Brak ustawień sieci Wi-Fi

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową, ponieważ ustawienia sieci Wi-Fi nie są widoczne na tablecie Surface, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Przed rozpoczęciem

Sprawdź ustawienia sieci i Internetu na urządzeniu Surface:

 • Otwórz menu Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć i Internet.

Co widać

 • Brakuje sekcji Wi-Fi w oknie ustawień Sieć i Internet.
 • Brakuje ikony sieci bezprzewodowej  na pasku zadań.
Ustawienia sieci Wi-Fi
Prawidłowo: Funkcja Wi-Fi jest widoczna w oknie ustawień Sieć i Internet

 
Brak sekcji z ustawieniami sieci Wi-Fi
Nieprawidłowo: Brak ustawień sieci Wi-Fi

 

Rozwiązanie 1. Ponowne uruchomienie urządzenia Surface i sprawdzenie ustawień sieci Wi-Fi

Jeśli brakuje ustawień sieci Wi-Fi, ponownie uruchom urządzenie Surface (nie wyłączaj) i jeszcze raz sprawdź ustawienia sieci Wi-Fi. Poniżej opisano, jak to zrobić:
 

 1. Upewnij się, że modem jest podłączony do działającego gniazda telefonicznego lub połączenia kablowego bezpośrednio lub za pośrednictwem routera.
 2. Przejdź do menu Start i wybierz kolejno opcje ZasilanieUruchom ponownie.
 3. Po ponownym uruchomieniu Surface zaloguj się w systemie Windows.
 4. Otwórz menu Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć i Internet.
 5. Wybierz opcję Tryb samolotowy i upewnij się, że przełącznik Tryb samolotowy jest w położeniu Wyłączone.
  • Jeśli nadal brakuje ustawień sieci Wi-Fi: przejdź do Rozwiązania 2.
  • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaznacz swoją sieć i wybierz opcję Połącz.

Rozwiązanie 2. Instalacja aktualizacji

Zainstalowanie najnowszych aktualizacji może pomóc w rozwiązaniu często napotykanych problemów z siecią Wi-Fi, jednak do pobrania aktualizacji niezbędny jest dostęp do Internetu. Jeśli nie możesz połączyć się z siecią domową lub z bezprzewodową siecią publiczną w kawiarni lub bibliotece, poniżej przedstawiono kilka innych sposobów, które być może pozwolą przejść do trybu online i pobrać aktualizacje:

 • Aby uzyskać dostęp do Internetu, możesz skorzystać z połączenia przewodowego.
 • Jeżeli korzystasz z Surface Pro 3 lub Surface 3, możesz pobrać ręcznie jeden plik aktualizacji do zainstalowania na Surface. Możesz użyć innego komputera z dostępem do Internetu, aby pobrać plik na dysk USB i przenieść go do swojego tabletu Surface. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie aktualizacji tabletu Surface i systemu Windows.
 • Jeśli używasz urządzenia Surface 3 wyposażonego we wbudowany moduł komórkowej sieci szerokopasmowej, użyj tej sieci do nawiązania połączenia z Internetem i pobrania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie tabletu Surface 3 (4G LTE).
 • Użyj aplikacji Skype WiFi, aby znaleźć hotspot sieci Wi-Fi. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Jak używać aplikacji Skype WiFi

Po przejściu w tryb online ręcznie sprawdź dostępność i zainstaluj najnowsze aktualizacje, postępując tak:

 1. Przejdź do menu Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update.
 2. Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje. Jeżeli aktualizacje są dostępne, zostaną pobrane i zainstalowane automatycznie.
 3. Jeśli tablet Surface nie uruchamia się ponownie automatycznie, uruchom go ponownie ręcznie: otwórz menu Start i wybierz kolejno opcje Zasilanie > Uruchom ponownie..
 4. Po ponownym uruchomieniu Surface zaloguj się w systemie Windows.
 5. Powtarzaj te czynności aż do wyświetlenia komunikatu Urządzenie jest aktualne po wybraniu polecenia Sprawdź aktualizacje.
  Aby dowiedzieć się więcej o instalowaniu aktualizacji, zobacz Instalowanie aktualizacji tabletu Surface i systemu Windows.

  • Jeśli nadal brakuje ustawień sieci Wi-Fi: przejdź do Rozwiązania 3.
  • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaznacz swoją sieć i wybierz opcję Połącz.

Rozwiązanie 3. Ponowne uruchomienie tabletu Surface

Uruchom ponownie Surface (nie chodzi o wyłączenie).

 1. Przejdź do menu Start i wybierz kolejno opcje Zasilanie > Uruchom ponownie.
 2. Po ponownym uruchomieniu Surface zaloguj się w systemie Windows.

  • Jeśli nadal brakuje ustawień sieci Wi-Fi: przejdź do rozwiązania 4.
  • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaznacz swoją sieć i wybierz opcję Połącz.

Rozwiązanie 4. Uruchomienie narzędzia systemu Windows do rozwiązywania problemów z siecią

Dostępne w systemie Windows narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią może pomóc w diagnozie i usunięciu problemów z siecią Wi-Fi. Jak korzystać z tego narzędzia:

Otwórz menu Start , a następnie wybierz kolejno Ustawienia > Sieć i Internet > Stan > Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią.

 • Jeśli nadal brakuje ustawień sieci Wi-Fi: przejdź do rozwiązania 5.
 • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaznacz swoją sieć i wybierz opcję Połącz.

Rozwiązanie 5. Sprawdzenie, czy karta sieci Wi-Fi jest dostępna w Menedżerze urządzeń

Jeśli w urządzeniu Surface brakuje ustawień sieci Wi-Fi, być może karta sieci Wi-Fi została wyłączona w Menedżerze urządzeń.

 1. Wybierz pole wyszukiwania na pasku zadań, wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij strzałkę obok pozycji Karty sieciowe, aby rozwinąć listę kart sieciowych, i sprawdź, czy widać tam pozycję Marvell AVASTAR Network Controller.
 3. Naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie pozycję Marvell AVASTAR Network Controller, aby otworzyć właściwości tego kontrolera.
 4. Na karcie Sterownik dotknij lub kliknij Wyłącz.
 5. W oknie z ostrzeżeniem dotknij lub kliknij Tak.
 6. Naciśnij lub kliknij przycisk Włącz, aby ponownie uruchomić sterownik.
 7. Uruchom ponownie tablet Surface.
  • Jeśli nadal brakuje ustawień Wi-Fi: skontaktuj się z nami.
  • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych.