Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Funkcja JEŻELI — unikanie pułapek związanych z formułami zagnieżdżonymi

Funkcja JEŻELI umożliwia logiczne porównanie wartości z oczekiwanym wynikiem przez przetestowanie, czy warunek jest spełniony, czy nie.

 • = JEŻELI (jakieś wyrażenie jest prawdziwe, to wykonaj określone działanie, a w przeciwnym razie wykonaj inne działanie)

Instrukcja JEŻELI może zatem generować dwa wyniki. Pierwszy wynik otrzymamy, jeśli porównanie jest prawdziwe, a drugi — jeśli porównanie jest fałszywe.

Instrukcje JEŻELI są niezwykle wydajne i stanowią podstawę wielu modeli arkuszy kalkulacyjnych, ale są również główną przyczyną wielu problemów z arkuszami kalkulacyjnymi. Najlepiej, aby instrukcja JEŻELI dotyczyła minimalnych warunków, takich jak mężczyzna/kobieta, tak/nie/być może, ale czasami może być konieczne oszacowanie bardziej złożonych scenariuszy wymagających zagnieżdżania* więcej niż 3 funkcji JEŻELI jednocześnie.

* „Zagnieżdżanie” odnosi się do praktyki łączenia wielu funkcji w jednej formule.

Użyj funkcji JEŻELI, jednej z funkcji logicznych, aby zwrócić jedną wartość, jeśli warunek jest prawdziwy, lub inną wartość, jeśli jest fałszywy.

Składnia

JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;[wartość_jeżeli_fałsz])

Na przykład:

 • =JEŻELI(A2>B2;"Budżet przekroczony";"OK")

 • =JEŻELI(A2=B2;B4-A4;"")

Nazwa argumentu

Opis

test_logiczny   

(wymagane)

Warunek, który ma zostać sprawdzony.

wartość_jeżeli_prawda   

(wymagane)

Wartość, która ma zostać zwrócona, jeśli wynik argumentu test_logiczny ma wartość PRAWDA.

wartość_jeżeli_fałsz   

(opcjonalne)

Wartość, która ma zostać zwrócona, jeśli wynik argumentu test_logiczny ma wartość FAŁSZ.

Uwagi

Program Excel pozwala zagnieżdżać maksymalnie 64 funkcje JEŻELI, ale zdecydowanie nie zaleca się korzystania z tej możliwości. Dlaczego?

 • Poprawne skonstruowanie wielu instrukcji JEŻELI wymaga poświęcenia dużej ilości uwagi i dokładnego przeanalizowania logicznego działania wszystkich warunków. Jeśli nie uda Ci się idealnie dokładnie zagnieździć wymaganej formuły, to może ona działać w 75% przypadków, ale dla pozostałej części danych może zwracać nieoczekiwane wyniki. Niestety, szanse na znalezienie tych 25% problematycznych przypadków są małe.

 • Zarządzanie wieloma instrukcjami JEŻELI może okazać się niezwykle trudne, zwłaszcza gdy od ich napisania upłynie trochę czasu lub — co gorsza — wystąpi konieczność przeanalizowania instrukcji utworzonych przez inną osobę.

Jeśli instrukcja JEŻELI, nad którą pracujesz, zdaje się nie mieć końca, to czas odłożyć mysz i jeszcze raz przemyśleć strategię.

Poniżej przedstawiono, jak poprawnie utworzyć złożoną zagnieżdżoną instrukcję JEŻELI, używając wielu warunków JEŻELI, i kiedy należy uznać, że nadszedł czas, aby skorzystać z innego narzędzia programu Excel.

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia w miarę standardową zagnieżdżoną instrukcję JEŻELI, pozwalającą oszacować, jak wyniki z testów przekładają się na stopnie uczniów.

Złożona zagnieżdżona instrukcja JEŻELI — formuła w komórce E2 to =JEŻELI(B2>97;"A+";JEŻELI(B2>93;"A";JEŻELI(B2>89;"A-";JEŻELI(B2>87;"B+";JEŻELI(B2>83;"B";JEŻELI(B2>79;"B-";JEŻELI(B2>77;"C+";JEŻELI(B2>73;"C";JEŻELI(B2>69;"C-";JEŻELI(B2>57;"D+";JEŻELI(B2>53;"D";JEŻELI(B2>49;"D-";"F"))))))))))))
 • =JEŻELI(D2>89;"A";JEŻELI(D2>79;"B";JEŻELI(D2>69;"C";JEŻELI(D2>59;"D";"F"))))

  Ta złożona zagnieżdżona instrukcja JEŻELI kieruje się następującą prostą logiką:

 1. Jeżeli wynik testu (w komórce D2) jest większy niż 89, uczeń otrzymuje stopień A.

 2. Jeżeli wynik testu jest większy niż 79, uczeń otrzymuje stopień B.

 3. Jeżeli wynik testu jest większy niż 69, uczeń otrzymuje stopień C.

 4. Jeżeli wynik testu jest większy niż 59, uczeń otrzymuje stopień D.

 5. W przeciwnym razie uczeń otrzymuje stopień F.

Ten konkretny przykład jest stosunkowo bezpieczny, ponieważ prawdopodobieństwo, że korelacja między wynikami testów a ocenami zmieni się, nie będzie więc wymagać wiele konserwacji. Ale tu trzeba się zastanawiać, co zrobić, jeśli konieczne jest podzielnie ocen między A+, A i A- (i tak dalej)? Teraz instrukcja JEŻELI z czterema warunkami wymaga ponownegopisania, aby mieć 12 warunków! Formuła będzie teraz wyglądać tak:

 • =JEŻELI(B2>97;"A+";JEŻELI(B2>93;"A"; JEŻELI(B2>89;"A-";JEŻELI(B2>87;"B+";JEŻELI(B2>83;"B";JEŻELI(B2>79; "B-";JEŻELI(B2>77;"C+";JEŻELI(B2>73;"C";JEŻELI(B2>69;"C-";JEŻELI(B2>57;"D+";JEŻELI(B2>53;"D";JEŻELI(B2>49;"D-";"F"))))))))))))

Jest ona w dalszym ciągu poprawna pod względem funkcjonalnym i będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, ale napisanie jej zajmuje dużo czasu, a jeszcze więcej testowanie, czy działa tak, jak powinna. Innym poważnym problemem jest fakt, że wyniki i odpowiadające im oceny trzeba było wprowadzić ręcznie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pojawi się przypadkowy błąd? Wyobraź sobie teraz, że robisz to 64 razy przy bardziej skomplikowanych warunkach. Na pewno jest to możliwe, ale czy rzeczywiście chcesz włożyć tyle wysiłku, a przy tym narazić się na prawdopodobne błędy, które naprawdę trudno będzie zauważyć?

Porada: Każda funkcja w programie Excel wymaga otwierającego i zamykającego nawiasu okrągłego (). W programie Excel różne części formuły są podczas edytowania oznaczone innym kolorem, co pomaga zorientować się, gdzie co jest. Na przykład podczas edytowania powyższej formuły w miarę przesuwania się kursora poza każdy nawias zamykający „)” odpowiadający mu nawias otwierający zostanie oznaczony tym samym kolorem. Może to być szczególnie przydatne w przypadku złożonych formuł zagnieżdżonych, gdy próbujesz ustalić, czy masz wystarczającą ilość odpowiadających sobie nawiasów.

Dodatkowe przykłady

Poniżej przedstawiono dość typowy przykład obliczania prowizji od sprzedaży na podstawie poziomów osiągniętych przychodów.

Formuła w komórce D9 to JEŻELI(C9>15000;20%;JEŻELI(C9>12500;17,5%;JEŻELI(C9>10000;15%;JEŻELI(C9>7500;12,5%;JEŻELI(C9>5000;10%;0)))))
 • =JEŻELI(C9>15000;20%;JEŻELI(C9>12500;17,5%;JEŻELI(C9>10000;15%;JEŻELI(C9>7500;12,5%;JEŻELI(C9>5000;10%;0)))))

Według tej formuły JEŻELI(C9 jest większe niż 15 000, wówczas dochód wynosi 20%, JEŻELI(C9 jest większe niż 12 500, to 17,5% i tak dalej...

Chociaż jest bardzo podobna do wcześniejszego przykładu z ocenami, jest to doskonały przykład tego, jak trudna może być obsługa dużych instrukcji JEŻELI. Co trzeba byłoby zrobić, jeśli w organizacji zdecydowano się na dodanie nowych poziomów wynagrodzenia, a nawet zmianę istniejących kwot w złotych lub wartości procentowych? Trzeba by było dużo powybędnić pod ręce!

Porada: Możesz wstawić podziały wierszy na pasku formuły, aby ułatwić odczytywanie długich formuł. Wystarczy przed tekstem, który ma zostać przeniesiony do nowego wiersza, nacisnąć klawisze ALT+ENTER.

