Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele of cognitieve beperking die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Microsoft, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga voor algemene hulp naar Startpagina Microsoft-ondersteuning.

Gebruik OneNote met het toetsenbord en een schermlezer om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals Excel werkmappen en andere bestanden, tabellen, afbeeldingen en opnamen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een Microsoft #x1 document) invoegt op een pagina in OneNote wordt een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een bestand wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, F om het dialoogvenster Kies een bestand of een set bestanden om in te voegen te openen . Het veld Bestandsnaam heeft de focus.

 3. Navigeer naar het bestand dat u wilt invoegen. Gebruik de Tab-toets of Shift+Tab om door de secties in het dialoogvenster te navigeren, gebruik de pijltoetsen om binnen een sectie te navigeren en druk op Enter om een map te openen.

 4. Als u bij het bestand bent dat u wilt toevoegen, drukt u op Enter.

 5. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om in het dialoogvenster te navigeren. De opties in het dialoogvenster kunnen variëren afhankelijk van het type bestand dat u bijvoegt. U hoort de opties terwijl u navigeert.

 6. Druk op Enter om het bestand in te voegen.

Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u het notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden ook verplaatst.

Een tabel invoegen

Tabellen maken het soms gemakkelijker om gegevens te vinden en te lezen. U kunt eenvoudig een basistabel toevoegen in OneNote.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N, T om het menu Tabel te openen.

 3. Gebruik de pijltoetsen om de grootte van de tabel te selecteren. U hoort de geselecteerde tabelgrootte terwijl u navigeert. Wanneer u de gewenste tabelgrootte hoort, drukt u op Enter.

  De tabel wordt ingevoegd en de eerste cel van de tabel krijgt de focus. In Verteller en NVDA hoort u 'Tabel ingevoegd', gevolgd door het aantal kolommen en rijen in de tabel. Met JAWS hoort u 'Inhoudsblok' en vervolgens 'Naamloze tabel, cel'.

Tags invoegen

Tags zijn een manier om notities te categoriseren en prioriteit te geven in OneNote. U kunt alles markeren, van één regel tekst tot een hele alinea.

 1. Zet de cursor aan het begin van de regel tekst die u wilt markeren.

 2. Druk op Alt+H, T om het menu Tags te openen.

 3. Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de opties te navigeren. U hoort de opties terwijl u navigeert.

 4. Druk op Enter om er een te selecteren.

Tip: U kunt gemarkeerde notities zoeken op trefwoord en op categorie. Als u wilt zoeken, drukt u op Alt+H, G. Het deelvenster Overzicht van tags wordt geopend. Als u 'Tags groeperen op, keuzelijst met invoervak' niet hoort, drukt u op de Tab-toets totdat u dit doet. Druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag om de lijst met opties te openen en druk herhaaldelijk op pijl-omlaag om door de opties te navigeren. Druk op Enter om dit te selecteren. Als u naar de lijst met tags wilt gaan, drukt u op de Tab-toets totdat u de getagde tekst hoort. Druk op Enter om de focus te verplaatsen naar de getagde notitietekst in het notitieblok en druk vervolgens op Esc om de cursor op die locatie op de pagina te plaatsen.

Lijsten invoegen

Voeg een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst in om uw tekst te ordenen en beter leesbaar te maken.

Een lijst met opsommingstekens invoegen

Gebruik een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Zet de cursor op de plek waar u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

Een genummerde lijst invoegen

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van de items van belang is.

 1. Zet de cursor op de plek waar u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een geordende lijst gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Zet de cursor op de plek waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N, P om het dialoogvenster Afbeelding invoegen te openen.

 3. Navigeer naar de afbeelding die u wilt invoegen. Gebruik de Tab-toets of Shift+Tab om door de secties in het dialoogvenster te navigeren, gebruik de pijltoetsen om binnen een sectie te navigeren en druk op Enter om een map te openen.

 4. Wanneer u op de gewenste afbeelding bent, drukt u op Enter om deze in te voegen.

Een Excel werkmap insluiten

Met deze optie wordt er een kopie van de werkmap gemaakt en wordt er een statische afbeelding van de werkmap ingevoegd in uw notities. Boven de afbeelding staat een pictogram met een koppeling naar een volledig werkende versie van de werkmap in Excel.

 1. Zet de cursor op de plek waar u de Excel-werkmap wilt insluiten.

 2. Druk op Alt+N, X om het menu Spreadsheet te openen. De optie Bestaand Excel-werkblad wordt geselecteerd. Druk op Enter.

