Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

U kunt OneNote met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals Excel werkmappen en andere bestanden, tabellen, afbeeldingen en opnamen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een Microsoft Word-document) invoegt op een pagina in OneNote, wordt er een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een bestand wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk op O voor de optie Bestandsbijlage.

 3. Het dialoogvenster Kies een bestand of een set bestanden om in te voegen wordt geopend:

  • Het veld Bestandsnaam heeft de focus. U kunt de bestandsnaam typen of de tab-toets of SHIFT + TAB gebruiken om door de secties in het dialoogvenster te navigeren. Gebruik de pijltoetsen om de focus binnen een sectie te verplaatsen. Druk op Enter om een map te openen.

  • Als u bij het bestand bent dat u wilt toevoegen, drukt u op Enter.

 4. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door het dialoogvenster te navigeren. De opties in het dialoogvenster kunnen variëren, afhankelijk van het type bestand dat u wilt toevoegen. U hoort de opties terwijl u verschuift.

 5. Druk op Enter om het bestand in te voegen.

Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u het notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden ook verplaatst.

Een tabel invoegen

Tabellen maken het soms gemakkelijker om gegevens te vinden en te lezen. U kunt eenvoudig een basistabel toevoegen in OneNote.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk op BA voor de optie Tabellen.

 3. Gebruik de pijltoetsen om de grootte van de tabel te selecteren. U hoort de momenteel geselecteerde tabelgrootte terwijl u verschuift. Wanneer u de gewenste tabelgrootte hoort, drukt u op Enter.

  De tabel wordt ingevoegd en de eerste cel van de tabel krijgt de focus. U hoort: "inhoudsblok, bewerken."

Tags invoegen

Met tags kunt u notities categoriseren en de prioriteit van OneNote wijzigen. U kunt alles markeren, van één regel tekst tot een hele alinea.

 1. Zet de cursor aan het begin van de regel tekst die u wilt markeren.

 2. Druk op Alt+R om het tabblad Start te openen. Druk op A voor de optie Tags.

 3. Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de opties te navigeren. U hoort de opties terwijl u verschuift.

 4. Druk op Enter om er een te selecteren.

Tip: U kunt gemarkeerde notities zoeken op trefwoord en op categorie. Als u op deze manier wilt zoeken, drukt u op Alt+R en vervolgens op N. Het deelvenster Overzicht markeringen wordt geopend, met de focus in het veld Tags groeperen op. Druk op de toets Pijl-omlaag om de lijst met opties te openen en druk vervolgens herhaaldelijk op de toets Pijl-omlaag om door de opties te navigeren. Druk op Enter om een optie te selecteren. Druk op de tab-toets totdat u Verteller de gelabelde tekst wilt laten voor lezen. Druk op Esc om terug te gaan naar de gemarkeerde tekst in de notitie in het notitieblok.

Lijsten invoegen

U kunt een lijst met opsommingstekens of genummerde lijst invoegen om uw tekst te ordenen en de tekst beter leesbaar te maken.

Een lijst met opsommingstekens invoegen

Gebruik een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Zet de cursor op de plek waar u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

Een genummerde lijst invoegen

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van de items van belang is.

 1. Zet de cursor op de plek waar u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een geordende lijst gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Zet de cursor op de plek waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk op F voor de optie Afbeeldingen. Het dialoogvenster Afbeelding invoegen wordt geopend.

 3. Gebruik in het dialoogvenster afbeelding invoegen de pijltoetsen en de tab-toets om naar de afbeelding te gaan die u wilt invoegen. Als u een map wilt openen, drukt u op Enter.

 4. Druk op Enter om de afbeelding in te voegen.

Een Excel-werkmap insluiten

Met deze optie wordt er een kopie van de werkmap gemaakt en wordt er een statische afbeelding van de werkmap ingevoegd in uw notities. Boven de afbeelding staat een pictogram met een koppeling naar een volledig werkende versie van de werkmap in Excel.

 1. Zet de cursor op de plek waar u de Excel-werkmap wilt insluiten.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk op W voor de optie Werkblad. De optie Bestaand Excel-werkblad wordt geselecteerd. Druk op Enter.

  Tip: U kunt ook een nieuw werkblad maken. Als u een nieuw werkblad wilt maken en insluiten, drukt u op de toets Pijl-omlaag en vervolgens op Enter.

 3. Het dialoogvenster Het document kiezen dat u wilt invoegen wordt geopend. Het veld Bestandsnaam heeft de focus. Als u wilt schakelen tussen de dialoog secties, gebruikt u de tab-toets of SHIFT + TAB. Gebruik de pijltoetsen om de focus binnen een sectie te verplaatsen. Druk op Enter om een map te openen. Druk op Enter om een bestand te selecteren dat de focus heeft.

 4. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend. Druk één keer op de toets Pijl-omlaag om naar de optie Werkblad invoegen te gaan. Druk op Enter om de Excel-werkmap in te sluiten. U hoort de naam van de ingesloten werkmap en de cursor bevindt zich op de pagina onder de ingesloten werkmap.

Een onlinevideo insluiten

 1. Kopieer het adres van de videobron.

  Opmerking: Niet alle videosites worden ondersteund. Ga naar Onlinevideo's invoegen in OneNote 2016 voor Windows om te zien welke sites op dit moment worden ondersteund.

 2. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de video wilt invoegen.

 3. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk op J voor de optie Onlinevideo. Het dialoogvenster Onlinevideo invoegen wordt geopend. De focus bevindt zich in het veld video adres en u hoort de inhoud van het veld.

 4. Druk op Ctrl+V om de videokoppeling te plakken. U kunt het adres ook typen.

 5. Druk op de tab-toets totdat u de knop OK hebt bereikt en druk vervolgens op ENTER.

  Er wordt een koppeling naar de video en de ingesloten videospeler toegevoegd aan de notitieblokpagina.

Audio- en video-opnamen invoegen

Soms is het sneller om audio en video op te nemen dan notities te typen. Als u tijdens het opnemen notities toevoegt, worden deze aan de opname gekoppeld. Controleer voordat u audio of video gaat opnemen of de computer een microfoon en een webcam heeft, en of beide zijn ingesteld en werken. Zorg er bovendien voor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de opname en hiervoor toestemming hebben gegeven.

 1. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de opname wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen.

 3. Audio opnemen:

  • Druk op U. De opname wordt gestart.

  • Als u de opname wilt onderbreken, drukt u op Alt+J en vervolgens op O.

  • Als u de opname wilt stoppen, drukt u op Alt+J en vervolgens op T.

  Video opnemen:

  • Druk op V. De opname wordt gestart.

  • Als u de opname wilt stoppen, drukt u op Alt+F4.

 4. Als u de opname wilt afspelen, gaat u naar de opname op de pagina van het notitieblok. Schermlezers lezen de naam van het bestand op als u dit hebt bereikt. Druk op Ctrl+Alt+P om de opname af te spelen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Toetscombinaties in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer voor macOS, om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities in OneNote voor Mac, zoals bestanden, tabellen, afbeeldingen, Video's en geluidsopnamen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Informatie over toetscombinaties vindt u in toetscombinaties in OneNote.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een werkmap van Microsoft Excel) invoegt op een pagina in OneNote, wordt er een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een bestand wilt invoegen.

 2. Druk op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' invoegen ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u het volgende hoort: ' bestandsbijlage... ' Als u wilt selecteren, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 4. Er wordt een dialoogvenster voor het selecteren van bestanden geopend. Gebruik de pijltoetsen om door de secties van het dialoogvenster te bladeren. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om een sectie te openen. Gebruik de pijltoetsen om tussen de items in een sectie te navigeren.

 5. Wanneer u het gewenste bestand hebt gevonden, drukt u op Enter om het in te voegen.

Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u het notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden ook verplaatst.

