Spis treści
×
Wstawianie tabel, obrazów i znaków wodnych
Wstawianie tabel, obrazów i znaków wodnych

Pokazywanie linijki

Przeglądarka nie obsługuje wideo.
 1. Przejdź do karty Widok i wybierz pozycję Linijka.

  Pokazywanie i ukrywanie linijki za pomocą pola wyboru na wstążce

 2. Aby wyświetlić linijkę pionową

  1. Przejdź do pozycji Plik > Opcje i wybierz pozycję Zaawansowane.

  2. W obszarze Wyświetlanie wybierz pozycję Pokaż linijkę pionową w widoku układu wydruku.

Pokazywanie linijek

 1. Przejdź do karty Widok i wybierz pozycję Linijka.

  tekst alternatywny

 2. Jeśli linijka pionowa nie jest widoczna, upewnij się, że jesteś w widoku Układ wydruku. Jeśli nadal nie jest widoczna, może być konieczne jej włączenie.

  1. Przejdź do pozycji Word > Preferencje > Widok (w obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające).

  2. Następnie w oknie dialogowym Widok zaznacz pole wyboru Linijka pionowa.

   tekst alternatywny

Zmienianie jednostki miary

Możesz zmienić jednostkę miary wyświetlaną na linijkach. W tym celu:

 1. Przejdź do pozycji Word > Preferencje > Ogólne (w obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające).

 2. W obszarze Pokaż wartości w jednostkach miary wybierz jednostkę miary, której chcesz użyć.

 • Przejdź do karty Widok i wybierz pozycję Linijka.

  Wyświetl linijkę.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×