u een adres typt.

  In het veld Onderwerp wordt automatisch de titel van de pagina weergegeven.

 6. Tik met vier vingers in de onderste helft van het scherm. U hoort 'Terug'. Dubbeltik op het scherm.

 7. Tik met vier vingers op de bovenste helft van het scherm. U hoort 'Knop Annuleren'.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Send button' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het e-mailbericht wordt verzonden, het menu wordt gesloten en u gaat terug naar de paginaweergave.

Auteursgegevens verbergen

Standaard worden in OneNote voor iOS de initialen van andere auteurs naast het tekstgebied weergegeven en worden deze door VoiceOver in de leesmodus opgelezen.

 1. Swipe in de lijstweergave notitieblokken van OneNote voor iOS naar links totdat u het volgende hoort: 'Instellingen, knop'. Dubbeltik op het scherm.

  Tip: Als u niet in de lijstweergave met notitieblokken staat, tikt u met vier vingers in de bovenste helft van het scherm. VoiceOver kondigt aan waar u terugkeert, gevolgd door 'Knop Vorige'. Dubbeltik op het scherm als u één niveau terug wilt gaan. De focus blijft op de knop Vorige, zodat u gewoon kunt blijven dubbeltikken totdat u hoort: 'Knop Instellingen'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Bewerken en weergeven, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Auteurs verbergen, knop Schakelen, uit' hoort. Dubbeltik om de instelling in te schakelen.

 4. Swipe naar links totdat u 'Knop Vorige' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Knop Sluiten'. Dubbeltik op het scherm om terug te keren naar de weergave op het hoogste niveau.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om uw notitieblokken (via OneDrive) en pagina’s te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • Zorg ervoor dat u TalkBack inschakelt voordat u OneNote voor Android start.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok, wordt dit door OneNote voor Android automatisch opgeslagen in OneDrive. Als u de OneDrive-app op uw telefoon hebt staan, kunt u hiermee het hele notitieblok delen.

Opmerking: Als u een werk- of schoolaccount gebruikt, kunnen de stappen enigszins afwijken.

 1. Nadat u in OneNote het notitieblok hebt gemaakt dat u wilt delen, opent u de OneDrive-app.

 2. Swipe in OneDrive naar rechts of links om door bestanden en mappen te bladeren. Dubbeltik op het scherm om een map te openen. OneNote bestanden worden aangekondigd als 'Notebook', gevolgd door de naam van het notitieblok.

 3. Wanneer u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt delen, swipet u eenmaal naar rechts. U hoort de bestandsnaam, gevolgd door 'Commands button'. Dubbeltik op het scherm om het menu te openen.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Delen' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Delen wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Samengevouwen, bewerkingsvak, voer een naam of e-mailadres in voor personen om mee te delen' hoort en dubbeltik op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

 6. Typ het e-mailadres van de persoon die u wilt uitnodigen met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over het toetsenbord totdat u 'Go' hoort. Til het vervolgens op (en dubbeltik zo nodig op het scherm). Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

  Opmerking: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

 7. Als u meer personen wilt uitnodigen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Samengevouwen, bewerkingsvak, voer een andere persoon of groep in waarmee u wilt delen' hoort, dubbeltikt u op het scherm en herhaalt u stap 6.

 8. Standaard kunnen uitgenodigde personen uw notitieblok bewerken. Als u wilt dat ze alleen het notitieblok kunnen bekijken, swipet u naar rechts totdat u hoort: 'Samengevouwen, koppelingsmachtiging selecteren'. Dubbeltik op het scherm om het menu uit te vouwen, swipe naar rechts totdat u 'Kan weergeven' hoort en dubbeltik op het scherm.

 9. Swipe naar rechts totdat u 'Verzenden, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Er wordt een e-mail verzonden naar uw medewerkers met de uitnodiging om met het notitieblok te werken. Het menu Delen wordt gesloten.

Een pagina via e-mail verzenden

Als u maar één pagina in uw notitieblok aan anderen wilt laten zien, kunt u deze als bijlage via Outlook voor Android verzenden.

