Verwante onderwerpen
×
Animaties, video en audio
Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Animaties, video en audio

Tekst of objecten van animatie voorzien

U kunt animatie toevoegen aan tekst, afbeeldingen, vormen, tabellen, SmartArt-graphics en andere objecten in uw PowerPoint-presentatie.

Met effecten kunt u objecten laten verschijnen, verdwijnen of verplaatsen. Ook kunt u er de grootte of kleur van een object mee wijzigen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Er is ook een verwante video over het toevoegen van animaties aan tekst.

Animaties toevoegen aan tekst, afbeeldingen, vormen en nog veel meer in uw presentatie

 1. Selecteer het object of de tekst waaraan u een animatie wilt toevoegen.

 2. Selecteer Animaties en kies een animatie.

 3. Selecteer Effectopties en kies een effect.

Animaties en effecten beheren

Er zijn verschillende manieren voor het starten van animaties in uw presentatie:

 • Bij klikken: een animatie starten wanneer u op een dia klikt.

 • Met vorige: een animatie op hetzelfde moment afspelen als de vorige animatie in de volgorde.

 • Na vorige: een animatie afspelen direct nadat de vorige animatie is afgelopen.

 • Duur: hier kunt u de duur van een effect aanpassen.

 • Vertraging: hier kunt u tijd toevoegen om een effect met een vertraging van die duur te starten.

Meer effecten aan een animatie toevoegen

 1. Selecteer een object of tekst met een animatie.

 2. Selecteer Animatie toevoegen en kies een animatie.

De volgorde van een animatie wijzigen

 1. Selecteer een animatiemarkering.

 2. Kies de gewenste optie:

  • Eerder verplaatsen: hiermee wordt een animatie eerder weergegeven in de volgorde.

  • Later verplaatsen: hiermee wordt een animatie later weergegeven in de volgorde.

Animatie toevoegen aan gegroepeerde objecten

U kunt een animatie toevoegen aan gegroepeerde objecten, tekst en meer.

 1. Druk op Ctrl en selecteer de gewenste objecten.

 2. Selecteer Opmaak > Groeperen > Groeperen om de objecten in één groep onder te brengen.

 3. Selecteer Animaties en kies een animatie.

Animatie toevoegen aan een object

 1. Selecteer het object waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties van het lint, klik in de groep Animatie op de knop Meer Knop Meer en selecteer het gewenste animatie-effect.

  De groep Animatie op het tabblad Animaties.

  De populairste effecten worden weergegeven. Klik op de optie Meer onder aan de galerie voor nog meer keuzes.

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te zien.

De snelheid van het effect wordt bepaald door de instelling van Duur.

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar Tijdsinstellingen en typ in het vak Duur het aantal seconden dat het animatie-effect moet duren.

  De optie Duur voor animatie-effecten in PowerPoint

  (Maximum: 59 seconden. Minimum: 0,01 seconden. U kunt de duur typen of met de pijl-omhoog of pijl-omlaag een standaard incrementele waarde selecteren.)

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Ga op het tabblad Animaties naar Tijdsinstellingen, open de lijst Starten, en kies een van de drie opties die hieronder worden beschreven:

  Opties voor het starten van animaties in PowerPoint

  Selecteer

  Als u het animatie-effect wilt starten

  Bij klikken

  Wanneer u op de dia klikt

  Met vorige

  Gelijktijdig met het vorige animatie-effect in de lijst. (Eén klik start tegelijkertijd twee of meer animatie-effecten.)

  Na vorige

  Onmiddellijk nadat het vorige animatie-effect in de lijst is afgelopen. (Er is geen extra klik vereist om dit animatie-effect te starten.)

Met de optie Vertraging wordt bepaald hoeveel tijd verstrijkt voordat een bepaald animatie-effect wordt gestart (nadat u klikt of nadat een vorig animatie-effect is afgelopen).

 1. Selecteer op de dia het animatie-effect dat u wilt wijzigen.

 2. Op het tabblad Animaties, onder opties voor Tijdsinstellingen, geeft u in het vak Vertraging de tijdsduur in seconden op.