  Tip: U kunt ook een nieuw werkblad maken. Als u een nieuw werkblad wilt maken en insluiten, drukt u op de toets Pijl-omlaag en vervolgens op Enter.

 3. Het dialoogvenster Document kiezen om in te voegen wordt geopend. Navigeer naar het bestand dat u wilt invoegen. Gebruik de Tab-toets of Shift+Tab om door de secties in het dialoogvenster te navigeren, gebruik de pijltoetsen om binnen een sectie te navigeren en druk op Enter om een map te openen. Wanneer u een bestand hebt geselecteerd, drukt u op Enter om het te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend. Druk één keer op de toets Pijl-omlaag om naar de optie Werkblad invoegen te gaan. Druk op Enter om de Excel-werkmap in te sluiten. De cursor wordt op de pagina onder de ingesloten werkmap geplaatst en met Verteller en NVDA hoort u: 'Plakken is geslaagd'. Met JAWS is er geen audio-aanwijzing dat het bestand is ingesloten.

Een onlinevideo insluiten

 1. Kopieer het adres van de videobron.

  Opmerking: Niet alle videosites worden ondersteund. Voor de momenteel ondersteunde sites schakelt u Onlinevideo's invoegen in OneNote voor Windows in.

 2. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de video wilt invoegen.

 3. Druk op Alt+N, J om het dialoogvenster Onlinevideo invoegen te openen. De focus bevindt zich in het veld Videoadres en u hoort de inhoud van het veld.

 4. Druk op Ctrl+V om de videokoppeling te plakken. U kunt het adres ook typen.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en druk vervolgens op Enter.

  Er wordt een koppeling naar de video en de ingesloten videospeler toegevoegd aan de notitieblokpagina.

Audio- en video-opnamen invoegen

In sommige gevallen kan het opnemen van audio of video sneller en gemakkelijker zijn dan het typen van notities. Als u tijdens het opnemen notities toevoegt, worden deze aan de opname gekoppeld. Controleer voordat u audio of video gaat opnemen of de computer een microfoon en een webcam heeft, en of beide zijn ingesteld en werken. Zorg er ook voor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de opname en dat u een machtiging hebt om op te nemen.

 1. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de opname wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen.

 3. Audio opnemen:

  1. Druk op U. De opname wordt gestart.

  2. Als u de opname wilt onderbreken, drukt u op Alt+J, A, U. Als u de opname wilt hervatten, drukt u nogmaals op Alt+J, A, U.

  3. Druk op Alt+J, A, S om de opname te stoppen.

  Video opnemen:

  1. Druk op V. De opname wordt gestart.

  2. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op Alt+F4.

 4. Als u de opname wilt afspelen, gaat u naar de opname op de pagina van het notitieblok. Afhankelijk van uw opnametype hoort u 'Audiobestand' of 'Videobestand', gevolgd door de bestandsnaam. Druk op Ctrl+Alt+P om de opname af te spelen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals bestanden, tabellen, afbeeldingen, video's en audio-opnamen. 

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een Microsoft #x1 werkmap) invoegt op een pagina in OneNote wordt een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een bestand wilt invoegen.

 2. Druk op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Invoegen' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Bestand, beletselteken'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Er wordt een dialoogvenster geopend in de weergave waarin u de laatste keer bestanden hebt geselecteerd. Gebruik de pijltoetsen om tussen de items in de huidige sectie te navigeren. Als u naar een andere sectie in het dialoogvenster wilt bladeren, gebruikt u de Tab-toets of Shift+Tab.

 5. Wanneer u het gewenste bestand hebt gevonden, drukt u op Return om het bestand in te voegen.

 6. Het dialoogvenster Bestand invoegen wordt geopend en u hoort: 'Hoe wilt u dit bestand invoegen?' De opties in het dialoogvenster kunnen variëren afhankelijk van het type bestand dat u bijvoegt.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Invoegen als bijlage' hoort en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u het notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden ook verplaatst.

Een tabel invoegen

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd, tabblad'. Als u niet op het tabblad Invoegen bent terechtgekomen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts of pijl-links totdat u 'Invoegen, tab' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Tabel, menuknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Als u de grootte van de tabel wilt definiëren, drukt u op Control+Option+Pijl-omlaag en Pijl-rechts. VoiceOver kondigt de huidige grootte aan terwijl u beweegt, bijvoorbeeld 'Tabel met drie kolommen, drie rijen, knop'.

 5. Druk op Control+Option+spatiebalk wanneer u de gewenste grootte hoort. De tabel wordt toegevoegd aan de notitieblokpagina.

Een tag invoegen

Tags zijn een manier om notities te categoriseren en prioriteit te geven in OneNote. U kunt alles markeren, van één regel tekst tot een hele alinea.

 1. Selecteer in OneNote het stukje tekst dat u wilt taggen.

 2. Druk op F6 totdat u het geselecteerde tabblad hoort, bijvoorbeeld 'Start, geselecteerd, tabblad'. Als u niet op het tabblad Start bent terechtgekomen, drukt u op Control+Option+Pijl-rechts of Pijl-links totdat u 'Start, tab' hoort en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om te selecteren.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Enter Tags gallery, To Do button'. To Do is de eerste tag in de groep. Gebruik de pijltoetsen om door de andere tags te bladeren.

 4. Wanneer u op een tag staat die u wilt gebruiken, drukt u op Control+Option+spatiebalk. De tag wordt toegevoegd aan uw notitie.

Lijsten invoegen

Een lijst met opsommingstekens invoegen

Maak een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Return om een nieuw lijstitem te starten.

  Tip: Druk tweemaal op Return om de lijst te voltooien.

Een genummerde lijst invoegen

Gebruik de getalnotatie als u een geordende lijst wilt maken en items sequentieel wilt rangschikken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerde lijst gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Return om een nieuw lijstitem toe te voegen.

  Tip: Druk tweemaal op Return om de lijst te voltooien.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Zet in OneNote de cursor op de plek waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Druk op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Invoegen' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Afbeelding, beletselteken'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Er wordt een dialoogvenster geopend in de weergave waarin u de laatste keer bestanden hebt geselecteerd. Gebruik de pijltoetsen om tussen de items in de huidige sectie te navigeren. Als u naar een andere sectie in het dialoogvenster wilt bladeren, gebruikt u de Tab-toets of Shift+Tab.

 5. Wanneer u het gewenste bestand hebt gevonden, drukt u op Return om het bestand in te voegen.

Een onlinevideo insluiten

U kunt eenvoudig een ingesloten videospeler aan uw notitieblok toevoegen.

Opmerking: Niet alle videosites worden ondersteund. Schakel inhoud insluiten in OneNote in voor de momenteel ondersteunde sites.

 1. Kopieer het adres van de videobron.

 2. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de videospeler wilt invoegen.

 3. Druk op Command+V om het adres in het notitieblok te plakken. VoiceOver kondigt het volgende aan: 'Plakken is geslaagd'.

  Een koppeling naar de webpagina plus een ingesloten videospeler worden aan uw notitieblok toegevoegd.

Een audio-opname invoegen

Voordat u audio opneemt, moet u ervoor zorgen dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de opname en dat u gemachtigd bent om op te nemen.

 1. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de opname wilt invoegen.

 2. Druk op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan. U hoort: 'Apple-menubalk'.

 3. Druk op de pijl-rechts totdat u 'Invoegen' hoort en druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Audio-opname'. Druk op Control+Option+spatiebalk om het item te selecteren.

 4. Als u 'Microsoft #x1 wilt toegang tot de microfoon' hoort, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'OK' hoort en drukt u op Control+Option+spatiebalk. De opname wordt gestart.

 5. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op F6 totdat u het volgende hoort: 'Audio, selected, tab'. Druk op de Tab-toets totdat u 'Stop, button' hoort en druk op Control+Option+spatiebalk om de opname te stoppen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals bestanden die zijn opgeslagen in iCloud, afbeeldingen en video's.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een Microsoft #x1 werkmap) invoegt op een pagina in OneNote wordt een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

Opmerking: Het bestand moet worden opgeslagen in iCloud of OneDrive voordat u het kunt invoegen. Voor meer informatie over het instellen van iCloud raadpleegt u iCloud Drive instellen.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een bestand wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestandsbijlage, knop'. Dubbeltik op het scherm. De weergave bestandskiezer wordt geopend in de weergave waarin u de laatste keer bestanden hebt geselecteerd.

 3. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van het bestand dat u wilt invoegen en dubbeltik vervolgens op het scherm om het bestand in te voegen. Als het gewenste bestand zich in een andere map bevindt, sleept u uw vinger naar de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Tabbalk, geselecteerd, Bladeren, tabblad' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe vervolgens naar links of rechts om naar de locatie van het bestand te bladeren. Dubbeltik op het scherm om mappen te selecteren en dubbeltik op het scherm wanneer u het bestand hebt geopend dat u wilt invoegen.

