Program OneNote obsługuje optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) — narzędzie umożliwiające kopiowanie tekstu z obrazu lub wydruku pliku i wklejanie go do notatek, gdzie można zmodyfikować tekst. Jest to świetna metoda kopiowania informacji — na przykład z wizytówki zeskanowanej w programie OneNote. Po wyodrębnieniu tekstu możesz go wkleić w innym miejscu w programie OneNote lub w innym programie, takim jak Outlook lub Word.

Wyodrębnianie tekstu z jednego obrazu

  1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj tekst z obrazu.

    Uwaga: W zależności od złożoności, czytelności i ilości tekstu widocznego na obrazie, który został wstawiony, to polecenie może nie być od razu dostępne w menu wyświetlanym po kliknięciu obrazu prawym przyciskiem myszy. Jeśli program OneNote nadal czyta i konwertuje tekst na obrazie, poczekaj chwilę, a następnie ponów próbę.

  2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić skopiowany tekst, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+V.

Wyodrębnianie tekstu z obrazów wielostronicowego wydruku pliku

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny obraz, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Kliknij polecenie Kopiuj tekst z tej strony wydruku, aby skopiować tekst tylko z aktualnie zaznaczonego obrazu (strony).

    • Kliknij polecenie Kopiuj tekst ze wszystkich stron wydruku, aby skopiować tekst ze wszystkich obrazów (stron).

  2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wkleić skopiowany tekst, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+V.

Uwaga:  Skuteczność działania optycznego rozpoznawania znaków zależy od jakości danego obrazu. Po wklejeniu tekstu z obrazu lub wydruku pliku warto go przejrzeć, aby sprawdzić, czy został rozpoznany prawidłowo.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×