Aby nadać swoim notatkom spójny wygląd i udostępnić więcej danych dotyczących spotkań, możesz dodać do notatek szczegóły Outlook ze OneNote spotkania. Szczegóły mogą zawierać informacje o godzinie, dacie, miejscu, planie, temacie i uczestnikach spotkania.

Uwaga: Aby można było dodawać szczegóły spotkania do notatek, programy Outlook 2016 i OneNote 2016 muszą być zainstalowane na tym samym komputerze.

  1. W programie OneNote wybierz pozycję Narzędzia główne > Szczegóły spotkania.

    Zrzut ekranu: przycisk Szczegóły spotkania w programie OneNote 2016.

  2. Korzystając z wyświetlonego menu, wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wybrać dzisiejsze spotkanie, wybierz z listy godzinę i temat spotkania.

    • Aby wybrać spotkanie zaplanowane na inny dzień, wybierz pozycję Wybierz spotkanie z innego dnia, a następnie kliknij ikonę kalendarza w celu wybrania określonej daty albo kliknij przycisk Poprzedni dzień lub Następny dzień w celu wyświetlenia minionego lub przyszłego spotkania. Wybierz godzinę i temat spotkania, a następnie kliknij wybierz pozycję Wstaw szczegóły.

Porada: Dla każdego wybranego spotkania jego szczegóły zostaną wstawione na nowej stronie. Jeśli chcesz uwzględnić te informacje także w dowolnej z istniejących notatek, przesuń wskaźnik myszy na wstawione szczegóły, kliknij, aby zaznaczyć wyświetlony kontener notatek, a następnie skopiuj (Ctrl+C) i wklej (Ctrl+V) te szczegóły w innym miejscu notatek.

Szczegóły spotkania zostaną wstawione do programu OneNote jako tekst. Każdą część wstawionych szczegółów spotkania można w programie OneNote w dowolny sposób dodawać, zmieniać i usuwać bez naruszania oryginalnego powiadomienia o spotkaniu w kalendarzu Outlook. Można na przykład usunąć nazwiska zaproszonych uczestników, którzy nie wzięli udziału w spotkaniu, zachowując informacje dotyczące faktycznej obecności.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×