Wstawianie formularza lub testu do prezentacji programu PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie formularza lub testu do prezentacji programu PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą PowerPoint za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz wstawić do prezentacji formularz lub test. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami, o ile spełniają one wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak wstawić formularz lub test, który został przygotowany wcześniej w Microsoft Forms lub jak zacząć tworzenie nowego formularza lub testu bezpośrednio z PowerPoint.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Wstawianie formularza jest dostępne tylko dla Office 365 Education i Aplikacje Microsoft 365 dla firm klientów korzystających zPowerPoint dla Microsoft 365 wersji 1807 (kompilacja 16.0.10711.20012) lub nowszego na komputerze PC. W tym momencie Wstawianie formularza nie jest dostępne dla PowerPoint dla sieci Web.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

W tym temacie

Wstawianie istniejącego formularza lub testu

Możesz szybko wstawić istniejący formularz lub test, który został przygotowany w Microsoft Forms do PowerPoint slajdu.

 1. W prezentacji programu PowerPoint przejdź do elementu slajdu, w którym chcesz wstawić formularz lub test, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Naciśnij klawisze ALT + N, F. Zostanie otwarte okienko formularze .

 3. Naciskaj klawisz SR + Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę formularza lub testu, który chcesz wstawić.

 4. Naciskaj klawisz SR + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wstaw, element menu", a następnie naciśnij klawisz ENTER. Formularz lub test zostanie wstawiony do slajdu.

Tworzenie nowego formularza lub testu

Możesz rozpocząć tworzenie nowego formularza lub testu bezpośrednio na slajdzie PowerPoint, w którym chcesz dodać formularz lub test.

 1. W prezentacji programu PowerPoint przejdź do elementu slajdu, w którym chcesz dodać nowy formularz lub test, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 2. Naciśnij klawisze ALT + N, F. Zostanie otwarte okienko formularze .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy formularz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "przycisk Nowy formularz", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby utworzyć nowy test, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "nowy test, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Microsoft Forms zostanie otwarty w przeglądarce sieci Web. Możesz teraz wypełnić dane i dodać pytania do formularza lub testu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia formularza lub testu, zobacz Tworzenie nowego formularza w aplikacji Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu lub Utwórz nowy test w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 5. Po zakończeniu tworzenia formularza lub testu w Microsoft Forms Wróć do PowerPoint slajdu. Nowy formularz lub test został dodany do slajdu.

 6. Aby odświeżyć formularz lub test i wyświetlić najnowszą zawartość, naciśnij klawisz F5.

Zobacz też

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie i Współtworzenie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj PowerPoint za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu macOS do wstawiania formularza lub testu do prezentacji. Dowiesz się, jak wstawić formularz lub test, który został przygotowany wcześniej w Microsoft Forms lub jak zacząć tworzenie nowego formularza lub testu bezpośrednio z PowerPoint.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Wstawianie istniejącego formularza lub testu

Możesz szybko wstawić istniejący formularz lub test, który został przygotowany w Microsoft Forms do PowerPoint slajdu.

 1. W prezentacji programu PowerPoint przejdź do elementu slajdu, w którym chcesz wstawić formularz lub test, a następnie naciśnij klawisz Return.

 2. Naciskaj klawisze Control + F6, aż usłyszysz nazwę obecnie otwartej karty wstążki, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Wstaw", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "formularze", a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarte okienko formularze .

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę formularza lub testu, który chcesz wstawić.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wstaw", a następnie naciśnij klawisz Return. Formularz lub test zostanie wstawiony do slajdu.

Tworzenie nowego formularza lub testu

Możesz rozpocząć tworzenie nowego formularza lub testu bezpośrednio na slajdzie PowerPoint, w którym chcesz dodać formularz lub test.

 1. W prezentacji programu PowerPoint przejdź do elementu slajdu, w którym chcesz wstawić formularz lub test, a następnie naciśnij klawisz Return.

 2. Naciskaj klawisze Control + F6, aż usłyszysz nazwę obecnie otwartej karty wstążki, naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Wstaw", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "formularze", a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarte okienko formularze .

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy formularz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "nowy formularz", a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby utworzyć nowy test, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "nowy test", a następnie naciśnij klawisz Return.

 5. Microsoft Forms zostanie otwarty w przeglądarce sieci Web. Możesz teraz wypełnić dane i dodać pytania do formularza lub testu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia formularza lub testu, zobacz Tworzenie nowego formularza w aplikacji Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu lub Utwórz nowy test w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 6. Po zakończeniu tworzenia formularza lub testu w Microsoft Forms Wróć do PowerPoint slajdu. Nowy formularz lub test został dodany do slajdu.

 7. Aby odświeżyć formularz lub test i wyświetlić najnowszą zawartość, naciśnij klawisz F5.

Zobacz też

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie i Współtworzenie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×