Een schermlezer gebruiken om tekst in te voegen en te wijzigen in Word

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik Word toetsenbord en een schermlezer om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers, zolang deze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. U leert hoe u het lettertype kunt wijzigen, opmaakstijlen kunt toepassen en ingebouwde kopstijlen kunt gebruiken om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van uw document te verbeteren.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, drukt u in de afdrukweergave op Alt+B, W.

 2. Druk op de Tab-toets om naar de lijst met locaties te gaan, zoals OneDrive of Deze pc.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste locatie hoort en druk vervolgens op de Tab-toets totdat u het gewenste bestand hoort. Als uw document is opgeslagen in een map op de geselecteerde locatie, drukt u op Enter om de map te openen.

 4. Druk op Enter om het document te openen. U hoort de documentnaam. De cursor staat in de hoofdtekst van het document.

 5. Druk op de pijltoetsen totdat u bent aangekomen op de plek waar u tekst wilt toevoegen en begin te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Ctrl+S om de wijzigingen op te slaan.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Druk op Ctrl+H. U hoort: 'Zoeken en vervangen'. De focus ligt op het tekstveld Zoeken naar.

 2. Typ het woord of de woordgroep die u wilt vervangen.

 3. Druk op Tab. U hoort: 'Vervangen door'.

 4. Typ het woord of de woordgroep waarmee u het oorspronkelijke woord wilt vervangen.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u overeenkomende woorden of woordgroepen een voor een wilt zoeken en vervangen, drukt u op Alt+F. Het eerste exemplaar wordt geselecteerd in de document-body. Als u deze wilt vervangen, drukt u op Alt+R. Herhaal dit voor alle exemplaren die u wilt vervangen. Als u het vervangen van een exemplaar wilt overslaan, drukt u op Alt+F om naar het volgende exemplaar te gaan.

  • Als u alle overeenkomende woorden of woordgroepen in de tekst wilt vervangen, drukt u op Alt+A. U hoort een waarschuwing die het aantal vervangingen aangeeft. Druk op Enter om het waarschuwingsvenster te sluiten.

Tekst selecteren

U kunt snel alle tekst selecteren in het document of alleen een bepaald deel van de tekst.

 • Druk op Ctrl+A om alle tekst te selecteren.

 • Als u een stuk tekst wilt selecteren, gaat u naar de tekst die u wilt selecteren en houdt u Shift ingedrukt. Gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen totdat de tekst is geselecteerd.

Koppen gebruiken

Koppen zijn erg belangrijk voor de toegankelijkheid, navigatie en bruikbaarheid van het document. Gebruik de ingebouwde kopstijlen om ervoor te zorgen dat uw koppen correct werken voor toegankelijkheid. Op deze manier wisselen uw schermlezer en Word de juiste informatie uit voor vloeiende navigatie.

U kunt de koppen ook gebruiken als koppelingsdoelen om hyperlinks te maken in het huidige document. Ga naar Koppeling naar een locatie in een document voor instructies.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+Alt+1 om de stijl Kop 1 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Alt+2 om de stijl Kop 2 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Alt+3 om de stijl Kop 3 toe te passen.

  Tip: Als u meer kopstijlen wilt zoeken, drukt u op Alt+H, L. Druk op de pijltoetsen totdat u de beste stijl hoort en druk vervolgens op Enter om deze toe te passen op het document.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+R, LE. U hoort: 'Lettertype, < huidig lettertype >'.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter.

  Tip: Als u rechtstreeks naar een bepaald lettertype wilt springen, begint u de naam van dat lettertype te typen. Typ bijvoorbeeld ti om Times New Roman te vinden.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer de tekst waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+[ (vierkante haak links) om de tekst 1 punt groter te maken.

  • Druk op Ctrl+] (vierkante haak rechts) om de tekst 1 punt kleiner te maken.

  • Als u de tekst stapsgewijs groter wilt maken overeenkomstig de grootten op de knop Grotere tekengrootte, drukt u op Ctrl+Shift+> (groter dan).

  • Als u de tekst stapsgewijs kleiner wilt maken op basis van de grootte van de knop Tekengrootte verlagen, drukt u op Ctrl+Shift+< (Kleiner dan teken).