 1. Open in OneNote de pagina van het notitieblok die u per e-mail wilt verzenden.

 2. Swipe naar links totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Share page' hoort en dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Delen als wordt geopend.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de pagina als een PDF-bijlage wilt delen in een e-mail, swipet u naar rechts totdat u 'PDF' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de pagina als tekst zonder opmaak in de berichttekst wilt delen, swipet u naar rechts totdat u 'Tekst zonder opmaak' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Outlook ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuw bericht geopend in Outlook voor Android. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Edit box, To field, enter recipient's email address, edit box.' Dubbeltik op het scherm.

 6. Typ het e-mailadres van de geadresseerde met behulp van het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, sleept u uw vinger over het toetsenbord totdat u 'Gereed' hoort en tilt u deze op (en dubbeltikt u zo nodig op het scherm). Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u omlaag en vervolgens naar links.

  Opmerking: In het veld Onderwerp wordt automatisch de titel van de pagina weergegeven.

 7. Als u het e-mailbericht wilt verzenden, swipet u naar links totdat u 'Send button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Raadpleeg de sectie 'E-mail maken en verzenden' in Basistaken met een schermlezer met e-mail in Outlook voor meer informatie over het opstellen en verzenden van een e-mail in Outlook voor Android.

Het e-mailbericht wordt verzonden, Outlook wordt gesloten en de focus keert terug naar de knop Meer opties in de OneNote paginaweergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Windows 10 met uw toetsenbord en een schermlezer om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u kopieën van specifieke notities maakt en deze deelt.

Notities: 

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Wanneer u een nieuw notitieblok maakt, slaat OneNote voor Windows 10 dit automatisch op in OneDrive. U hoeft dus slechts het notitieblok te selecteren dat u wilt delen en personen uit te nodigen om eraan te werken.

 1. Druk op Ctrl+G om notitiebloknavigatie te openen.

 2. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar het notitieblok te gaan dat u wilt delen. Wanneer u het juiste notitieblok hebt gevonden, drukt u op Enter. Het notitieblok wordt geopend.

 3. Druk op Alt+H om het notitieblok te delen. U hoort: 'Tabblad Start'. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Knop Delen' hoort en druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het dialoogvenster Delen wordt geopend. U hoort: 'Voer een naam of e-mailadres in waarmee personen kunnen delen'.

 4. Typ de namen of e-mailberichten van personen die u wilt uitnodigen, gescheiden door een puntkomma als er meer dan één zijn.

 5. De standaardinstelling is dat uitgenodigde personen uw presentatie kunnen bewerken. Als u wilt dat ze het notitieblok alleen kunnen bekijken, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Selecteer een koppelingsmachtiging, Kan bewerken geselecteerd'. Druk op Enter en druk eenmaal op de pijl-omlaag. U hoort: “Can view”. Druk op Enter om dit te selecteren.

 6. Als u een bericht met uw uitnodiging wilt verzenden, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Voer hier uw optionele bericht in' hoort en typt u uw bericht.

 7. Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Send button' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 8. Er wordt een bevestigingsberichtvenster geopend met de melding dat het notitieblok nu wordt gedeeld. Druk op Esc om dit venster te sluiten en terug te keren naar het notitieblok.

  Tip: Als u het delen van het notitieblok met iemand wilt stoppen, drukt u in het dialoogvenster Delen op de Tab-toets totdat u met Verteller en NVDA hoort: 'Gedeeld met'. Met JAWS hoort u: 'Toegang beheren, knop'. Druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Toegang beheren wordt geopend met de koppelingen die u voor het notitieblok hebt gedeeld. Druk op de Tab-toets totdat u met Verteller en NVDA hoort: 'Mensen die toegang hebben tot de bovenstaande koppeling'. In JAWS hoort u: 'Toont personen die deze koppeling gebruiken'. Druk op Enter om de lijst met gebruikers te openen. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Verwijderen' hoort, gevolgd door de naam van de persoon die u wilt verwijderen en druk op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u 'Verwijderen, knop' hoort en druk op Enter om het delen met de persoon te stoppen.

Een kopie per e-mail verzenden

Met OneNote voor Windows 10 kunt u gemakkelijk een kopie van uw notities e-mailen.

