Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Basistaken met een schermlezer in OneNote

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

GebruikOneNote met uw toetsenbord en een schermlezer om basistaken uit te voeren, zoals het openen van een notitieblok, het toevoegen van pagina's en secties en het typen van tekst. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u opmaak toevoegt aan uw tekst, de spelling controleert of pagina's afdrukt.

Notities: 

In dit onderwerp

Open OneNote

 1. Druk op de Windows-logotoets+Shift+N om OneNote te openen.

Aanmelden bij OneNote

Nadat u OneNote hebt geopend, moet u zich mogelijk aanmelden.

 1. Druk op Alt+F, D om naar het menu Account te gaan. U hoort: 'Account'.

 2. Druk op S om u aan te melden bij uw account.

 3. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Enter. In Verteller hoort u: 'Pincode voor aanmelden. Wachtwoord, tekst bewerken." Met JAWS en NVDA hoort u: 'Wachtwoord, bewerken. Typ tekst."

 4. Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

Een notitieblok openen

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om de notitiebloknavigatie te openen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste notitieblok hoort en druk vervolgens op Enter.

  Tip: Als u een nieuw notitieblok wilt maken, drukt u in de notitiebloknavigatie op Shift+Tab totdat u 'Knop Notitieblok toevoegen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Een nieuwe sectie maken

 1. Maak in een notitieblok een nieuwe sectie door op Ctrl+T te drukken. De sectie wordt gemaakt en de cursor wordt op het tekstveld voor de nieuwe sectienaam geplaatst.

 2. Typ een naam voor de nieuwe sectie en druk op Enter. De sectie krijgt een naam en de cursor gaat naar het tekstveld voor de paginatitel.

Een pagina toevoegen

 1. Als u naar de sectie wilt gaan waar u een nieuwe pagina wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+Shift+G, drukt u op de pijl-rechts of pijl-links totdat u de naam hoort van de gewenste sectie en drukt u op Enter.

 2. U voegt een pagina aan het einde van de sectie toe door op Ctrl+N te drukken. Er wordt een nieuwe pagina gemaakt en de cursor wordt in het tekstveld voor de paginatitel geplaatst.

 3. Typ een titel voor de nieuwe pagina.

Tekst toevoegen

 1. Navigeer naar de sectie waar u tekst wilt toevoegen.

 2. Druk in de sectie op Ctrl+Alt+G om de paginanavigatie te openen.

 3. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de titel van de gewenste pagina hoort en druk vervolgens op Enter. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de paginatitel.

 4. Als u de focus naar het inhoudsgebied wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Inhoudsblok'.

 5. Als u tekst wilt toevoegen, begint u te typen.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u eenvoudige opties voor tekstopmaak in OneNote kunt gebruiken, hoe u spelfouten in uw tekst kunt corrigeren en welke toetsenbordopdrachten beschikbaar zijn voor enkele eenvoudige taken voor het bewerken van tekst.

Tekst opmaken

 1. Selecteer in OneNote het deel van de tekst dat u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+H om de focus naar het tabblad Start te verplaatsen. U hoort: 'Linttabbladen, item tabblad Start'.

 3. Als u een opmaakoptie wilt selecteren, drukt u eenmaal op de pijl-omlaag en drukt u vervolgens op de Tab-toets om door de beschikbare opties te bladeren. Druk op Alt+pijl-omlaag om een menu uit te vouwen. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om snel opmaak toe te passen op uw tekst:

  • Als u de grootte wilt vergroten, drukt u op Ctrl+Shift+hoekhaak links (<).

  • Als u de grootte wilt verkleinen, drukt u op Ctrl+Shift+haakje rechts (>).

  • Als u de tekst vet wilt opmaken, drukt u op Ctrl+B.

  • Als u de tekst cursief wilt opmaken, drukt u op Ctrl+I.

  • Druk op Ctrl+U om onderstreepte tekst toe te passen.

  • Als u de tekst in het geel wilt markeren, drukt u op Ctrl+Shift+H.

  • Als u superscript-opmaak wilt toepassen, drukt u op Ctrl+Shift+Gelijkteken ( = ).

  • Druk op Ctrl+R om de tekst rechts uit te lijnen.

  • Druk op Ctrl+L om de tekst links uit te lijnen.

   Tip: Als u alle opmaak wilt verwijderen voor geselecteerde tekst, drukt u op Ctrl+Shift+N.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

 • Als u een bewerking ongedaan wilt maken, drukt u op Ctr+Z.

 • Als u een bewerking opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op Ctr+Y.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Als u wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

Spel- en grammaticafouten corrigeren

 1. Druk in OneNote op F7 of Alt+R, S om het controlevenster te openen. U hoort het verkeerd gespelde of grammaticale onjuiste woord.

  Opmerking: Als u het woord in de oorspronkelijke zin wilt horen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Oorspronkelijke zin voorlezen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om door de suggesties te bladeren voor het corrigeren van de fout. De schermlezer kondigt de suggesties aan terwijl u navigeert.

 3. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter. Het woord wordt gecorrigeerd en de focus wordt verplaatst naar het volgende verkeerd gespelde of grammaticale onjuiste woord, indien aanwezig.

 4. Wanneer de spelling- en grammaticacontrole het einde van de pagina heeft bereikt, hoort u: 'De spellingcontrole is voltooid'. Druk op Enter. Het controlevenster wordt gesloten en de focus keert terug naar het pagina-inhoudsgebied.

Een pagina afdrukken

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken, op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en u hoort de huidige printeroptie.

