Een schermlezer gebruiken om regelafstand en inspringing in te stellen in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie voor meer algemene hulp, bekijk Office Support Home of Oplossingen of tijdelijke oplossingen voor recente problemen met office.

Gebruik Word toetsenbord en een schermlezer om uw document een gepolijst uiterlijk te geven door alinea's er zo uit te laten zien als u wilt. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u de hoeveelheid ruimte voor en na elke alinea en de grootte van de inspringingen en lijnen kunt instellen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het instellen van de regelafstand of inspringing in een Word document, maar geen schermlezer gebruiken? Zie De regelafstandwijzigen in Word, Inspringingen en afstand aanpassen of Een hangende inspringing maken.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de afstand wilt instellen. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Alt+P, SB. U hoort: 'Alinea, afstand vóór'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de beste puntwaarde hoort of typ de beste puntwaarde (bijvoorbeeld 6 of 18)en druk vervolgens op Enter. Kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan.

 3. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Alt+P, SA. U hoort: 'Alinea, afstand na'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de beste puntwaarde hoort of typ de beste puntwaarde (bijvoorbeeld 6 of 18)en druk vervolgens op Enter.

Meer opties voor afstanden

 • Druk op Alt+H, K om snel regelafstand in te stellen voor een geselecteerde alinea in Word. U hoort: 'Regel- en alineaafstand'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om te selecteren in een lijst met veelgebruikte regelafstanden en druk op Enter om deze toe te passen.

 • Wanneer u een bepaalde alinea-afstand als standaardafstand wilt instellen, doet u het volgende:

  1. Selecteer in het document een tekst met de alineaafstand die u als standaardafstand wilt toepassen.

  2. Als u het dialoogvenster Alinea wilt openen, drukt u op Alt+H, PG.

  3. Druk op Alt+D om de alinea-afstand als standaard in te stellen.

  4. Gebruik in het dialoogvenster Microsoft Word de pijl-omhoog en pijl-omlaag om alleen dit document of de optie Alle documenten te selecteren, druk op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en druk vervolgens op Enter.

  5. Als u het dialoogvenster Alinea wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea waarvoor u de inspringing wilt instellen. Als u de alinea-inspringing voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Als u de grootte van de linker inspringing wilt instellen, drukt u op Alt+P, IL. U hoort: 'Alinea, Links inspringen'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld 0,25 of 0,5)en druk vervolgens op Enter.

 3. Als u de grootte van de rechter inspringing wilt instellen, drukt u op Alt+P, IR. U hoort: 'Alinea, rechts inspringen'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag of typ de waarde (bijvoorbeeld 0,25 of 0,5)en druk vervolgens op Enter.

Meer opties voor het instellen van inspringingen

 • U kunt snel een eerste regel laten inspringen voor maar één alinea door de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea te verplaatsen en op de Tab-toets te drukken. Als u de optie voor eerste regel inspringen toepast, springt de eerste regel van een alinea meer in dan de andere regels van de alinea.

 • Als u een door u geselecteerde inspringing wilt instellen als standaardinspringing, doet u het volgende:

  1. Selecteer in het document een tekst met de alinea-inspringing die u als standaard inspringing wilt toepassen.

  2. Als u het dialoogvenster Alinea wilt openen, drukt u op Alt+H, PG.

  3. Als u de alinea-inspringing als standaard wilt instellen, drukt u op Alt+D.

  4. Gebruik in het dialoogvenster Microsoft Word de pijl-omhoog en pijl-omlaag om alleen dit document of de optie Alle documenten te selecteren, druk op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en druk vervolgens op Enter.

  5. Als u het dialoogvenster Alinea wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

 • Voor afdrukken in boekstijl gebruikt u de functie Gespiegelde inspringing, waarin de alinea-inspringingen elkaar spiegelen op tegenover elkaar gerichte pagina's. De linker inspringing wordt de inspringing Binnen en de rechter inspringing wordt de inspringing Buiten. Gespiegelde inspringing inschakelen:

  1. Selecteer in het document een tekst met de alinea-inspringing die u wilt spiegelen op pagina's met tegenover elkaar gerichte tekst.

