Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik OneNote met uw toetsenbord en een schermlezer om uw notitieblokken, pagina's, secties en sectiegroepen te ordenen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u pagina's, secties en extra notitieblokken maakt en toevoegt wanneer u deze nodig hebt, en zelfs de naam ervan wijzigt, verplaatst of verwijdert.

Notities: 

In dit onderwerp

Een notitieblok maken

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om de navigatie van het notitieblok te openen.

 2. Druk op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Knop Notitieblok toevoegen'. Druk op de spatiebalk om te selecteren. U komt terecht op het tabblad Nieuw van het menu Bestand . Op dit tabblad kunt u selecteren waar u het nieuwe notitieblok wilt opslaan en het notitieblok een naam geven.

 3. Gebruik de Tab-toets, Shift+Tab en de pijltoetsen om naar de locatie te gaan waar u het notitieblok wilt opslaan. De schermlezers kondigen de locaties aan terwijl u navigeert. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

  Opmerking: Als u het notitieblok opslaat op OneDrive of een andere onlinelocatie, moet u zich mogelijk aanmelden als u nog niet bent aangemeld.

 4. Nadat u een locatie hebt geselecteerd, wordt de focus verplaatst naar het tekstveld Naam notitieblok. Typ een naam voor het notitieblok en druk op Enter.

 5. Als u wordt gevraagd om anderen uit te nodigen om met u aan het notitieblok te werken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Niet nu' hoort en drukt u vervolgens op Enter. U kunt uw notitieblok later delen. Ga voor instructies naar Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en eraan samen te werken in OneNote.

Het notitieblok wordt gemaakt. Er wordt een nieuwe sectie met de standaardnaam 'Nieuwe sectie 1' en één lege, naamloze pagina toegevoegd. De focus wordt in het tekstveld voor de paginatitel geplaatst.

Een nieuwe sectie maken

Een typische OneNote notebook bestaat uit een of meer notitiebloksecties. In elke sectie bevinden zich de afzonderlijke pagina's en subpagina's waarop u notities kunt maken. 

 1. Maak in een notitieblok een nieuwe sectie door op Ctrl+T te drukken. De sectie wordt gemaakt en er wordt automatisch één lege, naamloze pagina toegevoegd aan de sectie. De focus wordt geplaatst in het tekstveld naam van het sectietabblad.

 2. Typ een naam voor de sectie en druk op Enter. De sectie heeft een naam en de focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de paginatitel.

Een sectiegroep maken

Als uw notitieblok te veel secties bevat om op het scherm te passen of als u alleen gerelateerde secties en hun inhoud bij elkaar wilt houden, kunt u overwegen sectiegroepen te gebruiken. Een sectiegroep kan zoveel secties bevatten als u maar wilt, samen met alle pagina's erin, zodat u niets kwijtraakt.

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+Shift+G om de focus te verplaatsen naar de rij met sectietabbladen.

 2. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Nieuwe sectiegroep'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 4. Typ een naam voor de sectiegroep en druk op Enter. De sectiegroep is gemaakt en u kunt nu secties toevoegen aan de groep. Ga naar Secties toevoegen aan een sectiegroep voor instructies.

Secties toevoegen aan een sectiegroep

 1. Druk op Ctrl+Shift+G om de focus te verplaatsen naar de rij met sectietabbladen.

 2. Druk op de pijl-rechts of pijl-links totdat u de naam hoort van een sectie die u wilt verplaatsen naar een sectiegroep en druk vervolgens op Shift+F10 of de Windows-logotoets om het contextmenu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Verplaatsen of kopiëren' hoort en druk op Enter. Het dialoogvenster Sectie verplaatsen of kopiëren wordt geopend en het zoektekstveld heeft de focus.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit om de sectiegroep te vinden waarin u de geselecteerde sectie wilt verplaatsen:

  • Als u wilt zoeken naar de sectiegroep, typt u de zoektermen, bijvoorbeeld de naam of delen van de naam van de sectiegroep. De zoekresultaten worden bijgewerkt terwijl u typt. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u het gewenste resultaat hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u door de lijst met beschikbare sectiegroepen wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de gewenste sectiegroep en drukt u vervolgens op Enter.

De sectie wordt verplaatst naar de sectiegroep. De focus wordt verplaatst naar de sectiegroep.

Tip: Als u vanuit een sectiegroep terug wilt navigeren naar de hoofdnotitieblokweergave of de bovenliggende sectiegroep, drukt u op Ctrl+Shift+G en drukt u eenmaal op pijl-links. U hoort: 'Navigeer naar bovenliggende sectiegroep'. Druk op Enter om dit te selecteren.

Een pagina maken

In OneNote kunt u zoveel inhoud toevoegen aan een pagina als u wilt. U hebt nooit te weinig ruimte. Als u alles wilt organiseren, kunt u op elk gewenst moment extra pagina's maken.

 1. Ga naar de sectie waaraan u een nieuwe pagina wilt toevoegen en druk op Ctrl+N. De pagina wordt gemaakt en de focus wordt in het tekstveld paginatitel geplaatst.

 2. Typ een titel voor de nieuwe pagina.

Een subpagina maken 

Subpagina's zijn een goede manier om uw notities te groeperen en te organiseren. Als u bijvoorbeeld jaarlijkse en maandelijkse vergadernotities hebt, kunnen de jaarlijkse vergaderingsnotities uw hoofdpagina zijn en kunt u de maandelijkse vergaderingsnotities degraderen, zodat ze subpagina's van de jaarlijkse vergaderingsnotities worden.

U kunt pas een subpagina maken als u minimaal twee pagina's hebt: een pagina die de hoofdpagina wordt en een pagina die de subpagina wordt.

 1. Als u naar de pagina wilt navigeren waarop u een subpagina wilt maken, drukt u op Ctrl+Alt+G en drukt u vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste pagina hebt gevonden.

 2. Als u van de geselecteerde pagina een subpagina wilt maken, drukt u op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het snelmenu te openen, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u 'Subpagina maken' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 3. Als u de subpagina onder de rechterhoofdpagina wilt verplaatsen, volgt u de instructies in De paginavolgorde wijzigen.

De naam van een notitieblok wijzigen

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om de navigatie van het notitieblok te openen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het notitieblok waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Eigenschappen'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 5. Het dialoogvenster Eigenschappen van notitieblok wordt geopend en de focus bevindt zich op het veld Weergavenaam . Typ een nieuwe naam en druk op Enter. De naam van het notitieblok wordt gewijzigd.

De naam van een sectie of sectiegroep wijzigen

 1. Druk in OneNote op Ctrl+Shift+G om de focus naar de rij met sectietabbladen te verplaatsen.

 2. Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om te navigeren naar de sectie of sectiegroep waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. U hoort: 'Naam wijzigen'. Druk op de spatiebalk.

 4. Typ de naam van een nieuwe sectie of sectiegroep en druk op Enter.

Een paginanaam wijzigen

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+Alt+G om de focus naar de lijst met pagina's te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. U hoort: 'Naam wijzigen'. Druk op de spatiebalk.

 4. Typ een nieuwe paginanaam.

Een sectie of pagina verplaatsen of kopiëren

OneNote is niet beperkt tot een bepaalde organisatiestijl. U kunt uw notities rangschikken op een manier die zinvol voor u is. Als u van gedachten verandert, kunt u de manier waarop uw notities zijn georganiseerd eenvoudig wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld uw sectietabbladen en pagina's in alfabetische volgorde rangschikken. U kunt een sectie verplaatsen naar een ander notitieblok of een sectiegroep of een pagina verplaatsen naar een sectie in elk beschikbaar notitieblok. 