Een tabel invoegen

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 tot u een tabblad bereikt. In VoiceOver wordt de naam van het tabblad opgelezen. Als u niet terechtkomt op het tabblad Invoegen, drukt u op Pijl-links of Pijl-rechts totdat u in VoiceOver het volgende hoort: 'Invoegen, tabblad, twee van vier'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk herhaaldelijk op de Tab-toets totdat u in VoiceOver het volgende hoort: 'Tabel, menuknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Met de toetsen Pijl-rechts en -omlaag kunt u de grootte van de tabel opgeven. In VoiceOver wordt de huidige grootte opgelezen terwijl u de toetsen gebruikt, bijvoorbeeld: 'Tabel met drie kolommen, drie rijen, knop'.

 5. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de gewenste grootte hoort. De tabel wordt toegevoegd aan de notitieblokpagina.

Een tag invoegen

Met tags kunt u notities categoriseren en de prioriteit van OneNote wijzigen. U kunt alles markeren, van één regel tekst tot een hele alinea.

 1. Selecteer in OneNote het stukje tekst dat u wilt taggen.

 2. Druk herhaaldelijk op F6 tot u een tabblad bereikt. In VoiceOver wordt de naam van het tabblad opgelezen. Als u niet op het tabblad Start bevindt, drukt u op de toets pijl-links totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' thuis, tabblad, 1 van 4 '. Druk op Control+Optie+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 3. Druk meermaals op de tab-toets totdat VoiceOver het volgende aankondigt: ' knop taak uitvoeren '. Dit is de eerste tag in de groep. Gebruik de pijltoetsen om te bladeren door de andere tags.

 4. Wanneer u op een tag staat die u wilt gebruiken, drukt u op Control+Option+spatiebalk. De tag wordt toegevoegd aan uw notitie.

Lijsten invoegen

Maak een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

  Tip: U voltooit de lijst door tweemaal op Enter te drukken.

Gebruik de getalnotatie als u een geordende lijst wilt maken en items sequentieel wilt rangschikken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerde lijst gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

  Tip: U voltooit de lijst door tweemaal op Enter te drukken.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Zet in OneNote de cursor op de plek waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Druk op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' invoegen ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u het volgende hoort: ' afbeelding... ' Als u wilt selecteren, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 4. Er wordt een dialoogvenster geopend voor het selecteren van een afbeelding. Gebruik de pijltoetsen om door de secties van het dialoogvenster te bladeren. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om een sectie te openen. Gebruik de pijltoetsen om tussen de items in een sectie te navigeren.

 5. Wanneer u het gewenste bestand hebt gevonden, drukt u op Enter om het in te voegen.

Een onlinevideo insluiten

U kunt eenvoudig een ingesloten videospeler aan uw notitieblok toevoegen.

Opmerking: Niet alle videosites worden ondersteund. Ga naar Onlinevideo's invoegen in OneNote 2016 voor Windows om te zien welke sites op dit moment worden ondersteund.

 1. Kopieer het adres van de videobron.

 2. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de videospeler wilt invoegen.

 3. Druk op Command+V om het adres in het notitieblok te plakken. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Plakken voltooid'.

  Een koppeling naar de webpagina plus een ingesloten videospeler worden aan uw notitieblok toegevoegd.

Een audio-opname invoegen

Voordat u audio opneemt, moet u er wel voor zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de opname en hiervoor toestemming hebben gegeven.

 1. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de opname wilt invoegen.

 2. Druk op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de toets pijl-rechts totdat u ' invoegen ' hoort en druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u het volgende hoort: ' audio-opname ' om te selecteren en druk op Control + Option + spatiebalk.

 4. Als u de opname wilt stoppen, drukt u herhaaldelijk op F6 tot u in VoiceOver het volgende hoort: 'Audio, geselecteerd, tabblad'. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver aankondigt: 'Stop, knop'. Druk op Control+Option+spatiebalk als u de knop wilt selecteren om de opname te stoppen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Toetscombinaties in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals bestanden die zijn opgeslagen in iCloud, afbeeldingen en video's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een werkmap van Microsoft Excel) invoegt op een pagina in OneNote, wordt er een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

Opmerking: Het bestand moet worden opgeslagen in iCloud of OneDrive voordat u het kunt invoegen. Voor meer informatie over het instellen van iCloud raadpleegt u iCloud Drive instellen.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een bestand wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Bestand invoegen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van het bestand dat u wilt invoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm om het bestand in te voegen.

Opmerking: Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u het notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden ook verplaatst.

Taaklabels invoegen

U kunt een lijst met taken maken, met op elke regel een selectievakje dat u kunt afvinken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een taak wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Markeren als taak, knop'. Dubbeltik op het scherm.

Aan het begin van de regel wordt een selectievakje ingevoegd.

Lijsten invoegen

Maak een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

Een lijst met opsommingstekens maken

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, knop'. Dubbeltik op het scherm. OneNote start automatisch een lijst met opsommingstekens.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Return om een nieuw lijstitem te beginnen. U vindt Return door met 4 vingers in de onderste helft van het scherm te tikken en vervolgens op het scherm te dubbeltikken.

  Tip: Selecteer tweemaal Return als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst.

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van de items van belang is.

Een geordende lijst maken

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Nummering, knop'. Dubbeltik op het scherm. OneNote start automatisch een genummerde lijst.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Return om een nieuw lijstitem te beginnen. U vindt Return door met 4 vingers in de onderste helft van het scherm te tikken en vervolgens op het scherm te dubbeltikken.

  Tip: Selecteer tweemaal Return als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst.

Een foto vanaf de camera invoegen

U kunt tijdens het schrijven van notities een foto maken met de camera van uw apparaat en deze aan uw notities koppelen.

 1. Open in OneNote de notitie waaraan u de foto wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afbeeldingen invoegen, knop'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Tik met 4 vingers op de onderste helft van het scherm en swipe vervolgens naar links tot u het volgende hoort: 'Foto maken, knop'. Dubbeltik op het scherm.

 4. U hoort het volgende: ' OneNote wil de camera gebruiken. ' Als u dat doet, swipet u naar rechts totdat u ' OK ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Foto maken, knop'. Richt de camera in de gewenste richting en dubbeltik op het scherm.

  U hoort een geluid om aan te geven dat er een foto is gemaakt.

 6. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Gebruiken, knop'. Dubbeltik op het scherm om de foto in te voegen.

 7. U hoort: "OneNote wil uw Foto's openen." Als u dat doet, swipet u naar rechts totdat u ' OK ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Open in OneNote de notitie waaraan u de foto wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afbeeldingen invoegen, knop'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Tik met 4 vingers op de onderste helft van het scherm en swipe vervolgens naar links tot u het volgende hoort: 'Uit bibliotheek, knop'. Dubbeltik op het scherm.

 4. U hoort: "OneNote wil uw Foto's openen." Als u dat doet, swipet u naar rechts totdat u ' OK ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Alle foto’s, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de foto die u wilt invoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm om de foto in te voegen.

 7. Swipe naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Swipe naar rechts totdat u 'Gebruiken, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de afbeelding in te voegen.

Een onlinevideo invoegen

Als u een onlinevideo in uw notitieblok wilt invoegen, hoeft u alleen de koppeling in uw notitie te plakken.

 1. Blader naar de video die u wilt invoegen en kopieer de koppeling naar het Klembord.

 2. Open in OneNote de notitie waarin u de video wilt invoegen.

 3. Houd twee vingers op het scherm en draai naar links of rechts tot u het volgende hoort: 'Bewerken'.

 4. Swipe omlaag totdat u 'Plakken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de koppeling in het tekstveld te plakken.

De koppeling naar de video wordt automatisch geconverteerd naar een voorbeeldafbeelding van de video.

Een audio-opname invoegen

U kunt audio opnemen en in uw notitieblok invoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld een gesproken notitie voor uw lezers achterlaten.

 1. Open in OneNote de notitie waarin u de opname wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Audio opnemen, knop'. Dubbeltik op het scherm.

 3. OneNote kan u vragen om toestemming om de microfoon te gebruiken. Als dit het geval is, swipet u naar rechts totdat u ' OK ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. De opname wordt gestart. Wanneer u alles wat u nodig hebt opgenomen, swipet u naar rechts totdat u ' opname stoppen ' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

De opname wordt ingevoegd in de notitie, met een muzieknootpictogram erbij om de plaats ervan te markeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Gebruik OneNote voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals afbeeldingen, video's of lijsten.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • Zorg ervoor dat u TalkBack inschakelt voordat u OneNote voor Android start.

In dit onderwerp

Taaklabels invoegen

U kunt een lijst met taken maken, met op elke regel een selectievakje dat u kunt afvinken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een taak wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Takenlijst' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Aan het begin van de regel wordt een selectievakje ingevoegd.

Lijsten invoegen

U kunt snel lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten maken in OneNote voor Android.

Een lijst met opsommingstekens maken

Maak een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opsommingstekens' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. OneNote start automatisch een lijst met opsommingstekens.

 3. Typ het lijstitem. Selecteer Enter op het schermtoetsenbord om met een nieuw lijstitem te beginnen. U selecteert Enter door met uw vinger over het toetsenbord te slepen totdat u 'Enter' hoort en uw vinger vervolgens op te tillen (en indien nodig te dubbeltikken).

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op wanneer u het item hebt bereikt. Afhankelijk van uw apparaatinstellingen, moet u mogelijk dubbeltikken op het scherm om het teken in te voegen.

  Tip: Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een geordende lijst maken

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van de items van belang is.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Nummering' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. OneNote start automatisch een genummerde lijst.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Selecteer Enter op het schermtoetsenbord om met een nieuw lijstitem te beginnen. U selecteert Enter door met uw vinger over het toetsenbord te slepen totdat u 'Enter' hoort en uw vinger vervolgens op te tillen (en indien nodig te dubbeltikken).

  Tip: Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een foto vanaf de camera invoegen

U kunt tijdens het schrijven van notities een foto maken met de camera van uw apparaat en deze aan uw notities koppelen.

 1. Open in OneNote de notitie waarin u de foto wilt toevoegen en plaats de cursor op de positie waarop u deze wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afbeelding' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Invoegen... wordt geopend, waarna u het volgende hoort: 'Invoegen'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Foto maken' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. U hoort mogelijk: 'OneNote toestaan om foto's te maken en video op te nemen?' Als u dit wilt, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. De camera wordt geopend, waarna u het volgende hoort: 'Camera in fotomodus'.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Knop Maken'. Richt de camera in de gewenste richting en dubbeltik op het scherm.

  U hoort een geluid waarmee wordt aangegeven dat er een foto is gemaakt, waarna de focus wordt verplaatst naar het scherm Voorbeeld.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afbeelding opslaan'. Dubbeltik op het scherm om de foto in te voegen. U hoort: 'Afbeelding invoegen'.

 7. De foto wordt ingevoegd, waarna de focus wordt verplaatst naar de pagina OneNote.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Open in OneNote de notitie waarin u de foto wilt toevoegen en plaats de cursor op de positie waarop u deze wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afbeelding' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Invoegen... wordt geopend, waarna u het volgende hoort: 'Invoegen'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Afbeelding van galerie' hoort en dubbeltik op het scherm. Er wordt een nieuw scherm geopend, waarin u kunt bladeren in uw recente foto's. U hoort: 'Recent'.

 4. Als u naar een andere locatie, zoals Afbeeldingen, uw Google Drive, Foto's of OneDrive wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Hoofdmappen weergeven' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. Het menu Openen vanuit wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik op het scherm om dit te openen. Terwijl u navigeert, noemt TalkBack de locaties voor u op.

 5. Als u door de bestanden of mappen op een locatie wilt bladeren, swipet u naar rechts of links totdat u de naam hoort van het item dat u wilt selecteren. Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 6. Nadat u een afbeelding hebt geselecteerd, wordt het scherm Voorbeeld geopend. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Afbeelding opslaan'. Dubbeltik op het scherm om de afbeelding in te voegen.

 7. De afbeelding wordt ingevoegd, waarna de focus wordt verplaatst naar de pagina OneNote. U hoort: 'Afbeelding invoegen'.

Een onlinevideo invoegen

Als u een onlinevideo in uw notitieblok wilt invoegen, hoeft u alleen de koppeling in uw notitie te plakken.

 1. Blader naar de video die u wilt invoegen en kopieer de koppeling naar het Klembord.

 2. Open in OneNote de notitie waarin u de video wilt invoegen.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop menu Koppeling' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Koppeling wordt geopend, waarna u het volgende hoort: 'Vak Adres bewerken'.

 4. Tik en houd vast, swipe naar links totdat u 'Plakken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de koppeling in het tekstveld te plakken.

 5. Als u tekst wilt toevoegen die wordt weergegeven op de pagina in plaats van het hyperlinkadres, swipet u naar links totdat u 'Invoervak Weer te geven tekst' hoort en typt u de tekst met het schermtoetsenbord.

 6. Als u de koppeling wilt invoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Gereed' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een audio-opname invoegen

U kunt audio opnemen en in uw notitieblok invoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld een gesproken notitie voor uw lezers achterlaten.

 1. Open in OneNote de notitie waarin u de opname wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Audio' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Mogelijk wordt u in OneNote gevraagd 'OneNote toestaan om audio op te nemen?' Als dit het geval is, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 4. De opname wordt gestart. Wanneer u alles hebt opgenomen wat u nodig hebt, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Stoppen' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 5. De opname wordt ingevoegd, waarna de focus wordt verplaatst naar de pagina OneNote. U hoort: 'Audionotitie gemaakt'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

U kunt OneNote voor Windows 10 met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals Excel werkmappen en andere bestanden, tabellen, afbeeldingen en koppelingen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Notities: 

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Tabellen maken het soms gemakkelijker om gegevens te vinden en te lezen. U kunt eenvoudig een basistabel toevoegen in OneNote.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de toets pijl-omlaag en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop tabel '.

 3. Druk op Enter om een tabel toe te voegen.

  Er wordt een tabel met één rij en twee kolommen ingevoegd. De eerste cel krijgt de focus. U hoort: ' tabel ingevoegd '. In JAWS hoort u het volgende: "Entering table with two columns and one row."

 4. Vul de tabel in. Als u nog een kolom aan de tabel wilt toevoegen, drukt u in de tweede kolom op de tab-toets.

  Als u een rij wilt toevoegen, drukt u aan het einde van de rij op Enter.

  Druk op de toets Pijl-omlaag om de tabel te verlaten.

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een werkmap van Microsoft Excel) invoegt op een pagina in OneNote, wordt er een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een bestand wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de toets pijl-omlaag en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop bestand '. Druk op Enter om het menu te openen.

 3. In het menu is de optie Invoegen als bijlage geselecteerd. Druk op Enter. Als u een PDF-afdruk van een bestand wilt invoegen, drukt u op de toets Pijl omlaag en vervolgens op Enter.

 4. Het dialoogvenster Openen wordt geopend. Druk op SHIFT + TAB of de tab-toets om te schakelen tussen de dialoogvensters en de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag om de focus te verplaatsen in een sectie in het dialoogvenster.

 5. Druk op Enter om het bestand in te voegen.

Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u het notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden ook verplaatst.

Lijsten invoegen

U kunt een lijst met opsommingstekens of genummerde lijst invoegen om uw tekst te ordenen en de tekst beter leesbaar te maken.

Een lijst met opsommingstekens invoegen

Maak een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

  Tip: Als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een genummerde lijst invoegen

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van de items van belang is.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerde lijst gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

  Tip: Als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een foto invoegen vanaf een camera

U kunt tijdens het schrijven van notities een foto maken met de camera van uw apparaat en deze aan uw notities koppelen.

 1. Open in OneNote de notitie waaraan u de foto wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de toets pijl-omlaag en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop Afbeeldingen '.

