Tekst toevoegen en opmaken in PowerPoint met een schermlezer

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Gebruik PowerPoint toetsenbord en een schermlezer om tekst toe te voegen en opmaak toe te passen op een presentatie. Als u de tekst in uw PowerPoint opmaken, kunt u deze gemakkelijker lezen. We hebben het getest met Verteller en JAWS, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. U leert hoe u lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maakt om uw presentaties beter te structureren of hyperlinks toe te voegen aan andere informatiebronnen.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst aan een dia toevoegen

U kunt in de normale weergave inhoud toevoegen aan een dia.

 1. Als u naar de weergave Normaal wilt gaan, drukt u op Alt+W en vervolgens op L. U hoort 'Diadeelvenster', gevolgd door het dianummer. In JAWS hoort u: "Slide area."

 2. Druk op F6 om de dia te selecteren waaraan u tekst wilt toevoegen, totdat u in het deelvenster Miniaturen bent. U hoort 'Miniaturen', gevolgd door het dianummer.

 3. Als u door de dia's wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het nummer en de titel van de dia hoort. Als de dia's zich in secties bevinden, gebruikt u de pijl-omhoog of pijl-omlaag om door de secties te navigeren en drukt u op de pijl-rechts om de sectie uit te vouwen.

 4. Druk op F6 om de focus te verplaatsen naar het bewerkingsgebied voor een dia. In Verteller hoort u 'Diadeelvenster', gevolgd door het dianummer. In JAWS hoort u: "Slide area."

 5. Druk op Tab om naar een tijdelijke aanduiding voor tekst te gaan. In Verteller worden de tijdelijke aanduidingen tekstvakken genoemd, zodat u iets hoort als: "Titel tekstvak." In JAWS hoort u: "Title placeholder."

 6. Als u de tijdelijke aanduiding wilt vervangen door uw tekst, drukt u op Enter om naar de bewerkingsmodus te gaan en selecteert u alle tekst en begint u te typen.

 7. Als u de invoegpositie naar de volgende titel of de tijdelijke aanduiding voor hoofdtekst wilt verplaatsen, drukt u op Ctrl+Enter.

  Opmerking: U kunt ook op de SR-toets+pijl-rechts of pijl-links drukken om door de tijdelijke aanduidingen te navigeren en op de SR-toets+Enter drukken om de invoegpositie aan het einde van het geselecteerde tekstvak te plaatsen.

  Opmerking: Als er geen tijdelijke aanduidingen voor tekst meer zijn, voegt u in de meeste gevallen op Ctrl+Enter een nieuwe dia in met dezelfde dia-indeling als de oorspronkelijke dia en wordt de focus op de eerste tijdelijke aanduiding van de nieuwe dia gericht. Als de oorspronkelijke dia echter de indeling Titeldia heeft, heeft de nieuwe dia de indeling Titel en inhoud.

  Opmerking: Als u tekst wilt bewerken die u al in een tekstveld hebt toegevoegd, drukt u op de Tab-toets om naar het tekstveld te gaan en drukt u vervolgens op F2 om alle tekst te selecteren en te beginnen met bewerken. Als u wilt stoppen met bewerken en de focus weer naar het tekstvak wilt verplaatsen, drukt u opnieuw op F2.

  Opmerking: Als u wilt weten hoe u tekenopmaak kunt toepassen met het toetsenbord, zoals vet, onderstrepen, italisch, subscript of superscript, gaat u naar Tekst opmaken in Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentatieste maken.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken met behulp van sneltoetsen. U kunt bestaande regels met tekst omzetten in een lijst, de stijl van de opsommingstekens wijzigen of geneste lijsten maken.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

 1. Selecteer in een tijdelijke aanduiding voor tekst de tekst waaraan u opsommingstekens of nummers wilt toevoegen.

  Tip: Als u meer wilt weten over het selecteren van tekst in PowerPoint toetsenbord, gaat u naar Tekst en objecten selecteren en bewerken in Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken.

