Obsah
×

Jednou z najdôležitejších priorít spoločnosti Microsoft je pomáhať používateľom bezpečne zobrazovať obsah webu, aplikácie a hry. Ak žijete v oblasti, ktorá vyžaduje povolenie na vytvorenie konta a získanie prístupu k službám spoločnosti Microsoft, môže sa zobraziť výzva na získanie alebo poskytnutie rodičovského súhlasu. 

Okrem súladu s miestnymi predpismi sa snažíme chrániť používateľov prostredníctvom našich funkcií služby Bezpečnosť rodiny. Pomocou filtrov webu, vyhľadávania, aplikácií a hier môžete maximalizovať zabezpečenie a ochranu online. Navštívte stránku family.microsoft.com, kde môžete spravovať kontá Microsoft členov rodiny a získať ďalšie informácie o funkciách služby Bezpečnosť rodiny.

Medzinárodné predpisy, ktoré vyžadujú súhlas dospelej osoby:

  • Child Online Privacy Protection Act (COPPA) – USA

  • General Data Protection Regulation (GDPR) – Európska únia

  • Personal Information Protection Act (PIPA) – Južná Kórea

  • General Personal Data Protection Act (LGPD) – Brazília

Ak je člen rodiny vo vašej oblasti považovaný za maloletú osobu, počas registrácie sa mu zobrazí výzva na získanie súhlasu zadaním e-mailu dospelej osoby. Ak dieťa požiadalo o váš súhlas, kliknite na odkaz vo vašej e-mailovej správe, prihláste sa do svojho konta Microsoft a schváľte žiadosť o súhlas.  

Zákazníci v Južnej Kórei môžu použiť I-PIN kód na poskytnutie rodičovského súhlasu alebo overenie vášho veku. 

Musím poskytnúť podpis v prípade každého registrovaného dieťaťa?

Nie. Po overení toho, že ste dospelá osoba, môžete svoje konto Microsoft používať na schvaľovanie ďalších kont členov rodiny bez vykonania akýchkoľvek ďalších krokov. 

Musím poskytnúť súhlas aj napriek tomu, že nie som maloletá osoba. Čo mám robiť? 

Dátum narodenia vo vašom konte uvádza, že ste maloletá osoba. Aktualizujte svoj dátum narodenia na stránke account.microsoft.com/profile.  

Pri pokuse o úpravu súhlasu člena rodiny sa zobrazí chybové hlásenie. Čo mám robiť? 

Úpravu môže vykonať iba organizátor, ktorý udelil súhlas. Ak máte problémy ako organizátor udeľujúci súhlas, skúste sa prihlásiť do iného konta Microsoft. Je možné, že ste v minulosti použili iné konto na spravovanie konta člena rodiny a z toho dôvodu musíte na úpravu použiť dané konto.

Ak chcete zistiť, ktoré konto má prístup ku kontu daného člena vašej rodiny, požiadajte daného člena rodiny, aby sa prihlásil do svojho konta služby Bezpečnosť rodiny na stránke family.microsoft.com. E-mailová adresa s prístupom bude uvedená v konte daného člena rodiny pod vaším členským profilom. Ak je uvedený iný e-mail, súhlas musí upraviť daná dospelá osoba.

Ak chcete odstrániť súhlas z konta člena rodiny, postupujte takto: 

  1. Navštívte stránku family.microsoft.com a prihláste sa do svojho konta Microsoft.

  2. Prejdite dole a vyberte možnosť Správa informácií o profile môjho dieťaťa.

  3. Nájdite svojho člena rodiny a vyberte možnosť Zrušiť súhlas pre toto konto dieťaťa.

Poznámka: Súhlas nemôžete zrušiť v prípade, ak ho poskytol iný organizátor. 

Ak chcete pridať člena rodiny do svojej rodinnej skupiny, pozrite si náš článok o pridaní členov do rodinnej skupiny. Ak chcete odstrániť konto, pozrite si náš článok o odobratí členov z rodinnej skupiny.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×