 2. Als u de printer wilt wijzigen, drukt u op de pijltoetsen totdat u de naam van de gewenste printer hoort.

  Tip: Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, zoals dubbelzijdig afdrukken of afdrukindeling of afdrukstand, drukt u op Alt+R om het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren te openen. Druk op de Tab-toets en de pijltoetsen om door de opties te bladeren en druk vervolgens op Enter om de optie te selecteren.

 3. Druk op Alt+P om te beginnen met afdrukken. Als u een printerapparaat hebt geselecteerd, worden de papieren kopieën afgedrukt.

 4. Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. De cursor bevindt zich in het veld Bestandsnaam. Typ een bestandsnaam voor de afdrukuitvoer. Navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt opslaan. Druk op Alt+S om de pagina naar een bestand af te drukken.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

GebruikOneNote voor Mac met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om basistaken uit te voeren, zoals het openen van een notitieblok, het toevoegen van pagina's en secties en het typen van tekst. U leert ook hoe u opmaak toevoegt aan uw tekst, de spelling controleert of pagina's afdrukt.

OneNote voor Mac is speciaal ontworpen voor degenen die een schermlezer gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

OpenOneNote voor Mac 

 1. Druk op de Mac op Command+Shift+A om de weergave Toepassingen in Finder te openen.

 2. Typ M om rechtstreeks naar de toepassingen te gaan die met een 'M' beginnen.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Microsoft,OneNote toepassing'.

 4. Druk op Command+pijl-omlaag om OneNote te openen.

 5. Als u zich wilt aanmelden, typt u uw e-mailadres of telefoonnummer zoals wordt gevraagd en drukt u op Return. U hoort: 'Wachtwoord, beveiligde tekst bewerken'. Typ vervolgens uw wachtwoord en druk op Return. U hoort: 'Start using OneNote button'. Druk op Control+Option+spatiebalk.

  Opmerking: Afhankelijk van het accounttype dat u gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. U moet bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken.

Een notitieblok openen

 1. Druk in OneNote op Control+G om de notitiebloknavigatie te openen.

 2. Als u tussen notitieblokken wilt schakelen, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag om de lijst met notitieblokken te openen. Druk vervolgens op Control+Option+pijl-links of pijl-rechts om door de lijst te navigeren.

 3. Druk op Control+Option+spatiebalk om een notitieblok te selecteren en te openen.

  Tip: Druk op Control+Command+N als u een nieuw notitieblok wilt maken.

Een nieuwe sectie maken

 1. Druk op Command+T als u in een notitieblok een nieuwe sectie wilt maken. Er wordt een nieuwe sectie toegevoegd aan de lijst met secties. De focus ligt op het tekstveld voor de sectietitel.

 2. Typ een naam voor de nieuwe sectie en druk vervolgens op Enter.

Een pagina toevoegen

 1. Druk op Control+Shift+G om naar de sectie te gaan waaraan u de pagina wilt toevoegen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste sectie hoort en druk vervolgens op Return.

  Opmerking: Als de sectie waaraan u een pagina wilt toevoegen zich in een sectiegroep bevindt, drukt u op de spatiebalk om de sectiegroep uit te vouwen. Gebruik vervolgens de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de rechtersectie te navigeren.

 2. Druk op Command+N om een pagina toe te voegen. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt. De focus wordt verplaatst naar het veld voor de paginatitel.

 3. Typ een titel voor de nieuwe pagina.

 4. Als u direct inhoud wilt toevoegen, drukt u op Return. De focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de pagina. U kunt nu inhoud toevoegen aan uw pagina.

Tekst toevoegen

 1. Druk op Control+Command+G om naar de pagina te gaan waar u tekst wilt toevoegen. De focus wordt verplaatst naar de lijstpagina's. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de titel van de gewenste pagina hoort.

 2. Als u de focus wilt verplaatsen naar het gebied met bewerkbare inhoud van de pagina, drukt u tweemaal op Return. U hoort: 'Inhoudsblok, tekst bewerken'.

 3. Als u tekst wilt toevoegen, begint u te typen.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u de basisopties voor tekstopmaak in OneNote kunt gebruiken, hoe u spelfouten in uw tekst kunt corrigeren en welke sneltoetsen u kunt gebruiken om uw tekst snel op te maken.

Tekst opmaken

 1. Selecteer in OneNote het deel van de tekst dat u wilt opmaken. Als u tekst wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en gebruikt u de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen.

 2. U opent de menubalk door op Control+Option+M te drukken.

 3. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Opmaak'.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. De focus wordt teruggezet naar het inhoudsblok. U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om het geselecteerde stuk tekst snel op te maken:

  • Druk op Command+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Command+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Command+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

  • Druk op Command+L om de tekst links uit te lijnen.

  • Druk op Command+R om de tekst rechts uit te lijnen.

  • Als u alle opmaak in de geselecteerde tekst wilt wissen, drukt u op de menubalk op de pijl-rechts totdat u 'Bewerken' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Alle opmaak wissen' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

 • Druk op Command+Z als u een actie ongedaan wilt maken.

 • Druk op Command+Y als u een actie opnieuw wilt uitvoeren.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Druk op Command+C om te kopiëren.

 3. Druk Command+V+ om de gekopieerde inhoud te plakken.

Spelfouten corrigeren

 1. Als u de spelling op een hele pagina wilt controleren, drukt u op Shift+Command+L om het deelvenster Spelling te openen. De focus wordt verplaatst naar het deelvenster en VoiceOver kondigt het eerste verkeerd gespelde woord aan.

 2. Voer in het deelvenster Spelling een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een van de spellingsuggesties wilt gebruiken om het verkeerd gespelde woord te corrigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Word-suggestiestabel' hoort en gebruikt u vervolgens de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de spellingsuggesties te bladeren. Wanneer u een suggestie hebt die u wilt gebruiken, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Knop Wijzigen'. Druk op Control+Option+spatiebalk. Het verkeerd gespelde woord wordt gecorrigeerd en de focus wordt verplaatst naar het volgende verkeerd gespelde woord, indien aanwezig.