 2. Geef aan wat u wilt doen:

  • Als u opsommingstekens wilt toevoegen, drukt u op Alt+H en vervolgens op U. Druk op de Tab-toets om door de stijlen voor opsommingstekens te bladeren. U hoort de beschrijving van de geselecteerde stijl voor opsommingstekens. Druk op Enter om de stijl in te voegen.

  • Als u nummering wilt toevoegen, drukt u op Alt+H en vervolgens op N. Druk op de Tab-toets om door de nummeringsstijlen te bladeren. U hoort de beschrijving van de geselecteerde nummeringstijl. Druk op Enter om de stijl in te voegen.

 3. Als u extra items wilt toevoegen aan de lijst, plaatst u de invoegpositie aan het einde van een lijstitem en drukt u op Enter.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, plaatst u de invoegpositie aan het einde van het laatste item in de lijst, drukt u op Enter en vervolgens op Backspace.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Typ * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel en druk vervolgens op de spatiebalk of de Tab-toets.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een ingevuld opsommingsteken gemaakt nadat u op Enter hebt ge drukken.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Typ 1. (het getal 1 gevolgd door een punt) en druk vervolgens op de spatiebalk of de Tab-toets.

 2. Typ de gewenste tekst. Er wordt automatisch een genummerd lijstitem gemaakt nadat u op Enter hebt drukken.

 3. Druk op Enter om een nieuw lijstitem te maken.

 4. Als u wilt stoppen met het maken van de lijst, drukt u eerst op Enter en vervolgens op Backspace.

Items binnen een lijst laten inspringen

 1. Selecteer de lijstitems die u wilt laten inspringen.

 2. Geef aan wat u wilt doen:

  • Als u de inspringing wilt vergroten, drukt u op Alt+H en vervolgens op A en I.

  • Als u de inspringing wilt verkleinen, drukt u op Alt+H en vervolgens op A en O.

De tekstkleur wijzigen

U kunt de kleur van bepaalde tekstelementen in uw presentatie wijzigen.

 1. Selecteer de tekst waarop u een kleur wilt toepassen.

 2. Als u de kleur wilt wijzigen, drukt u op Alt+H en vervolgens op F en C. U hoort: 'Themakleuren'.

 3. Druk op de Tab-toets totdat u de beste kleur en tint hoort.

 4. Druk op Enter om de kleur te selecteren.

De kleur van hyperlinktekst wijzigen

De kleur van hyperlinktekst kan in de hele presentatie worden gewijzigd door wijzigingen toe te passen op het diamodel.

 1. U opent het diamodel door eerst op Alt+W te drukken en vervolgens op M.

 2. Als u het kleurenschema diamodel wilt wijzigen, drukt u op Alt+M, vervolgens op T, C en C.

 3. Druk op de pijl-omhoog totdat u het volgende hoort: 'Hyperlink'. Druk op Enter om dit te selecteren.

 4. Druk op de Tab-toets totdat u de beste kleur en tint hoort. Druk vervolgens op Enter.

 5. Druk op Alt+S om de wijzigingen op te slaan.

 6. Als u de weergave Diamodel wilt verlaten en terug wilt naar de normale weergave, drukt u op Alt+W en vervolgens op L.

Uw tekst markeren

U kunt belangrijke onderdelen van uw presentatie markeren. Gemarkeerde onderdelen trekken de aandacht van uw publiek.

Tekst markeren

 1. Selecteer de tekst die u wilt markeren.

 2. Als u het menu Markeerkleur wilt openen, drukt u op Alt+H, T en vervolgens op C.

 3. Gebruik de pijltoetsen om door de kleuropties te navigeren en druk vervolgens op Enter om een kleur te selecteren.

Tekst markeren met behulp van teksteffecten

 1. Selecteer de tekst die u wilt markeren.

 2. Als u het menu teksteffect wilt openen, drukt u op Alt+J, vervolgens op D, T en X.

 3. Druk op de pijl-omlaag totdat u 'Gloed' hoort en druk op Enter.

 4. Als u de kleur- en markeervariant wilt selecteren, drukt u op de Tab-toets totdat u de gewenste optie hoort en drukt u vervolgens op Enter.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om presentaties te delen en samen te maken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint met uw toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om tekst in uw dia's toe te voegen en op te maken en het publiek een goed gestructureerde en eenvoudig te volgen presentatie te bieden met relevante koppeling naar meer informatie.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

PowerPoint openen en u aanmelden

Als u uw presentaties automatisch wilt opslaan OneDrive, moet u zich aanmelden bij uw Microsoft-account wanneer u PowerPoint. Als u uw presentaties opslaat in OneDrive, kunt u deze openen vanaf elk apparaat waarbij u bent aangemeld.

 1. Druk op uw Mac op Command+Shift+A om de weergave Programma's te openen in de Finder.

 2. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de groep Programma's te gaan en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de programma's te bladeren.

 3. Wanneer VoiceOver 'Microsoft PowerPoint-toepassing' aankonst, drukt u op Control+Option+spatiebalk om de PowerPoint.

 4. Als u zich wilt aanmelden, drukt u herhaaldelijk op Shift+Tab om naar de menuknop Aanmelden te gaan. Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

 5. Het dialoogvenster Aanmelden wordt geopend. De focus wordt automatisch in een tekstveld geplaatst. Typ het e-mailadres of het telefoonnummer dat aan uw Microsoft-account is gekoppeld. Druk op Tab als u klaar bent met typen.

 6. De knop Volgende heeft nu de focus. U hoort het volgende in VoiceOver: "Koppeling, Volgende." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

 7. Het dialoogvenster Wachtwoord invoeren wordt geopend. De focus wordt automatisch in een tekstveld geplaatst. Typ uw wachtwoord voor Microsoft-account en druk op Tab.

 8. De knop Aanmelden heeft nu de focus. U hoort het volgende in VoiceOver: "Knop Aanmelden." Druk op Control+Option+spatiebalk om u aan te melden.

U wordt aangemeld en de menuknop Accountinstellingen in de hoofdweergave van PowerPoint_generic heeft de focus. Druk op Tab om naar andere items in de weergave te gaan.

Tip:  PowerPoint blijft u aangemeld, zodat u zich de volgende keer niet hoeft aan te melden, tenzij u ervoor kiest om u afzonderlijk af te melden.

Tekst aan een dia toevoegen

Wanneer u de PowerPoint opent, wordt deze geopend in de weergave Normaal. In de normale weergave is het scherm als volgt ingedeeld: links het deelvenster Miniaturen, in het midden het bewerkingsgebied voor dia's en daaronder het notitievenster.

 1. Druk in de normale weergave herhaaldelijk op F6 totdat u bij het deelvenster met miniaturen bent. U hoort het volgende in VoiceOver: "Deelvenster Miniaturen, lijst, 1 item geselecteerd."

 2. Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar de miniaturen te gaan.

 3. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de dia's te bladeren.

 4. Als u bij de dia bent aangekomen waaraan u tekst wilt toevoegen, drukt u op Tab totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "U bevindt zich in een tekstgebied, binnen een tekstvak." Als de dia een tekstvak voor een titel bevat, heeft dat tekstvak de focus.

 5. Als u tekst wilt toevoegen, drukt u op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag en begint u te typen. Als het tekstgebied tekst van een tijdelijke aanduiding bevat, moet u deze mogelijk eerst verwijderen. Druk op Esc als dat is gebeurd.

 6. Als u naar het volgende tekstvak op de dia wilt gaan, drukt u op Tab.

 7. Als u tekst wilt toevoegen, begint u te typen. Druk op Esc als u klaar bent.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken met behulp van een schermlezer. Dit kunt u doen door bestaande stukken tekst om te zetten in een lijst of door lijsten te maken terwijl u typt.

 1. Selecteer het deel van de tekst dat u wilt opmaken als een lijst.

 2. Druk op Control+Option+M om naar de menubalk te gaan. Druk herhaaldelijk op de pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "Opmaak". Druk op Control+Option+spatiebalk om het menu te openen.

