Verwante onderwerpen
×
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt een vergaderverzoek verzenden naar een of meer personen. Outlook reserveert tijd in uw agenda voor de vergadering en houdt bij wie de uitnodiging accepteert.

Wanneer u een vergaderverzoek maakt, kunt u bijlagen toevoegen, een locatie instellen, persoonlijke aanwezigheid aanvragen, het terugkeerpatroon instellen en de Planningsassistent gebruiken om de beste tijd voor uw vergadering te kiezen.

Selecteer hieronder een taboptie voor de versie van Outlook die u gebruikt. Welke versie van Outlook heb ik?

Opmerking: Als de stappen op dit tabblad Nieuwe Outlook niet overeenkomen met uw scherm, gebruikt u mogelijk nog geen nieuwe Outlook voor Windows. Selecteer Klassieke Outlook en volg in plaats daarvan deze stappen.

Een vergadering of gebeurtenis plannen

 1. Selecteer Nieuwe gebeurtenis in de agenda.

 2. Voeg een titel toe voor uw vergadering of gebeurtenis.

 3. Selecteer Het pictogram Deelnemers uitnodigen.Deelnemers uitnodigen en voer vervolgens de namen in van personen die u wilt uitnodigen voor de vergadering of gebeurtenis.

 4. Selecteer een voorgestelde tijdsperiode of voer handmatig een datum en begin- en eindtijd in.

 5. Voer een locatie van de vergadering in en schuif de wisselknop teams-vergadering naar links of rechts naar gelang van het geval:

  Schermopname van wisselknop voor het instellen van een Teams-vergadering

 6. Selecteer Verzenden om de uitnodiging te bezorgen.

Een terugkerende vergadering of gebeurtenis plannen

 1. Selecteer in de agenda Nieuwe gebeurtenis en voeg een titel toe voor uw vergadering of gebeurtenis.

 2. Als u anderen wilt uitnodigen voor deze gebeurtenis of vergadering, selecteert u Het pictogram Deelnemers uitnodigen.Deelnemers uitnodigen en voert u de namen in van de personen die u wilt uitnodigen voor de vergadering.

 3. Selecteer een voorgestelde tijdsperiode voor de vergadering of voer handmatig een datum en begin- en eindtijd in.

 4. Selecteer Het pictogram Terugkeerpatroon.vervolgkeuzelijst Niet herhalen en kies vervolgens het interval voor terugkeerpatroon dat u voor de gebeurtenis wilt gebruiken.

 5. Voer een locatie van de vergadering in en schuif de wisselknop teams-vergadering naar links of rechts naar gelang van het geval:

  Schermopname van wisselknop voor het instellen van een Teams-vergadering

 6. Selecteer Verzenden om de uitnodiging te bezorgen.

Een vergadering plannen

 1. Maak een vergaderverzoek op een van de volgende manieren:

  • In het postvak in selecteert u Nieuwe items > Vergadering of gebruikt u de sneltoets Ctrl + Shift + Q.

   Als u een vergadering wilt plannen, kiest u op het tabblad Start in de groep Nieuw achtereenvolgens Nieuwe items en Vergadering.

  • Selecteer in de agenda Nieuwe vergadering of gebruik de sneltoets Ctrl + Shift + Q.

   Opdracht Nieuwe vergadering op het lint

  • Klik op een e-mailbericht in het postvak IN op de knop Beantwoorden met vergadering.

   Selecteer in een e-mailbericht de optie antwoorden met vergadering.
 2. Deelnemers toevoegen op een van de volgende twee manieren:

  • Voeg uw genodigden toe aan de Aan regel van het vergaderverzoek en ga verder met stap 4.

  • Als u eenMicrosoft 365 of een Exchange-account gebruikt, gebruikt u de Planningsassistent om de schema's van deelnemers te bekijken.

 3. Klik in de Planningsassistent op het vak onder uw naam en typ de naam of het e-mailadres van de deelnemer, of klik op de knop Deelnemers toevoegen om uw adresboek weer te geven.

  Klik op het pictogram naast de naam van de deelnemer in de Planningsassistent om een specifieke deelnemer te markeren als een Vereiste deelnemer, Optionele deelnemer of een Bron. Wanneer u de naam van een deelnemer begint te typen, geeft Outlook suggesties voor u op basis van de personen die u onlangs heeft ontmoet of gemaild. Kies een naam in de lijst om een deelnemer toe te voegen.

  U kunt genodigden als vereist of optioneel markeren.
 4. Voeg een onderwerp, locatie, begin- en eindtijd voor uw vergadering toe.

