Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

In dit onderwerp vindt u stapsgewijs instructies en best practices voor het toegankelijk maken Excel spreadsheets voor mensen met een beperking.

Excel-spreadsheet met een resultatenrekening en een staafdiagram

Wanneer uw spreadsheets toegankelijk zijn, ontgrendelt u uw inhoud voor iedereen en kunnen personen met verschillende vaardigheden uwExcel en grafieken lezen en gebruiken. U leert bijvoorbeeld hoe u kopteksten toevoegt aan tabellen, zodat mensen die schermlezers gebruiken, de informatie kunnen vinden die ze zoeken. U leert ook hoe u de toegankelijkheidscontrole kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat uw spreadsheets inclusief zijn.

Windows: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Excel spreadsheets die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Als u wilt zoeken naar alle exemplaren van ontbrekende alternatieve tekst in het werkblad, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de werkmap uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven een cel bevindt die een hyperlink bevat.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

Als u onvoldoende kleurcontrast wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

U kunt ook zoeken naar tekst in uw spreadsheet die moeilijk te lezen of te onderscheiden is van de achtergrond.

Als het spreadsheet een hoge mate van contrast tussen tekst en de achtergrond heeft, is de inhoud voor meer mensen leesbaar en bruikbaar.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om erachter te komen of alle bladen met inhoud in een werkmap beschrijvende namen bevatten en of er lege bladtabs zijn.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Bladtabs verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

U kunt uw tabellen ook visueel scannen om te controleren of ze geen volledig lege rijen of kolommen hebben.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Kopteksten gebruiken in een bestaande tabel

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Excel spreadsheets inMicrosoft 365:

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal met een paar zorgvuldig geselecteerde woorden. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals afbeeldingen, schermafbeeldingen, pictogrammen, video's en 3D-modellen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   Excel Win32 Menu Alternatieve tekst bewerken voor afbeeldingen
  • Selecteer de afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het Excel voor Windows lint

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Word Win32 voor afbeeldingen

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   Menu Excel Win32 bewerken alternatieve tekst voor vormen
  • Selecteer de vorm of SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het Excel voor Windows lint

  Opmerking: Als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan de hele vorm of SmartArt-afbeelding, klikt u op de rand van de vorm of SmartArt-afbeelding en niet op een afzonderlijke vorm of een afzonderlijk stuk.

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Word Win32 voor shapes

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken.

  Excel Win32 Menu Alternatieve tekst bewerken voor draaidiagrammen

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Typ 1-2 zinnen om de Draaigrafiek en de context te beschrijven voor iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Word Win32 voor grafieken

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuals decoratief maken

Als uw visuele elementen puur decoratief zijn, zoals stijlranden die visueel interessant zijn, maar niet informatief zijn, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst te hoeven schrijven. Mensen die schermlezers gebruiken, horen dat deze decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke informatie missen. Wanneer het document wordt geëxporteerd naar een PDF-bestand, worden decoratieve elementen in het PDF-bestand gemarkeerd met artefactlabels, die worden overgeslagen door schermlezers.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een visuele weergave.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Selecteer het vak Markeren als decoratieve tekst. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Deelvenster voor decoratieve elementen Word Win32 alternatieve tekst

Automatische alternatieve tekst in- en uitschakelen

Als u niet automatisch gegenereerde alternatieve tekst wilt toevoegen aan ingevoegde afbeeldingen, kunt u de optie automatische alternatieve tekst uitschakelen. Als u later van gedachten verandert, kunt u het heel eenvoudig weer inschakelen.

 1. Selecteer Bestand > Opties > Toegankelijkheid.

 2. In de sectie automatische alternatieve tekst, (de)selecteert u de optie automatisch alternatieve tekst genererenen selecteer vervolgens OK.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Excel spreadsheets in Office 2019:

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal met een paar zorgvuldig geselecteerde woorden. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals afbeeldingen, schermafbeeldingen, pictogrammen, video's en 3D-modellen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   Excel Win32 Menu Alternatieve tekst bewerken voor afbeeldingen
  • Selecteer de afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het Excel voor Windows lint

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Word Win32 voor afbeeldingen

  Tip: Bespaar tijd en voeg een alternatieve tekst toe die door het systeem aan de afbeelding wordt gegenereerd. In het deelvenster alternatieve tekst selecteert ueen beschrijving genereren. Bewerk vervolgens de automatische alternatieve tekst zodat deze beter past bij de inhoud.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-afbeelding en selecteer Alternatieve tekst bewerken.

