Pomoc pri chybách aktivácie Windowsu

Vzťahuje sa na: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Pomocou aktivácie sa overuje, či je vaša kópia Windowsu pravá a nepoužíva sa vo viacerých zariadeniach, než umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Tento článok vám pomôže pri riešení a oprave bežných chýb aktivácie vo Windowse.
 
Ak potrebujete pomôcť s vyhľadaním svojho kódu Product Key, pozrite si tému Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows. Informácie o riešení problémov a ďalšie informácie o aktualizácii Windowsu 10 nájdete v téme Aktualizácia Windowsu 10: najčastejšie otázky alebo Riešenie problémov s aktualizáciou Windowsu 10. Ďalšie informácie o inovácii na Windows 10 nájdete v téme Inovácia na Windows 10: najčastejšie otázky.
 

Ak sa vyskytnú problémy s aktiváciou Windowsu 10, vykonaním týchto krokov opravte chyby aktivácie:
 1. Skontrolujte, či je zariadenie aktualizované a či je v ňom Windows 10 verzie 1607 alebo novšej. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte výraz winver a potom v zozname výsledkov vyberte položku Winver. Zobrazí sa verzia a zostava Windowsu.
  Nepoužívate Windows 10 verzie 1607 alebo novší? Zistite, ako môžete aktualizovať svoje zariadenie na stránke Aktualizácia Windowsu 10.
 2. Pomocou poradcu pri riešení problémov s aktiváciou opravte jednoduché chyby. Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedenej téme Pokus o spustenie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.
 3. Ak sa chyba zobrazuje aj naďalej, pozrite si zoznam kódov chýb uvedený nižšie a podľa navrhovaných krokov danú chybu opravte. 
 4. Skontrolujte, či sa chyba nezmenila. Keď spustíte poradcu pri riešení problémov s aktiváciou alebo vykonáte pokus o aktiváciu, v niektorých prípadoch sa kód chyby a správa zmenia. Ak sa kód chyby zmenil, vyhľadajte nový kód nižšie a postupujte podľa odporúčaných krokov. (Ak sa zobrazuje kód chyby, ktorý nie je uvedený na tejto stránke, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.)

Zatiaľ nepoužívate Windows 10? Pozrite si tému Aktivácia Windowsu 7 alebo Windowsu 8.1.

Pokus o spustenie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou


Ak používate Windows 10 verzie 1607 alebo novšej a nedávno ste vykonali zásadnú hardvérovú zmenu (napríklad vymenili základnú dosku) alebo preinštalovali Windows, poradca pri riešení problémov s aktiváciou vám môže bude môcť pomôcť s opätovnou aktiváciou Windowsu. 

Túto možnosť môžu používať len správcovia. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.

Oprava bežných chýb


Nižšie sú uvedené niektoré najbežnejšie chyby aktivácie s možnými riešeniami pre Windows 10Ak sa zobrazuje kód chyby, ktorý nie je uvedený na tejto stránke, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom.

Ak ste inovovali na vydanie Windows 10 zdarma a zariadenie nie je aktivované, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu Windows 10. Táto verzia obsahuje vylepšenia týkajúce sa aktivácie a riešenia problémov pri chybách aktivácie. Ďalšie informácie o aktualizovaní Windowsu nájdete v téme Windows Update: najčastejšie otázky.
 
 • Ďalšie informácie o tom, ako funguje aktivácia v systéme Windows 10, nájdete v téme Aktivácia Windowsu 10.
 • Ďalšie informácie o aktivácii systému Windows 7 alebo Windows 8.1 vrátane informácií o tom, ako ho aktivovať pomocou telefónu, nájdete v téme Aktivácia Windowsu 7 alebo Windowsu 8.1.
 
Chyba Význam chyby a spôsob vyriešenia

Windows nahlásil, že sa zmenil hardvér vášho zariadenia.

0xC004F211

Licencia na Windows je priradená k hardvéru zariadenia. Po vykonaní zásadnej zmeny hardvéru, ako je napríklad výmena systémovej dosky, Windows pri ďalšom spustení zariadenia už nenájde zodpovedajúcu licenciu. Ak bol Windows v zariadení predinštalovaný a vykonali ste zmenu, ako je napríklad výmena systémovej dosky, potom je potrebná nová licencia.

Ak chcete kúpiť novú licenciu na Windows, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia a potom vyberte položku Prejsť do obchodu Microsoft Store.
 Otvoriť nastavenia aktivácie

Ak máte kód Product Key systému Windows, ktorý ste použili vo vašom zariadení pred zmenou hardvéru, zadajte ho po výbere položiek Štart  > Nastavenie  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  a výbere položky Zmeniť kód Product Key

Okrem toho spoločnosť Microsoft poskytuje cestu výnimky na prenos licencie na Windows po zmene hardvéru. Pred vykonaním zmeny hardvéru a na použitie cesty výnimky sa musíte prihlásiť do toho istého konta Microsoft.  