  • Als u een bepaald formaat wilt selecteren, drukt u op Alt+H, F, S. U hoort de huidige tekengrootte. Typ de beste puntgrootte en druk op Enter.

Verschillende lettertype-eigenschappen in één keer wijzigen

In het dialoogvenster Lettertype kunt u bladeren door de eigenschappen van lettertypen en meerdere eigenschappen tegelijk wijzigen.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+R en vervolgens op FE om het dialoogvenster Lettertype te openen.

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u dit wilt wijzigen:

   • Lettertype: druk op Alt+Y en druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort.

   • Tekenstijl: druk op Alt+T en druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste tekenstijl hoort.

   • Punten: druk op Alt+P en druk vervolgens op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste tekengrootte hoort.

   • Tekstkleur: druk op Alt+K. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste tekstkleur hoort en druk op Enter.

   • Onderstrepingsstijl: druk op Alt+J. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste onderstrepingsstijl hoort en druk op Enter.

   • Onderstrepingskleur: druk op Alt+G. Druk op de pijltoetsen totdat u de gewenste onderstrepingskleur hoort en druk op Enter.

  • Als u dit wilt selecteren:

   • Doorhalen: druk op Alt+N.

   • Dubbel doorhalen: druk op Alt+H.

   • Superscript: druk op Alt+U.

   • Subscript: druk op Alt+B.

   • Klein kapitaal: druk op Alt+A.

   • Hoofdletters: druk op Alt+F.

   • Verborgen tekst: druk op Alt+V.

   • Als standaard instellen: druk op Alt+D en druk op Enter.

   • Teksteffecten: druk op Alt+E en druk op Enter.

   • Het tabblad Geavanceerd: druk op Alt+V.

   • Het tabblad Lettertype: druk op Alt+E.

 4. Als u de wijzigingen wilt toepassen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'OK' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

  Als u het dialoogvenster Lettertype wilt sluiten zonder de wijzigingen door te voeren, drukt u op Esc.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit doet.

 1. Druk in het document op Alt+F, L.

 2. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter.

 3. Als u een beschrijving wilt horen van de lettertypen die door het thema zijn toegepast, drukt u op Verteller+0. In JAWS drukt u op Insert+F.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om tekst toe te voegen of te wijzigen in een document. U kunt de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en ingebouwde kopstijlen gebruiken om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van uw document te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Druk op Command+Option+M om een bestaand document te openen. U hoort: 'Menubalk, Apple'. Druk op de toets Pijl-rechts totdat u het volgende hoort: 'Bestand'.

 2. Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu Bestand te openen en druk vervolgens op Command+O om te openen. Hiermee opent u een lijst met bestandslocaties, zoals OneDrive en uw computer. Het menu begint op de locatie waar u onlangs een bestand hebt opgeslagen.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de locaties te bladeren, of druk tweemaal op de Tab-toets om naar de lijst met bestanden op de huidige locatie te gaan.

 4. Wanneer u naar de lijst met bestanden gaat, leest VoiceOver de naam van het eerste bestand op de locatie op. Druk op Control+Option+Pijl-omlaag om door de lijst te bladeren. Druk op Enter om het geselecteerde bestand te openen.

  Nadat het bestand is geopend, kondigt VoiceOver de bestandsnaam aan. De focus bevindt zich nu op het tekstgebied van het document.

 5. Plaats de cursor waar u nieuwe tekst wilt toevoegen en begin te typen.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Command+S om uw wijzigingen op te slaan.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Druk op Shift+Command+H. U hoort: "Search, checked, combo box."

 2. Typ het woord of de woordgroep die u wilt vervangen. Terwijl u typt, wordt de lijst met zoekresultaten bijgewerkt.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u 'Keuzelijst Met invoervak, vervangen door' hoort en typ het woord of de woordgroep waarmee u het oorspronkelijke vak wilt vervangen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de overeenkomende woorden of woordgroepen een voor een wilt vervangen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Knop Vervangen' hoort. Druk vervolgens herhaaldelijk op Control+Option+spatiebalk totdat u alle exemplaren hebt doorgelopen die u wilt vervangen.

  • Als u alle overeenkomende woorden of woordgroepen wilt vervangen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Alles vervangen, knop' hoort en drukt u vervolgens op de spatiebalk. U hoort een waarschuwing die aangeeft hoeveel vervangingen er zijn aangebracht. Druk op Control+Option+spatiebalk om het waarschuwingsvenster te sluiten.

Koppen gebruiken

Koppen zijn erg belangrijk voor de toegankelijkheid, navigatie en bruikbaarheid van het document. Gebruik de ingebouwde kopstijlen om ervoor te zorgen dat uw koppen correct werken voor toegankelijkheid. Op deze manier wisselen uw schermlezer en Word de juiste informatie uit voor vloeiende navigatie.

U kunt de koppen ook gebruiken als koppelingsdoelen om hyperlinks te maken in het huidige document. Ga naar Koppeling naar een locatie in een document voor instructies.

 1. Selecteer de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Command+Option+1 om de stijl Kop 1 toe te passen.

  • Druk op Command+Option+2 om de stijl Kop 2 toe te passen.

  • Druk op Command+Option+3 om de stijl Kop 3 toe te passen.

Wanneer u tekst selecteert en op Command+Option+T drukt, kondigt VoiceOver de tekengrootte en kleur van de geselecteerde kopstijl aan.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Control+B om de opmaak Vet toe te passen. U hoort: 'Vet'.

  • Druk op Control+I om de opmaak Cursief toe te passen. U hoort: 'Cursief'.

  • Druk op Control+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen. U hoort: 'Onderstrepen'.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Aangepast taakproces starten

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Als u de keuzelijst met invoervak Lettertype wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het huidige lettertype hoort, gevolgd door 'Font, colon, combo box'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de lettertypen te bladeren. Druk op Enter om het geselecteerde lettertype toe te passen.

  Tip: Als u rechtstreeks naar een bepaald lettertype wilt springen, begint u de naam van dat lettertype te typen. Typ bijvoorbeeld ti om Times te vinden.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer de tekst waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 3. Als u de keuzelijst met invoervak Lettertype wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u de puntgrootte van het huidige lettertype hoort, gevolgd door 'Tekengrootte, dubbele punt, keuzelijst met invoervak'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen.

 4. Druk op de toets Pijl-omlaag om door de beschikbare groottes te bladeren. Druk op Enter om de geselecteerde tekengrootte toe te passen.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.

 1. Druk op F6 totdat u het volgende hoort: 'Start, geselecteerd, tabblad'.

 2. Als u de keuzelijst met invoervak Lettertype wilt openen, drukt u op de Tab-toets totdat u de naam van het huidige lettertype hoort, gevolgd door 'Font, colon, combo box'. Druk op Control+Option+spatiebalk om de lijst te openen.

 3. Druk op T. U hoort: 'Themalettertypen'.

 4. Gebruik de toets Pijl-omlaag om door de lijst met themalettertypen te bladeren. Druk op Enter om het geselecteerde themalettertype toe te passen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om tekst en alinea’s uit te lijnen in Word

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Toetscombinaties in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor iOS met VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. U kunt op deze manier ook de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • We raden u aan documenten in de afdrukweergave te lezen en te bewerken. In andere weergavemodi werkt VoiceOver misschien niet betrouwbaar.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, swipet u in de afdrukweergave naar links totdat u 'Save and close' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

 2. Om naar het tabblad Openen te gaan, swipet u naar rechts totdat u 'Open button' hoort en dubbeltikt u op het scherm. Het menu Locaties wordt geopend.

 3. Swipe naar rechts of links totdat u bij de locatie bent waar u het document hebt opgeslagen dat u wilt openen, zoals uw telefoon of een map in OneDrive. In VoiceOver worden de locaties opgelezen terwijl u de focus verplaatst. Als u een locatie wilt openen, swipet u naar rechts totdat u bij de locatie bent en dubbeltikt u vervolgens om deze te openen.

 4. Als u op de locatie bent en u het document wilt openen, swipet u naar rechts of links totdat u de naam van het document hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. De namen van de documenten worden opgelezen door VoiceOver terwijl u bladert. Het document wordt geopend.

 5. Als u tekst wilt toevoegen aan het document, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Page 1 content'. Dubbeltik op het scherm. Het schermtoetsenbord wordt geopend.