   Menu Excel Win32 bewerken alternatieve tekst voor vormen
  • Selecteer de vorm of SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst op het Excel voor Windows lint

  Opmerking: Als u alternatieve tekst wilt toevoegen aan de hele vorm of SmartArt-afbeelding, klikt u op de rand van de vorm of SmartArt-afbeelding en niet op een afzonderlijke vorm of een afzonderlijk stuk.

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Word Win32 voor shapes

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken.

  Excel Win32 Menu Alternatieve tekst bewerken voor draaidiagrammen

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Typ 1-2 zinnen om de Draaigrafiek en de context te beschrijven voor iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Word Win32 voor grafieken

  Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Visuals decoratief maken

Als uw visuele elementen puur decoratief zijn, zoals stijlranden die visueel interessant zijn, maar niet informatief zijn, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst te hoeven schrijven. Mensen die schermlezers gebruiken, horen dat deze decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke informatie missen. Wanneer het document wordt geëxporteerd naar een PDF-bestand, worden decoratieve elementen in het PDF-bestand gemarkeerd met artefactlabels, die worden overgeslagen door schermlezers.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een visuele weergave.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Schakel het selectievakje Markeren als decoratief in. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Deelvenster voor decoratieve elementen Word Win32 alternatieve tekst

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Excel spreadsheets in Office 2016:

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst in het beschrijvingsveld te plaatsen en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic.

 2. Selecteer Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst op het tabblad Opties voor vormen.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-graphic

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst op het tabblad Opties voor vormen.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde draaigrafiek

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabs in Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Scherminfo is een klein venster dat wordt weergegeven als u de aanwijzer op de hyperlink plaatst, en dat een beschrijving van de hyperlink bevat.

 1. Selecteer de cel waar u een hyperlink wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Koppeling.

 3. De inhoud van de cel die u hebt geselecteerd wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink. Als u de tekst van de hyperlink wilt wijzigen, typt u de nieuwe tekst.

 4. Voeg de hyperlink-URL toe aan het veld Adres.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

 6. Klik op OK > OK.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Hier volgen enkele tips:

 • Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven. Selecteer de cellen die tekst bevatten, en selecteer vervolgens Start > Tekstkleur > Automatisch.

  Menu Tekstkleur in Excel voor het Windows-bureaublad.
 • Gebruik Toegankelijkheidscontrole om het werkblad te analyseren en te zoeken naar onvoldoende kleurcontrast. De tekst in het spreadsheet wordt gecontroleerd op de volgende dingen:

  • Paginakleur

  • Celachtergronden

  • Belangrijke kenmerken

  • Opvulling van tekstvak

  • Alinea-arcering

  • Opvulling van SmartArt-afbeeldingen

  • Kopteksten, voetteksten en koppelingen

Kopteksten in een bestaande tabel gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Ga op het tabblad Hulpmiddelen voor tabellen - Ontwerpen naar de groep Opties voor tabelstijlen en schakel het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van de groep Opties voor tabelstijlen, met selectievakjes ingeschakeld

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tabel.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Tabel maken het selectievakje De tabel bevat kopteksten.

 4. Selecteer OK.

  In Excel wordt een veldnamenrij gemaakt met de standaardnamen Kolom1, Kolom2, enzovoort.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld”>>

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor het blad en druk op Enter.

Schermafbeelding van het menu-item Naam wijzigen

Bladtabs verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab en selecteer Verwijderen.

