Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Program OneNote nie porządkuje ani nie porządkuje alfabetycznie kart sekcji ani stron automatycznie. Swoje notesy możesz porządkować dzięki umieszczaniu kart sekcji i kart stron w znaczącej dla Ciebie kolejności.

Zmienianie rozmieszczenia kart sekcji

Karty sekcji biegną wzdłuż górnej części notesu i umożliwiają łatwe porządkowanie materiałów według tematu lub obszaru zainteresowań. W dowolnym momencie można zmienić kolejność sekcji.

 • W szeregu sekcji w górnej części strony przeciągnij daną kartę w lewo lub w prawo, aż znajdzie się w odpowiednim miejscu.

  Podczas przesuwania myszy pojawi się mała strzałka w miejscach między innymi sekcjami, sygnalizując lokalizację docelową karty w przypadku zwolnienia przycisku myszy.

Porada: Jeśli popełnisz błąd, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Z, aby cofnąć zmiany, i spróbuj ponownie.

Aby ułatwić sobie organizowanie materiałów, można dodawać nowe sekcje i tworzyć grupy sekcji. Grupy sekcji umożliwiają łączenie sekcji w osobne grupy, dzięki czemu przechodzenie między sekcjami w dużych notesach jest znacznie łatwiejsze.

Zmienianie kolejności kart stron

Karty stron biegną wzdłuż bocznej krawędzi notesu i są pomocne w organizowaniu zawartości poszczególnych sekcji.

 • W kolumnie kart stron z boku przeciągnij kartę strony w górę lub w dół, aż znajdzie się w odpowiednim miejscu.

  Podczas przesuwania myszy pojawi się poziomy pasek w miejscach między innymi stronami, sygnalizując lokalizację docelową karty w przypadku zwolnienia przycisku myszy.

Aby jeszcze bardziej uporządkować notesy, możesz utworzyć więcej stron i ustanowić hierarchię, tworząc podstrony.

Uwaga:  Aby zmienić nazwę karty strony lub karty sekcji, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę i wybierz polecenie Zmień nazwę.

W Microsoft Office OneNote 2007 możesz organizować i zmieniać rozmieszczenie kart reprezentujących strony, sekcje i notesy w dowolnej kolejności. Jest to przydatne, jeśli chcesz zachować dobrze zorganizowane notatki.

Karty sekcji, stron i notesów mogą być przeciągane w dowolne miejsce

Co chcesz zrobić?

Zmienianie rozmieszczenia kart stron w sekcji

Zmień rozmieszczenie kart stron, gdy chcesz przenieść powiązane notatki na różne strony bliżej siebie lub rozmieścić informacje w określonej kolejności, na przykład w kolejności chronologicznej.

 1. Na liście kart stron kliknij kartę, którą chcesz przenieść w inne miejsce.

 2. Przeciągaj kartę strony w górę lub w dół na liście, aż pojawi się mały czarny trójkąt.

  Przeciąganie karty strony w nowe miejsce

 3. Kontynuuj przeciąganie, aż trójkąt wskazuje miejsce, do którego chcesz przenieść kartę strony, a następnie zwolnij przycisk myszy.

Porada: Jeśli zaczniesz przeciągać kartę strony i zmienisz zdanie co do zmiany jej położenia, naciśnij klawisz ESC, aby anulować. Jeśli zakończysz przeciąganie karty strony w nowe miejsce, a następnie zmienisz zdanie, naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć zmianę.

Zmienianie rozmieszczenia kart sekcji w notesie

Zmień rozmieszczenie kart sekcji, gdy chcesz rozmieścić tematy w notesie w określonej kolejności, na przykład w kolejności alfabetycznej.

 1. Na liście kart sekcji kliknij kartę, którą chcesz przenieść w inne miejsce.

 2. Przeciągaj kartę sekcji w lewo lub w prawo, aż pojawi się mały czarny trójkąt.

  Przeciąganie karty sekcji w nowe miejsce

 3. Kontynuuj przeciąganie, aż trójkąt wskazuje miejsce, do którego chcesz przenieść kartę strony, a następnie zwolnij przycisk myszy.

Porada: Jeśli rozpoczniesz przeciąganie karty sekcji i zmienisz zdanie co do zmiany jej położenia, naciśnij klawisz ESC, aby anulować. Jeśli zakończysz przeciąganie karty sekcji w nowe miejsce, a następnie zmienisz zdanie, naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć zmianę.

Zmienianie rozmieszczenia otwartych notesów na pasku nawigacyjnym

Zmień rozmieszczenie notesów na pasku nawigacyjnym, aby przyspieszyć dostęp do najczęściej używanych notesów.

 1. Na pasku nawigacyjnym kliknij notes, który chcesz przenieść w inne miejsce.

 2. Przeciągnij ikonę notesu w górę lub w dół, aż pojawi się poziomy punkt wstawiania.

  Przeciąganie karty notesu w nowe miejsce

 3. Kontynuuj przeciąganie, aż punkt wstawiania znajdzie się w miejscu, do którego chcesz przenieść kartę strony, a następnie zwolnij przycisk myszy.

Porada: Jeśli rozpoczniesz przeciąganie notesu i zmienisz zdanie co do zmiany jego położenia, naciśnij klawisz ESC, aby anulować. Jeśli zakończysz przeciąganie notesu w nowe miejsce na pasku nawigacyjnym, a następnie zmienisz zdanie, naciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć zmianę.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×