  Tip: U kunt het toetsenbord ook vinden door de items op het scherm te verkennen. Plaats hiertoe een vinger op het scherm en beweeg deze heen en weer. VoiceOver kondigt de items aan wanneer uw vinger deze bereikt. Als u een item wilt selecteren, tilt u uw vinger op en dubbeltikt u op het scherm.

 6. Wanneer u klaar bent, kunt u het toetsenbord sluiten door naar links te swipen totdat u 'Hide keyboard' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Knop Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Zoeken, tekstveld, is bewerken'. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven op de onderste helft van het scherm.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om het woord of de woordgroep te schrijven die u wilt zoeken en vervangen. VoiceOver meldt het aantal overeenkomsten.

 3. Schuif één vinger in de linkerbovenhoek van het scherm totdat u 'Zoekopties, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Opties wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Zoeken en vervangen' of 'Alles zoeken en vervangen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm om de optie te selecteren.

 5. Swipe naar links totdat u 'Gereed, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar het deelvenster Zoeken.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Vervangen, tekstveld' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om het woord of de woordgroep te typen waarmee u het oorspronkelijke toetsenbord wilt vervangen.

 8. Schuif één vinger in de rechterbovenhoek van het scherm totdat u 'Vervangen, knop' of 'Alles vervangen, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Als u het tekstveld Zoeken wilt sluiten en de focus naar het gevonden resultaat wilt verplaatsen, gebruikt u twee vingers om een Z-beweging te swipen.

Tekst selecteren

U kunt tekst selecteren in het document voor bewerken of opmaken.

 1. Zorg dat het bewerkingsgebied van het document de focus heeft en ga naar de tekst die u wilt selecteren.

 2. Dubbeltik op het scherm en haal uw vinger niet van het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde item.

 3. Als u de selectie wilt uitbreiden, schuift u twee vingers uit elkaar op het scherm. De selectie wordt door VoiceOver uitgesproken wanneer u uw vingers beweegt.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort het huidige linttabblad.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar rechts of links totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u dit hoort: 'Styles button'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Stijlen wordt geopend.

 5. Swipe in het menu Stijlen naar rechts totdat u de balk hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar het tabblad Start.

 6. Als u het lint wilt sluiten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Hide ribbon'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de opmaak Vet wilt toepassen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Bold button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Cursief wilt toepassen, swipet u naar rechts of links totdat u 'Italic button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Onderstrepen wilt toepassen, swipet u naar rechts of links totdat u het volgende hoort: 'Underline button'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort het huidige linttabblad.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Lettertypen, <huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Lettertypen wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts of links totdat u het gewenste lettertype hoort. U hoort de namen van de lettertypen tijdens het navigeren. Dubbeltik op het scherm om een lettertype te selecteren.

 6. Nadat u een nieuw lettertype hebt geselecteerd, wordt het menu Lettertypen gesloten en krijgt het tabblad Start de focus.

De tekengrootte wijzigen

Met de volgende stappen kunt u de tekengrootte wijzigen van de tekst die u in een document typt.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort het huidige linttabblad.

 3. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u 'Lettertypen, <huidige lettertype>, <huidige tekengrootte>' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Lettertypen wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Size <huidige tekengrootte>.'

 6. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de tekengrootte wilt vergroten, swipet u naar rechts totdat u 'Plus button' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om de grootte met één punt te verhogen.

  • Als u de tekengrootte wilt verkleinen, swipet u naar rechts totdat u 'Minus button' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm om de grootte met één punt te verlagen.

 7. Als u het lint wilt sluiten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Hide ribbon.' Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit doet.

 1. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u 'Lint weergeven' hoort en dubbeltikt u op het scherm. U hoort het huidige linttabblad.

 2. Als u het tabblad Start op het lint wilt selecteren, dubbeltikt u op het scherm en swipet u naar rechts of links totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Fonts, <current font>, <current font size>' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Lettertypen wordt geopend.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Theme fonts heading'. Swipe naar rechts om te horen wat de beschikbare themalettertypen zijn. U hoort de namen van de themalettertypen tijdens het navigeren. Dubbeltik op het scherm om een themalettertype te selecteren.

  U bent bij het einde van de lijst met themalettertypen als u het volgende hoort: 'Recently used fonts heading'. Als u nog geen lettertype hebt geselecteerd, is het einde van themalettertypen bereikt wanneer u dit hoort: 'Office Compatible Fonts'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer van Android, om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. U kunt op deze manier ook de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, swipet u in de afdrukweergave naar links totdat u 'File button' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm. U hoort: 'File menu, Open'.

 2. U opent het dialoogvenster Openen door te dubbeltikken op het scherm en vervolgens naar rechts te swipen totdat u de lijst met bestandslocaties hoort, zoals OneDrive of de naam van uw apparaat.

 3. Dubbeltik op het scherm om de locatie te openen. Navigeer naar het gewenste document en dubbeltik op het scherm. Het document wordt geopend en de hoofdtekst van het document krijgt de focus.

 4. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm. Vervolgens kunt u gaan typen.

 5. Wanneer u klaar bent, sluit u het toetsenbord en slaat u het document indien nodig op. De instructies hiervoor vindt u in Een nieuw document maken.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Swipe naar links of rechts totdat u 'Bewerken, Zoeken, drie punt, bewerkingsvak' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Zoeken, drie punt, vak bewerken'. Het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 2. Gebruik het schermtoetsenbord om het woord of de woordgroep te typen die u wilt vervangen.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Verzenden, knop' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. TalkBack meldt het aantal overeenkomende exemplaren en welke van deze exemplaren is geselecteerd in de tekst van de tekst.

 4. Swipe naar links totdat u 'More options button' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. Het menu Instellingen zoeken wordt onder aan het scherm geopend.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Niet ingeschakeld, Vervangen, selectievakje' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Editing, Replace, three period, edit box'. Het schermtoetsenbord wordt onder aan het scherm weergegeven.

 6. Gebruik het schermtoetsenbord om het woord of de woordgroep te typen waarmee u het oorspronkelijke toetsenbord wilt vervangen.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de overeenkomende exemplaren een voor een wilt vervangen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Vervangen' hoort. Dubbeltik vervolgens herhaaldelijk op het scherm totdat u alle overeenkomende zoekresultaten hebt doorgeploosd.

  • Als u alle overeenkomende zoekresultaten tegelijk wilt vervangen, swipet u naar rechts totdat u 'Knop Alles vervangen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 8. Als u de zoekbalk wilt sluiten, swipet u naar links totdat u 'Zoekbalk sluiten, knop' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekst selecteren

U kunt een bepaald deel van de tekst selecteren of alle tekst in het document.

Bepaalde tekst selecteren

 1. Als u alleen bepaalde tekst wilt selecteren, moet het bewerkingsgebied van het document de focus hebben. Ga vervolgens naar de tekst die u wilt selecteren.

 2. Dubbeltik op het scherm en haal uw vinger niet van het scherm. U hoort de naam van het geselecteerde item.

 3. Als u de selectie wilt uitbreiden, schuift u twee vingers uit elkaar op het scherm. De selectie wordt door TalkBack uitgesproken wanneer u uw vingers beweegt.

Alle tekst selecteren

 1. Als u alle tekst in het document wilt selecteren, swipet u omhoog en dan naar rechts. U hoort: 'Local context menu, TalkBack, showing items one to three of three'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Cursor control' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Select all' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u dit hoort: 'Styles menu'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Stijlen wordt geopend.

 5. Swipe in het menu Stijlen naar rechts totdat u de balk hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De focus keert terug naar het tabblad Start en u hoort: 'Tab menu, Start geselecteerd'.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u de opmaak Vet wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Not checked, Bold, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Cursief wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Not checked, Italic, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u de opmaak Onderstrepen wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Not checked, Underline, switch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Font combo-box, <huidig lettertype>, selected'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste lettertype hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort het huidige tabblad.

 3. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Font size combo-box, <huidige grootte>, selected'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste tekengrootte hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Not checked, expand switch' hoort en dubbeltik op het scherm. U hoort het huidige tabblad.

 2. Dubbeltik op het scherm en swipe naar links of rechts totdat u 'Home tab' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Font combo-box, <huidig lettertype>, selected'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Theme fonts'. Swipe naar rechts om te horen wat de beschikbare themalettertypen zijn. Dubbeltik op het scherm om een lettertype te selecteren.

  U bent bij het einde van de lijst met themalettertypen als u het volgende hoort: 'All fonts'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word Mobile met Verteller, de ingebouwde schermlezer van Windows, om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. U kunt op deze manier ook de lettertypen wijzigen, opmaakstijlen toepassen en koppen gebruiken om de leesbaarheid van uw tekst te verbeteren.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, swipet u in de afdrukweergave naar links of rechts totdat u 'Opdrachten snelle toegang, Bestand' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Backstage-pagina'.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Openen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Bladeren' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Kies een app'. Er wordt een lijst met op te slaan locaties geopend, de focus ligt op het eerste item in de lijst.

 4. Swipe naar rechts totdat u de gewenste locatie hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Blader naar het gewenste document en dubbeltik op het scherm.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Document openen' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. Het document wordt geopend in de afdrukweergave.

 7. U opent het schermtoetsenbord door te dubbeltikken op het scherm. Vervolgens kunt u gaan typen.

 8. Wanneer u klaar bent, sluit u het toetsenbord en slaat u het document indien nodig op. De instructies hiervoor vindt u in Een nieuw document maken.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Swipe in de weergave Afdrukindeling naar links of rechts totdat u 'Opdrachten voor snelle toegang, Zoeken' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Pop-up'.

 3. Swipe naar rechts. U hoort: 'Vervangen, selectievakje'.

 4. Als u het vervangen van de gevonden tekst wilt inschakelen, dubbeltikt u op het scherm. De focus keert terug naar het zoekvak Zoeken. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.

 5. Gebruik het schermtoetsenbord om het woord of de woordgroep te typen die u wilt vervangen.

 6. Swipe naar rechts totdat u 'Tekstvak vervangen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 7. Gebruik het schermtoetsenbord om het woord of de woordgroep te typen waarmee u het oorspronkelijke toetsenbord wilt vervangen.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de overeenkomende woorden of woordgroepen een voor een wilt vervangen, swipet u naar rechts. U hoort: 'Vervangen'. Dubbeltik herhaaldelijk op het scherm totdat u alle 2 exemplaren hebt vervangen.

  • Als u alle overeenkomende woorden of woordgroepen tegelijk wilt vervangen, swipet u naar rechts totdat u 'Alles vervangen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 9. Als u de zoekbalk wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u 'Zoekbalk sluiten' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekst selecteren

U kunt een bepaald deel van de tekst selecteren of alle tekst in het document.

Bepaalde tekst selecteren

 1. Swipe omhoog of omlaag om de navigatie-instelling te selecteren die u wilt gebruiken voor het selecteren. Als u bijvoorbeeld 'alinea's' selecteert, kunt u navigeren en grotere tekstgebieden selecteren.

 2. Ga in het document naar de tekst die u wilt selecteren en tik driemaal op het scherm.

Alle tekst selecteren

 1. Ga naar het document en dubbeltik met twee vingers op het scherm. Het snelmenu wordt geopend.

 2. Swipe naar links of rechts totdat u 'Alles selecteren' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe op het tabblad Start naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Stijlen'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Stijlen wordt geopend.

 6. Swipe in het menu Stijlen naar rechts totdat u de balk hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm. De kopstijl wordt toegepast op het document en de focus keert terug naar het documentmenu.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u vette opmaak wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Vet' hoort en dubbeltikt u vervolgens op het scherm.

  • Als u een italistische opmaak wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Italisch' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u onderstreepte opmaak wilt toepassen, swipet u naar links of rechts totdat u 'Onderstrepen' hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Lettertype' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar links of rechts totdat u het gewenste lettertype hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm.

 3. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar rechts totdat u 'Tekengrootte' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 6. Swipe naar links of rechts totdat u de gewenste tekengrootte hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit moet doen.

 1. Swipe naar rechts totdat u 'Meer opties' hoort en dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar links totdat u de naam van het huidige tabblad hoort. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

 3. Swipe naar links of rechts totdat u 'Start' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 4. Swipe naar rechts totdat u 'Lettertype' hoort en dubbeltik vervolgens op het scherm.