Als u een bepaalde sectie of pagina op verschillende plaatsen nodig hebt, kunt u een kopie van de hele sectie of pagina naar elke gewenste locatie verplaatsen zonder dat u iets hoeft te kopiëren/plakken.

De volgorde van sectietabbladen wijzigen

 1. Druk op Ctrl+Shift+G om de focus te verplaatsen naar de rij met sectietabbladen.

 2. Druk op de pijl-rechts of pijl-links totdat u de naam hoort van de sectie die u naar rechts of links wilt verplaatsen op de rij met sectietabbladen.

 3. Druk op Shift+Alt+pijl-rechts of pijl-links om de geselecteerde sectie naar rechts of links te verplaatsen.

De paginavolgorde wijzigen

 1. Druk op Ctrl+Alt+G om de focus naar de lijst met pagina's te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst.

 3. Druk op Shift+Alt+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de geselecteerde pagina omhoog of omlaag te verplaatsen.

Een sectie verplaatsen of kopiëren naar een ander notitieblok of een andere sectiegroep

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+Shift+G om de focus te verplaatsen naar de rij met sectietabbladen.

 2. Druk op de pijl-rechts of pijl-links totdat u de naam hoort van de sectie die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Verplaatsen of kopiëren'. Druk op de spatiebalk om te selecteren. Het dialoogvenster Sectie verplaatsen of kopiëren wordt geopend. Het zoektekstveld heeft de focus.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk om het notitieblok of de sectiegroep te vinden waarin u de geselecteerde sectie wilt verplaatsen of kopiëren:

  • Als u de bestemming wilt zoeken, begint u met het typen van uw zoekwoorden, bijvoorbeeld de naam of delen van de naam van het notitieblok. De zoekresultaten worden bijgewerkt terwijl u typt. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de gewenste bestemming hoort.

  • Als u door de lijst met beschikbare notitieblokken en sectiegroepen wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste bestemming hoort.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u op de juiste bestemming bent:

  • Als u de sectie wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Verplaatsen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  • Als u de sectie wilt kopiëren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Kopiëren' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Een pagina verplaatsen of kopiëren naar een ander notitieblok of een andere sectie

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+Alt+G om de focus naar de lijst met pagina's te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 3. Druk op Ctrl+Alt+M. Het dialoogvenster Pagina's verplaatsen of kopiëren wordt geopend. Het zoektekstveld heeft de focus.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk om het notitieblok of de sectie te vinden waarin u de geselecteerde pagina wilt verplaatsen of kopiëren:

  • Als u de bestemming wilt zoeken, begint u met het typen van uw zoekwoorden, bijvoorbeeld de naam of delen van de sectienaam. De zoekresultaten worden bijgewerkt terwijl u typt. Als u door de zoekresultaten wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de gewenste bestemming hoort.

  • Als u door de lijst met beschikbare notitieblokken, secties en sectiegroepen wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u de naam van de gewenste bestemming hoort.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u op de juiste bestemming bent:

  • Als u de pagina wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Verplaatsen' hoort en drukt u op Enter.

  • Als u de pagina wilt kopiëren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Kopiëren' hoort en drukt u op Enter.

Een notitieblok verwijderen

Als u zeker weet dat u een bepaald notitieblok niet meer nodig hebt, kunt u het verwijderen van de harde schijf van uw computer ofOneDrive. Als u het notitieblok deelt, zorg er dan voor dat uw collega's weten dat u het notitieblok gaat verwijderen.

Opmerking: Zodra een notebook van de harde schijf is verwijderd, kan het niet meer worden hersteld. Overweeg een back-up te maken van uw bestaande notitieblokken voordat u ze verwijdert. Ga naar Back-up maken van notities voor instructies.

Een notitieblok dat uit deOneDrive map is verwijderd, wordt verplaatst naar de prullenbak vanOneDrive. Het verwijderde bestand wordt 30 dagen in de Prullenbak vanOneDrive bewaard voor persoonlijke accounts. Als u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount, worden items in de Prullenbak na 93 dagen automatisch verwijderd, tenzij uw IT-beheerder de instelling heeft gewijzigd. Voordat de bestanden automatisch worden verwijderd, kunt u het notitieblok terugzetten naar OneDrive of handmatig verwijderen uit de prullenbak vanOneDrive.

Een notitieblok verwijderen van de harde schijf van uw computer

 1. Als u Bestandenverkenner wilt openen, drukt u op de Windows-logotoets+E of drukt u op de Windows-logotoets, typt u Bestandenverkenner en drukt u op Enter.

 2. Gebruik in Bestandenverkenner de pijltoetsen om door de mappen en items te navigeren totdat u het notitieblok hebt gevonden dat u wilt verwijderen.

  Tip: De notitieblokken worden meestal opgeslagen in de submap OneNote-notitieblokken onder Documenten.

 3. Druk in het juiste notitieblok op Shift+F10 of op de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Verwijderen'. Druk op Enter om te selecteren. Het notitieblok wordt verwijderd.

 5. Als u het verwijderde notitieblok definitief van uw computer wilt verwijderen, gaat u naar De Prullenbak op het bureaublad van uw computer, drukt u op Shift+F10 of de Windows-menutoets, drukt u op pijl-omlaag totdat u 'Prullenbak leegmaken' hoort en drukt u op Enter. U wordt gevraagd te bevestigen dat de inhoud definitief wordt verwijderd. Druk op de Tab-toets totdat u 'Ja' hoort en druk vervolgens op Enter.

Een notitieblok verwijderen uitOneDrive

 1. Open in OneNote het notitieblok dat u wilt verwijderen.

 2. OpenOneDrive en gebruik de Tab-toets en de pijltoetsen om het notitieblok te zoeken in de lijst met documenten of in de map Notitieblokken .

 3. Wanneer de focus op het notitieblok ligt dat u wilt verwijderen, drukt u op Shift+F10 of op de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Verwijderen' hoort en druk op Enter. U wordt gevraagd het verplaatsen van het notitieblok naar de Prullenbak te bevestigen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Verwijderen' hoort en druk vervolgens op Enter.

 5. Ga terug naar het verwijderde notitieblok in OneNote.

 6. Druk in OneNote op Ctrl+G om de navigatie van het notitieblok te openen. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat u de naam van het verwijderde notitieblok hoort.

 7. Druk op Shift+F10 of de Windows Menu-toets om het snelmenu te openen, druk op de pijl-omhoog totdat u 'Dit notitieblok sluiten' hoort en druk vervolgens op Enter.

  Opmerking: Het is belangrijk om het verwijderde notitieblok in uw lijst met notitieblokken te sluiten, anders probeert OneNote te synchroniseren met een notitieblok dat niet meer bestaat en krijgt u een synchronisatiefout.

 8. Als u het notitieblok definitief wilt verwijderen uit uw OneDrive of wilt herstellen, gaat u naar OneDrive en voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het notitieblok wilt herstellen naarOneDrive, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijst met mappen en bestanden' hoort, gevolgd door de naam van het item dat momenteel de focus heeft. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt herstellen, druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets, druk op pijl-omlaag totdat u 'Herstellen' hoort en druk vervolgens op Enter.

  • Als u het notitieblok definitief wilt verwijderen, drukt u inOneDrive op de Tab-toets totdat u 'Prullenbak leegmaken' hoort en drukt u op Enter. U wordt gevraagd om te bevestigen dat de items definitief zijn verwijderd. Druk op de Tab-toets totdat u 'Ja' hoort en druk vervolgens op Enter. 