  In Outlook 2016 (of nieuwer) en Outlook voor Microsoft 365 kunt u beginnen met het typen van de naam van een locatie, bijvoorbeeld Vierde koffiebar of vergaderruimte 23. In Outlook wordt gezocht naar locatieovereenkomsten. Selecteer een van de suggesties om die locatie te kiezen of typ een andere locatie.

  Tip: Als u een Microsoft Exchange-account of Microsoft 365 e-mailaccount gebruikt, klikt u op Planningsassistenten klikt u vervolgens op Ruimte zoeken om de beschikbaarheid te controleren en ruimten te reserveren. Zie voor meer informatie de planningsassistent en ruimte zoeken gebruiken voor vergaderingen in Outlook.

 5. Om een bestand aan een vergaderverzoek toe te voegen, selecteert u in het menu Invoegen de optie Bestand bijvoegenen kiest u vervolgens het bestand dat u wilt toevoegen.

 6. Als u de vergadering niet wilt instellen als terugkerende vergadering, klikt u op Verzenden. Zie anders Een vergadering terugkerend maken.

Gebruik Outlook Mobile samen met Outlook voor PC voor extra functies. Als u Outlook voor iOS gebruikt, kan uw mobiele apparaat u eraan herinneren wanneer u moet vertrekken om op tijd bij uw afspraken te zijn.

Tijd om te gaan inschakelen

 1. In Outlook voor iOS selecteert u Instellingen > Tijd om te gaan.

 2. Selecteer een ondersteund account en gebruik vervolgens de schuifregelaar om Tijd om te gaan in te schakelen.

Opmerking: Tijd om te gaan is nog niet beschikbaar voor Outlook voor Android. Alleen Microsoft 365, Outlook.com en bepaalde Gmail-accounts worden ondersteund.

Voorkom dat deelnemers uw vergaderingen naar anderen kunnen doorsturen.

Als u Microsoft 365 gebruikt, kunt u bij het maken van een vergaderverzoek voorkomen dat deelnemers aan de vergadering het vergaderverzoek doorsturen naar andere personen. Deze nieuwe optie is beschikbaar voor klanten van het Huidige kanaal na een upgrade naar versie 1808.

 • Voordat u het vergaderverzoek verzendt, selecteert u Opties voor antwoorden > Doorsturen toestaan om de mogelijkheid voor deelnemers om een vergaderverzoek door te sturen in of uit te schakelen.

Zie Voorkomen dat een vergadering wordt doorgestuurd voor meer informatie.

 1. Klik op Vergadering > Terugkeerpatroon.

  Terugkeeropdracht op het lint

  Opmerking: Gebruik de sneltoets Ctrl+G als u de vergadering zo wilt plannen dat deze regelmatig wordt herhaald.

 2. Kies de opties voor het gewenste terugkeerpatroon en klik op OK.

  Opmerking: Wanneer u een terugkeerpatroon toevoegt aan een vergaderverzoek, verandert de naam van het tabblad Vergadering in Reeks vergaderingen.

 3. Verzend het vergaderverzoek door op Verzenden te klikken.

Een persoon toevoegen aan een bestaande vergadering

U kunt een andere deelnemer toevoegen aan een bestaande vergadering.

Als u de eigenaar bent van de vergadering:

 1. Dubbelklik op de vergadering om deze te openen en gebruik vervolgens de Aan-regel of de Planningsassistent om een of meer personen toe te voegen aan de vergadering.

 2. Klik op Verzenden en kies vervolgens een van de volgende opties:

  • Updates alleen naar toegevoegde of verwijderde genodigden verzenden.

  • Updates naar alle deelnemers verzenden.

Als u niet de eigenaar bent van de vergadering

 1. Open het vergaderverzoek. Selecteer in de groep Reageren op het lint de optie Reageren en vervolgens Doorsturen. Voeg een of meer geadresseerden aan het vergaderverzoek toe.

 2. Klik op Verzenden. De eigenaar van de vergadering krijgt een melding dat u het vergaderverzoek naar iemand anders hebt doorgestuurd. Zie voor meer informatie Een vergadering doorsturen.

Vergaderingen vroegtijdig beëindigen

Als u Outlook voor Microsoft 365 gebruikt, kunt u Outlook nu uw vergaderingen een paar minuten eerder laten beëindigen. Dit kan u helpen reistijd tussen vergaderingen in te bouwen. U kunt een verschillende duur kiezen voor vergaderingen van minder dan een uur en vergaderingen van meer dan een uur.

 1. Selecteer Bestand > Opties > Agenda > Agenda-opties

 2. Schakel de optie Afspraken en vergaderingen vroegtijdig beëindigen in.

  Dialoogvenster Agendaopties met het selectievakje Afspraken en vergaderingen eerder beëindigen ingeschakeld
 3. Gebruik de vervolgkeuzelijsten om het aantal minuten te selecteren voor vergaderingen van minder dan een uur en een uur of langer en klik vervolgens op OK.