 3. Druk driemaal op de pijl-omlaag. U hoort het volgende in VoiceOver: "Opsommingstekens en nummering, beletselteken." Druk op Control+Option+spatiebalk om de optie te selecteren.

 4. Het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering wordt geopend met het tabblad Opsommingstekens geselecteerd. Als u naar het tabblad Nummering wilt gaan, drukt u eenmaal op de pijl-rechts en drukt u vervolgens op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te openen.

 5. Gebruik Tab om door de opties te bladeren. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u bladert.

 6. Als u bij de optie bent aangekomen die u wilt gebruiken, drukt u op Control+Option+spatiebalk en drukt u vervolgens herhaaldelijk op Tab totdat u het volgende hoort in VoiceOver: "OK, standaardknop."

 7. Als u de opsommingstekens of nummers wilt invoegen, drukt u op Control+Option+spatiebalk. De geselecteerde tekst wordt omgezet in een lijst en de lijst houdt de focus.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Zet de cursor op de plek waar u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ * (sterretje) en druk op de spatiebalk.

 3. Typ de tekst van het lijstitem. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

  PowerPoint wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gestart.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Zet de cursor op de plek waar u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het cijfer één en een punt) en druk op de spatiebalk. PowerPoint wordt automatisch een geordende lijst gestart.

 3. Typ de tekst van het lijstitem. Druk op Enter als u nog een lijstitem wilt toevoegen.

Tekst markeren met behulp van teksteffecten

U kunt de aandacht vestigen op de belangrijke punten in uw presentatie door tekst in PowerPoint te markeren met teksteffecten, zoals schaduw, weerspiegeling of gloed.

 1. Selecteer de tekst die u wilt markeren.

 2. Druk op Command+Shift+1 om het deelvenster Vorm opmaken te openen.

 3. Druk herhaaldelijk op Tab totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "Opties voor vormen." Druk op de pijl-rechts om naar Tekstopties te gaan en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Druk eenmaal op Tab en vervolgens eenmaal op de pijl-rechts. U hoort het volgende in VoiceOver: "Teksteffecten, tabblad." Druk op Control+Option+spatiebalk om het tabblad te selecteren.

 5. Druk herhaaldelijk op de pijl-rechts totdat VoiceOver het volgende aankondigt: "Schuifgebied." Druk op Control+Option+Shift+Pijl-omlaag om naar het deelvenster te gaan.

 6. Blader met de pijltoetsen door de opties in het menu. U hoort de namen van de items tijdens het navigeren.

 7. Als u bent aangekomen bij de optie die u wilt gebruiken, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

  Het teksteffect wordt toegepast op de tekst die u hebt geselecteerd.

 8. U kunt het deelvenster Vorm opmaken sluiten en teruggaan naar uw presentatie door eenmaal op Control+Option+Shift+Pijl-omhoog te drukken en vervolgens herhaaldelijk op Shift+Tab te drukken totdat u het volgende hoort: "Vorm opmaken sluiten, knop." Druk op Control+Option+spatiebalk om de knop te selecteren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Audio of video in PowerPoint invoegen met een schermlezer

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om tekst aan uw dia's toe te voegen en op te maken en het publiek een goed gestructureerde en eenvoudig te volgen presentatie te bieden met relevante koppeling naar meer informatie.

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Voor aanraakmogelijkheden in PowerPoint gaat u naar De aanraakhandleiding van PowerPoint voor iPhone.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Tekst aan een dia toevoegen

Wanneer u PowerPoint voor het eerst opent, wordt het scherm gesplitst tussen het deelvenster miniaturen aan de linkerkant (als u uw telefoon in liggende stand houdt) of onderaan (als u uw telefoon in staande stand houdt), het bewerkingsgebied van de dia in het midden en het veld Notities onder het bewerkingsgebied.

 1. Selecteer in uw presentatie de dia waaraan u tekst wilt toevoegen. Selecteer een dia, swipe naar rechts of links totdat u 'Dia <dianummer> van <totaal aantal dia's>' hoort en swipe naar links of rechts tot u de dia hoort die u wilt selecteren. U hoort de namen van de dia's terwijl u navigeert. Dubbeltik vervolgens op het scherm. U hoort: 'Geselecteerd'.

 2. Wanneer u de dia hebt geselecteerd waaraan u tekst wilt toevoegen, swipet u naar rechts of links totdat u het tekstvaktype en 'Tekstvak, tekstveld' hoort. Als het tekstvak al tekst bevat, wordt de tekst ook voorgelezen met VoiceOver. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak te selecteren.

 3. Als u tekst wilt toevoegen, dubbeltikt u nog een keer op het scherm. Typ de tekst met het schermtoetsenbord. Als u naar het toetsenbord wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Q'. Als u het toetsenbord wilt sluiten, swipet u naar links totdat u het volgende hoort: 'Toetsenbord verbergen'. Dubbeltik op het scherm.

 4. Als u naar het volgende tekstvak wilt bladeren, swipet u naar links totdat het tekstvak wordt genoemd.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken met behulp van een schermlezer.

 1. Ga naar de dia waarop u de lijst wilt beginnen.

 2. Als u naar het lint wilt gaan, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lint weergeven'. Dubbeltik op het scherm.

 3. Als u op het lint naar het tabblad Start wilt gaan, swipet u naar rechts of links totdat u een naam van een linttabblad en 'Tabblad' hoort. Dubbeltik op het scherm. Als u naar het tabblad Start wilt gaan, swipet u naar links of rechts totdat u het volgende hoort: 'Tabblad Start'. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een lijst met opsommingstekens wilt maken, swipet naar rechts tot u het volgende hoort: 'Opsommingstekens, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Opsommingstekens wordt geopend.

  • Als u een genummerde lijst wilt maken, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Nummering, knop'. Dubbeltik op het scherm. Het menu Nummering wordt geopend.

 5. Swipe naar rechts om door de opties in het menu Opsommingstekens en Nummering te bladeren. De opties worden opgelezen door VoiceOver terwijl u bladert. Als u bij een optie bent gekomen die u wilt gebruiken, dubbeltikt u op het scherm om deze te selecteren. De opsommingstekens of nummers worden ingevoegd.

 6. Als u het lint wilt sluiten, swipet u naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Lint verbergen, knop.' Dubbeltik op het scherm.

 7. Hiermee sluit u het lint en verplaatst u de focus naar de lijst. Het schermtoetsenbord wordt beschikbaar en u kunt de tekst typen.

Een lijst met opsommingstekens maken terwijl u typt

 1. Selecteer het tekstvak waarin u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Ga naar * (sterretje) op het schermtoetsenbord. Dubbeltik op het scherm om dit te selecteren. Ga naar de spatiebalk en dubbeltik op het scherm.

 3. Typ de lijstitemtekst met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar Return en dubbeltikt u op het scherm om dit te selecteren.

  PowerPoint wordt automatisch een lijst met opsommingstekens gestart.

Een genummerde lijst maken terwijl u typt

 1. Selecteer het tekstvak waarin u een nieuwe lijst wilt maken.

 2. Typ 1. (het getal één en een punt) op het schermtoetsenbord. Ga naar de spatiebalk en dubbeltik op het scherm.

 3. Typ de lijstitemtekst met het schermtoetsenbord. Wanneer u klaar bent, gaat u naar Return en dubbeltikt u op het scherm om dit te selecteren.

  PowerPoint wordt automatisch een genummerde lijst gestart.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om sprekersnotities en -opmerkingen te lezen of toe te voegen in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor Android met TalkBack, de ingebouwde schermlezer voor Android, om tekst en hyperlinks toe te voegen aan een presentatie. U kunt ook lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten maken om uw presentaties beter te structureren.

Notities: 

In dit onderwerp

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Terwijl u een presentatie hebt geopend in PowerPoint en de focus op een dia ligt, dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waaraan u tekst wilt toevoegen. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak voor bewerken te openen.

 3. Swipe naar rechts totdat u 'Edit text button' hoort. Dubbeltik op het scherm.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om uw tekst te typen.

 5. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord sluiten.

  De cursor blijft in het tekstvak. Swipe nogmaals omlaag en vervolgens naar links om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Opsommingstekens of nummering toevoegen aan tekst

U kunt een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst aan een tekstvak in uw presentatie toevoegen.

 1. Terwijl u een presentatie hebt geopend in PowerPoint en de focus op een dia ligt, dubbeltikt u op het scherm. U hoort: 'Knop Bewerken'. Dubbeltik op het scherm.

 2. Swipe naar rechts totdat u het tekstvak hebt gevonden waarin u opsommingstekens of nummering wilt toevoegen. Dubbeltik op het scherm om het tekstvak te bewerken.

 3. Opsommingstekens of nummering toevoegen:

  • Als u een item aan een lijst met opsommingstekens wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u hoort 'Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  • Als u een item aan een genummerde lijst wilt toevoegen, swipet u naar rechts totdat u hoort 'Not checked, numbering, switch, double-tap to toggle on'. Dubbeltik vervolgens op het scherm.

  Opmerking: Het tekstvak is mogelijk al ingesteld op een lijst in de PowerPoint sjabloon die u gebruikt. In dat geval hoort u 'Checked' in plaats van 'Not checked'.

 4. Gebruik het schermtoetsenbord om het lijstitem te typen.

 5. Als u nog een lijstitem wilt toevoegen, veegt u met uw vinger rondom de rechterbenedenhoek van het scherm totdat u hoort: 'Enter'. Til uw vinger op als u een nieuw lijstitem wilt invoegen en gebruik het toetsenbord om te typen.

 6. Swipe omlaag en vervolgens naar links om het toetsenbord te sluiten.

  De cursor blijft in het tekstvak. Swipe nogmaals omlaag en vervolgens naar links om terug te keren naar de diaselectieweergave.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Gebruik PowerPoint voor het web toetsenbord en een schermlezer om tekst en hyperlinks toe te voegen aan uw presentatie. We hebben het getest met Verteller, maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Notities: 

 • Als u Verteller met Windows 10 Fall Creators Update gebruikt, moet u scanmodus uitschakelen als u documenten, werkbladen en presentaties wilt bewerken met Office voor het web. Zie voor meer informatie Turn off virtual or browse mode in screen readers in Windows 10 Fall Creators Update (Virtuele of bladermodus uitschakelen in schermlezers in Windows 10 Fall Creators Update).

 • Nieuwe Microsoft 365-functies worden geleidelijk voor Microsoft 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Als u PowerPoint voor het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als webbrowser. Omdat PowerPoint voor het web in de webbrowser wordt uitgevoerd, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in PowerPoint voor het web.

In dit onderwerp

Tekst aan een dia toevoegen

 1. Druk in de bewerkingsweergave PowerPoint voor het web herhaaldelijk op Ctrl+F6 totdat u het nummer van de huidige dia hoort. De focus ligt in het deelvenster Miniaturen.

 2. Als u door de dia's wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het nummer hoort van de dia die u wilt bewerken.

 3. Druk op Ctrl+F6 totdat u het volgende hoort: 'Diavenster'.

 4. Als u de focus naar de eerste tijdelijke aanduiding wilt verplaatsen, drukt u op de Tab-toets. De tijdelijke aanduiding wordt opgelezen door Verteller.

 5. Als u de tijdelijke aanduiding wilt vervangen door de tekst, drukt u op Enter en begint u te typen. Druk op F2 wanneer u klaar bent. U hoort: 'Diavenster'.

 6. Als u naar de volgende tijdelijke aanduiding wilt gaan, drukt u op de Tab-toets. De tijdelijke aanduiding wordt opgelezen door Verteller. Klik op Enter en begin te typen om tekst toe te voegen. Wanneer u klaar bent, drukt u op F2.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om met dia's in PowerPoint te werken

Een schermlezer gebruiken om afbeeldingen en tabellen in te voegen en te bewerken in PowerPoint

Sneltoetsen gebruiken om PowerPoint-presentaties te maken

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Een schermlezer gebruiken om PowerPoint te verkennen en te navigeren

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×