Een sectie of een sectiegroep verwijderen

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+Shift+G om de focus naar de rij met groepen te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-rechts of pijl-links totdat u de naam hoort van de sectie of sectiegroep die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Verwijderen' hoort en druk vervolgens op Enter. U wordt gevraagd te bevestigen dat u de sectie of sectiegroep verwijdert. Druk op de pijl-links totdat u 'Ja , knop' hoort en druk op Enter. De sectie of sectiegroep wordt verwijderd.

Een pagina verwijderen

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+Alt+G om de focus naar de lijst met pagina's te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Verwijderen' hoort en druk op Enter. De pagina wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om in- of uit te zoomen op notities in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om informatie in uw notitieblokken, pagina's, secties en sectiegroepen te ordenen. U leert hoe u pagina's, secties en extra notitieblokken maakt en toevoegt wanneer u deze nodig hebt, en zelfs de naam ervan wijzigt, verplaatst of verwijdert.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een notitieblok maken

Als u een nieuw notitieblok wilt maken, moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account in OneNote, zodat u uw notitieblok kunt opslaan in OneDrive. Raadpleeg Basistaken met een schermlezer met OneNote voor instructies voor het openen en aanmelden bijOneNote voor Mac.

 1. Druk in OneNote op Control+Command+N. Het venster voor het maken van nieuwe notitieblokken wordt geopend. Het tekstveld Naam: heeft de focus.

 2. Typ een naam voor het nieuwe notitieblok.

 3. Als u een cloudopslaglocatie wilt selecteren die is gekoppeld aan uw account, zoals OneDrive of SharePoint, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van de standaardopslaglocatie hoort, gevolgd door 'Microsoft pop-upknop, selecteer een locatie waar uw notitieblok wordt gemaakt'. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+spatiebalk, gebruikt u de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de gewenste locatie te navigeren en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Als u de kleur van uw notitieblok wilt wijzigen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Schuifgebied voor notitieblokkleurengalerie invoeren'. Druk op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u de gewenste kleur hoort. De kleur wordt automatisch toegepast op uw notitieblok.

 5. Als u het notitieblok wilt maken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Creatie' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Het nieuwe notitieblok wordt geopend. Er wordt een nieuwe sectie met de standaardnaam 'Nieuwe sectie 1' en één lege, naamloze pagina toegevoegd. De focus wordt in het tekstveld voor de paginatitel geplaatst.

Een nieuwe sectie maken

Een typische OneNote notebook bestaat uit een of meer notitiebloksecties. In elke sectie bevinden zich de afzonderlijke pagina's en subpagina's waarop u notities kunt maken.

 1. Druk op Command+T als u in een notitieblok een nieuwe sectie wilt maken. De sectie wordt gemaakt en de focus wordt geplaatst op het tekstveld voor de sectietitel.

 2. Typ de naam van de sectie en druk op Return.

Een sectiegroep maken

Als uw notitieblok te veel secties bevat om op het scherm te passen of als u alleen gerelateerde secties en hun inhoud bij elkaar wilt houden, kunt u overwegen sectiegroepen te gebruiken. Een sectiegroep kan zoveel secties bevatten als u maar wilt, samen met alle pagina's erin, zodat u niets kwijtraakt.

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op Shift+F10 of Shift+Control+Option+M om het contextmenu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Nieuwe sectiegroep' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. 

Er wordt een nieuwe lege sectiegroep met de standaardnaam Nieuwe sectiegroep gemaakt. Zie Naam van een sectie of sectiegroep wijzigen voor instructies voor het wijzigen van de naam van de sectiegroep. Zie Secties toevoegen aan een sectiegroep voor meer informatie over het toevoegen van secties aan een nieuwe sectiegroep.

Secties toevoegen aan een sectiegroep

 1. Druk op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van een sectie die u wilt verplaatsen naar een sectiegroep en druk vervolgens op Shift+F10 of Shift+Control+Option+M om het contextmenu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Sectie verplaatsen' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Deze sectie verplaatsen naar een nieuw notitieblok wordt geopend.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de gewenste sectiegroep en druk vervolgens op Return. De sectie wordt verplaatst naar de sectiegroep. De focus keert terug naar het sectievenster.

Een pagina maken

In OneNote kunt u zoveel inhoud toevoegen aan een pagina als u wilt. U hebt nooit te weinig ruimte. Als u alles wilt organiseren, kunt u op elk gewenst moment extra pagina's maken. 

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen. 

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie waaraan u de nieuwe pagina wilt toevoegen.

  Opmerking: Als de sectie zich in een sectiegroep bevindt, drukt u op de pijl-rechts om de sectiegroep uit te vouwen.

 3. Druk op Command+N. Er wordt een nieuwe pagina gemaakt en de focus wordt in het tekstveld paginatitel geplaatst.

 4. Typ de paginatitel.

De naam van een notitieblok wijzigen

U kunt de naam van een notitieblok wijzigen in OneDrive.

 1. Ga in een webbrowser naar www.onedrive.live.com en meld u aan.

 2. Gebruik inOneDrive de pijltoetsen om te navigeren naar het notitieblokbestand of de map met het notitieblokbestand dat u wilt wijzigen. De map kan bijvoorbeeld 'Notebooks' worden genoemd. Druk op Return om een map te openen. Druk zo nodig op Shift+Control+Option+Pijl-omlaag om te werken met de lijst met bestanden.

 3. Druk in het juiste bestand op Shift+F10 of Shift+Control+Option+M om het contextmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Naam wijzigen, interactief' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Naam wijzigen wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld voor de naam van het notitieblok.

 4. Typ een nieuwe notitiebloknaam en druk op Return. De naam van het notitieblok wordt gewijzigd.

De naam van een sectie of sectiegroep wijzigen

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie of sectiegroep waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Druk op Shift+F10 of Control+Option+Shift+M om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Naam wijzigen'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de naam van de sectie of sectiegroep.

 5. Typ een nieuwe sectie- of sectiegroepnaam en druk op Return.

Een paginanaam wijzigen

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie met de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Druk op Control+Command+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen. U hoort: 'Lijst met pagina's, tabel'.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen.

 5. Als u de naam van de pagina wilt wijzigen, drukt u op Shift+Command+T. De focus wordt verplaatst naar het veld voor de paginatitel. U hoort: 'Naam van pagina wijzigen'.

 6. Typ een nieuwe paginanaam en druk op Return.

Een sectie of pagina verplaatsen of kopiëren

OneNote is niet beperkt tot een bepaalde organisatiestijl. U kunt uw notities rangschikken op een manier die zinvol voor u is. Als u van gedachten verandert, kunt u de manier waarop uw notities zijn georganiseerd eenvoudig wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld uw secties en pagina's in alfabetische volgorde rangschikken. U kunt een sectie verplaatsen naar een ander notitieblok of een sectiegroep of een pagina verplaatsen naar een sectie in elk beschikbaar notitieblok. 

Als u een bepaalde sectie of pagina op verschillende plaatsen nodig hebt, kunt u een kopie van de hele sectie of pagina naar elke gewenste locatie verplaatsen zonder dat u iets hoeft te kopiëren/plakken.

De volgorde van secties wijzigen

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst met secties.

 3. Als u de sectie omhoog of omlaag wilt verplaatsen, drukt u op Command+Option+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag.

De paginavolgorde wijzigen

 1. Druk in een notitieblok op Control+Command+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst met pagina's.

 3. Als u de pagina omhoog of omlaag wilt verplaatsen, drukt u op Command+Option+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag.

