Prečo mi spoločnosť Microsoft účtuje poplatky pri vytvorení konta pre moje dieťa?

Spoločnosť Microsoft a služba Bezpečnosť rodiny dodržiavajú zákon o ochrane osobných údajov detí online (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) v súvislosti s vytvorením konta online v prípade detí do 13 rokov. Na overenie toho, že dospelá osoba udeľuje dieťaťu povolenie vytvoriť nové konto Microsoft, zákon COPPA vyžaduje účtovanie malej sumy z kreditnej karty dospelej osoby. Za toto overenie účtujeme 50 centov. Tieto poplatky nie sú refundovateľné.

Účtujú sa poplatky za každé zaregistrované dieťa?

Áno. Platenie poplatkov vyžaduje americký zákon COPPA.

Účtujú tento poplatok aj iné spoločnosti?

Áno. Platenie poplatkov vyžaduje americký zákon COPPA.

Ako spoločnosť Microsoft použije tieto peniaze?

Sumu darujeme Národnému centru pre stratené a zneužívané deti. Ďalšie informácie o tejto organizácii získate na ich webovej lokalite.

Kde môžem skontrolovať fakturačné údaje?

Ak chcete zobraziť informácie súvisiace s účtovaním poplatkov za overenie veku v konte Microsoft, prejdite na lokalitu správy fakturácie a konta spoločnosti Microsoft a prihláste sa pomocou konta Microsoft, ktoré ste použili na vytvorenie konta dieťaťa.

Prečo sa zobrazí chyba, keď sa pokúšam zadať informácie o kreditnej karte?

Skontrolujte, či platia nasledujúce predpoklady:

  • zadané informácie sa zhodujú s informáciami o kreditnej karte (ako je napríklad celé meno a adresa),

  • neuplynula platnosť kreditnej karty,

  • finančná inštitúcia aktivovala vašu kreditnú kartu.

Ak sa budú naďalej zobrazovať chyby, kontaktujte finančnú inštitúciu, aby skontrolovala stav kreditnej karty.

Vlastnosti

ID článku: 10502 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky