Spis treści
×
Wstawianie tabel, obrazów i znaków wodnych
Wstawianie tabel, obrazów i znaków wodnych

Wstawianie obiektów WordArt

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

Porada: Klip wideo jest w innym języku niż Twój? Spróbuj wybrać pozycję Podpisy kodowane Przycisk Podpisy kodowane.

 1. Przejdź do karty Wstawianie > WordArt

 2. Wybierz styl WordArt.

 3. Wpisz tekst.

  Obiekt WordArt z tekstem niestandardowym

Uwaga: Aby przekonwertować istniejący tekst na tekst WordArt, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstawianie > WordArt.

Zmienianie koloru

 1. Zaznacz tekst WordArt, który chcesz zmienić.

 2. W obszarze Formatowanie kształtu lub Narzędzia do rysowania ,wybierz pozycję Wypełnienie tekstu lub Kontury tekstui wybierz kolor.

  Wybieranie koloru wypełnienia tekstu
 3. Kliknij lub naciśnij poza polem tekstowym, aby zobaczyć efekt.

  Obiekt WordArt z zastosowanym kolorem konturu i wypełnienia tekstu

Wybieranie efektu tekstowego

 1. Zaznacz tekst WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Przejdź do menu Formatowanie kształtu lub Narzędzia do rysowania Formatowanie i > Tekst >Przekształcanie.

  Wybieranie efektu zakrzywienia tekstu
 3. Wybierz efekt.

 4. Kliknij poza polem tekstowym, aby zobaczyć rezultat.

Zobacz, jak zakrzywić tekst wokół okrągłego obiektu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.

90 sekund

Aby uzyskać więcej informacji na temat kształtowania obiektu WordArt, zobacz Tekst krzywej wokół okręgu lub innego kształtu.

Obracanie

 1. Zaznacz tekst WordArt, a następnie przeciągnij okrągły uchwyt obrotu u góry pola.

  Obracanie obiektu WordArt przy użyciu uchwytu obrotu
 2. Aby przerzucić obiekt WordArt lub obrócić go o 90 stopni, przejdź doobszaru Formatowanie kształtu lub Narzędzia do rysowania > Obróć , a następnie wybierz opcję.

  Opcje menu obracania

 1. Zaznacz tekst WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Przejdź do narzędzia narzędzia główna i wybierz opcje, takie jak styl czcionki, rozmiar czcionki lub podkreślenie.

Kliknij dwukrotnie obiekt WordArt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 1. Kliknij lub naciśnij miejsce, w którym chcesz wstawić tekst WordArt.

 2. Przejdź do karty Wstawianie > WordArt.

  Grupa Tekst

 3. Wybierz styl WordArt i zacznij wpisywać tekst.

Uwaga: Aby przekonwertować istniejący tekst na tekst WordArt, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstawianie > WordArt.

 1. Zaznacz tekst WordArt, który chcesz zmienić.

 2. Przejdź do obszaru Formatowanie > narzędzia do rysowania i wybierz dowolną opcję.

Kliknij dwukrotnie obiekt WordArt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 1. Przejdź do karty Wstawianie > WordArt.

 2. Wybierz styl WordArt.

  Karta Wstawianie z wyróżnioną opcją WordArt.

 3. Wpisz tekst.

Uwaga: Aby przekonwertować istniejący tekst na tekst WordArt, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstawianie > WordArt.

 1. Wybierz obiekt WordArt.

  Przykład obiektu WordArt

 2. Przejdź do > Formatowanie > Tekst i Przekształcanie, a następnie wybierz efekt.

  Karta Formatowanie kształtu z wyróżnioną opcją Efekty tekstowe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kształtowania obiektu WordArt, zobacz Tekst krzywej wokół okręgu lub innego kształtu.

 1. Zaznacz tekst WordArt, który chcesz zmienić.

  Pojawi się karta Formatowanie kształtu.

  Przykład obiektu WordArt

 2. Przejdź do > Formatowanie > wypełnienia tekstui wybierz kolor.

  Karta Formatowanie kształtu z wyróżnioną opcją Wypełnienie tekstu.

 3. Aby zmienić kontur tekstu WordArt, przejdź do sekcji Formatowanie kształtu> Kontury tekstu i wybierz kolor.

 1. Wybierz pozycję Wstaw na pasku narzędzi.

 2. Wybierz pozycję WordArt, a następnie wybierz odpowiedni styl tekstu WordArt.

 3. Wprowadź tekst.

Uwaga: Aby przekonwertować istniejący tekst na tekst WordArt, zaznacz go, a następnie wybierz pozycję Wstawianie > WordArt.

 1. Wybierz obiekt WordArt.

  Pojawi się karta Formatowanie kształtu.

 2. Przejdź do > Formatowanie kształtu >Efekty tekstowe > przekształć i wybierz efekt.

 1. Zaznacz tekst WordArt, który chcesz zmienić.

  Pojawi się karta Formatowanie kształtu.

 2. Przejdź do > Formatowanie > wypełnienia tekstui wybierz kolor.

 3. Aby zmienić kontur tekstu WordArt, przejdź do sekcji Formatowanie kształtu> Kontury tekstu i wybierz kolor.

W Word dla sieci Web możesz zobaczyć tekst WordArt już z dokumentu, ale aby dodać więcej tekstu WordArt, musisz otworzyć lub edytować ten dokument w klasycznej wersji pakietu Word.

Za pomocą funkcji Czcionka na karcie Narzędzia główne możesz zmienić kolor i rozmiar czcionki oraz zastosować do tekstu pogrubienie, kursywę lub podkreślenie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×