Een sectie verplaatsen of kopiëren naar een ander notitieblok of een andere sectiegroep

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 3. Druk op Shift+F10 of Control+Option+Shift+M om het contextmenu te openen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de sectie wilt kopiëren, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Sectie kopiëren naar' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Het dialoogvenster Deze sectie naar een nieuw notitieblok kopiëren... wordt geopend.

  • Als u de sectie wilt verplaatsen, drukt u op de pijl-omlaag om naar Sectie verplaatsen naar te gaan... en drukt u op de spatiebalk om deze te selecteren. Het dialoogvenster Deze sectie verplaatsen naar een nieuw notitieblok... wordt geopend.

 5. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het notitieblok of de sectiegroep waarnaar u de sectie wilt verplaatsen of kopiëren.

 6. Wanneer u op de juiste bestemming bent, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de sectie wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Verplaatsen' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de sectie wilt kopiëren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kopiëren' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Een pagina verplaatsen of kopiëren naar een ander notitieblok of een andere sectie

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie met de pagina die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 3. Druk op Control+Command+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 5. Voer op de pagina een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de pagina wilt kopiëren, drukt u op Shift+Command+C. Het dialoogvenster Deze pagina naar een nieuwe sectie kopiëren... wordt geopend.

  • Als u de pagina wilt verplaatsen, drukt u op Shift+Command+M. Het dialoogvenster Deze pagina verplaatsen naar een nieuwe sectie... wordt geopend.

 6. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het notitieblok of de sectie waarnaar u de pagina wilt verplaatsen of kopiëren.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit wanneer u op de juiste bestemming bent:

  • Als u de pagina wilt kopiëren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kopiëren' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

  • Als u de pagina wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Verplaatsen' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Een notitieblok verwijderen

Als u zeker weet dat u een bepaald notitieblok niet meer nodig hebt, kunt u het verwijderen uitOneDrive. Het verwijderde notitieblok wordt verplaatst naar de prullenbak vanOneDrive. Als u het notitieblok deelt, zorg er dan voor dat uw collega's weten dat u het notitieblok gaat verwijderen.

De verwijderde bestanden worden 30 dagen in de Prullenbak vanOneDrive bewaard voor persoonlijke accounts. Als u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount, worden items in de Prullenbak na 93 dagen automatisch verwijderd, tenzij uw IT-beheerder de instelling heeft gewijzigd. Voordat de bestanden automatisch worden verwijderd, kunt u het notitieblok terugzetten naar OneDrive of handmatig verwijderen uit de prullenbak vanOneDrive.

 1. Druk in OneNote op Control+G om de notitiebloknavigatie te openen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt verwijderen.

 3. Druk op Shift+Command+W om het notitieblok te sluiten.

 4. Nadat het notitieblok in OneNote is gesloten, gaat u in een webbrowser naar www.onedrive.live.com en meldt u zich zo nodig aan.

 5. Gebruik inOneDrive de pijltoetsen om naar het notitieblokbestand of de map te navigeren met het notitieblokbestand dat u wilt verwijderen. De map kan bijvoorbeeld 'Notebooks' worden genoemd. Druk op Return om een map te openen. Druk zo nodig op Shift+Control+Option+Pijl-omlaag om te werken met de lijst met bestanden.

 6. Druk in het juiste bestand op Shift+F10 of Shift+Control+Option+M om het contextmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Verwijderen, interactief' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U wordt gevraagd het verplaatsen van het notitieblok naar de Prullenbak te bevestigen.

 7. Als u het notitieblok naar de prullenbak vanOneDrive wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Verwijderen' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 8. Als u het notitieblok voorgoed wilt verwijderen uitOneDrive of wilt herstellen, drukt u op Shift+Tab totdat u 'Koppeling' hoort, gevolgd door de naam van de huidige pagina, bijvoorbeeld 'Koppeling, recent'. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Koppeling, prullenbak' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het notitieblok wilt herstellen, drukt u op de Tab-toets of Shift+Tab totdat u het volgende hoort: 'Lijst met mappen, bestanden of items'. Druk op de pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt herstellen. Druk op Shift+Tab totdat u 'Verwijderen' hoort en druk vervolgens eenmaal op Control+Option+pijl-rechts. U hoort: 'Herstellen'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het notitieblok te herstellen naarOneDrive.

  • Als u het notitieblok definitief wilt verwijderen, drukt u inOneDrive op de Tab-toets totdat u 'Prullenbak leegmaken' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. Als u wilt bevestigen dat alle bestanden definitief uit de Prullenbak zijn verwijderd, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ja' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Een sectie of een sectiegroep verwijderen

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie of sectiegroep die u wilt verwijderen.

 3. Druk in de juiste sectie of sectiegroep op Delete. Er wordt een melding geopend waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de sectie of sectiegroep verplaatst naar Verwijderde notities.

 4. Als u de actie wilt bevestigen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ja' hoort en drukt u vervolgens op Return. De sectie of sectiegroep wordt verplaatst naar Verwijderde notities.

 5. Als u de sectie of sectiegroep definitief wilt verwijderen uit Verwijderde notities, gaat u als volgt te werk:

  1. Druk op Control+Option+M om de focus naar de menubalk te verplaatsen. Druk vervolgens op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Notebooks' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk.

  2. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Verwijderde notities, submenu' hoort en druk eenmaal op pijl-rechts.

  3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Verwijderde notities leegmaken' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk. U wordt gevraagd om het verwijderen van de items te bevestigen.

  4. Als u Verwijderde notities wilt leegmaken, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Verwijderen' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk.

Een pagina verwijderen

 1. Druk in een notitieblok op Control+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie met de pagina die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Control+Command+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verwijderen.

 5. Wanneer u op de rechterpagina bent, drukt u op Delete of Command+Delete. De pagina wordt verwijderd. 

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om in- of uit te zoomen op notities in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om informatie in notitieblokken, pagina's en secties te ordenen. U kunt pagina's en secties toevoegen, de naam ervan wijzigen, verplaatsen, verwijderen en opnieuw ordenen, en notitieblokken toevoegen en opnieuw ordenen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een notitieblok maken

 1. Tik inOneNote voor iOS met vier vingers onder aan het scherm, swipe naar links totdat u 'Tabblad Notitieblokken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Tik boven aan het scherm met vier vingers, swipe naar rechts totdat u 'Nieuw notitieblok, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Creatie Notitieblok wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld Nieuwe notitiebloknaam . U hoort: 'Naam, tekstveld, wordt bewerkt'.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de naam van het nieuwe notitieblok te typen.

 4. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Het nieuwe notitieblok wordt geopend. Een sectie met de standaardnaam 'Nieuwe sectie 1' wordt automatisch toegevoegd aan het notitieblok. De focus ligt op de nieuwe sectie.

Een nieuwe sectie maken

Een typische OneNote notebook bestaat uit een of meer notitiebloksecties. In elke sectie bevinden zich de afzonderlijke pagina's en subpagina's waarop u notities kunt maken. 

 1. Swipe in de lijst Secties van uw notitieblok naar links of rechts totdat u 'Knop Nieuwe sectie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de sectienaam. U hoort: 'Tekstveld, is bewerken'.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om de nieuwe sectienaam te typen.

 3. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Tips: 

 • Als u vanuit de paginalijst naar de lijst Secties wilt navigeren, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort 'Terug naar sectielijst', gevolgd door de naam van het notitieblok en 'Knop Terug'. Dubbeltik op het scherm.