De optie Vertraging voor animatie-effecten in PowerPoint

De volgorde van animatie-effecten op een dia wijzigen:

 1. Open het Animatiedeelvenster: ga op het tabblad Animaties naar de groep Geavanceerde animatie en selecteer Deelvenster Animatie.

 2. Selecteer in het deelvenster Animatie het animatie-effect waarvan u de volgorde wilt wijzigen.

 3. Selecteer op het tabblad Animaties van het lint in de groep Tijdsinstellingen bij Animatievolgorde wijzigen een van de volgende opties:

  Tijdopties voor animaties in PowerPoint
  • Selecteer Eerder wanneer u het effect één positie omhoog in de animatievolgorde wilt verplaatsen.

  • Selecteer Later wanneer u het effect één positie omlaag in de animatievolgorde wilt verplaatsen.

  U kunt zo nodig een optie meerdere keren kiezen om het geselecteerde effect naar de juiste positie in de animatievolgorde te verplaatsen.

Wanneer u animaties toevoegt aan een object, wordt links van het object een klein cijfer weergegeven om zowel de aanwezigheid aan van een animatie-effect als de positie in de volgorde van animaties op de huidige dia aan te geven.

 1. Selecteer het nummer van de animatie die u wilt verwijderen.

 2. Druk op de knop Delete op het toetsenbord.

Zie Een animatie-effect wijzigen, verwijderen of uitschakelen voor een uitgebreide discussie.

 1. Selecteer de tekst of het object waaraan u meerdere animaties wilt toevoegen.

 2. Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Geavanceerde animatie op Animatie toevoegen.

  de groep geavanceerde animatie op het tabblad animaties.

Nadat u een of meer animatie-effecten hebt toegevoegd, gaat u als volgt te werk om te controleren of ze werken:

 • Ga naar het tabblad Animaties en klik in de groep Voorbeeld op Voorbeeld.

  De groep Voorbeeld op het tabblad Animaties.

Vermijd dat u op dezelfde manier handmatig animatie toepast op een aantal objecten: Gebruik Animatie kopiëren/plakken om animaties van het ene object naar het andere te kopiëren. Zie Animaties dupliceren met de functie Animatie kopiëren/plakken voor volledige details en een korte videodemonstratie.

Animatie kopiëren/plakken is beschikbaar op het werkbalklint Animaties als een animatie op een dia wordt geselecteerd.

Animatie toevoegen aan tekst, een object of een grafiek

 • Selecteer het item dat u wilt animeren, klik op het tabblad Animaties en kies een van de volgende opties:

  Als u wilt dat een item...

  Klikt u hier op het tabblad Animaties op het lint

  Op de dia verschijnt

  Algemene latentie in Netmon, met de standaardtijdsdeltakolom van Netmon toegevoegd aan het Frame-overzicht.

  (Klik op de pijl-rechts om meer opties te zien.)

  Aandacht krijgt

  Kies een van de nadrukopties om tekst of een object te markeren

  De dia verlaat

  Kies een van de animatieopties voor afsluiten voor een object zodat het object niet meer op het scherm wordt weergegeven

  Een gedefinieerd pad volgt

  Afbeelding van lint in Word

U kunt meer dan één animatie op een afzonderlijk object toepassen. Selecteer het object opnieuw en pas er een extra effect op toe.

Elk animatie-effect op de dia wordt vertegenwoordigd door een getal   Animatienummer  naast het object, waarmee de volgorde wordt aangegeven waarin de effecten worden afgespeeld.  Als twee animatie-effecten op hetzelfde moment worden afgespeeld, worden ze vertegenwoordigd door een genummerde stapel  Stapelnummering animaties.

Animatie-effecten bewerken

Animatie-effecten wijzigen, verwijderen of opnieuw ordenen:

 1. Selecteer de gewenste dia en klik vervolgens op het nummer van het animatie-effect dat u wilt bijwerken.

 2. In het deelvenster Animaties aan de rechterkant ziet u alle animaties op de dia.

  Animatie-opties instellen in het deelvenster eigenschappen

  Hier kunt u het volgende doen:

  • Animaties anders ordenen of verwijderen bij Afspelen vanaf

  • Wijzigen hoe de animatie werkt of een geluid toevoegen bij Effectopties

   Schermafbeelding van de sectie Effectopties van het Animatiedeelvenster met het menu Geluid uitgevouwen.