 2. Selecteer Verwijderen in het bevestigingsvenster.

Schermafbeelding van het menu-item Verwijderen

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Excel helpcentrum

Mac: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Excel spreadsheets die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Als u wilt zoeken naar alle exemplaren van ontbrekende alternatieve tekst in het werkblad, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Voer een visuele controle van de bladen in de werkmap uit om te beoordelen of de hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven een cel bevindt die een hyperlink bevat.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om erachter te komen of alle bladen met inhoud in een werkmap beschrijvende namen bevatten en of er lege bladtabs zijn.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Een bladblad verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

U kunt uw tabellen ook visueel scannen om te controleren of ze geen volledig lege rijen of kolommen hebben.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Kopteksten gebruiken in een bestaande tabel

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Excel spreadsheets inMicrosoft 365:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal met een paar zorgvuldig geselecteerde woorden. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Excel 365 Menu Alternatieve tekst bewerken voor afbeeldingen
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer Afbeeldingsopmaak > Alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst voor afbeeldingen op het lint in Excel voor Mac

  Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Excel voor Mac

  Tip: Als u het woord wilt controleren dat u zojuist hebt getypt, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een optie in de lijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Excel 365 Menu Alternatieve tekst bewerken voor shapes

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het frame klikken dat de hele shape omringt, niet binnen een van de onderdelen

  • Selecteer een shape. Selecteer Vormopmaak > Alternatieve tekst.

  Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

  Knop Alternatieve tekst voor shapes op het lint in Excel voor Mac
 2. Typ 1-2 zinnen om de vorm en de context te beschrijven voor iemand die deze niet kan zien.

  Excel 365 Dialoogvenster Alternatieve tekst schrijven voor shapes

  Tip: Als u het woord wilt controleren dat u zojuist hebt getypt, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een optie in de lijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Excel 365 Menu Alternatieve tekst bewerken voor shapes

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het frame klikken dat de hele SmartArt-afbeelding omringt, niet binnen een van de onderdelen

  • Selecteer een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst voor SmartArt-afbeeldingen in Excel voor Mac

  Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

 2. Typ 1-2 zinnen om de SmartArt-afbeelding en de context te beschrijven voor iemand die deze niet kan zien.

  Excel 365 Dialoogvenster Alternatieve tekst schrijven voor shapes

  Tip: Als u het woord wilt controleren dat u zojuist hebt getypt, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een optie in de lijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan draaitabel

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaitabel en selecteer opties voor draaitabel....

  Opties voor draaitabel in Excel voor Mac-snelmenu.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het frame klikken dat de hele grafiek omringt, niet binnen een van de onderdelen

 2. Selecteer in het dialoogvensteropties voor draaitabel...,alternatieve tekst.

 3. In het tabblad alternatieve tekst typt u een titel voor de draaitabel in het tekstvak titel.

 4. In het tekstvak beschrijving typt u 1 à 2 zinnen om de tabel en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

  Dialoogvenster alternatieve tekst voor een Excel-draaitabel.

Tip: Als u het woord wilt controleren dat u zojuist hebt getypt, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een optie in de lijst.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een visuele weergave. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

  • Selecteer een visuele weergave. Selecteer het tabblad Opmaak voor de visuele > Alternatieve tekst.

  Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

 2. Schakel het selectievakje Markeren als decoratief in. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Het selectievakje Markeren als decoratief geselecteerd in het deelvenster Alternatieve tekst in Excel voor Mac

Tip: Als u verschillende decoratieve items hebt, kunt u deze in een batch bewerken. Selecteer ze allemaal, open het deelvenster Alternatieve tekst en klik op Decoratief.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Excel spreadsheets in Office 2019:

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal met een paar zorgvuldig geselecteerde woorden. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Excel 365 Menu Alternatieve tekst bewerken voor afbeeldingen
  • Selecteer een afbeelding. Selecteer Afbeeldingsopmaak > Alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst voor afbeeldingen op het lint in Excel voor Mac

  Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

 2. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst in Excel voor Mac

  Tip: Als u het woord wilt controleren dat u zojuist hebt getypt, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een optie in de lijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een vorm. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Excel 365 Menu Alternatieve tekst bewerken voor shapes

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het frame klikken dat de hele shape omringt, niet binnen een van de onderdelen

  • Selecteer een shape. Selecteer Vormopmaak > Alternatieve tekst.

  Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

  Knop Alternatieve tekst voor shapes op het lint in Excel voor Mac
 2. Typ 1-2 zinnen om de vorm en de context te beschrijven voor iemand die deze niet kan zien.

  Excel 365 Dialoogvenster Alternatieve tekst schrijven voor shapes

  Tip: Als u het woord wilt controleren dat u zojuist hebt getypt, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een optie in de lijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

   Excel 365 Menu Alternatieve tekst bewerken voor shapes

   Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het frame klikken dat de hele SmartArt-afbeelding omringt, niet binnen een van de onderdelen

  • Selecteer een SmartArt-afbeelding. Selecteer indeling > alternatieve tekst.

   Knop Alternatieve tekst voor SmartArt-afbeeldingen in Excel voor Mac

  Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

 2. Typ 1-2 zinnen om de SmartArt-afbeelding en de context te beschrijven voor iemand die deze niet kan zien.

  Excel 365 Dialoogvenster Alternatieve tekst schrijven voor shapes

  Tip: Als u het woord wilt controleren dat u zojuist hebt getypt, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een optie in de lijst.

Alternatieve tekst toevoegen aan draaitabel

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaitabel en selecteer opties voor draaitabel....

  Opties voor draaitabel in Excel voor Mac-snelmenu.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer in het dialoogvensteropties voor draaitabel...,alternatieve tekst.

 3. In het tabblad alternatieve tekst typt u een titel voor de draaitabel in het tekstvak titel.

 4. In het tekstvak beschrijving typt u 1 à 2 zinnen om de tabel en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien. Selecteer OK wanneer u klaar bent.

  Dialoogvenster alternatieve tekst voor een Excel-draaitabel.

Tip: Als u het woord wilt controleren dat u zojuist hebt getypt, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een optie in de lijst.

Visuele elementen als decoratief markeren

Als de visuele elementen uitsluitend decoratief zijn en visueel aantrekkelijk zijn maar niet informatief, kunt u ze als zodanig markeren zonder alternatieve tekst. Stilistische randen zijn voorbeelden van objecten die moeten worden gemarkeerd als decoratief. Personen met schermlezers krijgen te horen dat deze objecten decoratief zijn, zodat ze weten dat ze geen belangrijke gegevens bevatten.

 1. U kunt het deelvensterAlternatieve tekst op een van de volgende manieren openen:

  • Klik met de rechtermuisknop op een visuele weergave. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

  • Selecteer een visuele weergave. Selecteer het tabblad Opmaak voor de visuele > Alternatieve tekst.

  Het deelvensteralternatieve tekst wordt geopend.

 2. Schakel het selectievakje Markeren als decoratief in. Het tekstveld wordt grijs weergegeven.

  Het selectievakje Markeren als decoratief geselecteerd in het deelvenster Alternatieve tekst in Excel voor Mac

Tip: Als u verschillende decoratieve items hebt, kunt u deze in een batch bewerken. Selecteer ze allemaal, open het deelvenster Alternatieve tekst en klik op Markeren als decoratief.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Excel spreadsheets in Office 2016:

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals afbeeldingen en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-graphic

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Opties voor vormen > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan draaigrafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een draaigrafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Grootte en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde draaigrafiek

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabs in Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een cel.

 2. Selecteer Hyperlink.

 3. Typ de hyperlinktekst in het vak Weer te geven tekst.

 4. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 5. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Kopteksten in een bestaande tabel gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabel het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van de Opties voor tabelstijlen op het tabblad Tabel, met selectievakjes ingeschakeld

Kopteksten toevoegen aan een nieuwe tabel

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Selecteer op het tabblad Invoegen de optie Tabel.

 3. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

 4. Selecteer OK.
  Excel maakt een veldnamenrij met de standaardnamen Kolom1,Kolom2,en zo verder.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab.

Schermafbeelding van het menu-item Naam wijzigen

Een bladtab verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab.