 • Als u vanaf een paginacanvas naar de lijst Secties wilt navigeren, tikt u met vier vingers boven aan het scherm. U hoort 'Terug naar paginalijst', gevolgd door de naam van het notitieblok en 'Knop Terug'. Dubbeltik op het scherm, tik met vier vingers boven aan het scherm en dubbeltik nogmaals op het scherm.

Een niet-opgemaakte pagina maken

In OneNote kunt u zoveel inhoud toevoegen aan een pagina als u wilt. U hebt nooit te weinig ruimte. Als u alles wilt organiseren, kunt u op elk gewenst moment extra pagina's maken. 

Tip: InOneNote voor iOS kunt u ook snel een nieuwe pagina met een lijst maken. Zie Een schermlezer gebruiken met de lijstweergave in OneNote voor instructies.

 1. Ga naar de sectie waar u een nieuwe, niet-opgemaakte pagina wilt toevoegen en dubbeltik op het scherm. De lijst Pagina's wordt geopend.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Nieuwe pagina' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Paginatitel'.

 3. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de paginanaam te typen.

 4. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onderaan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u op het scherm. De focus wordt verplaatst naar het paginacanvas.

Naam van sectie wijzigen

 1. Tik in de lijst Secties met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort en dubbeltik op het scherm. De bewerkingsmodus wordt geactiveerd.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de sectie waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Swipe omhoog of omlaag totdat u 'Naam wijzigen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus ligt op het tekstveld voor de sectienaam. U hoort: 'Tekstveld, is bewerken'.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om de nieuwe sectienaam te typen.

 5. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Gereed' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een paginanaam wijzigen

 1. Swipe in de lijst Pagina's naar links of rechts totdat u de naam hoort van de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina wordt geopend.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Paginatitel' hoort, gevolgd door de huidige titel. Dubbeltik op het scherm.

 3. Gebruik het schermtoetsenbord om de paginanaam te wijzigen.

 4. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Return' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Secties of pagina's verplaatsen of kopiëren

OneNote is niet beperkt tot een bepaalde organisatiestijl. U kunt uw notities rangschikken op een manier die zinvol voor u is. Als u van gedachten verandert, kunt u de manier waarop uw notities zijn georganiseerd eenvoudig wijzigen.

U kunt uw notitieblokken, secties en pagina's bijvoorbeeld in alfabetische volgorde rangschikken. U kunt zelfs een sectie verplaatsen naar een ander notitieblok of een pagina verplaatsen naar een andere sectie.

Als u een bepaalde pagina op verschillende plaatsen nodig hebt, kunt u een kopie van de hele pagina overal naartoe verplaatsen zonder dat u iets hoeft te kopiëren/plakken.

Notitieblokken, secties en pagina's opnieuw ordenen

U kunt de volgorde van uw notitieblokken, secties en pagina's wijzigen, bijvoorbeeld als u de belangrijkste items bovenaan de lijst wilt plaatsen.

 1. Tik op het tabblad Notitieblokken of de lijst Secties of Pagina's met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Opnieuw ordenen' hoort, gevolgd door de naam van het notitieblok, de sectie of de pagina die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst met notitieblokken, secties of pagina's.

 3. Dubbeltik op het scherm en houd het vast totdat u een geluid hoort. Sleep uw vinger omhoog of omlaag op het scherm totdat u de locatie hoort waar u het item wilt verplaatsen en til vervolgens uw vinger van het scherm.

 4. Wanneer u klaar bent, tikt u met vier vingers boven aan het scherm, swipet u naar rechts totdat u 'Done button' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een sectie naar een ander notitieblok verplaatsen

 1. Tik in de lijst Secties met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort en dubbeltik op het scherm. De bewerkingsmodus wordt geactiveerd.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de sectie die u naar een ander notitieblok wilt verplaatsen.

 3. Swipe omhoog of omlaag totdat u 'Verplaatsen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Deze sectie verplaatsen naar een ander notitieblok'.

 4. Swipe naar rechts totdat u het notitieblok hoort waar u de sectie wilt verplaatsen en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar de lijst Secties .

Een pagina verplaatsen of kopiëren naar een andere sectie

 1. Tik in de lijst Pagina's met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort en dubbeltik op het scherm. De bewerkingsmodus wordt geactiveerd.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verplaatsen of kopiëren naar een andere sectie.

 3. Swipe omhoog of omlaag totdat u 'Verplaatsen' of 'Kopiëren' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u de sectie hoort waarin u de pagina wilt verplaatsen of kopiëren en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar de lijst Pagina's .

Een notitieblok sluiten

U kunt een notitieblok sluiten, zodat het niet meer wordt weergegeven op het tabblad Notitieblokken .

 1. Als u de focus naar het tabblad Notitieblokken wilt verplaatsen, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Tabblad Notitieblokken' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 2. Tik met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Knop Bewerken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt sluiten.

 4. Swipe omhoog of omlaag totdat u 'Notitieblok sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U wordt gevraagd het sluiten van het notitieblok te bevestigen.

 5. Als u het notitieblok wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u 'Sluiten, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  Tip: Als u een gesloten notitieblok opnieuw wilt openen, swipet u op het tabblad Notitieblokken naar links of rechts totdat u 'Knop Meer notitieblokken' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Er wordt een lijst met alle beschikbare notitieblokken geopend. Swipe naar rechts totdat u het notitieblok hoort dat u opnieuw wilt openen en dubbeltik op het scherm. Het notitieblok wordt geopend en opnieuw weergegeven op het tabblad Notitieblokken .

Een sectie verwijderen

 1. Tik in de lijst Secties met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort en dubbeltik op het scherm. De bewerkingsmodus wordt geactiveerd.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de sectie die u wilt verwijderen en dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Tik met vier vingers op de onderkant van het scherm, swipe naar links totdat u 'Verwijderen, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. U wordt gevraagd om het verwijderen van de sectie te bevestigen.

 4. Als u de sectie wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Verwijderen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Een pagina verwijderen

 1. Tik in de lijst Pagina's met vier vingers boven aan het scherm, swipe naar rechts totdat u 'Bewerken' hoort en dubbeltik op het scherm. De bewerkingsmodus wordt geactiveerd.

 2. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verwijderen en dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 3. Als u de pagina wilt verwijderen, tikt u met vier vingers onder aan het scherm, swipet u naar links totdat u 'Verwijderen, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om in- of uit te zoomen op notities in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om informatie in notitieblokken, pagina's en secties te ordenen. U kunt pagina's en secties toevoegen, wijzigen, verplaatsen, en verwijderen, en notitieblokken toevoegen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Een notitieblok maken

 1. Als u het tabblad Notitieblokken wilt openen, schuift u met uw vinger over de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Tabblad Notitieblokken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Schuif op het tabblad Notitieblokken met uw vinger over de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Nieuw notitieblok' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster Creatie een nieuw notitieblok wordt geopend. De focus ligt op het tekstveld Notitiebloknaam .

 3. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de naam van het notitieblok te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 4. Als u de locatie wilt selecteren waar u het notitieblok wilt opslaan, swipet u naar rechts totdat u 'Vervolgkeuzelijst' hoort, gevolgd door de geselecteerde opslaglocatie. Dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts tot u de locatie hoort waar u het notitieblok wilt opslaan. Dubbeltik op het scherm om deze te selecteren.

 5. Maak het notitieblok door naar rechts te swipen totdat u 'Maken, knop' hoort, en dubbeltik op het scherm.

  Het nieuwe notitieblok wordt geopend. Een sectie met de standaardnaam 'Nieuwe sectie 1' wordt automatisch toegevoegd aan het notitieblok. De focus ligt op de nieuwe sectie.

