Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Użyj funkcji LUB, jednej z funkcji logicznych, aby sprawdzić, czy któryś z warunków w teście ma wartość PRAWDA.

Przykład

Przykłady użycia funkcji LUB.

Funkcja LUB zwraca wartość PRAWDA, jeśli dowolny z jej argumentów ma wartość PRAWDA, lub FAŁSZ, jeśli wszystkie z jej argumentów mają wartość FAŁSZ.

Typowym zastosowaniem funkcji LUB jest rozszerzenie użyteczności innych funkcji służących do wykonywania testów logicznych. Na przykład funkcja JEŻELI wykonuje test logiczny i zwraca jedną wartość, jeśli wynik testu ma wartość PRAWDA, a inną, jeśli wynikiem testu będzie FAŁSZ. Użycie funkcji LUB jako argumentu test_logiczny funkcji JEŻELI umożliwia testowanie wielu różnych warunków zamiast tylko jednego.

Składnia

LUB(wartość_logiczna1; [wartość_logiczna2]; ...)

W składni funkcji LUB występują następujące argumenty:

Argument

Opis

Wartość_logiczna1

Argument wymagany. Pierwszy warunek do sprawdzenia pod kątem PRAWDA czy FAŁSZ.

Wartość_logiczna2; ...

Argumenty opcjonalne. Dodatkowe warunki do sprawdzenia pod kątem PRAWDA czy FAŁSZ (maksymalnie do 255 warunków).

Uwagi

  • Argumenty muszą być wartościami logicznymi, na przykład PRAWDA lub FAŁSZ, bądź tablicami lub odwołaniami zawierającymi wartości logiczne.

  • Jeśli którykolwiek z argumentów tablicowych lub odwołaniowych zawiera tekst lub puste komórki, wartości te są pomijane.

  • Jeśli określony zakres nie zawiera wartości logicznych, funkcja LUB zwraca #VALUE! wartość błędu.

  • Formuły tablicowej funkcji LUB można użyć do sprawdzenia, czy dana wartość występuje w tablicy. Aby wprowadzić formułę tablicową, naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER.

Przykłady

Oto kilka ogólnych przykładów użycia samej funkcji LUB, a także w połączeniu z funkcją JEŻELI.

Przykłady użycia funkcji LUB z funkcją JEŻELI.

Formuła

Opis

=LUB(A2>1;A2<100)

Wyświetla wartość PRAWDA, jeśli wartość w komórce A2 jest większa niż 1 LUB mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla wartość FAŁSZ.

=JEŻELI(LUB(A2>1;A2<100);A3;"Wartość jest spoza zakresu")

Wyświetla wartość znajdującą się w komórce A3, jeśli jest ona większa niż 1 LUB mniejsza niż 100. W przeciwnym razie wyświetla komunikat „Wartość jest spoza zakresu”.

=JEŻELI(LUB(A2<0;A2>50);A2;"Wartość jest spoza zakresu")

Wyświetla wartość w komórce A2, jeśli jest ona mniejsza niż 0 LUB większa niż 50. W przeciwnym razie wyświetla komunikat.

Obliczanie prowizji od sprzedaży

Poniżej przedstawiono dość typowy scenariusz, w którym należy sprawdzić, czy sprzedawcy kwalifikują się do uzyskania prowizji, przy użyciu funkcji JEŻELI i LUB.

Przykład użycia funkcji JEŻELI i LUB w celu obliczenia prowizji od sprzedaży.
  • =JEŻELI(LUB(B14>=$B$4;C14>=$B$5);B14*$B$6;0)JEŻELI wartość łącznej sprzedaży jest większa lub równa (>=) wartości docelowej sprzedaży LUB wartość kont jest większa lub równa (>=) wartości docelowej konta, pomnóż wartość łącznej sprzedaży przez % prowizji. W przeciwnym razie zwróć wartość 0.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Tematy pokrewne

Klip wideo: zaawansowane funkcje JEŻELI
Dowiedz się, jak używać funkcji zagnieżdżonych w formule
JEŻELI
ORAZ
NIE
Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać przerwanych formuł
Wykrywanie błędów w formułach
Skróty klawiaturowe w programie Excel
Funkcje logiczne (informacje)
Excel (alfabetycznie)
Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×