Rozwiązywanie problemów dotyczących zagubionych sekcji w programie OneNote

Subskrypcja usługi Office 365, Office 2019, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ady w programie OneNote nastąpi próba synchronizacji zmian w sekcji notesu, ale plik konkretnej sekcji nie zostanie odnaleziony, w notesie dochodzi do zagubienia sekcji. W takim przypadku na liście notesów pojawi się ikona Zagubione sekcje.

Zagubione sekcje pozostaną w udostępnionym notesie do momentu, gdy w programie OneNote zostanie odnaleziona nowa lokalizacja sekcji lub gdy zagubiona sekcja zostanie przeniesiona albo usunięta przez Ciebie lub inną osobę.

Uwaga: Przenoszenie i usuwanie zagubionych sekcji przebiega inaczej niż zmienianie rozmieszczenia sekcji lub usuwanie sekcji, która nie jest potrzebna.

Przenoszenie zagubionej sekcji do innego notesu

Jeśli synchronizacja określonej sekcji notesu udostępnionego jest niemożliwa, ale chcesz zachować zawarte w niej informacje, przenieś niezsynchronizowaną sekcję do innego notesu.

 1. Kliknij pozycję Zagubione sekcje na liście notesów.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zagubionej sekcji, którą chcesz przenieść, a następnie wybierz pozycję Przenieś lub Kopiuj.

 3. W oknie dialogowym przenoszenie lub kopiowanie sekcji Wybierz Notes lub lokalizację, do której chcesz przenieść sekcję.

Usuwanie zagubionej sekcji z notesu

Jeśli sekcja została usunięta celowo i nie chcesz już w jej przypadku synchronizować ani zapisywać zmian, możesz usunąć zagubioną sekcję.

 1. Kliknij pozycję Zagubione sekcje na liście notesów.

 2. Na liście zagubionych sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Ważne: Wykonanie powyższych czynności spowoduje trwałe usunięcie sekcji. Jeśli masz wątpliwości związane z usunięciem sekcji, przenieś ją do innej części notesu.

Ikona zagubione sekcje pojawi się u dołu paska nawigacyjnego powyżej ikony wszystkie notesy :

Przycisk Zagubione sekcje na pasku nawigacyjnym programu OneNote

1. ikona notesu

2. ikona notatek niezaszeregowanych

3. ikona zagubione sekcje

4. ikona wszystkie notesy

Zagubione sekcje mogą również pojawiać się w następujących sytuacjach:

 • Wprowadzono zmiany w sekcji usuniętej w lokalizacji udostępnionej przez innego użytkownika.

 • Wprowadzono zmiany w sekcji, która została przeniesiona do innej lokalizacji przez innego użytkownika. Jeśli sekcja została przeniesiona do innego notesu udostępnionego otwartego na komputerze, program OneNote może ponownie odnaleźć plik sekcji i poprawnie zsynchronizować wprowadzone zmiany w nowej lokalizacji. W takim przypadku ikona zagubione sekcje znika po zsynchronizowaniu zmian.

Zagubione sekcje pozostaną w notesie udostępnionym do momentu, gdy w programie OneNote zostanie wykryta Nowa lokalizacja sekcji, lub do momentu przeniesienia lub usunięcia zagubionej sekcji przez użytkownika.

Przenoszenie zagubionej sekcji do innego notesu

Jeśli sekcja w notesie udostępnionym nie będzie już synchronizowana, ale chcesz zachować zawarte w niej informacje, możesz przenieść niezsynchronizowaną sekcję do innego notesu. Spowoduje to usunięcie go z notesu udostępnionego podczas zachowywania jego zawartości.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zagubionej sekcji, którą chcesz przenieść, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Przenieś .

 2. W oknie dialogowym Przenoszenie sekcji do wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść bieżącą sekcję przed inną kartę sekcji, kliknij docelową kartę sekcji na liście, a następnie kliknij pozycję Przenieś przed.

  • Aby przenieść bieżącą sekcję za inną kartę sekcji, kliknij docelową kartę sekcji na liście, a następnie kliknij pozycję Przenieś po.

  • Aby przenieść bieżącą sekcję do grupy sekcji lub notesu bez istniejących sekcji, kliknij docelową grupę sekcji lub Notes na liście, a następnie kliknij pozycję Przenieś do.

   Porada: Aby utworzyć nową grupę sekcji, wybierz lokalizację na liście, a następnie kliknij pozycję Utwórz nową grupę sekcji przed przeniesieniem bieżącej sekcji.

Usuwanie zagubionej sekcji z notesu

Jeśli sekcja w notesie udostępnionym została przypadkowo usunięta i nie musisz już synchronizować ani zapisywać zmian, wykonaj następujące czynności:

 1. U dołu paska nawigacyjnego kliknij pozycję zagubione sekcje Obraz przycisku .

 2. Na liście zagubionych sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę sekcji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Ważne: Po usunięciu zagubionej sekcji zawarte w niej informacje są trwale odrzucane. Jeśli nie masz pewności, czy zagubiona sekcja ma być trwale odrzucona, możesz ją przenieść do innej części notesu, a nie do jej usunięcia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×