  • Als u het aangekondigde woord wilt overslaan en verder wilt gaan naar het volgende, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Negeren' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de aangekondigde tekst wilt toevoegen aan de woordenlijst, zodat OneNote het woord in de toekomst niet meer als fout detecteert, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Toevoegen' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 3. Wanneer de controle is voltooid, meldt VoiceOver: 'De spellingcontrole is voltooid'. Als u het deelvenster Spelling wilt sluiten en uw notities wilt blijven typen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Een pagina afdrukken

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken op Command+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

 2. Als u de geselecteerde printer wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u de naam van de huidige printer hoort. Druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste printer hoort en druk op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

 3. Als u het aantal af te drukken exemplaren wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u het geselecteerde aantal exemplaren hoort en typt u het gewenste nummer.

 4. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, zoals Dubbelzijdig afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Details weergeven' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Als u door de opties wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste optie hoort. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit om af te drukken:

  • Als u papieren kopieën wilt afdrukken en een printer wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Standaardknop afdrukken' hoort. Druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u wilt afdrukken naar een PDF-bestand, drukt u op de Tab-toets totdat u 'PDF menu button' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Opslaan als PDF' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Er wordt een dialoogvenster geopend. De focus ligt op het tekstveld van de bestandsnaam. Geef het bestand een naam en navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt opslaan. Druk op Command+S om op te slaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

GebruikOneNote voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om basistaken uit te voeren, zoals het toevoegen van pagina's en secties, het typen van tekst en het corrigeren van spelfouten.

OneNote voor iOS is speciaal ontworpen voor degenen die een schermlezer gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

OpenOneNote voor iOS

 1. Swipe op het startscherm van uw telefoon met één vinger naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'OneNote '.

 2. Dubbeltik op het scherm om de app te openen. U komt terecht in de weergave Notitieblokken waarin uw notitieblokken worden vermeld.

  Opmerking: Als u zich moet aanmelden bij OneNote, geeft u uw referenties op wanneer u hierom wordt gevraagd.

 3. U kunt nu een notitieblok openen. Voor instructies voor het openen van een notitieblok in OneNote voor iOS raadpleegt u Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen.

Een pagina toevoegen

Voeg een nieuwe niet-opgemaakte pagina of een pagina met een lijst toe om te beginnen met het maken van inhoud in uw notitieblok.

Een niet-opgemaakte pagina toevoegen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Tik in de sectie waarin u een nieuwe pagina wilt toevoegen met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Nieuwe pagina, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u al bezig bent met het bewerken van een pagina en een andere pagina wilt maken, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort: 'Terug naar paginalijst'. Dubbeltik op het scherm. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Nieuwe pagina, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  U hoort: 'Naamloze pagina'. De focus ligt op het tekstveld voor de paginatitel.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om een paginatitel te typen.

 3. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onderaan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het paginacanvas.

Een pagina met een lijst toevoegen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Tik in de sectie waaraan u een nieuwe pagina wilt toevoegen met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Nieuwe pagina met lijst, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u al bezig bent met het bewerken van een pagina en een andere pagina wilt maken, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort: 'Terug naar paginalijst'. Dubbeltik op het scherm. Tik met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Nieuwe pagina met lijst, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  U hoort: 'Tekstveld'. De focus ligt op het tekstveld voor het eerste lijstitem.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst te typen voor het lijstitem.

 3. Als u een nieuw lijstitem wilt toevoegen, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Typ de tekst voor het lijstitem. Herhaal deze stap voor alle lijstitems die u wilt toevoegen.

 4. Als u een titel wilt toevoegen aan de nieuwe pagina, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Naamloze lijst, kop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om de titel te typen. Tik met vier vingers op de onderkant van het scherm, swipe naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltik op het scherm.

Een nieuwe sectie maken

Als u uw inhoud wilt ordenen of een nieuw notitieblok in uw notitieblok wilt maken, maakt u een nieuwe sectie.

 1. Tik in de lijst Secties van uw notitieblok met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Knop Nieuwe sectie' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de sectietitel.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam voor de nieuwe sectie te typen.

 3. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers op de onderkant van het scherm, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Tekst toevoegen en bewerken

Typ tekst of gebruik voorspellende tekstinvoer om snel wat notities te maken of wijzigingen in uw tekst aan te brengen.

 1. Open de pagina waaraan u tekst wilt toevoegen of bewerken.

 2. Swipe op de pagina naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Inhoudsblok, tekstveld'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst te typen of te bewerken.

 4. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Tekst opmaken

Om uw tekst leesbaarder te maken, kunt u de basisopmaakopties op de menubalk Snelle acties gebruiken. U kunt bijvoorbeeld lijsten met opsommingstekens en geordende lijsten toevoegen en de opmaak vet, cursief of onderstrepen toepassen.

 1. Ga naar het inhoudsblok waar u tekst wilt bewerken en dubbeltik op het scherm. Het inhoudsblok is nu geselecteerd en het schermtoetsenbord met de menubalk Snelle acties wordt weergegeven.

 2. Swipe naar rechts totdat u de opmaakoptie hoort die u wilt selecteren, bijvoorbeeld 'Vetgedrukte knop'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Typ indien nodig de opgemaakte tekst of lijstitems.

Een standaardlettertype of een standaardtekengrootte wijzigen

 1. Navigeer naar de lijst Notitieblokken zoals wordt uitgelegd in Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen.

 2. Swipe naar links totdat u uw gebruikersnaam hoort, gevolgd door 'Open uw accountinstellingen' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Instellingen' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Instellingen wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken en weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Voer een of beide handelingen hieronder uit:

  • Als u het standaardlettertype wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Standaardlettertype' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts of links totdat u het gewenste lettertype hebt gevonden en dubbeltik op het scherm. Swipe naar links totdat u 'Bewerken en weergeven, knop Vorige' hoort en dubbeltik op het scherm.

  • Als u de standaardlettergrootte wilt wijzigen, swipet u naar rechts totdat u 'Standaardgrootte' hoort en swipet u vervolgens omhoog of omlaag om de grootte één punt te wijzigen. Herhaal deze stap totdat u de gewenste grootte hebt bereikt.

 6. Als u de instellingen voor bewerken & weergave wilt afsluiten, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort: 'Instellingen, knop Terug'. Dubbeltik op het scherm. De focus keert terug naar het hoofdmenu Instellingen .

 7. Als u het menu Instellingen wilt afsluiten, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort 'Knop Sluiten'. Dubbeltik op het scherm. De focus keert terug naar de lijstweergave Notitieblokken .

Spelfouten corrigeren

U kunt spelfouten snel opsporen en corrigeren in OneNote en ervoor zorgen dat uw pagina's klaar zijn om te worden gedeeld met anderen. Schakel de spellingcontrole in en hoor hoe de schermlezer spelfouten opleest terwijl u typt of inhoudsblokken leest.

De spellingcontrole inschakelen

 1. Navigeer naar de lijst Notitieblokken zoals wordt uitgelegd in Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen.

 2. Swipe naar links totdat u uw gebruikersnaam hoort, gevolgd door 'Open uw accountinstellingen' en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Instellingen' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Instellingen wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken en weergeven' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Spelling controleren, knop Schakelen, uit'. Als u 'Spelling controleren, knop schakelen, aan' hoort, is de spellingcontrole al ingeschakeld en kunt u doorgaan met de volgende stap. Dubbeltik op het scherm om de spellingcontrole in te schakelen.

 6. Als u de instellingen voor bewerken & weergave wilt afsluiten, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort: 'Instellingen, knop Terug'. Dubbeltik op het scherm. De focus keert terug naar het hoofdmenu Instellingen .

 7. Als u het menu Instellingen wilt afsluiten, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort 'Knop Sluiten'. Dubbeltik op het scherm. De focus keert terug naar de lijstweergave Notitieblokken .

Spelfouten zoeken en corrigeren

 1. Tijdens het schrijven kondigt de spellingcontrole spelfouten aan als 'Verkeerd gespeld'.

  Tip: U kunt ook de VoiceOver-rotor instellen op Woorden en in het inhoudsblok omlaag swipen om verkeerd gespelde woorden te zoeken.

 2. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Menu-item selecteren' hoort en dubbeltik met één vinger op het scherm. Het verkeerd gespelde woord is nu geselecteerd.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Meer items weergeven' hoort en dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

 5. Swipe naar links totdat u 'Beletseltekens vervangen' hoort en dubbeltik met één vinger op het scherm. Er wordt een lijst met suggesties voor correcties geopend.

 6. Als u door de lijst wilt bladeren, swipet u naar links of rechts totdat u de correctie hoort die u wilt selecteren. Dubbeltik vervolgens met één vinger op het scherm.

  Tip: Als u het contextmenu wilt sluiten, wrijft u met twee vingers heen en weer over het scherm.

Inhoud kopiëren en plakken

Als u een stuk tekst of een afbeelding naar een andere locatie wilt verplaatsen, kunt u de tekst of afbeelding kopiëren en ergens anders plakken.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u tekst wilt kopiëren en plakken, gaat u naar het gewenste inhoudsblok en dubbeltikt u met twee vingers op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend. Als u de tekst wilt selecteren, swipet u naar links of rechts totdat u 'Selecteren' of 'Alles selecteren' hoort en dubbeltikt u met één vinger op het scherm.

  • Als u een afbeelding wilt kopiëren en plakken, gaat u naar het gewenste inhoudsblok en swipet u naar links of rechts totdat u de afbeelding hoort aankondigen door VoiceOver. Dubbeltik met twee vingers op het scherm. Er wordt een snelmenu geopend.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Kopiëren' hoort en dubbeltik met één vinger op het scherm.

 3. Navigeer naar de locatie waar u de gekopieerde inhoud wilt plakken en dubbeltik met twee vingers op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Plakken' hoort en dubbeltik met één vinger op het scherm.

  Tip: Als u het contextmenu wilt sluiten, wrijft u met twee vingers heen en weer over het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

GebruikOneNote voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om basistaken uit te voeren, zoals het openen van een notitieblok, het toevoegen van pagina's en secties en het typen van tekst.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

OpenOneNote voor Android

 1. Navigeer op uw telefoon naar het startscherm waar de OneNote voor Android-app zich bevindt.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'OneNote ' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Voer uw e-mailadres, telefoon of Skype-naam in, bewerkingsvak'. Dubbeltik op het scherm om de app te openen.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om het e-mailadres in te voeren van het account dat u wilt gebruiken. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Next button' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Verbinding maken'.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Wachtwoord, invoervak' of 'Wachtwoord, wachtwoord invoeren' hoort, afhankelijk van uw accounttype en dubbeltik op het scherm.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om uw wachtwoord te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Aanmelden' hoort en dubbeltik op het scherm.

  Notities: 

  • Als u 'Toestaan OneNote toegang tot uw contactpersonen' hoort, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Dubbeltik op het scherm als u 'Aan de slag' hoort.