 1. Zorg ervoor dat de pagina die u wilt delen actief is in de bewerkingsmodus.

 2. Druk op Alt+H om een kopie van de pagina te verzenden. U hoort: 'Tabblad Start'. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Knop Delen' hoort en druk op de spatiebalk om de knop te selecteren. Het dialoogvenster Delen wordt geopend. U hoort: 'Voer een naam of e-mailadres in waarmee personen kunnen delen'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Kopie van pagina verzenden, knop' hoort en druk op Enter. Er wordt een pop-upvenster geopend en u hoort 'U deelt', gevolgd door de titel van de pagina die u deelt.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u 'Delen met apps, Mail' hoort en druk op Enter om de knop te selecteren.

  Opmerking: Mogelijk wordt u gevraagd het account te selecteren dat u wilt gebruiken. Gebruik de Tab-toets om door de opties te bladeren en druk op Enter om de optie te selecteren.

 5. De Mail voor Windows 10-app wordt geopend met de focus in het veld Aan, waarin u de e-mailadressen kunt typen van de mensen aan wie u de kopie wilt verzenden. Voor instructies over het verzenden van een e-mailbericht met een schermlezer gaat u naar Basistaken met een schermlezer met Mail.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik Webversie van OneNote met uw toetsenbord en een schermlezer om uw notitieblokken te delen en efficiënt samen te werken met uw collega's. We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

In dit onderwerp

Een notitieblok delen

Selecteer het notitieblok dat u wilt delen en nodig de personen uit met wie u aan het notitieblok wilt samenwerken.

 1. Open het notitieblok dat u wilt delen in Webversie van OneNote.

 2. Druk op Ctrl+F6 totdat u met Verteller en JAWS 'Linttabbladen' hoort, gevolgd door de naam van het geselecteerde tabblad. Met NVDA hoort u 'Werkbalk lint, tabbesturingselement', gevolgd door de naam van het geselecteerde tabblad. 

 3. Druk op Z en vervolgens op S. U hoort: 'Delen'. Druk op Enter. Het dialoogvenster Delen wordt geopend en de focus bevindt zich op het veld Aan .

 4. Druk eenmaal op Shift+Tab. U hoort: 'Dialoogvenster Delen, Koppelingsinstellingen, Mensen in uw organisatie met de koppeling kunnen bewerken'. 

  Opmerking: Als u het bestand eerder hebt gedeeld en de instelling voor delen hebt gewijzigd, hoort u mogelijk de vorige instelling die u hebt geselecteerd, bijvoorbeeld 'Dialoogvenster Delen, Koppelingsinstellingen Mensen met bestaande toegang'.

 5. Als u wilt wijzigen voor wie de koppeling die u wilt delen werkt of als de ontvanger het gedeelde notitieblok kan bewerken, drukt u op Enter. Het dialoogvenster Koppelingsinstellingen wordt geopend. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  1. Als u de koppeling wilt beperken tot een bepaalde gebruiker of gebruikers, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Koppelingsinstellingen, voor wie wilt u deze koppeling laten werken?' hoort. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de gewenste optie hoort. Druk met JAWS op de spatiebalk om de selectie te bevestigen.

  2. Als u de koppeling naar een weergavekoppeling wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Overige instellingen, Bewerken toestaan, selectievakje ingeschakeld' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. In Verteller hoort u: 'Uitgeschakeld'. Met JAWS en NVDA hoort u: 'Not checked'.

 6.  Als u de selecties in het dialoogvenster Koppelingsinstellingen wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Toepassen' hoort en drukt u op Enter. U keert terug naar het dialoogvenster Delen .

 7. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Voer een naam of e-mailadres in.' Typ de namen of e-mailberichten van personen die u wilt uitnodigen, gescheiden door een puntkomma als er meer dan één zijn.

 8. Als u een bericht met uw uitnodiging wilt verzenden, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Voer hier uw optionele bericht in' hoort en typt u uw bericht.

 9. Als u het notitieblok wilt delen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Send button' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

 10. Er wordt een bevestigingsberichtvenster geopend met de melding dat het notitieblok nu wordt gedeeld. Druk op Esc om dit venster te sluiten en terug te keren naar het notitieblok. Met JAWS en NVDA moet u mogelijk tweemaal op Esc drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×