Dzięki OneNote możesz wstawiać na stronach obrazy, grafiki i obiekt clipart, aby dodać więcej informacji lub uacyjnić wygląd, dekoracyjnym tłem.

  1. Kliknij pozycję Wstawianie > Obrazy.

    Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wstaw obrazy w programie OneNote 2016.

  2. Przejdź do odpowiedniego obrazu.

  3. Zaznacz plik, a następnie kliknij pozycję Wstaw.

Po wyświetleniu obrazu w notatkach można kliknąć obraz, aby go zaznaczyć, a następnie skorzystać z uchwytów zaznaczenia w celu wyskalowania lub zmiany rozmiaru obrazu.

Jeśli chcesz mieć możliwość wpisywania notatek na obrazie, przeciągnij obraz w odpowiednie miejsce, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Ustaw obraz jako tło.

Uwaga: Do stron możesz również dodać obrazy w trybie online i obiekt clipart. Zobacz Dodawanie obiektu clipart do pliku.

Wstawianie obrazu z pliku

Jeśli obraz, który chcesz wstawić do notatek, znajduje się na komputerze lub w sieci lokalnej, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij pozycję Obraz.

  2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu przejdź do lokalizacji, w której znajduje się plik obrazu, zaznacz go kliknięciem, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Gdy obraz pojawi się w notatkach, możesz zaznaczyć go kliknięciem, a następnie użyć uchwytów zaznaczenia wyświetlanych wokół obrazu w celu przeskalowania obrazu lub zmiany jego rozmiaru.

Wstawianie obrazu z sieci Web

Jeśli obraz, który chcesz wstawić do notatek, znajduje się w Internecie, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy kliknij pozycję Obraz.

  2. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu wpisz lub wklej pełny adres URL obrazu (na przykład http://www.microsoft.com/picture.jpg) w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Gdy obraz pojawi się w notatkach, możesz zaznaczyć go kliknięciem, a następnie użyć uchwytów zaznaczenia wyświetlanych wokół obrazu w celu przeskalowania obrazu lub zmiany jego rozmiaru.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×