Powiązane tematy
×
Wykresy
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Wykresy

Dodawanie lub usuwanie tytułów na wykresie

Aby wykres był bardziej zrozumiały, możesz dodać tytuł i tytuły osi do dowolnego typu wykresu. Tytuły osi są zwykle dostępne dla wszystkich osi, które mogą być wyświetlane na wykresie, w tym dla osi głębokości (serii) na wykresach 3-W. Niektóre typy wykresów (na przykład wykresy radarowe) mają osie, ale nie można na nich wyświetlać tytułów osi. Nie można dodawać tytułów osi do wykresów, które nie zawierają osi (na przykład wykresy kołowe lub pierścieniowe).

Twoja przeglądarka nie obsługuje plików wideo.

Dodawanie tytułu wykresu

 1. Na wykresie zaznacz pole "Tytuł wykresu" i wpisz tytuł.

 2. Wybierz znak + w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Wybierz strzałkę obok pozycji Tytuł wykresu.

 4. Wybierz pozycję Wyśrodkowany nakładany, aby umieścić tytuł nad wykresem, lub pozycję Więcej opcji, aby uzyskać dodatkowe opcje.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł wykresu, aby sformatować go za pomocą opcji, takich jak Wypełnienie lub Kontur.

Usuwanie tytułu wykresu

 1. Kliknij wykres.

 2. Wybierz znak + w prawym górnym rogu wykresu.

 3. Wyczyść pole wyboru obok pozycji Tytuł wykresu.

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuł.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuł wykresu.

  tekst alternatywny

 3. Kliknij polecenie Wyśrodkowany tytuł nakładany lub Nad wykresem.

 4. W polu tekstowym Tytuł wykresu, które pojawi się na wykresie, wpisz odpowiedni tekst.

  Aby rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz ENTER. Aby wstawić podział wiersza, kliknij w celu ustawienia kursora w miejscu, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Aby sformatować tekst w polu tytułu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij w polu tytułu, a następnie zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Można także użyć przycisków formatowania na wstążce (karta Narzędzia główne, grupa Czcionka). Aby sformatować cały tytuł, można kliknąć go prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Formatuj tytuł wykresu, a następnie wybrać odpowiednie opcje formatowania.

 • Rozmiar pola tytułu zostanie dostosowany do rozmiaru tekstu. Nie można zmienić rozmiaru pola tytułu, a tekst może zostać obcięty, jeśli nie mieści się w maksymalnym rozmiarze.

 • Do wykresu można dodać tylko jeden tytuł. Jeśli chcesz użyć drugiego tytułu lub podtytuł, możesz narysować pole tekstowe na wykresie i przenieść je do potrzebnego miejsca(narzędziawykresów, karta Układ, grupa Wstawianie, pole tekstowe).

 • Możesz ręcznie przenieść tytuł do innej lokalizacji, przeciągając pole tytułu do owej lokalizacji.

 1. Kliknij obszar wykresu, do którego chcesz dodać tytuły osi.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów, zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytuły osi.

  tekst alternatywny

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać tytuł do głównej osi poziomej (kategorii), kliknij polecenie Tytuł głównej osi poziomej, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Jeśli wykres ma pomocniczą oś poziomą, można też kliknąć polecenie Tytuł pomocniczej osi poziomej.

  • Aby dodać tytuł do głównej osi pionowej (wartości), kliknij pozycję Tytuł głównej osi pionowej lub Tytuł pomocniczej osi pionowej ,a następnie kliknij tę opcję.

   Jeśli wykres ma pomocniczą oś pionową, można też kliknąć polecenie Tytuł pomocniczej osi pionowej.

  • Aby dodać tytuł do osi głębokości (serii danych), kliknij polecenie Tytuł osi głębokości, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Ta opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu wykresu, który jest prawdziwym wykresem 3-W, na przykład wykresu kolumnowego 3-W.

 4. W polu tekstowym Tytuł osi, które pojawi się na wykresie, wpisz odpowiedni tekst.

  Aby rozpocząć nowy wiersz, naciśnij klawisz ENTER. Aby wstawić podział wiersza, kliknij w celu ustawienia kursora w miejscu, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Aby sformatować tekst w polu tytułu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij w polu tytułu, a następnie zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Na minipasku narzędzi kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Możesz również użyć przycisków formatowania na wstążce (kartaNarzędzia główne, grupa Czcionka). Aby sformatować cały tytuł, możesz go kliknąć prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Formatuj tytuł osi,a następnie wybrać odpowiednie opcje formatowania.

   Uwagi: 

   • W przypadku przełączenia do wykresu innego typu, w którym nie są obsługiwane tytuły osi (na przykład do wykresu kołowego), tytuły osi nie będą już wyświetlane. Tytuły będą wyświetlane ponownie po przełączeniu z powrotem do wykresu, w którym są obsługiwane tytuły osi.