  • Als u 'Eén plaats voor al uw notities' hoort, swipet u naar rechts totdat u 'Get it, button' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 8. Wanneer u 'Knop Omhoog navigeren' hoort, is de aanmelding voltooid. U komt terecht op het tabblad Start . OneNote een lijst met uw recente pagina's opent. Als u een recente pagina wilt openen, swipet u naar rechts totdat u de titel van de gewenste pagina hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een notitieblok openen

 1. Schuif op het tabblad Start met uw vinger over de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Tabblad Notitieblokken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het tabblad Notitieblokken wordt geopend met uw recente notitieblokken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u door de lijst met recente notitieblokken wilt bladeren, swipet u naar links totdat u de naam van het gewenste notitieblok hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het te openen.

  • Als het gewenste notitieblok niet voorkomt in de lijst met recente notitieblokken, swipet u naar links of rechts totdat u 'Meer notitieblokken' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe naar rechts totdat u de naam van het notitieblok hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

  De hoofdweergave van het notitieblok wordt geopend met een lijst met de notitiebloksecties.

 3. Als u een sectie wilt openen, swipet u naar rechts totdat u de naam van de sectie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een sectie maken

Organiseer uw notitieblokken door deze op te delen in secties.

 1. Swipe in de hoofdweergave van het notitieblok naar rechts of links totdat u 'Nieuwe sectie' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Create a new section, section name, edit box'.

 2. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om een naam voor de nieuwe sectie te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Maken' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Sectie gemaakt, OneNote '. De nieuwe sectie wordt toegevoegd als laatste sectie van het notitieblok. Deze bevat één pagina zonder naam. De focus keert terug naar de hoofdweergave van het notitieblok.

Een pagina toevoegen

Voeg meer pagina's toe aan een sectie in plaats van de eerste pagina echt lang te maken.

 1. Swipe in de hoofdweergave van het notitieblok naar rechts of links totdat u de naam hoort van de sectie waaraan u een pagina wilt toevoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De geselecteerde sectie wordt geopend met een lijst met de sectiepagina's.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Een nieuwe notitie maken, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Nieuwe pagina toegevoegd'.

 3. Als u de nieuwe pagina een titel wilt geven, swipet u naar rechts totdat u 'Paginatitel' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst te schrijven op de pagina. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 4. Begin met het maken van inhoud voor de nieuwe pagina. Zie Tekst toevoegen aan een pagina voor instructies.

Tekst toevoegen aan een pagina

 1. Navigeer en open de pagina waaraan u tekst wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'OneNote pagina' hoort, gevolgd door de titel van de pagina.

 3. Dubbeltik op het scherm. U hoort 'Inhoudsblok', gevolgd door het nummer van het inhoudsblok en 'Overzicht'.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst te schrijven op de pagina. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 5. Als u wilt terugkeren naar de lijst met sectiepagina's, swipet u naar links totdat u 'Knop Omhoog navigeren' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Dubbeltik nogmaals op het scherm om terug te keren naar de notitieblokweergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Windows 10 met uw toetsenbord en een schermlezer om basistaken uit te voeren, zoals het openen van een notitieblok, het toevoegen van pagina's en secties en het typen van tekst. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert ook hoe u opmaak toevoegt aan uw tekst, de spelling controleert of pagina's afdrukt.

Notities: 

In dit onderwerp

OpenOneNote voor Windows 10

 1. Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij uw Microsoft-account op uw apparaat.

 2. Druk op de Windows-logotoets, typ OneNote voor Windows 10 en druk op Enter.

Een notitieblok openen

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om de notitiebloknavigatie te openen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van het gewenste notitieblok hoort en druk vervolgens op Enter.

  Tip: Als u een nieuw notitieblok wilt maken, drukt u in de notitiebloknavigatie op de Tab-toets totdat u 'Notitieblok toevoegen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Een nieuwe sectie maken

 1. Open het notitieblok waarin u een nieuwe sectie wilt maken.

 2. Druk op Ctrl+T om een nieuwe sectie te maken. De sectie wordt toegevoegd. De focus wordt geplaatst op het nieuwe sectienaamveld. U hoort: 'Tekstvak Sectienaam'.

 3. Typ een naam voor de sectie en druk op Enter. De sectie heeft een naam en de focus ligt op de nieuwe sectie.

Een pagina toevoegen

 1. Als u naar de sectie wilt navigeren waaraan u een pagina wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+Shift+G en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste sectie hoort.

 2. U voegt een pagina aan het einde van de sectie toe door op Ctrl+N te drukken. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de paginatitel.

 3. Typ een paginatitel en druk op Enter. De pagina heeft een naam en de focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de pagina.

Tekst toevoegen

 1. Navigeer naar de sectie waar u tekst wilt toevoegen.

 2. Druk in de sectie op Ctrl+Alt+G om de paginanavigatie te openen.

 3. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de titel van de gewenste pagina hoort en druk vervolgens op Enter. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de paginatitel.

 4. Als u de focus naar het inhoudsgebied wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. U hoort: 'Inhoudsblok'.

 5. Als u tekst wilt toevoegen, begint u te typen.

Tekst bewerken

Opgemaakte tekst bevat meer informatie en is vaak beter leesbaar dan tekst zonder opmaak. In de volgende taken wordt uitgelegd hoe u de basisopties voor tekstopmaak in OneNote voor Windows 10 kunt gebruiken en welke sneltoetsen u kunt gebruiken voor een aantal eenvoudige tekstbewerkingstaken.

Tekst opmaken

 1. Houd Shift ingedrukt en gebruik de pijltoetsen om de tekst te selecteren die u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+H om de focus naar het tabblad Start te verplaatsen. U hoort: 'Lint, tabblad item Start'.

 3. Als u een opmaakoptie wilt selecteren, drukt u eenmaal op de pijl-omlaag en gebruikt u vervolgens de toets Pijl-rechts of pijl-links om door de beschikbare opties te bladeren. Druk op de spatiebalk om een optie uit te vouwen of te selecteren. U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken om snel opmaak toe te passen op uw tekst:

  • Als u de grootte wilt vergroten, drukt u op Ctrl+Shift+hoekhaak links (<).

  • Als u de grootte wilt verkleinen, drukt u op Ctrl+Shift+haakje rechts (>).

  • Als u de tekst vet wilt opmaken, drukt u op Ctrl+B.

  • Druk op Ctrl+I om cursief tekst toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om onderstreepte tekst toe te passen.

  • Als u de tekst in het geel wilt markeren, drukt u op Ctrl+Shift+H.

  • Als u superscript-opmaak wilt toepassen, drukt u op Ctrl+Shift+Gelijkteken ( = ).

  • Druk op Ctrl+R om de tekst rechts uit te lijnen.

  • Druk op Ctrl+L om de tekst links uit te lijnen.

Tip: Als u alle opmaak wilt verwijderen voor geselecteerde tekst, drukt u op Ctrl+Shift+N.

Een actie ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

 • Als u een bewerking ongedaan wilt maken, drukt u op Ctr+Z.

 • Als u een bewerking opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op Ctr+Y.

Inhoud kopiëren en plakken

 1. Selecteer in OneNote de inhoud die u wilt kopiëren.

 2. Als u wilt kopiëren, drukt u op Ctrl+C.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

Spelfouten corrigeren

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt controleren op spelfouten.

 2. Druk in OneNote op F6 totdat u de titel van de pagina en het inhoudsblok in focus hoort.

 3. Als u naar het begin van het huidige inhoudsblok wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog totdat u het volgende hoort: 'Begin van inhoudsblok'. Als u naar een ander inhoudsblok wilt navigeren, drukt u op Alt+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat u het gewenste inhoudsblok bereikt.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om de tekst woord voor woord te lezen:

  • Druk met Verteller op de SR-toets+L.

  • Druk met JAWS op de SR-toets+pijl-rechts.

  • Druk met NVDA op Ctrl+pijl-rechts.

  Wanneer u op een verkeerd gespeld woord komt, hoort u 'Verkeerd gespeld', gevolgd door het woord.

 5. Als u de spellingsuggesties voor het verkeerd gespelde woord wilt weergeven, drukt u op Shift+F10 of de Windows-menutoets.

  • In Verteller hoort u 'Controle', gevolgd door de eerste suggestie.

  • In JAWS hoort u 'Menu', gevolgd door de eerste suggestie.

  • Met NVDA hoort u 'Pop-upvenster, controlelijst', gevolgd door de eerste suggestie.

 6. Als u door de suggesties wilt bladeren, gebruikt u de pijl-omhoog en pijl-omlaag en drukt u op Enter om de gewenste optie te selecteren.

  Tip: Als u het woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u 'Toevoegen aan woordenlijst'. Als u de spelling deze keer ongewijzigd wilt houden, selecteert u 'Negeren'.

 7. Als u naar de volgende spelfout wilt gaan, herhaalt u stap 4 totdat u het volgende hoort: 'Verkeerd gespeld'.

Een pagina afdrukken

U kunt een pagina afdrukken op papier of in een bestand. De opties die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Afdrukken , zijn afhankelijk van de geselecteerde afdrukuitvoer.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt afdrukken en druk op Ctrl+P.

 2. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend en u hoort de huidige printeroptie. Als u de printer of afdrukuitvoer wilt wijzigen, gebruikt u de pijl-omhoog of pijl-omlaag.

 3. Als u de afdrukstand wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Afdrukstand' hoort en gebruikt u vervolgens de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de gewenste afdrukstand te selecteren.

 4. Als u wilt beginnen met afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort. Druk vervolgens op de spatiebalk. Als u een printer hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt.

 5. Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. Het tekstveld Bestandsnaam heeft de focus. Geef het bestand een naam en navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt opslaan. Druk op Alt+S om op te slaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik Webversie van OneNote met uw toetsenbord en een schermlezer om de OneNote notitieblokken te maken, te openen, te bewerken en op te maken die u op een cloudserver hebt gemaakt met een van uw apparaten. We hebben het getest met Verteller inMicrosoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Webversie van OneNote is speciaal ontworpen voor mensen die schermlezers gebruiken. Met het nieuwe uiterlijk, kunt u eenvoudiger en effectiever navigeren in notitieblokken, secties en pagina's.

Als uw organisatie of school eenMicrosoft 365 plan of SharePoint site heeft, kunt u Webversie van OneNote gebruiken door notitieblokken te maken of te delen in bibliotheken op uw site.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Als uWebversie van OneNote met Verteller gebruikt, schakelt u de scanmodus uit. Druk op de SR-toets+spatiebalk om de scanmodus uit en in te schakelen.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

In dit onderwerp

OpenWebversie van OneNote

VerkenWebversie van OneNote, neem uw notities overal mee naartoe en registreer die briljante nieuwe ideeën zodra u ze hebt.

Opmerking: Afhankelijk van het accounttype dat u gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. U moet bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken.

 1. Ga in uw browser naar onenote.com.

 2. Druk op de aanmeldingspagina op de Tab-toets totdat u 'Aanmelden' hoort en druk op Enter.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om te ondertekenen:

  • Druk op Alt+A om u aan te melden met uw Microsoft-account.

  • Druk Alt+N als u zich wilt aanmelden met uw werk- of schoolaccount.

