Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Drukowanie w programie Word 2002 zakresu stron wielosekcyjnego dokumentu

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL290984
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Word 2000: 211636.

W TYM ZADANIU

Streszczenie
W tym artykule opisano krok po kroku, jak drukować strony dokumentu programu Microsoft Word należące do wielu sekcji, w których numeracja stron jest niezależna.

W programie Microsoft Word można utworzyć dokument składający się z wielu sekcji, w których numeracja stron jest niezależna. Aby określić stronę lub zakres stron, które mają być wydrukowane należy wtedy podać zarówno zakres stron, jak i numer sekcji. W przypadku dokumentu składającego się z wielu sekcji, w których każda pierwsza strona ma numer 1, bez podania numeru sekcji nie można określić, która „pierwsza strona” ma być drukowana.

Drukowanie zakresu stron należących do różnych sekcji

Aby wydrukować strony należące do różnych sekcji, należy w poluStrony(w sekcjiZakres stronw oknie dialogowym Drukowanie) zastosować następującą składnię:
p<numer strony>s<numer sekcji>-p<numer strony>s<numer sekcji>
Na przykład aby wydrukować strony od 5 w sekcji 3 do 2 w sekcji 4, należy wpisać:p5s3-p2s4.

Aby wydrukować strony lub sekcje nie sąsiadujące ze sobą, należy wpisać numery stron i sekcji oddzielone przecinkiem. Na przykład aby wydrukować sekcje 3 i 5 z pominięciem sekcji 4, należy wpisaćs3,s5.Aby wydrukować strony od 2 do 5 w sekcji 3 i strony od 1 do 4 w sekcji 5, należy wpisaćp2s3-p5s3,p1s5-p4s5.

Aby wydrukować stronę lub zakres stron, wykonaj następujące kroki:
  1. Wyświetl stronę, od której ma zacząć się drukowanie i kliknij w dowolnym miejscu w obrębie marginesów.
  2. Zapamiętaj numer strony i sekcji wyświetlany na pasku stanu programu Word.
  3. Przewiń do ostatniej strony zakresu wydruku i kliknij w dowolnym miejscu między marginesami.
  4. Zapamiętaj numer strony i sekcji wyświetlany na pasku stanu programu Word.
  5. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.
  6. Zaznacz opcję Strony,a następnie wpisz zakres, korzystając ze składni p<numer strony>s<numer sekcji>-p<numer strony>s<numer sekcji>.
  7. Kliknij przyciskOK,aby wydrukować zakres.
OfficeKBHowTo wrong skipped skips left out incorrect contiguous discontiguous non-contiguous inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 290984 — ostatni przegląd: 12/06/2015 01:01:11 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbdta kblayout KB290984
Opinia