Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een schermlezer gebruiken om ondertiteling toe te voegen aan opgenomen PowerPoint-presentaties

Dit artikel is bedoeld voor personen die een programma voor schermlezers gebruiken, zoals Verteller van Windows, JAWS of NVDA met Microsoft 365-producten. Dit artikel maakt deel uit van de inhoudsset van Microsoft 365-ondersteuning voor schermlezer waar u meer toegankelijkheidsinformatie kunt vinden over onze apps. Ga naar Microsoft-ondersteuningvoor algemene hulp.

Gebruik PowerPoint met het toetsenbord en een schermlezer om ondertiteling toe te voegen aan video's. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. Met ondertiteling kunt u uw presentatie toegankelijker maken voor een groter publiek, bijvoorbeeld voor mensen met gehoorproblemen of personen die een andere taal spreken dan de taal in uw video.

In de videospeler in PowerPoint worden de bijschriften weergegeven wanneer u de video afspeelt. Raadpleeg de sectie 'Ondertiteling of ondertitels inschakelen met behulp van het toetsenbord' in Toegankelijkheidsfuncties bij het afspelen van video en audio in PowerPoint voor instructies.

Ondertitels worden opgeslagen in een tekstbestand met de extensie .vtt. U kunt zelf een ondertitelingsbestand maken of een hulpprogramma voor het maken van ondertitels gebruiken. Zie Ondertiteling voor een video maken voor meer informatie. Als u online wilt zoeken naar beschikbare hulpprogramma's en gedetailleerde instructies, typt u 'vtt-bestand maken' in uw zoekmachine.

Als u wilt weten welke bestandstypen ondertiteling worden ondersteund, raadpleegt u Ondertitelingsbestandstypen die worden ondersteund door PowerPoint.

Notities: 

In dit onderwerp

Ondertiteling toevoegen aan een video

U kunt bijschriften toevoegen aan presentaties die u hebt opgenomen met gesproken video, schermopnamen en andere video's, behalve onlinevideo's die u invoegt in PowerPoint. Het toevoegen van bijschriften aan een opgenomen presentatie die alleen gesproken tekst bevat, wordt momenteel niet ondersteund.

 1. Bereid een bestand met bijschriften op basis van tekst voor met de bestandsnaamextensie .vtt voordat u bijschriften toevoegt. Zie Create closed captions for a video (Ondertiteling voor een video maken) voor aanwijzingen voor het maken van ondertiteling.

 2. Navigeer in PowerPoint in de weergave Normaal naar de dia met de video waaraan u bijschriften wilt toevoegen. Zie Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren voor instructies.

 3. Druk op de dia op de Tab-toets totdat u de video hoort aangekondigd.

 4. Druk met de focus op de video op Alt+J, N, C en vervolgens op 2. U hoort: 'Opties voor bijschriften, menu-item Bijschriften invoegen'.

 5. Druk op Enter. Het dialoogvenster Bijschriften invoegen wordt geopend. Het tekstveld Bestandsnaam: heeft de focus.

 6. Druk in het dialoogvenster Bijschriften invoegen op de Tab-toets en de pijltoetsen totdat u het bijschriftbestand hebt gevonden en druk vervolgens op de spatiebalk.

 7. Als u het bijschriftbestand wilt invoegen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Invoegen, samengevouwen splitsknop' hoort. Druk vervolgens op Enter. Als u een ander bijschriftbestand wilt toevoegen, herhaalt u de stappen 2 tot en met 6.

Ondertitels uit een video verwijderen

Als u een ondertitelingsbestand wilt bewerken dat is ingevoegd in een video in PowerPoint, verwijdert u eerst het bijschriftbestand, wijzigt u het en voegt u het vervolgens weer toe aan de video. Voordat u het bestand uit de PowerPoint video verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de oorspronkelijke kopie van het ondertitelingsbestand op uw pc of onlineopslag is opgeslagen.

Opmerking: Als u meer dan één bijschriftbestand aan een video hebt toegevoegd, worden met de volgende procedure alle bijschriftbestanden uit de video verwijderd.

 1. Navigeer in PowerPoint in de weergave Normaal naar de dia met de video waaruit u bijschriften wilt verwijderen. Zie Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren voor instructies.

 2. Druk op de dia op de Tab-toets totdat u de video hoort aangekondigd.

 3. Druk met de focus op de video op Alt+J, N, C en vervolgens op 2. U hoort: 'Opties voor bijschriften, menu-item Bijschriften invoegen'.

 4. Als u de bijschriften wilt verwijderen, drukt u op de pijl-omlaag totdat u 'Alle bijschriften verwijderen' hoort. Druk vervolgens op Enter. De ondertiteling wordt verwijderd uit de video.

Zie ook

Een presentatie vanuit een sjabloon maken met een schermlezer in PowerPoint

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te geven

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×