 4. Typ uw gebruikersnaam en druk op Enter.

 5. Typ uw wachtwoord en druk op Enter. 

Een notitieblok openen

U kunt snel onlangs gebruikte notitieblokken openen om verder te gaan met uw werk waar u was gebleven. U kunt ook persoonlijke en gedeelde notitieblokken verkennen en openen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om een notitieblok te openen:

  • Open en meld u aan bij Webversie van OneNote. U komt terecht in de weergave Notitieblokken , waarin uw recente notitieblokken worden vermeld. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt openen en druk vervolgens op Enter.

  • Als u al aan een notitieblok werkt en een ander notitieblok wilt openen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren' hoort. Druk vervolgens op Enter. U hoort de naam van het notitieblok dat momenteel de focus heeft. Druk op de pijl-omlaag totdat u het gewenste notitieblok hoort en druk vervolgens op Enter.

Een nieuw notitieblok maken

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om een nieuw notitieblok te maken:

  • Open en meld u aan bij Webversie van OneNote. U komt terecht in de weergave Notitieblokken , waarin uw recente notitieblokken worden vermeld. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u 'Nieuw notitieblok' hoort en druk vervolgens op Enter.

  • Als u al aan een notitieblok werkt en er een wilt maken, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren' hoort. Druk vervolgens op Enter. Druk op de Tab-toets totdat u 'Notitieblok toevoegen' hoort en druk vervolgens op Enter.

Open een notitieblok in de volledige versie van OneNote

De volledige bureaubladversie van OneNote biedt u veel meer opties wanneer u met uw bestanden werkt. U kunt de volledige versie eenvoudig openen vanuit Webversie van OneNote.

Opmerking: Als u zowel de volledige bureaubladversie vanOneNote als OneNote voor Windows 10 op uw apparaat hebt geïnstalleerd, controleert u of de volledige bureaubladversie is geselecteerd als de standaard-app. Ga voor instructies naar De standaard-OneNote-app controleren en wijzigen.

 1. Open inWebversie van OneNote het notitieblok dat u wilt gebruiken in de volledige bureaubladversie van OneNote.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op Ctrl+F6 totdat u het geselecteerde linttabblad hoort, bijvoorbeeld 'Item tabblad Start', druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Menu Modus' hoort en druk op Enter. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Openen in bureaublad-app' hoort en druk op Enter.

  • Druk op F11 om over te schakelen naar de modus volledig scherm. Druk op Alt+Windows-logotoets, Z, M en vervolgens op T.

 3. Het dialoogvenster Deze site probeert te openen OneNote melding wordt geopend. Druk op de Tab-toets totdat u 'Openen' hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Als u wordt gevraagd u aan te melden, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ja' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Typ uw e-mailadres of telefoonnummer en druk op Enter. U hoort: 'Aanmeldingspincode. Wachtwoord, tekst bewerken." Typ uw wachtwoord en druk op Enter.

  Opmerking: Afhankelijk van het accounttype dat u gebruikt, kunnen de aanmeldingsstappen enigszins afwijken. U moet bijvoorbeeld een pincode of smartcard gebruiken.

Uw notitieblok wordt geopend in OneNote.

De standaard OneNote-app controleren en wijzigen

 1. Druk op uw computer op de Windows-logotoets+I om het menu Instellingen te openen.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets, druk op de pijl-omlaag totdat u 'Apps' hoort en druk op Enter.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Apps en functies' hoort, druk op de pijl-omlaag totdat u 'Standaard-apps' hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'De standaardinstellingen voor toepassingen instellen'.

 5. Typ OneNote, druk eenmaal op de Tab-toets en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u 'De standaardinstellingen voor toepassing instellen, OneNote ' hoort, drukt u op Enter.

  • Als u 'De standaardinstellingen voor toepassing instellen, OneNote voor Windows 10 ' hoort, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'OneNote ' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 6. Druk op de Tab-toets totdat u 'Punt één' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'OneNote ' hoort, gevolgd door de standaard-app en 'URLOneNote protocol'.

 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als de standaard-appOneNote is, bent u klaar en kunt u terugkeren naarWebversie van OneNote.

  • Als de standaard-appOneNote voor Windows 10 is, drukt u op Enter. U hoort: 'Hoe wilt u dit openen?' Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'OneNote ' hoort en druk vervolgens op Enter.

Het volledige lint weergeven

InWebversie van OneNote wordt het vereenvoudigde lint standaard weergegeven. U kunt overschakelen naar het klassieke, volledige lint voor toegang tot meer opties.

 1. Druk inWebversie van OneNote op Alt+Windows-logotoets, Z, R en vervolgens op C.

Een nieuwe sectie maken

Als u de inhoud wilt organiseren of een nieuw blok met notities in het notitieblok wilt maken, kunt u een nieuwe sectie maken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om een nieuwe sectie te maken:

  • Als u het vereenvoudigde lint gebruikt, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren' hoort en drukt u op Enter. Druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Een nieuwe sectie toevoegen' hoort en druk op Enter.

  • Als u het volledige lint gebruikt, drukt u op Alt+Windows-logotoets, N, S. U hoort: 'Sectienaam'.

 2. Typ een naam voor de nieuwe sectie en druk op Enter. De sectie heeft een naam en de focus wordt verplaatst naar de nieuwe paginatitel. U hoort: 'Paginatitel, bewerkingsgebied, titel'.

Een pagina toevoegen

Als u uw nieuwe ideeën of notities wilt noteren, voegt u een nieuwe pagina toe.

 1. Als u naar de sectie wilt navigeren waarin u een nieuwe pagina wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren'. Druk op de Tab-toets totdat u 'Sectielijst' hoort, gevolgd door de naam van de sectie die momenteel de focus heeft. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie waaraan u een nieuwe pagina wilt toevoegen en druk vervolgens op Enter.