  2. Als u het dialoogvenster Alinea wilt openen, drukt u op Alt+H, PG.

  3. Als u spiegel inspringingen wilt inschakelen, drukt u op Alt+M.

  4. Als u het dialoogvenster Alinea wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor Mac met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van Mac OS, om uw document een opgepoetst uiterlijk te geven door alinea's er zo uit te laten zien als u wilt.

U kunt de hoeveelheid ruimte voor en na elke alinea en de grootte van de inspringingen instellen. U kunt ook een inspringing voor alleen de eerste regel van een alinea maken of een verkeerd-om inspringing maken, waarbij de eerste regel van de alinea niet inspringt, maar alle volgende regels wel.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het instellen van de regelafstand of inspringing in een Word document, maar geen schermlezer gebruiken? Zie Inspringingen en afstand aanpassen of Een hangende inspringing maken.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvoor u de afstand wilt instellen.

  Tip: U selecteert een stuk tekst door Shift ingedrukt te houden terwijl u de cursor verplaatst met de pijltoetsen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Afstand om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Vóór, tekst bewerken' hoort.

  • Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u de grootte van de huidige afstand en 'Na, tekst bewerken' hoort.

  Typ in het veld Voor of Na een puntwaarde, bijvoorbeeld 6 of 18 (kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan).

 4. Druk op Enter om het dialoogvenster Alinea te sluiten en terug te keren naar het document.

Regelafstand instellen

 1. Als u de regelafstand van een alinea wilt wijzigen, selecteert u de gewenste alinea en drukt u op Option+Command+M om het dialoogvenster Alinea te openen.

 2. Als u een optie voor regelafstand wilt selecteren, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u 'Regelafstand' hoort, gevolgd door een regelafstandoptie. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst met opties te openen. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de gewenste optie voor regelafstand hoort. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 3. Als u een aanpasbare optie, zoals Meerdere, selecteert om de grootte van de afstand in te stellen, drukt u op Tab. U hoort de huidige grootte van de afstand en 'Op'. Typ een waarde.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Als u de eerste regel van de alinea wilt laten inspringen, gebruikt u de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Control+Option+spatiebalk. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Eerste regel'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor eerste regel inspringen in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Opmerking: Alle volgende alinea's die u typt, worden ingesprongen weergegeven.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer de alinea waarvan u alle regels behalve de eerste wilt laten inspringen om zo een verkeerd-om inspringing te maken.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. U kunt een verkeerd-om inspringing maken met de opties in de groep Inspringing. Druk op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Speciaal, pop-upknop'. Druk op Control+Option+spatiebalk om een optie te selecteren. Druk op de pijl-omhoog of -omlaag totdat u het volgende hoort: 'Verkeerd-om'. Druk op de spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Druk op Tab om de grootte voor de inspringing in te stellen. U hoort de huidige grootte van de inspringing en 'Met'. Typ vervolgens een waarde in centimeters, bijvoorbeeld 1,5.

 5. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in uw document de alinea's waarvan u de inspringing links of rechts wilt vergroten of verkleinen.

 2. Druk op Option+Command+M om een alinea op te maken. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend, met de focus op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Gebruik de opties in de groep Inspringing om een van de volgende dingen te doen:

  • Als u de inspringing vanaf de linkermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Vóór tekst'.

  • Als u de inspringing vanaf de rechtermarge wilt wijzigen, drukt u op Control+Option+pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Na tekst'.

  Als u de grootte van de inspringing wilt instellen, typt u een getal in centimeters. De grootte van de inspringing wordt gemeld.

 4. Druk op Enter om terug te gaan naar uw document.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor iOS voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om de afstand tussen alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt instellen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige linttabblad.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u ruimte wilt toevoegen vóór de alinea, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Ruimte toevoegen vóór alinea' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte na de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Ruimte na alinea toevoegen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte vóór de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Spatie voor alinea verwijderen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Ruimte na alinea verwijderen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea in- of uitschakelen, dus de optie om ruimte toe te voegen is alleen beschikbaar als er al geen ruimte is voor of na een alinea en de optie om ruimte te verwijderen alleen beschikbaar is als er momenteel ruimte is voor of na een alinea.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de regelafstand wilt instellen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige linttabblad.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Regelafstand' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts om door de beschikbare regelafstandswaarden te gaan: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, dubbeltikt u op het scherm om de regelafstand in te stellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige linttabblad.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Speciaal inspringen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Eerste regel' hoort en dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige linttabblad.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Speciaal inspringen' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Knop Ophangen' hoort en dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort de naam van het huidige linttabblad.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de inspringing wilt vergroten, swipet u naar rechts totdat u 'Inspringingspositie vergroten' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, swipet u naar rechts totdat u 'Inspringingspositie verkleinen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om de afstand tussen alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea's instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Niet ingeschakeld, meer opties schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u ruimte wilt toevoegen vóór de alinea, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Ruimte toevoegen vóór alinea' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte na de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Ruimte na alinea toevoegen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte vóór de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Spatie voor alinea verwijderen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Ruimte na alinea verwijderen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea in- of uitschakelen, dus de optie om ruimte toe te voegen is alleen beschikbaar als er al geen ruimte is voor of na een alinea en de optie om ruimte te verwijderen alleen beschikbaar is als er momenteel ruimte is voor of na een alinea.

Regelafstand instellen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Niet ingeschakeld, meer opties schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Keuzelijst regelafstand met invoervak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts om door de beschikbare regelafstandswaarden te gaan: 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5en 3,0. Wanneer u de gewenste waarde hoort, dubbeltikt u op het scherm om de regelafstand in te stellen.

Inspringen van alinea's instellen

Alleen de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Niet ingeschakeld, meer opties schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Speciaal inspringingsmenu' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Eerste regel, niet ingeschakeld, schakelen' hoort en dubbeltik op het scherm.

Alle regels behalve de eerste regel van een alinea laten inspringen

 1. Selecteer in het document de alinea waarvan u de afstand wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Niet ingeschakeld, meer opties schakelen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

 3. Als u het tabblad Start wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm, swipet u naar links of rechts totdat u 'Tabblad Start' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Menu Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Speciaal inspringingsmenu' hoort en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Hanging, not checked, switch' hoort en dubbeltik op het scherm.

De inspringing van een hele alinea vergroten of verkleinen

 1. Selecteer in het document de alinea die u wilt laten inspringen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de inspringing wilt vergroten, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Inspringing vergroten' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Inspringing verkleinen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Gebruik Word Mobile verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om de afstand tussen alinea's en regels te wijzigen.

Notities: 

In dit onderwerp

Afstand tussen alinea\u0027s instellen

 1. Plaats de invoegpositie ergens in de alinea waarvan u de afstand wilt instellen.

 2. Swipe met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: 'Items'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u ruimte wilt toevoegen vóór de alinea, swipet u naar rechts totdat u 'Ruimte toevoegen vóór alinea' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte na de alinea wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u 'Ruimte toevoegen na alinea' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte vóór de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Ruimte voor alinea verwijderen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

  • Als u ruimte na de alinea wilt verwijderen, swipet u naar rechts totdat u 'Ruimte na alinea verwijderen' hoort en dubbeltikt u op het scherm.

Opmerking: U kunt alleen ruimte voor en na een alinea in- of uitschakelen, dus de optie om ruimte toe te voegen is alleen beschikbaar als er al geen ruimte is voor of na een alinea en de optie om ruimte te verwijderen alleen beschikbaar is als er momenteel ruimte is voor of na een alinea.

Regelafstand instellen

 1. Plaats de invoegpositie ergens in de alinea waarvan u de regelafstand wilt instellen.

 2. Swipe met één vinger omhoog of omlaag totdat u het volgende hoort: 'Items'.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm.

 4. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Alineaopmaak' hoort en dubbeltik op het scherm.

 7. Swipe naar rechts totdat u 'Regelafstand, knop' hoort en dubbeltik op het scherm.

 8. Swipe naar rechts om door de beschikbare regelafstandswaarden te gaan. Wanneer u de gewenste waarde hoort, dubbeltikt u op het scherm om de regelafstand in te stellen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor het web schermlezer om uw document een opgepoetst uiterlijk te geven door alinea's er zo uit te laten zien als u wilt. We hebben het getest met Verteller, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u de hoeveelheid ruimte voor en na elke alinea en de grootte van de inspringingen en lijnen kunt instellen.

Decoratief pictogram Hebt u instructies nodig voor het instellen van de regelafstand of inspringing in een Word document, maar geen schermlezer gebruiken? Zie De regelafstandwijzigen in Word, Inspringingen en afstand aanpassen of Een hangende inspringing maken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u Word voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Alinea- en regelafstand instellen

 1. Open het document en selecteer vervolgens de alinea voor wie u de afstand wilt instellen door de invoegpositie naar het begin van de alinea te verplaatsen en op Shift+Ctrl+pijl-omlaag te drukken. Als u de alinea-afstand voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Als u de afstand vóór een alinea wilt instellen, drukt u op Alt+Windows-logotoets en drukt u vervolgens op P, SB. U hoort: 'Afstand vóór'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de beste puntwaarde hoort of typ de beste puntwaarde (bijvoorbeeld 6 of 18)en druk vervolgens op Enter. Kleinere puntwaarden geven minder ruimte aan.

 3. Als u de afstand na een alinea wilt instellen, drukt u op Alt+Windows-logotoets en drukt u vervolgens op P, SA. U hoort: 'Afstand na'. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag totdat u de beste puntwaarde hoort of typ de beste puntwaarde (bijvoorbeeld 6 of 18)en druk vervolgens op Enter.

 4. Als u regelafstand wilt instellen voor een geselecteerde alinea, drukt u op Alt+Windows-logotoets en drukt u vervolgens op H, 02. U hoort: 'Regelafstand'. Druk op Enter en gebruik vervolgens de pijl-omhoog en pijl-omlaag om te selecteren in een lijst met veelgebruikte regelafstanden en druk op Enter om deze toe te passen.

Inspringen van alinea's instellen

 1. Open het document en selecteer de alinea voor wie u inspringingen wilt instellen door de invoegpositie naar het begin van de alinea te verplaatsen en op Shift+Ctrl+pijl-omlaag te drukken. Als u de alinea-inspringing voor het hele document wilt instellen, drukt u op Ctrl+A.

 2. Als u de grootte van de linker inspringing wilt instellen, drukt u op Alt+Windows-logotoets, P, IL. U hoort: 'Links inspringen'. Als u de beste waarde wilt instellen, gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld 0,25 of 0,5)en drukt u vervolgens op Enter.

 3. Als u de grootte van de rechter inspringing wilt instellen, drukt u op Alt+Windows-logotoets, P, IL. U hoort: 'Rechts inspringen'. Als u de beste waarde wilt instellen, gebruikt u de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag of typt u de waarde (bijvoorbeeld 0,25 of 0,5)en drukt u vervolgens op Enter.

 4. Als u een eerste regel inspringing wilt toevoegen aan een alinea, verplaatst u de focus naar het begin van de eerste regel van de alinea en drukt u vervolgens op de Tab-toets. Als u de optie voor eerste regel inspringen toepast, springt de eerste regel van een alinea meer in dan de andere regels van de alinea.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Wat is er nieuw in Microsoft 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×