 5. Swipe naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Theme fonts'. Swipe naar rechts om te horen wat de beschikbare themalettertypen zijn. Dubbeltik op het scherm om een lettertype te selecteren.

  U bent bij het einde van de lijst met themalettertypen als u het volgende hoort: 'All fonts'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst te maken in Word

Een schermlezer gebruiken om opmerkingen toe te voegen, te lezen en te verwijderen in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Gebruik Word voor het web schermlezer en het toetsenbord om tekst in een document toe te voegen of te wijzigen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u het lettertype kunt wijzigen, opmaakstijlen kunt toepassen en koppen kunt gebruiken om de tekststroom te verbeteren.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Omdat Word voor het web wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast gelden veelgebruikte toetscombinaties zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) voor de webbrowser, niet voor Word voor het web.

In dit onderwerp

Tekst toevoegen aan een Word-document

 1. Als u een bestaand document wilt openen, drukt u in de afdrukweergave op Alt+Windows-toets en daarna op B en W. Het menu Openen wordt geopend met daarin een lijst met recente documenten.

 2. Gebruik de Tab-toets om door de documenten te bladeren. De documenten worden uitgesproken als '<bestandsnaam>, <locatie>'. Druk op Enter om een document te openen.

 3. Als u een document wilt openen dat niet in de lijst met recente documenten staat, drukt u in het menu Openen op de Tab-toets totdat u 'Meer informatie over OneDrive' hoort en drukt u vervolgens op Enter. OneDrive wordt geopend in een nieuw venster en u kunt door de documenten bladeren. Gebruik de pijltoetsen om door documenten en mappen te bladeren. Als u een map of document wilt openen, drukt u op Enter.

 4. Als u een document opent, staat de cursor in de hoofdtekst van het document.

 5. Druk op de pijltoetsen totdat u bent aangekomen op de plek waar u tekst wilt toevoegen en begin te typen. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Tekst zoeken en vervangen

 1. Druk in de lees- of bewerkingsweergave op Ctrl+F. U hoort: 'Zoeken in het document naar'. De focus ligt op het zoektekstveld.

  Als u in oudere JAWS-versies tekst wilt zoeken en vervangen in de bewerkingsweergave in JAWS, drukt u op Ctrl+H.

 2. Druk op Shift+Tab totdat u 'Vervangen' hoort en druk vervolgens op Enter. De focus keert terug naar het zoektekstveld.

 3. Typ het woord of de woordgroep die u wilt vervangen. De lijst met zoekresultaten wordt bijgewerkt terwijl u typt.

 4. Druk op tab totdat u 'Vervangen door' hoort en typ het woord of de woordgroep waarmee u de oorspronkelijke tekst wilt vervangen.

 5. Als u door de lijst met zoekresultaten wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Vorige resultaat' of 'Volgend resultaat' hoort en drukt u vervolgens op Enter. De schermlezer kondigt de exemplaren aan terwijl u in de lijst gaat.

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u zoekresultaten één voor één wilt vervangen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Vervangen' hoort en drukt u vervolgens op Enter. Ga naar het volgende exemplaar en herhaal deze stap indien nodig.

  • Als u alle exemplaren wilt vervangen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Alles vervangen' hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Tekst selecteren

U kunt snel alle tekst selecteren in het document of alleen een bepaald deel van de tekst.

 • Druk op Ctrl+A om alle tekst te selecteren.

 • Als u een stuk tekst wilt selecteren, gaat u naar de tekst die u wilt selecteren en houdt u Shift ingedrukt. Gebruik de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen totdat de tekst is geselecteerd.

Koppen gebruiken

Koppen zijn zeer belangrijk voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van een document. Als u ervoor wilt zorgen dat de koppen van uw document correct werken voor toegankelijkheid, is het belangrijk dat u ze maakt met de ingebouwde kopstijlen in Word. Zo zorgt u dat de schermlezer en Word de juiste informatie kunnen uitwisselen.

 1. Selecteer in het document de tekst waarvan u een kop wilt maken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+Alt+1 om de stijl Kop 1 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Alt+2 om de stijl Kop 2 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Alt+3 om de stijl Kop 3 toe te passen.

