Hoe wijzig ik mijn Windows-instellingen zodanig dat ik mijn Business Contact Manager-database kan delen met gebruikers op andere computers?

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symptomen

U of een beheerder moet enkele instellingen van Microsoft Windows op uw computer wijzigen voordat u uw Business Contact Manager-database deelt met gebruikers op andere computers. Doet u dat niet, dan kunnen gebruikers geen verbinding maken met de gedeelde database op uw computer.

Opmerking:  Wanneer u Windows XP Home gebruikt, kunt u uw database alleen delen met gebruikers op dezelfde computer, omdat deze versie geen ondersteuning biedt voor delen via een netwerk.

Belangrijk:  De volgende wijzigingen kunnen alleen worden aangebracht door een beheerder.

Oorzaak

Windows-functies zoals Windows Firewall en Eenvoudig delen van bestanden zijn bedoeld om u te helpen de gegevens op uw computer te beschermen. Als u wilt dat andere gebruikers toegang hebben tot gegevens op uw computer, moet u de instellingen voor deze functies wijzigen.

Oplossing

Opmerking:  Al deze wijzigingen kunnen voor u worden aangebracht door de wizard Delen beheren. Deze procedures zullen zelden nodig zijn.

Meld u aan als beheerder en breng de volgende wijzigingen aan. (Als u geen beheerder bent, geeft u de volgende informatie aan de beheerder, zodat deze de wijzigingen voor u kan aanbrengen.)

Wijzigingen aanbrengen in uw Windows-instellingen

De volgende instructies helpen u of een beheerder te begrijpen wat de gevolgen van de wijzigingen zijn en de huidige instellingen te controleren voordat u handmatig eventuele aanvullende wijzigingen aanbrengt.

Windows XP

 • Instellingen van Windows Firewall wijzigen

  Als u wilt toestaan dat gebruikers toegang hebben tot uw gedeelde database vanaf een externe computer, moet u een verbinding (een uitzondering genaamd) toestaan via Windows Firewall. Bovendien moet u Bestands- en printerdeling toevoegen aan de lijst met uitzonderingen.

  Opmerking:  U kunt geen Business Contact Manager-database delen met gebruikers op andere computers wanneer het selectievakje Geen uitzonderingen toestaan op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Windows Firewall in het Microsoft Beveiligingscentrum is ingeschakeld. Uitzonderingen zijn standaard niet toegestaan. Wanneer u de firewallinstellingen verandert, wordt dit selectievakje automatisch uitgeschakeld door Business Contact Manager voor Outlook, zodat u gebruikers toegang kunt verlenen tot de gedeelde database. In zeer zeldzame gevallen verhinderen bestaande instellingen van Windows Firewall dat dit selectievakje automatisch wordt uitgeschakeld en u moet het selectievakje Geen uitzonderingen toestaan mogelijk handmatig uitschakelen.

  Standaard worden firewalluitzonderingen alleen geconfigureerd voor het lokale subnet (een getal dat wordt gebruikt met het IP-adres van een computer om een groot netwerk onder te verdelen in kleinere netwerken) waarvan uw computer deel uitmaakt. Hierdoor hebben alleen gebruikers en hun computers die deel uitmaken van uw subnet toegang tot uw gedeelde database.

  Als u wilt dat een gebruiker op een computer die geen deel uitmaakt van uw subnet, toegang heeft tot uw gedeelde database, doet u het volgende:

  1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.

  2. Schakel in het Configuratiescherm over naar de Klassieke weergave.

  3. Dubbelklik op Windows Firewall.

  4. Klik in het dialoogvenster Windows Firewall op het tabblad Uitzonderingen.

  5. Klik op Microsoft Small Business en klik vervolgens op Bewerken.

  6. Klik op Bereik wijzigen.

  7. Selecteer een van de volgende opties:

   • Klik op Aangepaste lijst en voer een of meer IP-adressen in, gescheiden door komma's.

   • Selecteer Elke computer (inclusief de computers op internet).

  8. Klik op OK om alle dialoogvensters te sluiten.

   Aanvullende informatie over de firewall

   Als uw computer een andere firewall gebruikt dan de firewall die deel uitmaakt van Microsoft Windows (zoals een firewall van een netwerkrouter of virusscanner) en u gegevens deelt met een computer die zich buiten uw firewall bevindt, kan Business Contact Manager voor Outlook de poort die nodig is om een database te kunnen delen, mogelijk niet openen. Als u problemen ondervindt bij het delen van de database met gebruikers buiten uw firewall, moet u TCP-poort 5356 openen om uw database te kunnen delen. Raadpleeg de documentatie bij uw firewall voor meer informatie over het openen van deze poort.

   Als u al uw gedeelde databases verwijdert, worden de wijzigingen die hebt aangebracht firewall van uw computer en de Microsoft SQL Server Native Client-netwerkprotocollen wanneer u ervoor kiest om te delen van uw databases nog steeds van kracht. Als u uw firewall en SQL Server Native Client-netwerkprotocollen herstellen naar de standaardinstellingen wilt, eerst het delen van databases en verwijder vervolgens de databases. Zie voor meer informatie de sectie van uw database in uw Business Contact Manager-gegevens met anderen delen en verwijderen van een database in Business Contact Managerdelen stoppen.

 • Instellingen voor bestands- en printerdeling wijzigen

  In zeer zeldzame gevallen kan Business Contact Manager voor Outlook de benodigde Windows Firewall-instellingen niet automatisch configureren. In dat geval moet u er handmatig voor zorgen dat bestands- en printerdeling is geselecteerd als een toegestane uitzondering.

  Schakel het selectievakje Bestands- en printerdeling in.

  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik in Configuratiescherm op Windows Firewall.

  3. Klik in het dialoogvenster Windows Firewall op het tabblad Uitzonderingen.

  4. Schakel op het tabblad Uitzonderingen het selectievakje Bestands- en printerdeling in en klik vervolgens op OK.

 • Instellingen voor Eenvoudig delen van bestanden wijzigen

  Bij Eenvoudig delen van bestanden worden alle externe gebruikers behandeld als gastgebruikers. Als u wilt bepalen wie toegang heeft tot uw database, moet u toestaan dat individuele gebruikers toegang hebben en daarvoor moet u het selectievakje Eenvoudig delen van bestanden gebruiken uitschakelen.

  Schakel het selectievakje Eenvoudig delen van bestanden uit.

  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik in het Configuratiescherm op Mapopties.

  3. Klik in het dialoogvenster Mapopties op het tabblad Weergave.

  4. Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) uit.

  5. Klik op OK om alle dialoogvensters te sluiten.

Windows Vista

 • Instellingen van Windows Firewall wijzigen

  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Schakel in het Configuratiescherm over naar de Klassieke weergave.

  3. Dubbelklik op Windows Firewall.

  4. Klik in het dialoogvenster Windows Firewall naast Windows Firewall is ingeschakeld op instellingen wijzigen.

  5. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor Windows Firewall op het tabblad Uitzonderingen.

  6. Klik op Microsoft Small Business en klik vervolgens op Eigenschappen.

  7. Klik op Bereik wijzigen.

  8. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Klik op Elke computer (inclusief de computers op internet).

   • Klik op Aangepaste lijst en voer een of meer IP-adressen in, gescheiden door komma's.

  9. Klik op OK om alle dialoogvensters te sluiten.

   Opmerking:  U kunt Business Contact Manager voor Outlook niet uitvoeren als het selectievakje Alle binnenkomende verbindingen blokkeren op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Instellingen van Windows Firewall is ingeschakeld. Uitzonderingen zijn standaard niet toegestaan. Wanneer u de firewallinstellingen verandert, wordt dit selectievakje automatisch uitgeschakeld door Business Contact Manager voor Outlook, zodat u gebruikers toegang kunt verlenen tot de gedeelde database. In zeer zeldzame gevallen verhinderen bestaande instellingen van Windows Firewall dat dit selectievakje automatisch wordt uitgeschakeld en moet u het selectievakje Alle binnenkomende verbindingen blokkeren mogelijk handmatig uitschakelen.

 • Instellingen voor bestands- en printerdeling wijzigen

  In zeer zeldzame gevallen kan Business Contact Manager voor Outlook de benodigde Windows Firewall-instellingen niet automatisch configureren. In dat geval moet u er handmatig voor zorgen dat bestands- en printerdeling is geselecteerd als een toegestane uitzondering.

  Schakel het selectievakje Bestands- en printerdeling in.

  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Schakel in het Configuratiescherm over naar de Klassieke weergave.

  3. Dubbelklik op Windows Firewall.

  4. Klik in het dialoogvenster Windows Firewall in het linkerdeelvenster op Een programma via Windows Firewall toestaan.

  5. Schakel op het tabblad Uitzonderingen het selectievakje Bestands- en printerdeling in en klik vervolgens op OK.

Windows 7

 • Instellingen van Windows Firewall wijzigen

  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Systeem en beveiliging en klik vervolgens op Windows Firewall.

  3. Klik in het linkerdeelvenster op Geavanceerde instellingen.

   Opmerking:  Als een bericht van Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op Ja.

  4. Klik het linkerdeelvenster van het venster Windows Firewall met geavanceerde beveiliging op Regels voor binnenkomende verbindingen.

  5. Dubbelklik in het middelste deelvenster onder Regels voor binnenkomende verbindingen op Microsoft Small Business.

  6. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van Microsoft Small Business op het tabblad Bereik.

  7. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Klik onder Lokaal IP-adres en onder Extern IP-adres op Elk IP-adres.

   • Klik onder Lokaal IP-adres en onder Extern IP-adres op Deze IP-adressen en voeg een of meer IP-adressen toe.

  Opmerking:  Voor meer informatie over deze instellingen klikt u op Meer informatie over het instellen van het bereik.

  1. Klik op OK.

 • Instellingen voor bestands- en printerdeling wijzigen

  1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Systeem en beveiliging en klik vervolgens op Windows Firewall.

  3. Klik in het linkerdeelvenster op Een programma of onderdeel toegang geven via Windows Firewall.

  4. Klik op de knop Instellingen wijzigen.

   Opmerking:  Als een bericht van Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op Ja.

  5. Schakel in de lijst Toegestane programma's en onderdelen het selectievakje in naast Bestands- en printerdeling en klik vervolgens op OK.

Microsoft SQL Server Express opnieuw configureren

Microsoft SQL Server Express 2008 opnieuw configureren zodat gebruikers op externe computers toegang hebben tot de gedeelde database

Wanneer Business Contact Manager voor Outlook SQL Server Express 2008 installeert, wordt dit standaard zo geconfigureerd dat verbindingen worden beperkt tot gebruikers op de lokale computer.

Wanneer de Business Contact Manager-database wordt gedeeld, activeert Business Contact Manager voor Outlook automatisch netwerkondersteuning om gebruikers op andere computers toe te staan verbinding te maken met de gedeelde database door zowel het TCP/IP-protocol als het protocol voor named pipes in te schakelen.

Als u netwerkondersteuning handmatig wilt activeren om toe te staan dat gebruikers verbinding maken met deze database vanaf een externe computer, voert u de volgende procedure uit.

 1. Klik op Start en wijs Alle programma's aan.

 2. Klik op Microsoft SQL Server 2008.

 3. Klik op Configuratiehulpprogramma’s en klik vervolgens op SQL Server Configuration Manager.

 4. Vouw in het linkerdeelvenster van het venster SQL Server Configuration Manager het gedeelte SQL Server-netwerkconfiguratie uit en selecteer vervolgens Protocollen voor MSSMLBIZ.

 5. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Named pipes en klik vervolgens op Inschakelen.

 6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op TCP/IP en klik vervolgens op Inschakelen.

Sluit het venster SQL Server Configuration Manager.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×