 2. Selecteer Verwijderen.

Schermafbeelding van het menu-item Verwijderen

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Excel helpcentrum

iOS: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Wijs een unieke naam toe aan alle bladtabs.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten gebruiken in bestaande tabellen

Tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de tabellen en bladtabbladen in Excel spreadsheets toegankelijk kunt maken.

Kopteksten toevoegen aan bestaande tabellen

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Selecteer de cellen of de rij die u wilt converteren naar een koptekst.

 2. Tik op het pictogram Meer in de rechteronderhoek van het scherm.

 3. Tik op Celstijlen en selecteer een optie in de groep Titels en koppen. De cellen worden geconverteerd naar kopteksten.

Opdracht Stijlopties, met Veldnamenrij geselecteerd

Bladtabs hernoemen

 1. Tik op het pictogram Blad in de linkeronderhoek van het scherm.

 2. Tik op een bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 3. Als u de geselecteerde bladnaam wilt vervangen, typt u een korte, unieke naam voor het blad.

Geselecteerde bladtab, met de opties voor het wijzigen van de naam

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Excel helpcentrum

Android: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Excel spreadsheets die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

Wijs een unieke naam toe aan alle bladtabs.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

Bladtabs hernoemen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten toevoegen aan nieuwe tabellen

Kopteksten gebruiken in bestaande tabellen

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Excel spreadsheets.

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals afbeeldingen en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Selecteer een afbeelding.

 2. Als u het tabblad Afbeelding onder aan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Selecteer een shape.

 2. Als u het tabblad Vorm onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Shape

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Selecteer een grafiek.

 2. Als u het tabblad Grafiek onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Schuif omlaag naar de opdracht Alternatieve tekst en tik er vervolgens op.

 4. Typ een beschrijving en een titel. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Opdracht Alternatieve tekst op het tabblad Grafiek

Tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de tabellen en bladtabs in uw Excel-spreadsheets toegankelijk maakt.

Kopteksten in bestaande tabellen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een blok cellen dat als tabel is gemarkeerd.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Als u het tabblad Tabel onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omlaag.

 3. Tik op de optie Veldnamenrij om deze te selecteren.

  Tip: Als de optie is geselecteerd, is deze grijs.

 4. Typ de kolomkoppen in uw tabel.

Tabblad Tabel, met Veldnamenrij geselecteerd

Kopteksten toevoegen aan nieuwe tabellen

Geef een veldnamenrij op in een nieuw blok cellen dat u als tabel markeert.

 1. Markeer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Als u het tabblad Start onderaan het scherm aan het einde van de werkbalk wilt openen, tikt u op de pijl-omhoog.

 3. Tik op Start > Invoegen.

 4. Tik op de opdracht Tabel.

 5. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

Tabel, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld

Bladtabs hernoemen

 1. Tik op een bladtabblad en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab.

Geselecteerde bladtab, met de opdracht Naam wijzigen

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Excel helpcentrum

Office Online: Aanbevolen procedures om Excel-spreadsheets toegankelijk te maken

De volgende tabel bevat belangrijke best practices voor het maken Excel voor het web spreadsheets die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waar bevindt het zich?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan alle visuele elementen en tabellen

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar exemplaren van ontbrekende alternatieve tekst in het werkblad.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de tabellen.

Gebruik niet alleen maar tekst in tabellen om belangrijke informatie over te brengen. Beschrijf in alternatieve tekst kort de inhoud van de tabel en de bedoeling ervan.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Voer een visuele controle van de werkmap uit om te beoordelen of hyperlinktekst op zich al duidelijk is en lezers accurate informatie geeft over de bestemming.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Geef alle bladtabs een unieke naam en verwijder lege bladtabs.

Lees de namen van de bladtabs in uw werkmap en controleer of er inhoud op elk blad staat.

Schermlezers lezen bladnamen die informatie bevatten over de inhoud van het werkblad. Dit helpt gebruikers om beter te begrijpen wat de inhoud van een werkmap is, en maakt het gemakkelijker er doorheen te navigeren.

