Powiązane tematy
×
Wykresy
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Wykresy

Aktualizowanie danych na istniejącym wykresie

Jeśli chcesz zmienić dane na wykresie, możesz to zrobić z poziomu ich źródła.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Spróbuj!

Wprowadzone zmiany będą natychmiast widoczne na wykresie. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz zmienić, i wprowadź dane — lub wpisz nowy nagłówek — i naciśnij Enter , aby wyświetlić go na wykresie. 

Aby ukryć kategorię na wykresie, kliknij prawym przyciskiem myszy wykres i wybierz pozycję Wybierz dane.  Usuń zaznaczenie elementu na liście i wybierz przycisk OK.

Aby wyświetlić ukryty element na wykresie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Wybierz dane i ponownie zaznacz go na liście, a następnie wybierz przycisk OK.

Spróbuj!

Dane na wykresie można aktualizować w Word, PowerPoint dla systemu macOS i Excel, wprowadzając aktualizacje w oryginalnym arkuszu Excel. 

Uzyskiwanie dostępu do oryginalnego arkusza danych z Word lubPowerPoint dla systemu macOS

Wykresy wyświetlane w Word lub PowerPoint dla systemu macOS pochodzą z Excel. Podczas edytowania danych w arkuszu Excel zmiany są wyświetlane na wykresie w Word lub PowerPoint dla systemu macOS.

Word

 1. Wybierz pozycję Widok > Układ wydruku.

 2. Zaznacz wykres.

 3. Wybierz pozycję Projekt wykresu > Edytuj dane w programie Excel.

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

PowerPoint dla systemu macOS

 1. Zaznacz wykres.

 2. Wybierz pozycję Projekt wykresu > Edytuj dane w programie Excel.

  Zostanie otwarty program Excel z wyświetloną tabelą danych wykresu.

Edytowanie danych na wykresie

 1. Zaznacz oryginalną tabelę danych w arkuszu Excel.

  Uwagi: Tabela danych, na której wykres jest oparty, zostanie wyróżniona w programie Excel.

  • Szare wypełnienie wskazuje wiersz lub kolumnę będącą źródłem dla osi kategorii.

  • Czerwone wypełnienie wskazuje wiersz lub kolumnę zawierającą etykiety serii danych.

  • Niebieskie wypełnienie wskazuje punkty danych kreślone na wykresie.

  Pola danych w programie Excel wykresu

 2. Wprowadź zmiany.
  Zmień liczbę wierszy i kolumn na wykresie— umieść wskaźnik myszy w prawym dolnym rogu zaznaczonych danych i przeciągnij, aby zaznaczyć, aby zwiększyć lub zmniejszyć żądane dane.


  Wybieranie większej ilości danych dla wykresu programu ExcelDodaj lub edytuj w komórce — zaznacz komórkę i wprowadź zmianę.

Przełączanie wyróżnionej osi wykresu

Sposób kreślenia wierszy i kolumn tabeli na wykresie można zmienić.  Wykres przedstawia wiersze danych z tabeli na osi pionowej (wartości) wykresu oraz kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii). Sposób kreślenia wykresu można odwrócić.

Przykład:

Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii

Uwydatnianie sprzedaży według instrumentu

Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy

Wyróżnianie sprzedaży według miesiąca

 1. Zaznacz wykres.

 2. Wybierz pozycję Projekt wykresu > Przełącz wiersz/kolumnę.

Zmienianie kolejności serii danych

Możesz zmienić kolejność serii danych na wykresie zawierającym więcej niż jedną serię danych.

 1. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Wybierz pozycję Projekt wykresu > Wybierz dane.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych, obok pozycji Wpisy legendy (serie) użyj strzałek w dół i w górę, aby przenieść serie pionowo wzdłuż listy.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

  Uwaga: W przypadku wykresów większości typów zmiana kolejności serii danych wpływa zarówno na legendę, jak i bezpośrednio na wykres.

 4. Wybierz przycisk OK.

Zmienianie koloru wypełnienia serii danych

 1. Na wykresie wybierz seria danych. Na przykład na wykresie kolumnowym kliknij kolumnę, a zostaną zaznaczone wszystkie kolumny z tej serii danych.

 2. Wybierz pozycję Formatuj.

 3. W obszarze Style elementu wykresu wybierz pozycję Wypełnieniekształtu Przycisk Kolor wypełnieniai wybierz kolor. 

Dodawanie etykiet danych

Możesz dodać etykiety, aby wyświetlić wartości punktów danych z arkusza Excel na wykresie.

 1. Zaznacz wykres, a następnie wybierz pozycję Projekt wykresu.

 2. Wybierz pozycję Dodaj element wykresu > etykiet danych.

 3. Wybierz lokalizację etykiety danych (na przykład wybierz pozycję Koniec zewnętrzny).

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Dodawanie tabeli danych

 1. Zaznacz wykres, a następnie kliknij kartę.

 2. Wybierz pozycję Projekt wykresu > dodaj element wykresu > tabeli danych.

 3. Wybierz odpowiednie opcje.

  W zależności od typu wykresu niektóre opcje mogą być niedostępne.

Zobacz też

Tworzenie wykresu od początku do końca

Uzyskiwanie szablonów wykresów firmy Microsoft

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×