Een nieuwe sectie maken

Een typische OneNote notebook bestaat uit een of meer notitiebloksecties. In elke sectie bevinden zich de afzonderlijke pagina's en subpagina's waarop u notities kunt maken. 

 1. Swipe in de lijst Secties van uw notitieblok naar links of rechts totdat u 'Nieuwe sectie' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster Creatie een nieuwe sectie wordt geopend. Het tekstveld Sectienaam heeft de focus.

  Tip: Als u vanuit de lijst Pagina's naar de lijst Secties wilt navigeren, swipet u naar links totdat u 'Omhoog navigeren, knop' hoort, en dubbeltikt u op het scherm.

 2. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de sectienaam te typen. Swipe naar rechts totdat u 'Maken, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 3. Als u de sectie wilt maken, swipet u naar rechts totdat u 'Creatie knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een pagina maken

In OneNote kunt u zoveel inhoud toevoegen aan een pagina als u wilt. U hebt nooit te weinig ruimte. Als u alles wilt organiseren, kunt u op elk gewenst moment extra pagina's maken.

 1. Swipe in de lijst Pagina's van een sectie naar rechts totdat u 'Knop Nieuwe notitie maken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt.

  Tip: Als u vanaf een paginacanvas naar de lijst Pagina's wilt navigeren, swipet u naar links totdat u 'Knop Omhoog navigeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Als u de pagina een titel wilt geven, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm en gebruikt u het schermtoetsenbord om de titel te typen.

Naam van sectie wijzigen

 1. Swipe in de lijst Secties naar rechts of links totdat u de naam hoort van de sectie waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Dubbeltik op het scherm en houd het vast om de bewerkingsmodus te activeren. U hoort: 'Selectie invoeren'.

 3. Swipe naar links totdat u 'Naam van sectie wijzigen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het dialoogvenster Naam van sectie wijzigen wordt geopend. De focus ligt op de huidige sectienaam.

 4. Dubbeltik op het scherm en gebruik het schermtoetsenbord om de nieuwe sectienaam te typen. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Naam wijzigen' hoort en dubbeltik op het scherm. De naam van de sectie wordt gewijzigd en de focus wordt verplaatst naar de lijst Secties .

Een paginanaam wijzigen

 1. Swipe in de lijst Pagina's naar rechts of links totdat u de naam hoort van de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen. Dubbeltik op het scherm om de pagina te openen.

 2. Swipe op de pagina naar rechts totdat u een audio-aanwijzing hoort. De focus bevindt zich nu op het paginacanvas.

 3. Dubbeltik op het scherm en gebruik vervolgens het schermtoetsenbord om de nieuwe paginanaam te typen.

Een pagina verplaatsen of kopiëren

OneNote is niet beperkt tot een bepaalde organisatiestijl. U kunt uw notities rangschikken op een manier die zinvol voor u is. Als u van gedachten verandert, kunt u de manier waarop uw notities zijn georganiseerd eenvoudig wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld een pagina verplaatsen naar een andere sectie. Als u een bepaalde pagina op verschillende plaatsen nodig hebt, kunt u zelfs een kopie van de hele pagina naar elke gewenste locatie verplaatsen zonder dat u iets hoeft te kopiëren/plakken.

 1. Swipe in de lijst Pagina's naar rechts of links totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verplaatsen of kopiëren. Dubbeltik op het scherm en houd het vast om de bewerkingsmodus te activeren. U hoort: 'Selectie invoeren'.

 2. Swipe naar links totdat u 'Kopiëren, pagina verplaatsen' hoort en dubbeltik op het scherm. Het dialoogvenster Verplaatsen naar wordt geopend. U hoort de naam van het huidige notitieblok.

 3. Dubbeltik op het scherm om het notitieblok te selecteren waarnaar u de pagina wilt verplaatsen of kopiëren. Swipe naar rechts totdat u de naam van het gewenste notitieblok hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een pagina wilt verplaatsen, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de sectie waarin u de pagina wilt verplaatsen. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een pagina wilt kopiëren, swipet u naar rechts totdat u de naam hoort van de sectie waar u de pagina wilt kopiëren. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe naar rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Creatie een kopie, selectievakje' hoort en dubbeltik op het scherm om het selectievakje in te schakelen. U hoort: 'Ingeschakeld'.

 5. Wanneer u klaar bent, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Selecteren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. De pagina wordt gekopieerd of verplaatst.

Een notitieblok sluiten

U kunt een notitieblok sluiten, zodat het niet meer wordt weergegeven op het tabblad Notitieblokken .

 1. Als u het tabblad Notitieblokken wilt openen, schuift u met uw vinger over de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Tabblad Notitieblokken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe op het tabblad Notitieblokken naar rechts of links totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt sluiten. Dubbeltik op het scherm en houd het vast om de bewerkingsmodus te activeren. U hoort: 'Selectie invoeren'.

 3. Swipe naar links totdat u 'Notitieblok sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het notitieblok wordt verwijderd van het tabblad Notitieblokken .

  Tip: Als u een gesloten notitieblok opnieuw wilt openen, swipet u op het tabblad Notitieblokken naar rechts of links totdat u 'Meer notitieblokken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Meer notitieblokken'. Swipe naar rechts totdat u het notitieblok hoort dat u opnieuw wilt openen en dubbeltik op het scherm. Het notitieblok wordt geopend en opnieuw weergegeven op het tabblad Notitieblokken .

Een sectie verwijderen

 1. Swipe in de lijst Secties naar rechts of links totdat u de naam hoort van de sectie die u wilt verwijderen. Dubbeltik op het scherm en houd het vast om de bewerkingsmodus te activeren. U hoort: 'Selectie invoeren'.

 2. Swipe naar links totdat u 'Sectie verwijderen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt een sectie verwijderen? meldingsvenster geopend.

 3. Als u wilt bevestigen dat u de sectie verwijdert, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een pagina verwijderen

 1. Swipe in de lijst Pagina’s naar rechts of links totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verwijderen. Dubbeltik op het scherm en houd het vast om de bewerkingsmodus te activeren. U hoort: 'Selectie invoeren'.

 2. Swipe naar links totdat u 'Pagina verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het meldingsvenster Pagina verwijderen? wordt geopend.

 3. Als u wilt bevestigen dat u de pagina hebt verwijderd, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Verwijderen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om in- of uit te zoomen op notities in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Windows 10 met het toetsenbord en een schermlezer om informatie in uw notitieblokken, pagina's en secties te ordenen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u pagina's, secties en extra notitieblokken maakt en toevoegt wanneer u deze nodig hebt, en zelfs de naam ervan wijzigt, verplaatst of verwijdert.

Notities: 

In dit onderwerp

Een notitieblok maken

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om de navigatie van het notitieblok te openen.

 2. Druk op Shift+Tab totdat u 'Notitieblok toevoegen' hoort en druk op de spatiebalk om de optie te selecteren. U hoort: 'Nieuw notitieblokvenster, naam notitieblok'.

 3. Typ de naam van het notitieblok en druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Creatie notitieblok'. Druk op de spatiebalk om het notitieblok te maken.

  Het notitieblok wordt gemaakt. Er wordt een nieuwe sectie met de standaardnaam 'Nieuwe sectie 1' en één lege, naamloze pagina toegevoegd. De focus wordt in het tekstveld voor de paginatitel geplaatst.

  Opmerking: Als u bent aangemeld bij uw Microsoft-account, worden uw notitieblokken automatisch opgeslagen in OneDrive.

Een nieuwe sectie maken

Een typische OneNote notebook bestaat uit een of meer notitiebloksecties. In elke sectie bevinden zich de afzonderlijke pagina's en subpagina's waarop u notities kunt maken. 

 1. Druk in het notitieblok waarin u een nieuwe sectie wilt maken op Ctrl+T. De sectie wordt toegevoegd aan het notitieblok. De focus wordt op het tekstveld voor de nieuwe sectienaam geplaatst. U hoort: 'Nieuwe sectie toegevoegd, tekstvak sectienaam'.

 2. Typ een naam voor de sectie en druk op Enter. De sectie heeft een naam en de focus blijft op de nieuwe sectie.

Een pagina maken

In OneNote kunt u zoveel inhoud toevoegen aan een pagina als u wilt. U hebt nooit te weinig ruimte. Als u alles wilt organiseren, kunt u op elk gewenst moment extra pagina's maken.

 1. Druk op Ctrl+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie waaraan u een nieuwe pagina wilt toevoegen.

 3. Als u een nieuwe pagina aan het einde van de sectie wilt toevoegen, drukt u op Ctrl+N. Er wordt een nieuwe, naamloze pagina gemaakt. De focus wordt verplaatst naar het tekstveld voor de paginatitel.

 4. Typ een paginatitel en druk op Enter. De pagina krijgt een naam en de focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de pagina.

Naam van sectie wijzigen

 1. Druk op Ctrl+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Naam van sectie wijzigen' hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Typ een nieuwe sectienaam en druk op Enter. De naam van de sectie wordt gewijzigd en de focus blijft op de hernoemde sectie.

Een paginanaam wijzigen

 1. Druk op Ctrl+Alt+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Naam van pagina wijzigen' hoort en druk vervolgens op Enter.

 4. Typ een nieuwe paginanaam en druk op Enter. De naam van de pagina wordt gewijzigd en de focus wordt verplaatst naar het inhoudsgebied van de pagina.

Een sectie of pagina verplaatsen of kopiëren

OneNote is niet beperkt tot een bepaalde organisatiestijl. U kunt uw notities rangschikken op een manier die zinvol voor u is. Als u van gedachten verandert, kunt u de manier waarop uw notities zijn georganiseerd eenvoudig wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld uw secties en pagina's in alfabetische volgorde rangschikken. U kunt zelfs een sectie verplaatsen naar een ander notitieblok of een pagina verplaatsen naar een sectie in een beschikbaar notitieblok. 

Als u een bepaalde sectie of pagina op verschillende plaatsen nodig hebt, kunt u een kopie van de hele sectie of pagina naar elke gewenste locatie verplaatsen zonder dat u iets hoeft te kopiëren/plakken.

De volgorde van secties wijzigen

 1. Druk op Ctrl+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst met secties.

 3. Druk op Shift+Alt+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de geselecteerde sectie omhoog of omlaag te verplaatsen.

De paginavolgorde wijzigen

 1. Druk op Ctrl+Alt+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen.

 2. Gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om naar de pagina te gaan die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst met pagina's.

 3. Druk op Shift+Alt+Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om de geselecteerde pagina omhoog of omlaag te verplaatsen.

Een sectie naar een ander notitieblok verplaatsen of kopiëren

 1. Druk op Ctrl+Alt+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie die u wilt verplaatsen of kopiëren.

 2. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. Druk op de Tab-toets totdat u 'Verplaatsen/kopiëren' hoort en druk vervolgens op de spatiebalk om deze te selecteren. Het dialoogvenster Sectie verplaatsen/kopiëren wordt geopend.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets. U hoort 'Locatie', gevolgd door de naam van een notitieblok.

 4. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar het notitieblok te navigeren waar u de sectie wilt verplaatsen of kopiëren en druk op de spatiebalk om deze te selecteren.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de sectie naar het geselecteerde notitieblok wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Verplaatsen' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u de sectie naar het geselecteerde notitieblok wilt kopiëren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kopiëren' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

Een pagina verplaatsen of kopiëren naar een ander notitieblok of een andere sectie

 1. Druk op Ctrl+Alt+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt kopiëren of verplaatsen.

 2. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Verplaatsen/kopiëren'. Druk op de spatiebalk om te selecteren. Het dialoogvenster Pagina verplaatsen/kopiëren wordt geopend.

 3. Als u het doelnotitieblok voor de pagina wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Terug' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar het gewenste notitieblok te navigeren. Druk op de spatiebalk om het notitieblok te selecteren.

  Opmerking: Zorg ervoor dat het notitieblok waarnaar u de pagina wilt verplaatsen of kopiëren, is geopend in OneNote.

 4. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie waarin u de pagina wilt verplaatsen of kopiëren en druk op de spatiebalk om deze te selecteren.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de pagina naar de geselecteerde sectie wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Verplaatsen' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

  • Als u de pagina naar de geselecteerde sectie wilt kopiëren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Kopiëren' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

Een notitieblok sluiten

U kunt een notitieblok sluiten, zodat het niet meer wordt weergegeven in de lijst met notitieblokken.

 1. Druk in OneNote op Ctrl+G om de navigatie van het notitieblok te openen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt sluiten.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Als u het notitieblok wilt sluiten, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Dit notitieblok sluiten' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk.

Een sectie verwijderen

 1. Druk op Ctrl+Shift+G om de focus naar het sectievenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de sectie die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. U hoort: 'Sectie verwijderen'. Druk op de spatiebalk om te selecteren.

 4. Als u wilt bevestigen dat de sectie is verwijderd, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ja' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. De sectie wordt verwijderd.

Een pagina verwijderen

 1. Druk op Ctrl+Alt+G om de focus naar het paginavenster te verplaatsen.

 2. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. U hoort: 'Pagina verwijderen'. Druk op de spatiebalk om te selecteren. De pagina wordt verwijderd.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om in- of uit te zoomen op notities in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik Webversie van OneNote met uw toetsenbord en een schermlezer om informatie te ordenen in notitieblokken, pagina's, secties en sectiegroepen. We hebben ze getest met Verteller in Microsoft Edge en met JAWS en NVDA in Chrome, maar mogelijk werken ze ook voor andere schermlezers en webbrowsers, mits deze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken gebruiken. U leert hoe u pagina's, secties en notitieblokken kunt maken, hernoemen of verwijderen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

In dit onderwerp

Een notitieblok maken

 1. Druk op Ctrl+G om de notitiebloknavigatie te openen.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Notitieblok toevoegen' hoort en druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Creatie Nieuw notitieblok wordt geopend.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Naam van notitieblok, bewerken' hoort en typ een naam voor het nieuwe notitieblok.

 4. Druk op Enter om het notitieblok te maken. Het nieuwe, lege notitieblok wordt geopend in Webversie van OneNote. Het notitieblok wordt opgeslagen in uw OneDrive.

 5. U bent nu klaar om de eerste sectie toe te voegen aan het notitieblok. Ga naar een sectie Creatie voor instructies.

Een nieuwe sectie maken

Een typische OneNote notebook bestaat uit een of meer notitiebloksecties. In elke sectie bevinden zich de afzonderlijke pagina's en subpagina's waarop u notities kunt maken. 

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren.'

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Nieuwe sectie toevoegen' hoort en druk vervolgens op Enter. Het dialoogvenster Sectienaam wordt geopend. De focus bevindt zich in het tekstveld Een sectienaam invoeren .

 3. Typ een naam voor de sectie en druk op Enter. Er wordt een nieuwe sectie met een lege, naamloze pagina gemaakt. De focus wordt in het tekstveld voor de paginatitel geplaatst.

