Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach. Na przykład znacznik wersji 2013 wskazuje, że ta funkcja jest dostępna w programie Excel 2013 i wszystkich nowszych wersjach.

Funkcja

Opis

ORAZ

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli wszystkie argumenty mają wartość PRAWDA.

BYCOL
Przycisk usługi Office 365

Stosuje funkcję LAMBDA do każdej kolumny i zwraca tablicę wyników.

BYROW
Przycisk usługi Office 365

Stosuje funkcję LAMBDA do każdego wiersza i zwraca tablicę wyników.

FAŁSZ

Zwraca wartość logiczną FAŁSZ.

JEŻELI

Określa warunek logiczny do sprawdzenia.

JEŻELI.BŁĄD

Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem formuły jest błąd. W przeciwnym razie zwraca wynik formuły.

JEŻELI.ND
Excel 2013

Zwraca określoną wartość, jeśli wynikiem wyrażenia jest wartość #N/D. W przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenia.

WARUNKI
Excel 2016

Sprawdza, czy są spełnione jeden lub więcej warunków, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunkowi ocenionemu jako PRAWDA.

LAMBDA
Przycisk usługi Office 365

Tworzenie niestandardowych funkcji wielokrotnego użytku i nazywanie ich przyjazną nazwą

Funkcja LET
Przycisk usługi Office 365

Przypisuje nazwy do wyników obliczeń

MAKEARRAY
Przycisk usługi Office 365

Zwraca obliczoną tablicę o określonym rozmiarze wiersza i kolumny przez zastosowanie funkcji LAMBDA.


MAP Przycisk usługi Office 365

Zwraca tablicę utworzoną przez mapowanie każdej wartości w tablicach na nową wartość przez zastosowanie funkcji LAMBDA w celu utworzenia nowej wartości.

NIE

Odwraca wartość logiczną argumentu.

LUB

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli co najmniej jeden z argumentów ma wartość PRAWDA.


FUNKCJA REDUCE Przycisk usługi Office 365

Zmniejsza tablicę do wartości skumulowanej, stosując funkcję LAMBDA do każdej wartości i zwracając całkowitą wartość w akumulatorze


SCAN Przycisk usługi Office 365

Skanuje tablicę, stosując funkcję LAMBDA do każdej wartości i zwraca tablicę, która ma każdą wartość pośrednią.

PRZEŁĄCZ
Excel 2016

Oblicza wyrażenie, korzystając z listy wartości, i zwraca wynik odpowiadający pierwszej zgodnej wartości. W przypadku braku dopasowania może zostać zwrócona opcjonalna wartość domyślna.

PRAWDA

Zwraca wartość logiczną PRAWDA.

XOR
Excel 2013

Zwraca wartość logiczną alternatywy wykluczającej (XOR) dla wszystkich argumentów.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Zobacz też

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×