  • Druk op Ctrl+Shift+N om de stijl Normaal toe te passen.

  Tip: Als u wilt zoeken naar andere kopstijlen, drukt u op Alt+Windows-toets, en dan R en SN. Druk op de Tab-toets totdat u de stijl hoort die u wilt gebruiken en druk vervolgens op Enter.

Vette, cursieve en onderstreepte opmaak toepassen

Het gebruik van tekenopmaak kan de leesbaarheid van uw document verbeteren.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+B om de opmaak Vet toe te passen.

  • Druk op Ctrl+I om de opmaak Cursief toe te passen.

  • Druk op Ctrl+U om de opmaak Onderstrepen toe te passen.

Het lettertype en de tekengrootte wijzigen

Als u uw document toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers, kunt u een lettertype kiezen dat beter leesbaar is of de tekst groter of juist kleiner maken.

Een ander lettertype kiezen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt opmaken.

 2. Druk op Alt+Windows-logotoets en vervolgens op H, F en F. U hoort: 'Naam van lettertype'.

 3. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter.

  Tip: Als u rechtstreeks naar een bepaald lettertype wilt springen, begint u de naam van dat lettertype te typen. Typ bijvoorbeeld ti om Times New Roman te vinden.

Tekengrootte wijzigen

 1. Selecteer de tekst waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk op Ctrl+] (vierkante haak rechts) om de tekst 1 punt groter te maken.

  • Druk op Ctrl+[ (vierkante haak links) om de tekst 1 punt kleiner te maken.

  • Als u de tekst stapsgewijs groter wilt maken overeenkomstig de grootten op de knop Grotere tekengrootte, drukt u op Ctrl+Shift+> (groter dan).

  • Als u de tekst stapsgewijs kleiner wilt maken op basis van de grootte van de knop Tekengrootte verlagen, drukt u op Ctrl+Shift+< (Kleiner dan teken).

  • Als u een bepaald formaat wilt selecteren, drukt u op Alt+Windows-logotoets en vervolgens op H, F en S. U hoort: 'Tekengrootte'. Typ de beste puntgrootte en druk op Enter.

Verschillende lettertype-eigenschappen wijzigen

U kunt door de lettertype-eigenschappen bladeren en deze wijzigen met behulp van de opties in de groep Lettertype op het tabblad Start.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

 2. Ga naar het tabblad Start door op Alt+Windows-toets en R te drukken.

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u dit wilt wijzigen:

   • Lettertype: druk op LE, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter.

   • Lettertypestijl: druk op SN, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertypestijl hoort en druk op Enter.

   • Tekengrootte: druk op TE, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste tekengrootte hoort en druk op Enter.

   • Tekstkleur: druk op KE, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste kleur hoort en druk op Enter.

   • Tekstmarkeringskleur: druk op ME, druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste kleur hoort en druk op Enter.

  • Als u dit wilt selecteren:

   • Doorhalen: druk op 4.

   • Superscript: druk op 6.

   • Subscript: druk op 5.

Themalettertypen gebruiken

U wijzigt met een themalettertype de lettertypen in het hele document door een tweetal lettertypen te gebruiken die zo zijn ontworpen dat ze goed bij elkaar passen. Het eerste lettertype wordt gebruikt voor koppen en het tweede voor gewone tekst.

Tip: U weet zeker dat de themalettertypen worden gebruikt voor koppen door een kopstijl van Word toe te passen op de koptekst. In Koppen gebruiken wordt uitgelegd hoe u dit doet.

 1. Druk in uw document op Alt+Windows-logotoets en vervolgens op H, F en F. U hoort: 'Naam van lettertype'.

 2. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u het gewenste lettertype hoort en druk op Enter. De schermlezer kondigt '<lettertypenaam>, koppen' voor koppen en '<lettertypenaam>, hoofdtekst' voor hoofdtekst.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om een foto of afbeelding in te voegen in Word

Een schermlezer gebruiken voor het controleren van de spelling en grammatica in Word

Basistaken met een schermlezer in Word

Toetscombinaties in Word

Een schermlezer gebruiken om in Word te bladeren en navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×