Oto przykład scenariusza prowizji z nieprawidłową logiką:

Formuła w komórce D9 to JEŻELI(C9>5000;10%;JEŻELI(C9>7500;12,5%;JEŻELI(C9>10000;15%;JEŻELI(C9>12500;17,5%;JEŻELI(C9>15000;20%;0)))))

Widzisz, co jest nie tak? Porównaj kolejność porównań przychodów z poprzednim przykładem. W jaki sposób ta będzie? To prawda, to idzie od dołu w górę (od 5000 zł do 15 000 zł), a nie na drugi sposób. Ale dlaczego to powinno być tak wielkie? To bardzo ważne, ponieważ formuła nie może przejść pierwszej oceny dla żadnej wartości powyżej 5000 zł. Załóżmy, że przychód wynosi 12 500 zł — instrukcja JEŻELI zwróci 10%, ponieważ jest większa niż 5000 zł i zostanie zatrzymana na tym. To może być niezwykle problematyczne, ponieważ w wielu sytuacjach tego typu błędy nie są niezauwagowane, dopóki nie doznają negatywnego wpływu. Co możesz zrobić, wiedząc o poważnych problemach ze złożonymi zagnieżdżonych instrukcje JEŻELI? W większości przypadków zamiast budowania złożonej formuły przy użyciu funkcji JEŻELI można użyć funkcji WYSZUKAJ.V.ODKUP. Używając funkcji WYSZUKAJ.WYSZUKAJ.WYSZUKAJ,najpierw musisz utworzyć tabelę odwoływać się do tych danych:

Formuła w komórce D2 to =WYSZUKAJ.PIONOWO(C2;C5:D17;2;PRAWDA)
 • =WYSZUKAJ.PIONOWO(C2;C5:D17;2;PRAWDA)

Ta formuła służy do wyszukiwania wartości z komórki C2 w zakresie C5:C17. Jeśli ta wartość zostanie znaleziona, wówczas zwracana jest odpowiadająca jej wartość z tego samego wiersza z kolumny D.

Formuła w komórce C9 to =WYSZUKAJ.PIONOWO(B9;B2:C6;2;PRAWDA)
 • =WYSZUKAJ.PIONOWO(B9;B2:C6;2;PRAWDA)

Ta formuła także wyszukuje wartość z komórki B9 w zakresie B2:B22. Jeśli ta wartość zostanie znaleziona, wówczas zwracana jest odpowiadająca jej wartość z tego samego wiersza z kolumny C.

Uwaga: W obu przypadkach funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ma na końcu formuły argument PRAWDA, co oznacza, że ma ona ustalić przybliżone dopasowanie. Innymi słowy, będzie ona dopasowywać dokładne wartości w tabeli odnośników, a także wartości znajdujące się między nimi. W takim przypadku konieczne jest posortowanie tabel odnośników w kolejności rosnącej od wartości najmniejszej do największej.

Opis funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO jest o wiele bardziej szczegółowy,ale z pewnością jest o wiele prostszy niż złożona zagnieżdżona instrukcja JEŻELI o 12 poziomie. Ma ona też inne mniej oczywiste zalety:

 • Tabele odwołań funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO znajdują się obok, są otwarte i dobrze widoczne.

 • Wartości w tabeli można łatwo aktualizować i nie trzeba modyfikować formuły w przypadku zmiany warunków.

 • Jeśli nie chcesz, aby ktoś widział tabelę odwołań lub coś w niej zmieniał, po prostu umieść ją w innym arkuszu.

Czy wiesz?

Obecnie istnieje funkcja JEŻELI, która może zastąpić wiele zagnieżdżonych instrukcji JEŻELI. Dlatego zamiast początkowego przykładu z ocenami, który zawierał 4 zagnieżdżone funkcje JEŻELI:

 • =JEŻELI(D2>89;"A";JEŻELI(D2>79;"B";JEŻELI(D2>69;"C";JEŻELI(D2>59;"D";"F"))))

Można wprowadzić znacznie prostszą pojedynczą funkcję WARUNKI:

 • =WARUNKI(D2>89;"A";D2>79;"B";D2>69;"C";D2>59;"D";PRAWDA;"F")

Funkcja WARUNKI jest bardzo wygodna, ponieważ nie musisz przejmować się wszystkimi instrukcjami JEŻELI i nawiasami.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla posiadaczy subskrypcji platformy Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentem platformy Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Kup lub wypróbuj platformę Microsoft 365

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Tematy pokrewne

Klip wideo: zaawansowane funkcje JEŻELI
Funkcja JEŻELI (funkcja Microsoft 365, Excel 2016 lub nowszy)
Funkcja LICZ.JEŚLI zlicza wartości na podstawie jednego kryterium
Funkcja LICZ.WARUNKI zlicza wartości na podstawie wielu kryteriów
Funkcja SUMA.JEŚLI sumuje wartości na podstawie jednego kryterium
Funkcja SUMA.WARUNKI sumuje wartości na podstawie wielu kryteriów
ORAZ
LUB
WYSZUKAJ.WYSZUKAJ.V
Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać przerwanych formuł
Wykrywanie błędów w formułach
Funkcje logiczne
Excel (alfabetycznie)
Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

DOŁĄCZ DO MICROSOFT 365 INSIDERS >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×