Een pagina maken

In OneNote kunt u zoveel inhoud toevoegen aan een pagina als u wilt. U hebt nooit te weinig ruimte. Als u alles wilt organiseren, kunt u op elk gewenst moment extra pagina's maken. 

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren.'

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets om de lijst met secties te openen. Druk op de pijltoetsen of I totdat u de naam hoort van de sectie waaraan u een nieuwe pagina wilt toevoegen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Nieuwe pagina' hoort en druk vervolgens op Enter. Er wordt een nieuwe pagina gemaakt. U hoort: 'Paginatitel'. De focus wordt in het tekstveld voor de paginatitel geplaatst.

 5. Typ de paginatitel.

De naam van een notitieblok wijzigen

U kunt Webversie van OneNote gebruiken om rechtstreeks naar uw OneDrive te gaan, waar u de naam van notitieblokken kunt wijzigen.

 1. Druk in een geopend notitieblok in Webversie van OneNote op Ctrl+F6 totdat u 'Banner, startprogramma voor apps' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling, OneDrive ' hoort en druk vervolgens op Enter. Uw OneDrive (onedrive.live.com) wordt geopend in een browser.

 3. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren naar het notitieblokbestand of de map met het notitieblokbestand dat u wilt wijzigen. De map kan bijvoorbeeld 'Notebooks' worden genoemd. Druk op Enter om een map te openen.

 4. Druk op F2 wanneer u het juiste bestand hebt geopend. Het dialoogvenster Naam wijzigen wordt geopend. U hoort: 'Voer de nieuwe naam in'.

 5. Typ de naam van het nieuwe notitieblok en druk op Enter. De naam van het notitieblok wordt gewijzigd.

 6. Als u wilt terugkeren naar het notitieblok in Webversie van OneNote, terwijl het notitieblok met de nieuwe naam is geselecteerd in OneDrive, drukt u op Enter.

Naam van sectie wijzigen

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren.'

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets om de lijst met secties te openen. Druk op de pijltoetsen of I totdat u de naam hoort van de sectie waarvan u de naam wilt wijzigen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. U hoort: 'Naam van sectie wijzigen, menu-item'. Druk op Enter. Het dialoogvenster Sectienaam wordt geopend en de focus bevindt zich in het tekstveld Een sectienaam invoeren .

 4. Druk op Ctrl+A om de huidige titel te selecteren en druk vervolgens op Delete of Backspace om deze te verwijderen.

 5. Typ de nieuwe sectienaam en druk op Enter.

Een paginanaam wijzigen

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren.'

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets om de lijst met secties te openen. Druk op de pijltoetsen of I totdat u de naam hoort van de sectie met de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen. Druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Shift+Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren.' Druk op de Tab-toets totdat u 'Paginalijst' hoort, gevolgd door de naam van de pagina die momenteel de focus heeft.

 4. Druk op de pijltoetsen of I totdat u de naam hoort van de pagina waarvan u de naam wilt wijzigen en druk vervolgens op Enter. De focus wordt verplaatst naar het veld voor de paginatitel.

 5. Als u de huidige titel wilt verwijderen, drukt u op Ctrl+A en vervolgens op Delete of Backspace.

 6. Typ de nieuwe paginatitel en druk op Enter. De focus wordt verplaatst naar het gebied met pagina-inhoud en u kunt uw notities typen of bewerken.

  Tip: Druk op Pagina omhoog om snel van het gebied met pagina-inhoud naar het paginatitelgebied te gaan.

Een notitieblok verwijderen

Als u zeker weet dat u een bepaald notitieblok niet meer nodig hebt, kunt u dit verwijderen uit uw OneDrive-account. Het verwijderde notitieblok wordt verplaatst naar de prullenbak vanOneDrive. Als u het notitieblok deelt, zorg er dan voor dat uw collega's weten dat u het notitieblok gaat verwijderen.

De verwijderde bestanden worden 30 dagen in de Prullenbak vanOneDrive bewaard voor persoonlijke accounts. Als u bent aangemeld met een werk- of schoolaccount, worden items in de Prullenbak na 93 dagen automatisch verwijderd, tenzij uw IT-beheerder de instelling heeft gewijzigd. Voordat de bestanden automatisch worden verwijderd, kunt u het notitieblok terugzetten naar OneDrive of handmatig verwijderen uit de prullenbak vanOneDrive.

 1. Druk in een geopend notitieblok in Webversie van OneNote op Ctrl+F6 totdat u 'Banner, startprogramma voor apps' hoort. Druk vervolgens op Enter.

 2. Druk op de Tab-toets totdat u 'Koppeling, OneDrive ' hoort en druk vervolgens op Enter. Uw OneDrive (onedrive.live.com) wordt geopend in een browser.

 3. Gebruik de pijltoetsen om naar het notitieblokbestand of de map te navigeren met het notitieblokbestand dat u wilt verwijderen. De map kan bijvoorbeeld 'Notebooks' worden genoemd. Druk op Enter om een map te openen.

 4. Druk op Delete wanneer u het juiste notitieblokbestand hebt geopend. U hoort: 'Verwijderen, dialoogvenster, annuleren'.

 5. Als u wilt bevestigen dat het notitieblok is verwijderd, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Verwijderen' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Het verwijderde notitieblok wordt verplaatst naar de prullenbak vanOneDrive. 

 6. Als u het notitieblok voorgoed wilt verwijderen uit OneDrive of wilt herstellen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Koppeling' hoort, gevolgd door de naam van de huidige pagina, bijvoorbeeld 'Koppeling, recent'. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u 'Koppeling, prullenbak' hoort en druk op Enter. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het notitieblok wilt herstellen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Lijst met mappen en bestanden' hoort, gevolgd door de naam van het item dat momenteel de focus heeft. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de naam hoort van het notitieblok dat u wilt herstellen en druk vervolgens op Shift+F10 of de Menutoets van Windows. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Herstellen' hoort en druk vervolgens op Enter.

  • Als u het notitieblok definitief wilt verwijderen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Prullenbak leegmaken' hoort en drukt u op Enter. Als u wilt bevestigen dat alle bestanden in de Prullenbak definitief zijn verwijderd, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ja' hoort en drukt u op Enter.

Een sectie verwijderen

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren.'

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets om de lijst met secties te openen. Druk op de pijltoetsen of I totdat u de naam hoort van de sectie die u wilt verwijderen.

 3. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen.

 4. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Sectie verwijderen, menu-item' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Sectie definitief verwijderen, dialoogvenster waarschuwing'.

 5. Als u wilt bevestigen dat de sectie definitief is verwijderd, drukt u op Enter.

Een pagina verwijderen

 1. Druk in een notitieblok op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren.'

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets om de lijst met secties te openen. Druk op de pijltoetsen of I totdat u de naam hoort van de sectie met de pagina die u wilt verwijderen en druk vervolgens op Enter.

 3. Druk op Shift+Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Gebruik dit deelvenster om notitieblokken, secties en pagina's te selecteren.' Druk op de Tab-toets totdat u 'Paginalijst' hoort, gevolgd door de naam van de pagina die momenteel de focus heeft.

 4. Druk op de pijltoetsen of I totdat u de naam hoort van de pagina die u wilt verwijderen.

 5. Druk op Shift+F10 of de Windows-menutoets om het contextmenu te openen. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Pagina verwijderen' hoort en druk vervolgens op Enter. U hoort: 'Pagina verwijderen, dialoogvenster waarschuwing'.

 6. Als u de pagina definitief wilt verwijderen, drukt u op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om in- of uit te zoomen op notities in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×