Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Użyj funkcji LUB, jednej z funkcji logicznych, aby sprawdzić, czy któryś z warunków w teście ma wartość PRAWDA.

Przykład

Przykłady użycia funkcji LUB.

Funkcja LUB zwraca wartość PRAWDA, jeśli dowolny z jej argumentów ma wartość PRAWDA, lub FAŁSZ, jeśli wszystkie z jej argumentów mają wartość FAŁSZ.

Typowym zastosowaniem funkcji LUB jest rozszerzenie użyteczności innych funkcji służących do wykonywania testów logicznych. Na przykład funkcja JEŻELI wykonuje test logiczny i zwraca jedną wartość, jeśli wynik testu ma wartość PRAWDA, a inną, jeśli wynikiem testu będzie FAŁSZ. Użycie funkcji LUB jako argumentu test_logiczny funkcji JEŻELI umożliwia testowanie wielu różnych warunków zamiast tylko jednego.

Składnia

LUB(wartość_logiczna1; [wartość_logiczna2]; ...)

W składni funkcji LUB występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Wartość_logiczna1

Argument wymagany. Pierwszy warunek do sprawdzenia pod kątem PRAWDA czy FAŁSZ.

Wartość_logiczna2; ...

Argumenty opcjonalne. Dodatkowe warunki do sprawdzenia pod kątem PRAWDA czy FAŁSZ (maksymalnie do 255 warunków).

Uwagi

  • Argumenty muszą być wartościami logicznymi, na przykład PRAWDA lub FAŁSZ, bądź tablicami lub odwołaniami zawierającymi wartości logiczne.

  • Jeśli którykolwiek z argumentów tablicowych lub odwołaniowych zawiera tekst lub puste komórki, wartości te są pomijane.

  • Jeśli określony zakres nie zawiera wartości logicznych, funkcja LUB zwraca #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Formuły tablicowej funkcji LUB można użyć do sprawdzenia, czy dana wartość występuje w tablicy. Aby wprowadzić formułę tablicową, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER.

Przykłady

Oto kilka ogólnych przykładów użycia samej funkcji LUB, a także w połączeniu z funkcją JEŻELI.

Przykłady użycia funkcji LUB z funkcją JEŻELI.

Formuła

Opis

=LUB(A2>1;A2<100)

Wyświetla wartość PRAWDA, jeśli wartość w komórce A2 jest większa niż 1 LUB mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla wartość FAŁSZ.

=JEŻELI(LUB(A2>1;A2<100);A3;"Wartość jest spoza zakresu")

Wyświetla wartość znajdującą się w komórce A3, jeśli jest ona większa niż 1 LUB mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla komunikat „Wartość jest spoza zakresu”.

=JEŻELI(LUB(A2<0;A2>50);A2;"Wartość jest spoza zakresu")

Wyświetla wartość w komórce A2, jeśli jest ona mniejsza niż 0 LUB większa niż 50. W przeciwnym razie wyświetla komunikat.

Obliczanie prowizji od sprzedaży

Poniżej przedstawiono dość typowy scenariusz, w którym należy sprawdzić, czy sprzedawcy kwalifikują się do uzyskania prowizji, przy użyciu funkcji JEŻELI i LUB.

Przykład użycia funkcji JEŻELI i LUB w celu obliczenia prowizji od sprzedaży.
  • =JEŻELI(LUB(B14>=$B$4;C14>=$B$5);B14*$B$6;0)JEŻELI wartość łącznej sprzedaży jest większa lub równa (>=) wartości docelowej sprzedaży LUB wartość kont jest większa lub równa (>=) wartości docelowej konta, pomnóż wartość łącznej sprzedaży przez % prowizji. W przeciwnym razie zwróć wartość 0.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Tematy pokrewne

Klip wideo: zaawansowane funkcje
JEŻELIDowiedz się, jak używać funkcji zagnieżdżonych w formule

JEŻELI
ORAZ
NIEOmówienie formuł w programie Excel
Jak unikać niepoprawnych
formułWykrywanie błędów w formułach
Skróty klawiaturowe w programie Excel
Funkcje logiczne (informacje)
Funkcje programu Excel (alfabetycznie)
Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×