 3. Druk op ENTER om het menu afbeeldingen te openen en druk vervolgens op de tab-toets totdat u ' van camera ' hoort en druk vervolgens op ENTER. De camera wordt geopend met de focus in de zoeker.

 4. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop een foto nemen '.

 5. Druk op de spatiebalk om een foto te maken.

 6. Druk op de tab-toets totdat de schermlezer wordt aangekondigd: ' knop Alles invoegen '. Druk op de spatiebalk om de foto in te voegen.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de toets pijl-omlaag en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop Afbeeldingen '.

 3. Druk op Enter. Het dialoogvenster Openen wordt geopend. Het veld Bestandsnaam heeft de focus. U kunt de bestandsnaam typen of op de tab-toets of SHIFT + TAB drukken om door de secties in het dialoogvenster te navigeren. Gebruik de pijltoetsen om de focus binnen een sectie te verplaatsen.

 4. Druk op de spatiebalk om een bestand te selecteren. Druk op Alt+O om de afbeelding in te voegen.

Een koppeling invoegen

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de koppeling wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de toets pijl-omlaag en druk vervolgens op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop koppeling '.

 3. Druk op Enter. In het venster Koppeling kunt u gegevens invoeren voor de koppeling.

 4. Het veld Adres heeft de focus. Typ of plak het adres.

 5. Als u andere tekst wilt gebruiken voor de koppeling, drukt u op Shift+Tab om naar het veld Tekst die moet worden weergegeven te gaan. Typ de tekst voor koppeling en druk op Enter. De koppeling wordt ingevoegd op de pagina.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Toetscombinaties in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

U kunt Webversie van OneNote met het toetsenbord en een schermlezer gebruiken om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals Excel werkmappen en andere bestanden, tabellen, afbeeldingen, Video's en opnamen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDA, maar dit kan samen met andere schermlezers worden gebruikt, zolang ze de gemeenschappelijke standaarden en technieken van toegankelijkheid volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan om XXMicrosoft Edge als webbrowser te gebruiken. Aangezien Webversie van OneNote wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de toetscombinaties anders dan in het bureaublad programma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en CTRL + O (openen) zijn van toepassing op de webbrowser – niet Webversie van OneNote. 

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Tabellen maken het soms gemakkelijker om gegevens te vinden en te lezen. U kunt eenvoudig een basistabel toevoegen in OneNote.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N en vervolgens op T om de tabel optie te openen.

 3. Gebruik de pijltoetsen om een grootte voor de tabel te selecteren. U hoort de momenteel geselecteerde grootte terwijl u verschuift. Wanneer u de gewenste tabelgrootte hoort, drukt u op Enter.

  De tabel wordt ingevoegd en de eerste cel van de tabel krijgt de focus. U hoort: ' tabel, bewerkingsgebied, bewerken '.

 4. Typ de celinhoud. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op de toets pijl-rechts of de tab-toets. Als u een nieuwe rij wilt maken, drukt u op de tab-toets of op ENTER aan het einde van de rij.

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een Microsoft Word-document) als een bijlage in OneNote invoegt, wordt er een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren, downloaden en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u het bestand wilt invoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, F om de optie Bestandsbijlage te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Openen wordt geopend. Het veld Bestandsnaam heeft de focus. U kunt de naam van het bestand typen of de tab-toets of SHIFT + TAB gebruiken om door de secties in het dialoogvenster te navigeren. Met de pijltoetsen kunt u binnen een sectie navigeren. Druk op Enter om een map te openen.

 4. Als u bij het bestand bent dat u wilt toevoegen, drukt u op Enter.

Een tag invoegen

Met tags kunt u notities categoriseren en de prioriteit van OneNote wijzigen. U kunt alles markeren, van één regel tekst tot een hele alinea.

 1. Zet de cursor aan het begin van de regel tekst die u wilt markeren.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + H, T om de optie Label te openen.

 3. Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de opties te navigeren. U hoort de opties terwijl u verschuift.

 4. Als u een tag hoort die u wilt gebruiken, drukt u op ENTER. De tag wordt toegevoegd.

Lijsten invoegen

U kunt een lijst met opsommingstekens of genummerde lijst invoegen om uw tekst te ordenen en de tekst beter leesbaar te maken.

Een lijst met opsommingstekens invoegen

Gebruik een lijst met opsommingstekens voor een lijst met items die niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Zet in OneNote de cursor op de plek waar u de lijst wilt starten.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gemaakt.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

  Tip: Als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een genummerde lijst invoegen

Gebruik een genummerde lijst voor een lijst met items die een specifieke volgorde hebben.

 1. Zet in OneNote de cursor op de plek waar u de lijst wilt starten.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerde lijst gemaakt.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

  Tip: Als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een foto invoegen vanaf een camera

Maak een foto met uw apparaat en koppel deze aan uw notities. Zorg voordat u begint dat de camera is aangesloten op uw computer.

 1. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de foto wilt invoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, P om de optie voor de afbeelding te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Openen wordt geopend en het veld Bestandsnaam heeft de focus. Als dit de eerste keer is dat u de camera opent vanuit OneNote, moet u naar de camera-app bladeren. Druk tweemaal op SHIFT + TAB om naar de sectie aan de linkerkant te gaan. Druk vervolgens op de toets pijl-omlaag tot u het volgende hoort: ' camera '. Druk op Enter om het item te openen.

 4. De camera wordt geopend en de zoeker heeft de focus. Druk op de tab-toets om naar de knop foto te gaan totdat u het volgende hoort: ' knop foto nemen '. Druk op Enter om de foto te maken.

 5. Druk op de tab-toets totdat u het volgende hoort: ' knop openen '. Druk op Enter om de foto in de notitie in te voegen.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Zet in OneNote de cursor op de plek waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, P om de optie voor de afbeelding te selecteren.

 3. Het dialoogvenster Openen wordt geopend. Het veld Bestandsnaam heeft de focus. U kunt de naam van het bestand typen of de tab-toets of SHIFT + TAB gebruiken om door de secties in het dialoogvenster te navigeren. Met de pijltoetsen kunt u binnen een sectie navigeren.

 4. Druk op Enter om de afbeelding in te voegen.

Een onlinevideo insluiten

U kunt eenvoudig een ingesloten videospeler aan uw notitieblok toevoegen.

Opmerking: Niet alle videosites worden ondersteund. Ga naar Onlinevideo's invoegen in OneNote 2016 voor Windows om te zien welke sites op dit moment worden ondersteund.

 1. Kopieer het adres van de videobron.

 2. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de videospeler wilt invoegen.

 3. Druk op Ctrl+V om het adres in het notitieblok te plakken en druk vervolgens op Enter.

  Er wordt een koppeling naar de video en de ingesloten videospeler aan het notitieblok toegevoegd. De videospeler heeft de focus.

Een audio-opname invoegen

Voordat u audio opneemt, moet u er wel voor zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de opname en hiervoor toestemming hebben gegeven.

 1. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de opname wilt invoegen.

 2. Druk op Alt + Windows-logo toets + N, A om de optie Audio opnemen te openen.

 3. Als u via de browser wordt gevraagd om toestemming voor het gebruik van de microfoon, moet u de focus naar de browser verplaatsen om akkoord te gaan. Druk op SHIFT + F6 om de focus naar de browser te verplaatsen en druk op SHIFT + TAB totdat u het volgende hoort: ' knop Ja '. Druk op Enter om te selecteren.

 4. De opname wordt gestart. Als u de focus in de vorige stap hebt verplaatst naar de browser, drukt u op Shift+F6 om de focus weer naar OneNote te verplaatsen.

 5. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op Alt + Windows-logo toets + J, A, S.

  Tip: Als u de opname wilt afspelen, gaat u naar de opname op de notitieblokpagina. U hoort het bestand tijdens het bereiken. Druk op Alt + Windows Lodo toets + J, A, P om af te spelen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in de webversie van OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×