 2. Voer in de geselecteerde sectie een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het vereenvoudigde lint gebruikt, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Een nieuwe pagina toevoegen' hoort en drukt u op Enter.

  • Als u het volledige lint gebruikt, drukt u op Alt+Windows-logotoets, N, N. Er wordt een nieuwe naamloze pagina gemaakt en de focus wordt verplaatst naar het titelveld van de pagina.

 3. Typ een titel voor de nieuwe pagina.

Tekst toevoegen

Bij het verkennen van pagina's kondigen schermlezers de titel aan als 'Paginatitel' en het inhoudsgebied onder de titel als 'Canvasgebied'.

 1. Als u wilt navigeren naar de pagina waar u tekst wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren'. Druk op de Tab-toets totdat u 'Paginalijst' hoort, gevolgd door de naam van de pagina die momenteel de focus heeft. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste pagina hoort en druk vervolgens op Enter.

 2. De focus wordt verplaatst naar het veld paginatitel en u hoort 'Paginatitel', gevolgd door de titel en 'Bewerkingsgebied'. Als u de focus naar het canvasgebied wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets.

 3. Als u tekst wilt toevoegen, begint u met het typen van uw notities.

Tekst bewerken en opmaken

Als u de tekst beter leesbaar wilt maken, kunt u de basisopties voor tekstopmaak in Webversie van OneNote gebruiken met het toetsenbord of via het lint.

 1. Als u tekst wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen totdat u het tekststuk hebt geselecteerd dat u wilt opmaken.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om de focus naar het linttabblad Start te verplaatsen:

  • Als u het vereenvoudigde lint gebruikt, drukt u op Ctrl+F6 totdat u 'Tabblad startitem' hoort. Druk vervolgens op Enter.

  • Als u het volledige lint gebruikt, drukt u op F11 om over te schakelen naar de modus volledig scherm en drukt u vervolgens op Alt+Windows-logotoets, H.

 3. Als u de focus naar het lint Start wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. Als u door de opmaakopties op het lint wilt bladeren, gebruikt u de Tab-toets en de pijl-links en pijl-rechts. De schermlezer kondigt de opties aan terwijl u navigeert. U kunt bijvoorbeeld het lettertype en de tekstkleur wijzigen of vooraf opgemaakte stijlen toevoegen aan uw tekst. Druk op Alt+Pijl-omlaag als u de opties met submenu's wilt uitvouwen. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Enter.

  Als u snel een opmaakoptie wilt toepassen, gebruikt u de volgende sneltoetsen:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt maken, drukt u op Ctrl+Punt (.).

  • Als u een genummerde lijst wilt maken, drukt u op Ctrl+Schuine streep (/) of Op Ctrl+Shift+O.

  • Druk op Ctrl+L om de tekst links uit te lijnen.

  • Druk op Ctrl+R om de tekst rechts uit te lijnen.

  • Als u de inspringing van tekst wilt vergroten, drukt u op Alt+Shift+pijl-rechts.

  • Als u de inspringing van tekst wilt verkleinen, drukt u op Alt+Shift+pijl-links.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

U kunt een actie, opmaak of een recent getypt woord eenvoudig ongedaan maken of opnieuw uitvoeren met behulp van het toetsenbord.

 • Als u een bewerking ongedaan wilt maken, drukt u op Ctr+Z.

 • Als u een bewerking opnieuw wilt uitvoeren, drukt u op Ctr+Y.

Inhoud kopiëren en plakken

Als u een stuk tekst wilt verplaatsen, kunt u de tekst kopiëren en ergens anders plakken.

 1. Als u tekst wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en drukt u op de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen totdat u het tekststuk hebt geselecteerd dat u wilt opmaken.

 2. Druk op Ctrl+C om de selectie te kopiëren.

 3. Als u de gekopieerde inhoud wilt plakken, drukt u op Ctr+V.

De spelling controleren

U kunt snel spelfouten opsporen en corrigeren en ervoor zorgen dat uw pagina's met anderen kunnen worden gedeeld.

 1. Druk op een OneNote pagina op Alt+F7 of F7. Het verkeerd gespelde woord is gemarkeerd in de tekst. De focus verspringt naar een contextmenu met suggesties voor de juiste spelling.

 2. Druk op de Tab-toets om de suggesties te doorlopen. Wanneer u een suggestie hoort die u wilt gebruiken, drukt u op Enter. Als u de huidige spelling niet wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Eenmaal negeren' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 3. Druk op Alt+F7 of F7 om naar het volgende verkeerd gespelde woord te gaan. Wanneer u een melding hoort dat de controle is voltooid, zijn er geen fouten meer gevonden.

Een pagina afdrukken

U kunt een pagina afdrukken. U kunt een pagina ook afdrukken naar een bestand en dit opslaan op uw apparaat.

 1. Klik op de pagina die u wilt afdrukken, op Ctrl+P. Het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend met de focus op het afdrukvoorbeeld.

 2. Als u de geselecteerde printer wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Printer' hoort, gevolgd door de huidige printernaam. Druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste printer hoort.

 3. Als u het aantal af te drukken exemplaren wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kopieën' hoort en typt u het gewenste aantal exemplaren.

 4. Als u de afdrukstand wilt wijzigen in Staand of Liggend, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Indeling' hoort, gevolgd door de huidige afdrukstand. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie hoort.

 5. Als u wilt beginnen met afdrukken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Afdrukken' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Als u een printer hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt.

 6. Als u afdrukken naar een bestand hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Afdrukuitvoer opslaan als geopend. De cursor bevindt zich in het veld Bestandsnaam . Geef het bestand een naam en navigeer vervolgens naar de map waarin u het bestand wilt opslaan. Druk op Alt+S om op te slaan.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×