Symptoom: Organisator van vergadering wordt twee keer weergegeven in planningsassistent, alleen wanneer een deelnemer een vergadering bekijkt vanuit Outlook.

Oorzaak: Dit probleem treedt op als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Organisator verzendt uitnodiging voor de vergadering naar ten minste 2 of meer deelnemers.

 2. De deelnemer accepteert de uitnodiging.

Oplossing: U kunt de dubbele Organisator negeren die wordt weergegeven in Planningsassistent.

Opmerking:  webversie van Outlook is de webversie van Outlook voor Bedrijven-gebruikers met een werk- of schoolaccount.

Een vergadering of gebeurtenis plannen

 1. Selecteer in de webversie van Outlook agenda de optie Nieuwe gebeurtenis

 2. Voeg een titel toe voor uw vergadering of gebeurtenis.

 3. Selecteer Het pictogram Deelnemers uitnodigen.Deelnemers uitnodigen en voer vervolgens de namen in van personen die u wilt uitnodigen voor de vergadering of gebeurtenis.

 4. Selecteer een voorgestelde tijdsperiode of voer handmatig een datum en begin- en eindtijd in.

 5. Voer een locatie van de vergadering in en schuif de wisselknop teams-vergadering naar links of rechts naar gelang van het geval:

  Schermopname van wisselknop voor het instellen van een Teams-vergadering

 6. Selecteer Verzenden om de uitnodiging te bezorgen.

Een terugkerende vergadering of gebeurtenis plannen

 1. Selecteer in de agenda Nieuwe gebeurtenis en voeg een titel toe voor uw vergadering of gebeurtenis.

 2. Als u anderen wilt uitnodigen voor deze gebeurtenis of vergadering, selecteert u Het pictogram Deelnemers uitnodigen.Deelnemers uitnodigen en voert u de namen in van de personen die u wilt uitnodigen voor de vergadering.

 3. Selecteer een voorgestelde tijdsperiode voor de vergadering of voer handmatig een datum en begin- en eindtijd in.

 4. Selecteer Het pictogram Terugkeerpatroon.vervolgkeuzelijst Niet herhalen en kies vervolgens het interval voor terugkeerpatroon dat u voor de gebeurtenis wilt gebruiken.

 5. Voer een locatie van de vergadering in en schuif de wisselknop teams-vergadering naar links of rechts naar gelang van het geval:

  Schermopname van wisselknop voor het instellen van een Teams-vergadering

 6. Selecteer Verzenden om de uitnodiging te bezorgen.

Opmerking:  Outlook.com is de webversie van Outlook voor gebruikers die zich aanmelden met een persoonlijk Microsoft-account, zoals een Outlook.com- of Hotmail.com-account.

Een vergadering of gebeurtenis plannen

 1. Selecteer in de Outlook.com agenda de optie Nieuwe gebeurtenis.

 2. Voeg een titel toe voor uw vergadering of gebeurtenis.

 3. Selecteer Het pictogram Deelnemers uitnodigen.Deelnemers uitnodigen en voer vervolgens de namen in van personen die u wilt uitnodigen voor de vergadering of gebeurtenis.

 4. Selecteer een voorgestelde tijdsperiode of voer handmatig een datum en begin- en eindtijd in.

 5. Voer een locatie in voor de vergadering en schuif de wisselknop voor skype-vergadering naar links of rechts naar gelang van het geval:

  Schermopname van wisselknop voor het instellen van een Skype-vergadering

 6. Selecteer Verzenden om de uitnodiging te bezorgen.

Een terugkerende vergadering of gebeurtenis plannen

 1. Selecteer in de agenda Nieuwe gebeurtenis en voeg een titel toe voor uw vergadering of gebeurtenis.

 2. Als u anderen wilt uitnodigen voor deze gebeurtenis of vergadering, selecteert u Het pictogram Deelnemers uitnodigen.Deelnemers uitnodigen en voert u de namen in van de personen die u wilt uitnodigen voor de vergadering.

 3. Selecteer een voorgestelde tijdsperiode voor de vergadering of voer handmatig een datum en begin- en eindtijd in.

 4. Selecteer Het pictogram Terugkeerpatroon.vervolgkeuzelijst Niet herhalen en kies vervolgens het interval voor terugkeerpatroon dat u voor de gebeurtenis wilt gebruiken.

 5. Voer een locatie in voor de vergadering en schuif de wisselknop voor skype-vergadering naar links of rechts naar gelang van het geval:

  Schermopname van wisselknop voor het instellen van een Skype-vergadering

 6. Selecteer Verzenden om de uitnodiging te bezorgen.

 Gerelateerd

Een vergadering of afspraak maken in Outlook voor Mac

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×