Brak ustawień sieci Wi-Fi w tablecie Surface

Dotyczy: SurfaceWindows 8.1Windows 10

Przed rozpoczęciem

Aby sprawdzić ustawienia sieci i Internetu w tablecie Surface, wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Sieć i Internet .

  Icon and Wi-Fi should be in Network & Internet list

  Jeśli na liście ustawień Sieć i Internet nie ma sieci Wi-Fi, nie będzie można połączyć się z siecią bezprzewodową. Jeśli nie ma sieci Wi-Fi, nie będzie również ikony Dostęp do Internetu  na pasku zadań.

  Łączenie z siecią Wi-Fi

  Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową, ponieważ ustawienia sieci Wi-Fi nie są widoczne na tablecie Surface, wypróbuj poniższe rozwiązania.

  Rozwiązanie 1. Ponowne uruchomienie urządzenia Surface i sprawdzenie ustawień sieci Wi-Fi

  Jeśli brakuje ustawień sieci Wi-Fi, ponownie uruchom urządzenie Surface (a nie wyłączaj) i jeszcze raz sprawdź ustawienia sieci Wi-Fi. W tym celu:

  1. Upewnij się, że router jest podłączony do działającego gniazda telefonicznego lub połączenia kablowego bezpośrednio lub za pośrednictwem modemu. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu odpowiedniego sprzętu, zobacz Konfigurowanie sieci bezprzewodowej.
  2. Wybierz opcję Start  > Zasilanie  > Uruchom ponownie , a jeśli oczekują aktualizacje — Zaktualizuj i uruchom ponownie.
  3. Po ponownym uruchomieniu tabletu Surface zaloguj się.
  4. Wybierz opcję Start > Ustawienia  > Sieć i Internet .
  5. Wybierz opcję Tryb samolotowy i upewnij się, że przełącznik Tryb samolotowy jest w położeniu Wyłączone.
   • Jeśli nadal brakuje ustawień sieci Wi-Fi: przejdź do Rozwiązania 2.
   • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaznacz odpowiednią sieć i wybierz opcję Połącz.

  Rozwiązanie 2. Instalacja aktualizacji

  Zainstalowanie najnowszych aktualizacji może pomóc w rozwiązaniu często napotykanych problemów z siecią Wi-Fi, jednak do pobrania aktualizacji niezbędny jest dostęp do Internetu. Gdy nie możesz nawiązać połączenia z siecią domową lub bezprzewodową siecią publiczną w kawiarni bądź bibliotece, możesz skorzystać z innych sposobów uzyskania dostępu do Internetu i pobrania aktualizacji:

  • Aby uzyskać dostęp do Internetu, możesz skorzystać z połączenia przewodowego.
  • Jeżeli korzystasz z tabletu Surface Pro 3 lub Surface 3, możesz pobrać ręcznie jeden plik aktualizacji do zainstalowania na Surface. Możesz użyć innego komputera z dostępem do Internetu, aby pobrać plik na dysk USB i przenieść go do swojego tabletu Surface. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie aktualizacji tabletu Surface i systemu Windows.
  • Jeśli używasz urządzenia Surface 3 wyposażonego we wbudowany moduł komórkowej sieci szerokopasmowej, można użyć tej sieci do nawiązania połączenia z Internetem i pobrania aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie tabletu Surface 3 (4G LTE).

  Po przejściu w tryb online ręcznie sprawdź dostępność i zainstaluj najnowsze aktualizacje, postępując tak:

  1. Wybierz opcję Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update.
  2. Wybierz pozycję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje. Jeżeli aktualizacje są dostępne, zostaną pobrane i zainstalowane automatycznie.
  3. Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji tablet Surface nie uruchamia się automatycznie ponownie, możesz to zrobić ręcznie: wybierz opcję Start  > Zasilanie  > Uruchom ponownie, a jeśli oczekują aktualizacje, Zaktualizuj i uruchom ponownie.
  4. Po ponownym uruchomieniu tabletu Surface zaloguj się.
  5. Powtarzaj te czynności, aż po naciśnięciu przycisku Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje zobaczysz komunikat Urządzenie jest aktualne. Aby dowiedzieć się więcej o instalowaniu aktualizacji, zobacz Instalowanie aktualizacji tabletu Surface i systemu Windows.

   • Jeśli nadal brakuje ustawień sieci Wi-Fi: przejdź do Rozwiązania 3.
   • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaznacz odpowiednią sieć i wybierz opcję Połącz.

  Rozwiązanie 3. Uruchomienie narzędzia systemu Windows do rozwiązywania problemów z siecią

  Dostępne w systemie Windows narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią może pomóc w diagnozie i usunięciu problemów z siecią Wi-Fi. 

  Wybierz przycisk Start , a następnie opcje Ustawienia  > Sieci i Internet  > Stan > Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią i wybierz jedną z opcji. 

  • Jeśli nadal brakuje ustawień sieci Wi-Fi: przejdź do Rozwiązania 4.
  • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych. Zaznacz odpowiednią sieć i wybierz opcję Połącz.

  Rozwiązanie 4. Sprawdzenie, czy karta sieci Wi-Fi jest dostępna w Menedżerze urządzeń

  Jeśli w urządzeniu Surface brakuje ustawień sieci Wi-Fi, być może karta sieci Wi-Fi została wyłączona w Menedżerze urządzeń.

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst Menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.

  2. Kliknij strzałkę obok opcji Karty sieciowe, aby rozwinąć listę kart sieciowych, i sprawdź, czy widać tam jedną z następujących pozycji:
   • Marvell AVASTAR Network Controller
   • Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter 
     

     

  3. Kliknij dwukrotnie pozycję Marvell AVASTAR Network Controller lub Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter, wybierz opcję Sterownik, a następnie Wyłącz urządzenie.
  4. W oknie z ostrzeżeniem  wybierz opcję Tak.
  5. Następnie uruchom ponownie sterownik sieciowy, wybierając opcję Włącz urządzenie.
  6. Uruchom ponownie tablet Surface, wybierając opcję Start > Zasilanie  > Uruchom ponownie, a jeśli oczekują aktualizacje — Zaktualizuj i uruchom ponownie
   • Jeśli nadal brakuje ustawień Wi-Fi: skontaktuj się z nami.
   • Jeśli ustawienia sieci Wi-Fi są widoczne: Wybierz opcję Wi-Fi i upewnij się, że przełącznik Wi-Fi jest w pozycji Włączone, a nazwa sieci jest widoczna na liście dostępnych sieci bezprzewodowych.