Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Widoki Narratora

Różne widoki Narratora obejmują elementy, znaki, wyrazy, zdania, wiersze, akapity, nagłówki, linki, pola formularzy, tabele, punkty orientacyjne i sugestie. Do zmiany widoków można użyć następujących poleceń:

  • Narrator + Page up i Narrator + Page down

  • Narrator + Ctrl + strzałka w górę oraz Narrator + Ctrl + strzałka w dół

Aby nawigować według wybranego widoku, naciśnij klawisze Narrator + Strzałka w lewo lub Narrator + Strzałka w prawo.

Porada: Klawisz Narratora jest klawiszem modyfikatora w poleceniach Narratora. Zarówno klawisze Caps Lock, jak i Insert domyślnie służą jako klawisz Narratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat klawisza Narratora, przejdź do pozycji Rozdział 2: Podstawowe informacje o Narratorzelub Załącznik B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Porada: Widoki są szczególnie przydatne w przypadku nawigacji dotykowej. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu dotyku z Narratorem, zobacz Rozdział 6. Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych.

Nawigowanie w punktach orientacyjnych

Punkty orientacyjne grupują podobne elementy na ekranie, aby można było łatwo do nich przejść. Niektóre strony internetowe i aplikacje, takie jak Microsoft Store w Windows 11, mają punkty orientacyjne. Niektóre funkcje systemu Windows, takie jak menu Start, także mają punkty orientacyjne.

Aby przejść do głównego punktu orientacyjnego, naciśnij Narrator + N. Aby uzyskać listę punktów orientacyjnych dla strony lub aplikacji, naciśnij klawisze Narrator + F5. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach pracy z punktami orientacyjnymi, zobacz Rozdział 3. Używanie trybu skanowania.

Przeglądanie sugestii

Sugestie są dostępne podczas wprowadzania informacji w polu tekstowym w niektórych aplikacjach i częściach Windows 11. Na przykład gdy wpisujesz tekst w polu wyszukiwania po naciśnięciu klawisza logo Windows, podpowiedzi są wyświetlane na bieżąco.

Narrator komunikuje informacje o dostępnych podpowiedziach, odtwarzając dźwięk i komunikat głosowy. Dostępny jest widok Narratora do nawigowania po sugestiach, ale zwykle można też naciskać klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół w celu przechodzenia między sugestiami, a także klawisz Enter służący do wybierania sugestii.

Używanie funkcji znajdowania Narratora

Za pomocą Narratora możesz znaleźć żądane treści w sieci Web, aplikacjach i dokumentach. Aby otworzyć funkcję znajdowania Narratora i wyszukać słowo lub frazę, naciśnij Narrator+ Ctrl + F. Następnie, aby przejść do pierwszego wyniku (rozpoczynając od położenia kursora), wybierz pozycję Znajdź następny lub naciśnij klawisz Enter. Narrator skoncentruje się na wyniku, a nie na oknie dialogowym wyszukiwania. Następnie naciśnij Narrator + F3, aby przejść do następnego wyniku, lub Narrator + Shift + F3, aby przejść do poprzedniego wyniku.

Uwaga: przed naciśnięciem klawiszy funkcyjnych (F6 lub F7) należy włączyć klawisz poleceń alternatywnych (Fn lub F Lock) w poniższych sekcjach. Aby dowiedzieć się więcej na temat klawiszy poleceń alternatywnych, przeczytaj Jak używać klawisza Fn/klawisza F Lock/klawiszy poleceń alternatywnych?

Nawigowanie między łączami na stronie

Jeśli chcesz eksplorować listę wszystkich łączy na stronie, naciśnij Narrator + F7. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do lokalizacji tego linku na stronie. Jeśli już wcześniej znasz część żądanego łącza, możesz wpisać tekst, aby odfiltrować listę. Następnie, aby przejść do łącza, naciśnij klawisz Enter.

Nawigowanie między nagłówkami na stronie

Jeśli chcesz przejść do listy wszystkich nagłówków na stronie, naciśnij Narrator + F6. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do lokalizacji tego nagłówka na stronie.

Nawigowanie między punktami orientacyjnymi

Jeśli chcesz przejrzeć listę wszystkich punktów orientacyjnych na stronie, naciśnij klawisze Narrator + F5. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do lokalizacji tego punktu orientacyjnego na stronie.

Ulepszenia dotyczące czytania w sieci Web

Wyeliminowano nieprzydatne hiperlinki

Narrator poda tytuł strony internetowej linku. Po naciśnięciu kombinacji Narrator + Ctrl + D Narrator pobierze adres URL wskazanego hiperłącza i wyśle go do usługi online, która zwróci do Narratora tytuł strony. Jeżeli chcesz wyłączyć wszystkie usługi online używane przez Narratora, możesz to zrobić w ustawieniachNarratora.

Uzyskiwanie szybkiego podsumowania strony sieci web

Po naciśnięciu kombinacji Narrator + S można wysłuchać podsumowania strony sieci web zawierającego szereg linków, punktów orientacyjnych i nagłówków.

Popularne linki i pełne podsumowanie strony sieci web

Naciśnij klawisze Narrator + S dwa razy szybko , aby wyświetlić okno dialogowe na ekranie z następującymi informacjami: liczba linków, punktów orientacyjnych i nagłówków na stronie oraz lista popularnych linków do strony (popularne linki to linki na stronie, które są najczęściej klikane). Jeśli strona zawiera popularne linki, możesz naciskać klawisz Tab , aby przechodzić między nimi, a następnie nacisnąć klawisz Enter , aby przejść do połączonej strony internetowej.

Strony sieci web są odczytywane automatycznie

Narrator automatycznie rozpoczyna czytanie stron internetowych od góry.

Dalej: Rozdział 6. Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych

Powrót do spisu treści

Widoki Narratora

Różne widoki Narratora obejmują elementy, znaki, wyrazy, zdania, wiersze, akapity, nagłówki, linki, pola formularzy, tabele, punkty orientacyjne i sugestie. Do zmiany widoków można użyć następujących poleceń:

  • Narrator + Page up i Narrator + Page down

  • Narrator + Ctrl + strzałka w górę oraz Narrator + Ctrl + strzałka w dół

Aby nawigować według wybranego widoku, naciśnij klawisze Narrator + Strzałka w lewo lub Narrator + Strzałka w prawo.

Porada: Klawisz Narratora jest klawiszem modyfikatora w poleceniach Narratora. Zarówno klawisze Caps Lock, jak i Insert domyślnie służą jako klawisz Narratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat klawiszy Narratora, przejdź do pozycji Rozdział 2: Podstawowe informacje o Narratorze lub Załącznik B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Porada: Widoki są szczególnie przydatne w przypadku nawigacji dotykowej. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu dotyku z Narratorem, zobacz Rozdział 6. Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych.

Nawigowanie w punktach orientacyjnych

Punkty orientacyjne grupują podobne elementy na ekranie, aby można było łatwo do nich przejść. Niektóre strony internetowe i aplikacje, takie jak Microsoft Store w systemie Windows 10, zawierają punkty orientacyjne. Niektóre funkcje systemu Windows, takie jak menu Start, także mają punkty orientacyjne.

Aby przejść do głównego punktu orientacyjnego, naciśnij Narrator + N. Aby uzyskać listę punktów orientacyjnych dla strony lub aplikacji, naciśnij klawisze Narrator + F5. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach pracy z punktami orientacyjnymi, zobacz Rozdział 3. Używanie trybu skanowania.

Przeglądanie sugestii

Sugestie są dostępne podczas wprowadzania informacji w polu tekstowym w niektórych aplikacjach i miejscach w systemie Windows 10. Na przykład gdy wpisujesz tekst w polu wyszukiwania po naciśnięciu klawisza logo Windows, podpowiedzi są wyświetlane na bieżąco.