   • Tytuły osi wyświetlane dla osi pomocniczych zostaną utracone po przełączeniu do wykresu, w którym nie są wyświetlane osie pomocnicze.

 1. Na wykresie kliknij tytuł wykresu lub osi, który chcesz połączyć z komórką arkusza.

 2. W arkuszu kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=).

 3. Zaznacz komórkę arkusza zawierającą dane lub tekst, które mają być wyświetlane na wykresie.

  Możesz również wpisać odwołanie do komórki arkusza na pasku formuły. Wpisz znak równości, nazwę arkusza, a następnie wykrzyknik, na przykład =Arkusz1!F2

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

 1. Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

  Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć tytuł wykresu, na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij przycisk Tytułwykresu, a następnie kliknij pozycję Brak.

   tekst alternatywny

  • Aby usunąć tytuł osi, na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij pozycję Tytuł osi,kliknij typ tytułu osi, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Brak.

  • Aby szybko usunąć tytuł wykresu lub osi, kliknij tytuł, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy tytuł wykresu lub osi, a następnie kliknąć polecenie Usuń.

  • Aby usunąć tytuły wykresów lub osi zaraz po ich dodaniu, możesz kliknąć przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub nacisnąć klawisze CTRL+Z.

Możesz dodać tytuł do wykresu.

tekst alternatywny

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

tekst alternatywny tytułów osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2016 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > tytuł wykresu, a następnie kliknij opcję tytułu, którą chcesz wybrać.

 4. Wpisz tytuł w polu Tytuł wykresu.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do każdej osi na wykresie. Tytuły osi są zwykle dostępne dla wszystkich osi, które mogą być wyświetlane na wykresie, w tym dla osi głębokości (serii) na wykresach 3-W.

Niektóre typy wykresów (na przykład wykresy radarowe) mają osie, ale nie można na nich wyświetlać tytułów osi. W przypadku typów wykresów, na których nie ma osi (takich jak wykresy kołowe i pierścieniowe), również nie można wyświetlać tytułów osi.

tekst alternatywny

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

tekst alternatywny tytułów osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2016 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > tytuły osi,a następnie wybierz opcję tytułu osi.

 4. Wpisz tekst w polu Tytuł osi.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do wykresu.

tekst alternatywny

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

tekst alternatywny tytułów osi

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać tytuł do wykresu w programach Excel, Mac 2011, Word dla komputerów Mac 2011 i PowerPoint dla komputerów Mac 2011.

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2011 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuł wykresu, a następnie kliknij odpowiedni tytuł wykresu.

  tekst alternatywny

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł wykresu, a następnie wpisz tytuł wykresu.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Możesz dodać tytuł do każdej osi na wykresie. Tytuły osi są zwykle dostępne dla wszystkich osi, które mogą być wyświetlane na wykresie, w tym dla osi głębokości (serii) na wykresach 3-W.

Niektóre typy wykresów (na przykład wykresy radarowe) mają osie, ale nie można na nich wyświetlać tytułów osi. W przypadku typów wykresów, na których nie ma osi (takich jak wykresy kołowe i pierścieniowe), również nie można wyświetlać tytułów osi.

tekst alternatywny

Objaśnienie 1 Tytuł wykresu

tekst alternatywny tytułów osi

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word 2011 dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Układ wykresu.

 3. W obszarze Etykiety kliknij pozycję Tytuły osi, wskaż oś, do której chcesz dodać tytuły, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  tekst alternatywny

 4. Zaznacz tekst w polu Tytuł osi, a następnie wpisz tytuł osi.

  Aby sformatować tytuł, zaznacz tekst w polu tytułu, a następnie na karcie Narzędzia główne w obszarze Czcionka wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Twoja przeglądarka nie obsługuje plików wideo.

Dodawanie lub edytowanie tytułu wykresu

Możesz dodać lub edytować tytuł wykresu, dostosować jego wygląd i uwzględnić go na wykresie.

 1. Kliknij dowolne miejsce na wykresie, aby wyświetlić kartę Wykres na wstążce.

 2. Kliknij pozycję Format, aby otworzyć opcje formatowania wykresu.

  Excel dla sieci web Format wykresu

 3. W okienku Wykres rozwiń sekcję Tytuł wykresu.
  Opcje tytułu wykresu dla Excel w sieci Web

 4. Dodaj lub edytuj tytuł wykresu w celu zaspokojenia potrzeb.

 5. Jeśli nie chcesz, aby tytuł wykresu był pokazywany, użyj przełącznika, aby go ukryć.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Zobacz też

Zmienianie położenia tytułów na wykresie

Pobierz szablony wykresów firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×