Opmerking: Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u het notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden ook verplaatst.

Taaklabels invoegen

U kunt een lijst met taken maken, met een selectievakje dat op elke regel kan worden gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een taak wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'To do'. Dubbeltik op het scherm.

Er wordt een selectievakje ingevoegd aan het begin van de regel.

Lijsten invoegen

Een lijst met opsommingstekens maken

Maak een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, knop'. Dubbeltik op het scherm. OneNote start automatisch een lijst met opsommingstekens.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Als u een nieuw lijstitem wilt toevoegen, selecteert u Return op het schermtoetsenbord. Tik met vier vingers op de onderkant van het scherm om snel een retour te vinden. U hoort: 'Knop Dicteren'. Swipe vervolgens naar links totdat u 'Return' hoort en dubbeltik op het scherm.

  Tip: Selecteer tweemaal Return als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst.

Een geordende lijst maken

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van de items van belang is.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Nummering, knop'. Dubbeltik op het scherm. OneNote start automatisch een genummerde lijst.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Als u een nieuw lijstitem wilt toevoegen, selecteert u Return op het schermtoetsenbord. Tik met vier vingers op de onderkant van het scherm om snel een retour te vinden. U hoort: 'Knop Dicteren'. Swipe vervolgens naar links totdat u 'Return' hoort en dubbeltik op het scherm.

  Tip: Selecteer tweemaal Return als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst.

Een foto invoegen vanaf een camera

U kunt tijdens het schrijven van notities een foto maken met de camera van uw apparaat en deze aan uw notities koppelen.

 1. Open in OneNote het inhoudsblok waaraan u de foto wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Camera, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Afbeelding invoegen wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Foto maken, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. U hoort mogelijk: 'OneNote wilt toegang tot de camera'. Als u dit doet, swipet u naar rechts totdat u 'OK' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Een foto vastleggen'. Richt de camera in de gewenste richting en dubbeltik op het scherm. U hoort een geluid om aan te geven dat er een foto is gemaakt.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Afbeelding ingevoegd'.

 7. U hoort mogelijk: 'OneNote wilt toegang tot uw foto's'. Als u dit doet, swipet u naar rechts totdat u 'OK' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Open in OneNote het inhoudsblok waaraan u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Camera, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. Het menu Afbeelding invoegen wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'From library, button' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. U hoort mogelijk: 'OneNote wilt toegang tot uw foto's'. Als u dit doet, swipet u naar rechts totdat u 'OK' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u de naam hoort van de afbeelding die u wilt invoegen. Dubbeltik vervolgens op het scherm om het bestand in te voegen. Als de gewenste afbeelding zich in een andere map bevindt, swipet u naar rechts totdat u 'Systeemeigen galerie, knop' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Albums' hoort, dubbeltik op het scherm en swipe naar rechts om naar de locatie van het bestand te bladeren. Dubbeltik op het scherm om mappen te selecteren en dubbeltik op het scherm wanneer u op de afbeelding bent die u wilt invoegen. 

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Afbeelding ingevoegd'.

Een onlinevideo invoegen

Als u een onlinevideo in uw notitieblok wilt invoegen, hoeft u alleen de koppeling in uw notitie te plakken.

 1. Blader naar de video die u wilt invoegen en kopieer de koppeling naar het Klembord.

 2. Open in OneNote het inhoudsblok waar u de video wilt invoegen.

 3. Houd twee vingers op het scherm en draai naar links of rechts tot u het volgende hoort: 'Bewerken'.

 4. Swipe omlaag totdat u 'Plakken' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm om de koppeling in het tekstveld te plakken.

De koppeling naar de video wordt automatisch geconverteerd naar een voorbeeldafbeelding van de video.

Een audio-opname invoegen

U kunt audio opnemen en in uw notitieblok invoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld een gesproken notitie voor uw lezers achterlaten.

 1. Open in OneNote het inhoudsblok waarin u de opname wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Audio, button' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. OneNote u mogelijk om toestemming vragen om de microfoon te gebruiken. Als dit het geval is, swipet u naar rechts totdat u 'OK' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 4. De opname wordt gestart. Wanneer u alles hebt opgenomen wat u nodig hebt, swipet u naar rechts totdat u 'Opname stoppen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

De opname wordt ingevoegd in de notitie, met een muzieknootpictogram erbij om de plaats ervan te markeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals afbeeldingen, video's of lijsten.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Taaklabels invoegen

U kunt een lijst met taken maken, met een selectievakje dat op elke regel kan worden gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een taak wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Takenlijst' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort 'Tag to-do ingevoegd' en er wordt een selectievakje ingevoegd aan het begin van de regel.

Lijsten invoegen

U kunt snel lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten maken in OneNote voor Android.

Een lijst met opsommingstekens maken

Maak een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Opsommingstekens' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. OneNote start automatisch een lijst met opsommingstekens.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

  Tip: Als het schermtoetsenbord niet is geopend, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm om het te openen.

 4. Als u een nieuw lijstitem wilt starten, selecteert u Enter op het schermtoetsenbord. Als u Enter wilt vinden, sleept u uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Enter' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: U kunt het toetsenbord vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiervoor een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. TalkBack kondigt de items aan wanneer u er met uw vinger op komt. Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

  Tip: Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een geordende lijst maken

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van de items van belang is.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Nummering' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Er wordt automatisch een genummerde lijst gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

  Tip: Als het schermtoetsenbord niet is geopend, dubbeltikt u met twee vingers op het scherm om het te openen.

 4. Als u een nieuw lijstitem wilt starten, selecteert u Enter op het schermtoetsenbord. Als u Enter wilt vinden, sleept u uw vinger in de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u 'Enter' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Tip: Selecteer twee keer Enter als u geen lijstitems meer wilt maken.

Een foto invoegen vanaf een camera

U kunt tijdens het schrijven van notities een foto maken met de camera van uw apparaat en deze aan uw notities koppelen.

 1. Plaats in OneNote de cursor op de pagina waaraan u de foto wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afbeelding' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Mogelijk hoort u: 'Sta OneNote toe om foto's te maken en video op te nemen?' Als u dit wilt, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Toestaan' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. De camera wordt geopend en u hoort: 'Camera in documentmodus'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Foto, twee van vier' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort: 'Camera in fotomodus'.

 5. Swipe naar links totdat u het volgende hoort: 'Knop Vastleggen'. Richt de camera in de gewenste richting en dubbeltik op het scherm. De voorbeeldpagina voor de foto wordt geopend.

 6. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Done button'. Dubbeltik op het scherm om de foto in te voegen. U hoort: 'Afbeelding invoegen'. De foto wordt ingevoegd, waarna de focus wordt verplaatst naar de pagina OneNote.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Afbeelding' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Importeren' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Galerie uitgevouwen'.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Systeemeigen galerie' hoort en dubbeltik op het scherm. Een weergave voor bestandskiezer wordt geopend in de weergave waarin u de laatste keer afbeeldingen hebt geselecteerd en u hoort: 'Knop Wortels weergeven'.

  Opmerking: Als u OneNote gebruikt voor zowel thuis als werk, hoort u mogelijk: 'Complete action using'. Swipe naar rechts of links om Persoonlijk of Werk te selecteren en dubbeltik op het scherm om deze te selecteren. Swipe vervolgens naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort, bijvoorbeeld 'Bestanden'. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Swipe vervolgens naar rechts totdat u 'Just once' of 'Always' hoort, afhankelijk van de gewenste optie.

 5. Dubbeltik op het scherm om te selecteren waar u een afbeelding wilt kiezen, zoals Recent, Afbeeldingen, uw Google Drive, Foto's of OneDrive. Het menu Openen vanuit wordt geopend. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort en dubbeltik op het scherm om dit te openen. Als u door de bestanden of mappen op een locatie wilt bladeren, swipet u naar rechts of links totdat u de naam hoort van het item dat u wilt selecteren. Dubbeltik op het scherm om een item te selecteren.

 6. Nadat u een afbeelding hebt geselecteerd, wordt het voorbeeldscherm geopend. Swipe naar rechts totdat u 'Done button' hoort en dubbeltik op het scherm om de afbeelding in te voegen. De afbeelding wordt ingevoegd, waarna de focus wordt verplaatst naar de pagina OneNote. U hoort: 'Afbeelding invoegen'.

Een onlinevideo invoegen

Als u een onlinevideo in uw notitieblok wilt invoegen, hoeft u alleen de koppeling in uw notitie te plakken.

 1. Blader naar de video die u wilt invoegen en kopieer de koppeling naar het Klembord.

 2. Plaats in OneNote de cursor op de pagina waar u de video wilt invoegen.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Knop menu Koppeling' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het venster Koppeling wordt geopend en u hoort: 'Address edit box'.

 4. Tik op het scherm en houd het vast, swipe naar rechts totdat u 'Plakken, venster pop-up' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de koppeling in het tekstveld te plakken.

 5. Als u tekst wilt toevoegen die op de pagina wordt weergegeven in plaats van het hyperlinkadres, swipet u naar links totdat u 'Tekst weer te geven bewerkingsvak' hoort, dubbeltikt u op het scherm en typt u de tekst met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, swipet u omlaag en vervolgens naar links om het schermtoetsenbord te sluiten.

 6. Als u de koppeling wilt invoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Gereed' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

Een audio-opname invoegen

U kunt audio opnemen en in uw notitieblok invoegen. Zo kunt u bijvoorbeeld een gesproken notitie voor uw lezers achterlaten.

 1. Plaats in OneNote de cursor op de pagina waar u de opname wilt invoegen.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Audio' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. OneNote kunt u vragen: 'Toestaan dat OneNote audio opneemt?' Als dit het geval is, swipet u naar rechts totdat u 'Tijdens het gebruik van de app' of 'Alleen deze keer' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Start' hoort en dubbeltik op het scherm. De opname start en de focus bevindt zich op de knop Stoppen .

 5. Wanneer u alles hebt opgenomen wat u nodig hebt, dubbeltikt u op het scherm. De opname wordt ingevoegd en de focus wordt verplaatst naar de paginaOneNote. U hoort: 'Audionotitie gemaakt'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik OneNote voor Windows 10 met uw toetsenbord en een schermlezer om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals Excel werkmappen en andere bestanden, tabellen, afbeeldingen en koppelingen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Tabellen maken het soms gemakkelijker om gegevens te vinden en te lezen. U kunt eenvoudig een basistabel toevoegen in OneNote.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de pijl-omlaag en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Tabel'.

 3. Druk op Enter om het menu te openen voor het selecteren van de tabelgrootte en gebruik vervolgens de pijltoetsen om de grootte te selecteren. U hoort de geselecteerde tabelgrootte terwijl u navigeert. Druk op Enter wanneer u de gewenste grootte hebt bereikt.

  De tabel wordt ingevoegd en de focus bevindt zich in de eerste cel. In Verteller en NVDA hoort u 'Tabel ingevoegd', gevolgd door het aantal kolommen en rijen in de tabel. Met JAWS hoort u 'Inhoudsblok' en vervolgens 'Naamloze tabel, cel'. 

 4. Vul de tabel in.

 5. Als u meer kolommen of rijen wilt toevoegen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+Alt+R om nog een kolom rechts van uw huidige locatie toe te voegen.

  • Als u een rij onder de huidige rij wilt invoegen, drukt u op Ctrl+Enter.

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een Microsoft #x1 werkmap) invoegt op een pagina in OneNote wordt een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een bestand wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de pijl-omlaag en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Bestand, knop'. Druk op Enter. Het dialoogvenster Openen wordt geopend.

 3. Navigeer naar het bestand dat u wilt invoegen. Gebruik de Tab-toets of Shift+Tab om door de secties in het dialoogvenster te navigeren, gebruik de pijltoetsen om binnen een sectie te navigeren en druk op Enter om een map te openen.

 4. Als u bij het bestand bent dat u wilt toevoegen, drukt u op Enter. Het dialoogvenster Hoe wilt u dit bestand invoegen wordt geopend. De opties in het dialoogvenster kunnen variëren afhankelijk van het type bestand dat u bijvoegt.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Invoegen als bijlage' hoort en druk vervolgens op Enter. Als u in plaats daarvan een PDF-afdruk van een bestand wilt invoegen, selecteert u de optie Invoegen als afdruk en drukt u op Enter. 

Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u het notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden ook verplaatst.

Lijsten invoegen

Voeg een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst in om uw tekst te ordenen en beter leesbaar te maken.

Een lijst met opsommingstekens invoegen

Maak een lijst met opsommingstekens als de items niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

  Tip: Als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een genummerde lijst invoegen

Gebruik een genummerde lijst als de volgorde van de items van belang is.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerde lijst gemaakt in OneNote.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Enter voor een nieuw lijstitem.

  Tip: Als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een foto invoegen vanaf een camera

U kunt tijdens het schrijven van notities een foto maken met de camera van uw apparaat en deze aan uw notities koppelen.

 1. Open in OneNote de notitie waaraan u de foto wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de pijl-omlaag en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Afbeeldingen'.

 3. Druk op Enter om het menu Afbeeldingen te openen, druk vervolgens op de Tab-toets totdat u 'Van camera' hoort en druk vervolgens op Enter. De camera wordt geopend met de focus in de zoeker.

 4. Als u 'LaatOneNote voor Windows 10 toegang tot uw camera' hoort, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Ja' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Een foto maken'.

 6. Druk op de spatiebalk om een foto te maken.

 7. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Alles invoegen' hoort en druk op Enter om de foto in te voegen.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Druk op Alt+N om het tabblad Invoegen te openen. Druk eenmaal op de pijl-omlaag en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'Knop Afbeeldingen'.

 3. Druk op Enter om het menu Afbeeldingen te openen. De focus ligt op de knop Van bestand . Druk op Enter om deze te selecteren. Het dialoogvenster Openen wordt geopend.

 4. Navigeer naar het bestand dat u wilt invoegen. Gebruik de Tab-toets of Shift+Tab om door de secties in het dialoogvenster te navigeren, gebruik de pijltoetsen om binnen een sectie te navigeren en druk op Enter om een map te openen.

 5. Wanneer u op de gewenste afbeelding bent, drukt u op Enter om deze in te voegen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Gebruik Webversie van OneNote met uw toetsenbord en een schermlezer om verschillende soorten inhoud toe te voegen aan uw notities, zoals Excel werkmappen en andere bestanden, tabellen, afbeeldingen, video's en opnamen. We hebben het getest met Verteller inMicrosoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers zolang ze de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft 365.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

 • In dit onderwerp wordt de sneltoets Alt+Period (.) gebruikt om toegang te krijgen tot de opties op het lint, maar u kunt ook op Alt+Windows-logotoets drukken. Als u bijvoorbeeld het menu Tabel wilt openen, kunt u op Alt+Punt, N, T of Alt+Windows-logotoets, N, T drukken. Als u alt+Windows-logotoets gebruikt, schakelt u over naar de modus Volledig scherm. Druk op F11 om de modus Volledig scherm in of uit te schakelen. 

In dit onderwerp

Een tabel invoegen

Tabellen maken het soms gemakkelijker om gegevens te vinden en te lezen. U kunt eenvoudig een basistabel toevoegen in OneNote.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u een tabel wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+Punt, N, T om het menu Tabel te openen.

 3. Gebruik de pijltoetsen om een grootte voor de tabel te selecteren. U hoort de geselecteerde grootte terwijl u navigeert. Wanneer u de gewenste tabelgrootte hoort, drukt u op Enter. De tabel wordt ingevoegd en de eerste cel van de tabel krijgt de focus. In Verteller hoort u 'Tabel, tabel invoeren', gevolgd door de grootte van de tabel. Met JAWS hoort u: 'Rijkop, bewerken'. Met NVDA hoort u: 'Tabel, veldnamenrij'.

 4. Typ de celinhoud. Als u naar de volgende cel wilt gaan, drukt u op de pijl-rechts of de Tab-toets. Als u zich in de laatste cel van de tabel bevindt, voegt u een nieuwe rij toe als u op de Tab-toets of Enter drukt.

Een bestand invoegen

Als u een bestand (zoals een Microsoft #x1 document) als bijlage invoegt in OneNote wordt een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram dat u kunt selecteren, downloaden en openen om de inhoud van het bestand te bewerken.

 1. Plaats de cursor in OneNote op de pagina waar u het bestand wilt invoegen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om het menu-item Bestandsbijlage invoegen te selecteren:

  • Als u het vereenvoudigde lint gebruikt, drukt u op Alt+Punt, N, F en vervolgens op F.

  • Als u het klassieke lint gebruikt, drukt u op Alt+Punt, N, F.

 3. Het dialoogvenster Openen wordt geopend. Het veld Bestandsnaam heeft de focus. U kunt de bestandsnaam typen of de Tab-toets of Shift+Tab gebruiken om door de secties in het dialoogvenster te navigeren. Met de pijltoetsen kunt u binnen een sectie navigeren. Druk op Enter om een map te openen.

 4. Als u bij het bestand bent dat u wilt toevoegen, drukt u op Enter. Het bestand wordt ingevoegd.

Een tag invoegen

Tags zijn een manier om notities te categoriseren en prioriteit te geven in OneNote. U kunt alles markeren, van één regel tekst tot een hele alinea.

 1. Plaats de cursor op de tekstregel die u wilt taggen.

 2. Druk op Alt+Punt, H, T om het menu-item Tags te openen.

 3. Gebruik de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog om door de opties te navigeren. U hoort de opties terwijl u navigeert.

 4. Wanneer u een tag hoort die u wilt gebruiken, drukt u op Enter. De tag wordt toegevoegd.

Lijsten invoegen

Voeg een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst in om uw tekst te ordenen en beter leesbaar te maken.

Een lijst met opsommingstekens invoegen

Gebruik een lijst met opsommingstekens voor een lijst met items die niet in een bepaalde volgorde hoeven te staan.

 1. Zet in OneNote de cursor op de plek waar u de lijst wilt starten.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gemaakt.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

  Tip: Als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een genummerde lijst invoegen

Gebruik een genummerde lijst voor een lijst met items die een specifieke volgorde hebben.

 1. Zet in OneNote de cursor op de plek waar u de lijst wilt starten.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. Er wordt automatisch een genummerde lijst gemaakt.

 3. Typ de tekst voor het lijstitem.

 4. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

  Tip: Als u geen items meer wilt toevoegen aan de lijst, drukt u tweemaal op Enter.

Een foto invoegen vanaf een camera

Maak een foto met uw apparaat en koppel deze aan uw notities. Zorg voordat u begint dat de camera is aangesloten op uw computer.

 1. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de foto wilt invoegen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om het menu-item Van camera te selecteren:

  • Als u het vereenvoudigde lint gebruikt, drukt u op Alt+Punt, N, P, W.

  • Als u het klassieke lint gebruikt, Alt+Punt, N, W. 

 3. Als u 'OneNote de camera wilt openen' hoort, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK, knop' hoort en drukt u op Enter. GeefOneNote vervolgens toestemming om uw camera te gebruiken, zoals wordt aangegeven in Cameramachtigingen beheren voor webversie van OneNote.

 4. De camera wordt geopend en de focus is op de knop Foto maken. Wijs de camera in de gewenste richting en druk op de spatiebalk om de foto te maken.

 5. Druk op de Tab-toets totdat u 'Knop Invoegen' hoort en druk op de spatiebalk om de foto in te voegen.

Een afbeelding uit een bestand invoegen

 1. Zet in OneNote de cursor op de plek waar u de afbeelding wilt toevoegen.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om het menu-item Van bestand te selecteren:

  • Als u het vereenvoudigde lint gebruikt, drukt u op Alt+Punt, N, P, P.

  • Als u het klassieke lint gebruikt, drukt u op Alt+Punt, N, P.

 3. Het dialoogvenster Openen wordt geopend. Het veld Bestandsnaam heeft de focus. U kunt de bestandsnaam typen of de Tab-toets of Shift+Tab gebruiken om door de secties in het dialoogvenster te navigeren. Met de pijltoetsen kunt u binnen een sectie navigeren.

 4. Druk op Enter wanneer u het bestand hebt geopend dat u wilt invoegen. De afbeelding wordt op de pagina ingevoegd.

Een onlinevideo insluiten

U kunt eenvoudig een ingesloten videospeler aan uw notitieblok toevoegen.

Opmerking: Niet alle videosites worden ondersteund. Voor de momenteel ondersteunde sites schakelt u Onlinevideo's invoegen in OneNote voor Windows in.

 1. Kopieer het adres van de videobron.

 2. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de videospeler wilt invoegen.

 3. Druk op Ctrl+V om het adres in het notitieblok te plakken. Er wordt een koppeling naar de video en de ingesloten videospeler aan het notitieblok toegevoegd. De focus bevindt zich aan het einde van de koppeling.

Een audio-opname invoegen

Voordat u audio opneemt, moet u ervoor zorgen dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de opname en dat u gemachtigd bent om op te nemen.

 1. Plaats de cursor in het notitieblok op de plek waar u de opname wilt invoegen.

 2. Druk op Alt+Punt, N, A om het menu-item Audio te openen.

 3. Als de browser vraagt om een machtiging voor het gebruik van de microfoon, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Toestaan, knop' hoort en drukt u op Enter om de optie te selecteren. De opname wordt gestart.

 4. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op Alt+Period, J, A, S.

  Tip: Als u de opname wilt afspelen, gaat u naar de opname op de notitieblokpagina. U hoort het bestand wanneer u het bereikt. Druk op Enter om te beginnen met afspelen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Een schermlezer gebruiken om OneNote te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×