De werkmap een duidelijke naam geven

Bladtabs hernoemen

Bladtabs verwijderen

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen, geneste tabellen of volledig lege rijen of kolommen bevatten.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel is genest in een andere tabel of is samengevoegd of gesplitst, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie meer over de tabel verstrekken. Lege rijen en kolommen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat dit zou kunnen suggereren dat de tabel verder geen informatie meer bevat.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Kopteksten in een tabel gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen en grafieken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan afbeeldingen en grafieken in Excel voor het web spreadsheets. Gebruik een bureaubladversie van Excel als u alternatieve tekst aan tabellen wilt toevoegen.

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst in het beschrijvingsveld te plaatsen en de titel leeg te laten. Dit levert de beste resultaten met de meestgebruikte schermlezers, met inbegrip van Narrator.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en selecteer vervolgens Alternatieve tekst om het dialoogvenster Alternatieve tekst te openen.

 2. Reviseer de tekst in het tekstvak Beschrijving.

 3. Selecteer OK.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alternatieve tekst met de velden Titel en Beschrijving.

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en selecteer vervolgens Alternatieve tekst om het dialoogvenster Alternatieve tekst te openen.

 2. Voeg tekst toe aan het tekstvak Beschrijving.

 3. Selecteer OK.

Hyperlinks, tabellen en bladtabs toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u de hyperlinks, tabellen en bladtabbladen in Excel voor het web spreadsheets toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst toevoegen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een cel.

 2. Selecteer Hyperlink.

 3. Typ in Weergavetekstde tekst waar mensen op klikken. Ga daarna als volgt te werk, afhankelijk van het type hyperlink dat u wilt gebruiken:

  • Typ of plak het adres in URL.

  • Typ in In dit document plaatsen de locatie van de cel waarnaar u een koppeling wilt maken. Bijvoorbeeld A6.

  • Typ in E-mailadres het e‑mailadres in de indeling iemand@example.com.

 4. Klik op OK.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Hyperlink invoegen, waarin u de gegevens voor weergavetekst en een URL, een locatie in het document of een e-mailadres kunt opgeven.

Kopteksten in een tabel gebruiken

 1. Selecteer de cellen die u wilt opnemen in de tabel.

 2. Ga op het tabblad Invoegen naar de groep Tabellen en selecteer Tabel.

 3. Schakel het selectievakje De tabel bevat kopteksten in.

 4. Selecteer OK. Excel voor het web maakt een veldnamenrij met de standaardnamen Kolom1,Kolom2,en zo verder.

 5. Typ nieuwe, beschrijvende namen bij elke kolom in de tabel.

Opmerking: Gebruik dezelfde stappen om een koptekst aan cellen in een bestaande tabel toe te voegen.

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Tabel maken, met het selectievakje De tabel bevat kopteksten ingeschakeld.

De werkmap een duidelijke naam geven

 1. Klik op Bestand > Opslaan als.

 2. Selecteer Opslaan als en typ een naam voor het bestand. Bedenk een naam waaraan u kunt zien welke gegevens het bestand bevat. Voeg indien mogelijk de datum toe als onderdeel van de naam.

 3. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Bestaand bestand vervangen.

 4. Selecteer OK.

Opmerking: Als u de naam van een bestand wil wijzigen, selecteert u Naam wijzigen, typt u de naam voor het bestand en selecteert u OK.

In de schermafbeelding ziet u het dialoogvenster Opslaan als. Hierin kunt u een naam voor het bestand opgeven en een bestaand bestand eventueel vervangen.

Bladtabs hernoemen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab en selecteer Naam wijzigen.

 2. Typ een korte, unieke naam voor de bladtab waarmee de inhoud wordt beschreven.

 3. Selecteer OK.

In de schermafbeelding ziet u het menu dat wordt weergegeven nadat u met de rechtermuisknop op een bladtab hebt geklikt. U kunt een werkblad invoegen, verwijderen, de naam wijzigen, de werkbladen opnieuw ordenen en het werkblad verbergen of zichtbaar maken.

Bladtabs verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een bladtab.

 2. Selecteer Verwijderen.

 3. Selecteer OK.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw OneNote-notitieblokken toegankelijk maken voor personen met een handicap

Excel helpcentrum

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×