Obsah
×

Po vytvorení rodinnej skupiny preskúmajte funkcie a výhody aplikácie Bezpečnosť rodiny pridaním členov rodiny!

Ak je osoba už súčasťou rodinnej skupiny, musí túto skupinu opustiť alebo z nej byť odstránená pred tým, ako sa bude môcť pridať k inej skupine. Môže tiež vytvoriť nové konto Microsoft, ktoré sa priradí k novej rodinnej skupine. Organizátori rodiny môžu pridať členov rodiny podľa nižšie uvedených krokov. 

 1. Pomocou webového prehliadača navštívte stránku family.microsoft.com. Prihláste sa do svojho konta aplikácie Bezpečnosť rodiny.

 2. Kliknite na položku Pridať člena rodiny.

 3. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu člena rodiny a kliknite na položku Ďalej.

 4. Vyberte rolu člena rodiny (člen alebo organizátor) a kliknite na položku Ďalej Pozvať.

  Poznámka: Pozvaný člen dostane prepojenie prostredníctvom e-mailu. Bude vyzvaný, aby sa prihlásil do svojho konta Microsoft, prijal pozvánku a pridal sa k rodinnej skupine. Ak je člen maloletý, bude tiež vyzvaný, aby požiadal o súhlas dospelej osoby. 

 1. Otvorte aplikáciu Bezpečnosť rodiny od spoločnosti Microsoft.

 2. Prejdite dole a ťuknite na položku Pridať člena rodiny.

 3. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu člena rodiny a ťuknite na položku Ďalej.

 4. Vyberte rolu člena rodiny (člen alebo organizátor) a ťuknite na položku Pozvať do rodinnej skupiny.

  Poznámka: Pozvaný člen dostane prepojenie prostredníctvom e-mailu. Bude vyzvaný, aby sa prihlásil do svojho konta Microsoft, prijal pozvánku a pridal sa k rodinnej skupine. Ak je člen maloletý, bude tiež vyzvaný, aby požiadal o súhlas dospelej osoby. 

Ak člen rodiny nemá konto v službe Xbox Live,

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvoríte sprievodcu. Ďalej vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa do svojho konta.

 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox a vyberte položky Profil a systém > Nastavenia  > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny > Pridanie nového člena.

 3. Keď bude pozvaný člen rodiny vyzvaný, aby sa prihlásil do svojho konta Microsoft, stlačte na ovládači tlačidlo B. Vyberte položku Získať nové konto, čím povolíte vytvorenie nového konta Microsoft. 

 4. Po zobrazení výzvy vyberte položku Pridať do rodiny.

Ak člen rodiny má konto Xbox Live, ktoré je vo vašej konzole,

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvoríte sprievodcu. Vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa do svojho konta.

 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox a vyberte položky Profil a systém > Nastavenia > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny.

 3. Vyberte profil pozvaného člena rodiny a na ovládači stlačte tlačidlo A.

Ak člen rodiny má konto služby Xbox Live, ktoré nie je na vašej konzole,

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvoríte sprievodcu. Vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa do svojho konta.

 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox a vyberte položky Profil a systém > Nastavenia > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny > Pridanie nového člena.

 3. Povoľte pozvanému členovi rodiny, aby sa prihlásil do svojho konta Microsoft. Po zobrazení výzvy vyberte položku Pridať do rodiny.

Poznámka: Pozvaný člen dostane prepojenie prostredníctvom e-mailu. Bude vyzvaný, aby sa prihlásil do svojho konta Microsoft, prijal pozvánku a pridal sa k rodinnej skupine. Ak je člen maloletý, bude tiež vyzvaný, aby požiadal o súhlas dospelej osoby. 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×