  • Wijzigen hoe de animatie begint en hoe lang deze duurt bij Tijdsinstellingen

   Schermafbeelding van de sectie Tijdsinstellingen van het Animatiedeelvenster met de opties Starten, Duur, Vertraging en Herhalen en het selectievakje Terugspoelen na afspelen.

  • Als u aan het begin van de animatie een lege grafiek wilt weergeven, met het animatie-effect dat is geselecteerd in het deelvenster Animaties, schakelt u onder Grafiekanimaties het selectievakje Animatie starten met het tekenen van de achtergrond van het diagram in.

   Schermafbeelding van de sectie Grafiekanimaties van het Animatiedeelvenster, met de optie Groep in de vervolgkeuzelijst en het selectievakje Animatie starten met het tekenen van de achtergrond van het diagram.

Kies Afspelen vanaf om uw wijzigingen te bekijken.

Zie ook

Tekst en objecten van animatie voorzien met animatiepaden

Animatie-effecten wijzigen of verwijderen

Woorden regel voor regel weergeven

Opsommingstekens op een dia van animatie voorzien

Animatie toepassen

 1. Selecteer het object of de tekst op de dia waarop u een animatie-effect wilt toepassen.

  Een 'object' in deze context is een onderdeel van een dia, zoals een afbeelding, een grafiek of een tekstvak. De formaatgrepen worden weergegeven rond een object wanneer u het op de dia selecteert. (Voor animatiedoeleinden is een alinea in een tekstvak ook een object, maar deze heeft geen formaatgrepen wanneer u hem selecteert. In plaats daarvan heeft het hele tekstvak formaatgrepen.)

 2. Open op het tabblad Animaties op het lint de galerie met animaties en selecteer de gewenste animatie.

  De galerij Animaties met opties in PowerPoint Online
 3. Open op het tabblad Animaties de lijst Effectopties en maak een selectie. Effectopties zijn beschikbaar voor tekst of om de richting of intensiteit van een animatie te kiezen. (Niet alle animaties hebben effectopties.)

 4. Als u een voorbeeld van de animatie wilt bekijken, selecteert u op het tabblad Diavoorstelling van het lint de optie Afspelen vanaf begin.

  Als u een diavoorstelling wilt starten, selecteert u op het tabblad Weergave van het lint de optie Afspelen vanaf begin.

  (Als u het vereenvoudig lint hebt uitgeschakeld, hebt u geen tabblad Diavoorstelling. Gebruik in plaats daarvan het tabblad Weergave om de diavoorstelling te starten.)

 5. Klik in de weergave voor de diavoorstelling op de dia om een animatie-effect af te spelen.

Een animatie-effect verwijderen

 1. Selecteer het object waarop animatie is toegepast.

 2. Open op het tabblad Animaties op het lint de galerie met animaties en selecteer Geen.

De volgorde van animatie-effecten wijzigen

Wanneer u animaties toevoegt aan een object, wordt links van het object een klein cijfer weergegeven om zowel de aanwezigheid aan van een animatie-effect als de positie in de volgorde van animaties op de dia aan te geven. Deze cijfers verschijnen als het tabblad Animatie op het lint wordt geselecteerd.

 1. Selecteer op de dia een object waarop animatie is toegepast.

 2. Klik op het tabblad Animatie op het lint, in de groep Tijdsinstellingen, op Eerder verplaatsen of Later verplaatsen.

  Met elke klik wordt de positie in de volgorde van het object met één stapje gewijzigd. De nummering in de cijfers voor de animatie wordt aangepast aan de volgorde van de effecten.

Zie ook

Tekst regel voor regel, woord voor woord of letter voor letter weergeven

Een GIF-animatie toevoegen aan een dia

Meerdere animatie-effecten toepassen op één object

Een animatiepadeffect toepassen

3D-animatie-effecten in PowerPoint

Overgangen tussen dia's

Animaties versus overgangen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×