Narrator komunikuje informacje o dostępnych podpowiedziach, odtwarzając dźwięk i komunikat głosowy. Dostępny jest widok Narratora do nawigowania po sugestiach, ale zwykle można też naciskać klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół w celu przechodzenia między sugestiami, a także klawisz Enter służący do wybierania sugestii.

Używanie funkcji znajdowania Narratora

Za pomocą Narratora możesz znaleźć żądane treści w sieci Web, aplikacjach i dokumentach. Aby otworzyć funkcję znajdowania Narratora i wyszukać słowo lub frazę, naciśnij Narrator+ Ctrl + F. Następnie, aby przejść do pierwszego wyniku (rozpoczynając od położenia kursora), wybierz pozycję Znajdź następny lub naciśnij klawisz Enter. Narrator zmieni fokus na wynik, a nie na okno dialogowe wyszukiwania. Następnie naciśnij Narrator + F3, aby przejść do następnego wyniku, lub Narrator + Shift + F3, aby przejść do poprzedniego wyniku.

Uwaga: przed naciśnięciem klawiszy funkcyjnych (F6 lub F7) należy włączyć klawisz poleceń alternatywnych (Fn lub F Lock) w poniższych sekcjach. Aby dowiedzieć się więcej na temat klawiszy poleceń alternatywnych, przeczytaj Jak używać klawisza Fn/klawisza F Lock/klawiszy poleceń alternatywnych?

Nawigowanie między łączami na stronie

Jeśli chcesz eksplorować listę wszystkich łączy na stronie, naciśnij Narrator + F7. Aby nawigować po liście, naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół, a następnie klawisz Enter, aby przejść do tego łącza na stronie. Jeśli już wcześniej znasz część żądanego łącza, możesz wpisać tekst, aby odfiltrować listę. Następnie, aby przejść do łącza, naciśnij klawisz Enter.

Nawigowanie między nagłówkami na stronie

Jeśli chcesz przejść do listy wszystkich nagłówków na stronie, naciśnij Narrator + F6. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do lokalizacji tego nagłówka na stronie.

Nawigowanie między punktami orientacyjnymi

Jeśli chcesz przejrzeć listę wszystkich punktów orientacyjnych na stronie, naciśnij klawisze Narrator + F5. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do lokalizacji tego punktu orientacyjnego na stronie.

Ulepszenia dotyczące czytania w sieci Web

Wyeliminowano nieprzydatne hiperlinki

Narrator poda tytuł strony sieci web, do której prowadzi link. Po naciśnięciu kombinacji Narrator + Ctrl + D Narrator pobierze adres URL wskazanego hiperłącza i wyśle go do usługi online, która zwróci do Narratora tytuł strony. Jeżeli chcesz wyłączyć wszystkie usługi online używane przez Narratora, możesz to zrobić w ustawieniachNarratora.

Uzyskiwanie szybkiego podsumowania strony sieci web

Po naciśnięciu kombinacji Narrator + S można wysłuchać podsumowania strony sieci web zawierającego szereg linków, punktów orientacyjnych i nagłówków.

Popularne linki i pełne podsumowanie strony sieci web

Naciśnij klawisze Narrator + S dwa razy szybko , aby wyświetlić okno dialogowe na ekranie z następującymi informacjami: liczba linków, punktów orientacyjnych i nagłówków na stronie oraz lista popularnych linków do strony (popularne linki to linki na stronie, które są najczęściej klikane). Jeśli na stronie znajdują się popularne linki, możesz nacisnąć klawisz Tab, aby nawigować między nimi, a następnie nacisnąć klawisz Enter, aby przejść do połączonej witryny internetowej.

Strony sieci web są odczytywane automatycznie

Narrator automatycznie rozpoczyna czytanie stron internetowych od góry.

Dalej: Rozdział 6. Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych

Powrót do spisu treści

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×