Ak chcete získať prístup k tejto ceste výnimky, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  a potom vyberte položku Riešiť problémy. Ak poradca pri riešení problémov nedokáže problém vyriešiť, zobrazí sa prepojenie na opätovnú aktiváciu po zmene hardvéru. Jeho výberom zvolíte túto cestu. Ďalšie informácie nájdete v téme Opätovná aktivácia Windowsu 10 po zmene hardvéru

Kód Product Key použitý v tomto zariadení nefungoval s touto verziou Windowsu. Možno budete musieť kontaktovať obchod alebo spoločnosť, u ktorej ste si Windows kúpili, a zadať iný kód Product Key alebo prejsť do obchodu Store a kúpiť si pravý Windows.

0xC004F212 

Keď preinštalujete Windows 10 pomocou digitálnej licencie, zobrazí sa výzva na výber vydania, ktoré sa má inštalovať. Ak sa rozhodnete vybrať iné vydanie ako to, na ktoré máte licenciu, môžete dostať toto chybové hlásenie.  

Ak si myslíte, že ste nainštalovali nesprávne vydanie, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  a potom vyberte položku Riešiť problémy. Ak poradca pri riešení problémov zistí platnú digitálnu licenciu na Windows 10 vo vydaní, ktoré nie je aktuálne nainštalované, dáme vám vedieť a ukážeme postup inštalácie správneho vydania.
 Otvoriť nastavenia aktivácie

Windows nahlásil, že sa vo vašom zariadení nenašiel žiadny kód Product Key. 

0xC004F213

Licencia na Windows je priradená k hardvéru zariadenia. Po vykonaní zásadnej zmeny hardvéru, ako je napríklad výmena systémovej dosky, Windows pri ďalšom spustení zariadenia už nenájde zodpovedajúcu licenciu. Ak bol Windows v zariadení predinštalovaný a vykonali ste zmenu, ako je napríklad výmena systémovej dosky, potom je potrebná nová licencia.

Ak chcete kúpiť novú licenciu na Windows, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia a potom vyberte položku Prejsť do obchodu Microsoft Store
 Otvoriť nastavenia aktivácie

Ak máte kód Product Key systému Windows, ktorý ste použili vo vašom zariadení pred zmenou hardvéru, zadajte ho po výbere položiek Štart  > Nastavenie  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  a výbere položky Zmeniť kód Product Key

Okrem toho spoločnosť Microsoft poskytuje cestu výnimky na prenos licencie na Windows po zmene hardvéru. Pred vykonaním zmeny hardvéru a na použitie cesty výnimky sa musíte prihlásiť do toho istého konta Microsoft.  

Ak chcete získať prístup k tejto ceste výnimky, vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  a potom vyberte položku Riešiť problémy. Ak poradca pri riešení problémov nedokáže problém vyriešiť, zobrazí sa prepojenie na opätovnú aktiváciu po zmene hardvéru. Jeho výberom zvolíte túto cestu. Ďalšie informácie nájdete v téme Opätovná aktivácia Windowsu 10 po zmene hardvéru

Upozornenie „Platnosť licencie na systém Windows čoskoro uplynie“

Toto sa môže vyskytnúť, ak máte nainštalovaného klienta s multilicenciou. Klientov s multilicenciou na Windows 10 Pro používajú veľké organizácie, ktoré nasadzujú Windows 10 na stovkách alebo tisícoch počítačov.

V takom prípade aktiváciu zvyčajne spravuje vaša organizácia a budete musieť požiadať o pomoc správcu systému. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s vypršaním platnosti licencie na Windows.

0x803f7001 

Ak sa zobrazí kód chyby 0x803F7001, znamená to, že sa nepodarilo nájsť platnú licenciu na Windows 10 na aktiváciu Windowsu vo vašom zariadení. Windows aktivujete takto:

 1. Vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .
 2. Ak máte platný kód Product Key, vyberte možnosť Zmeniť kód Product Key a potom zadajte 25-miestny kód Product Key. Ak nemáte k dispozícii platný kód Product Key, vyberte možnosť Prejsť do obchodu Microsoft Store a postupujte podľa pokynov na zakúpenie digitálnej licencie pre Windows.
  Otvoriť nastavenia aktivácie

Ak potrebujete pomôcť s vyhľadaním svojho kódu Product Key, pozrite si tému Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows.

Ďalšie informácie o riešení problému s kódom chyby 0x803F7001 nájdete v téme Oprava chyby aktivácie 0x803F7001 Windowsu 10.

0x800704cF

Táto chyba znamená, že sme nenašli platnú licenciu na Windows pre vaše zariadenie.

Na aktiváciu Windowsu musíte použiť platný kód Product Key. Kód Product Key sa nachádza v potvrdzovacom e-maile, ktorý ste dostali po zakúpení Windowsu, v balení zakúpeného zariadenia alebo na Certifikáte pravosti pripevnenom na zadnej alebo dolnej strane zariadenia.

Ak potrebujete pomoc s vyhľadaním svojho kódu Product Key, pozrite si tému Vyhľadanie kódu Product Key pre Windows.

Ak máte k dispozícii platný kód Product Key, použite ho na aktiváciu Windowsu: 
 
 1. Vyberte položky Štart > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .
 2. Vyberte položku Zmeniť kód Product Key a potom zadajte 25-miestny kód Product Key.
  Otvoriť nastavenia aktivácie
Ak ste v zariadení vykonali zásadnú zmenu hardvéru, napríklad vymenili základnú dosku, zo stránky nastavení aktivácie spustite poradcu pri riešení problémov s aktiváciou systému Windows. Môže sa zobraziť žiadosť, aby ste znova vykonali aktiváciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.
 
 
0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Dôvod výskytu týchto chýb:
 
 • Zadali ste kód Product Key, ktorý nemožno použiť na aktiváciu Windowsu. Zadajte iný kód Product Key alebo si zakúpte nový kód Product Key.
 • Vykonali ste inováciu na Windows 10, ale aktivačné servery boli zaneprázdnené. Ak ste vykonali inováciu z aktivovanej kópie systému Windows 7 alebo Windows 8.1, vaša kópia systému Windows 10 sa aktivuje automaticky, alebo môžete chvíľu počkať a potom vybrať položku Aktivovať. Ak problémy s aktiváciou pretrvávajú, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
 • Inovovali ste na vydanie Windows 10 s využitím ponuky bezplatnej inovácie, no po preinštalovaní vydanie Windows 10 nie je aktivované. Vaša kópia vydania Windows 10 by sa mala aktivovať automaticky za predpokladu, že ste v zariadení nevykonali žiadne významné zmeny hardvéru, ako je napríklad výmena základnej dosky. Ak problémy s aktiváciou pretrvávajú, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
 
0xC004C003

Táto chyba sa môže zobraziť, pretože zadaný kód Product Key Windowsu 10 nie je platný. Kódy Product Key sú jedinečné – priradené ku konkrétnemu používateľovi na inštaláciu v jednom zariadení. Ak bol kód použitý (alebo bol pokus o jeho použitie) vo viacerých zariadeniach, označí sa ako neplatný. Na aktiváciu Windowsu musíte poskytnúť iný kód Windowsu, ktorý je jedinečný pre vaše zariadenie.   

Ak ste si zakúpili zariadenie od predajcu Windowsu 10 a očakávali ste, že kód bude platný, obráťte sa na predajcu. Ak ste zariadenie kúpili s predinštalovaným Windowsom 10 a po jeho prvom zapnutí sa zobrazila táto chyba aktivácie, obráťte sa na výrobcu svojho zariadenia. 

Ak sa vaše použitie zariadenia líši od vyššie uvedených scenárov, vyskúšajte nasledujúci postup: 

 • Spustite poradcu pri riešení problémov s aktiváciou Windowsu 10: vyberte položky Štart > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  a potom vyberte položku Riešiť problémy
  Otvoriť nastavenia aktivácie

 • Skontrolujte, či máte papierovú kópiu svojho 25-miestneho kódu Product Key pre Windows, ktorý môžete zadať na aktiváciu Windowsu 10. 

 • Ak bol vaše zariadenie nedávno opravené v nezávislej opravovni, obráťte sa na ňu, aby ste zistili, či opravy vyžadujú novú licenciu na Windows 10. 

 • Ak je zariadenie nové a nikdy nebolo aktivované, obráťte sa na jeho výrobcu. 

0xC004F034
Táto chyba sa môže zobraziť, ak ste zadali neplatný kód Product Key alebo kód Product Key inej verzie Windowsu.
 
Zadajte platný kód Product Key, ktorý zodpovedá verzii a vydaniu Windowsu 10, ktorý je nainštalovaný v zariadení.
 
Ak je Windows nainštalovaný v zariadení, ktoré sa pripája ku serveru služby Key Management Service (KMS), ďalšie informácie o aktivácii Windowsu vám poskytne pracovník podpory vo vašej organizácii.
0xC004F210
Táto chyba sa môže zobraziť, ak ste zadali kód Product Key vydania Windowsu, ktoré nie je nainštalované v zariadení. Táto chyba sa tiež môže zobrazovať v prípade, že ste v minulosti vykonali inováciu na vydanie Windows 10, ale aktuálne vydanie Windowsu nainštalované v zariadení nezodpovedá vydaniu vašej digitálnej licencie.
 
Môžete zadať platný kód Product Key zodpovedajúci vydaniu Windowsu, ktoré máte nainštalované v zariadení, alebo môžete preinštalovať vydanie Windows 10, ktoré zodpovedá vašej digitálnej licencii.
 
Ak máte v zariadení Windows 10 (verzie 1607 alebo novšej), poradca pri riešení problémov s aktiváciou vám môže pomôcť nainštalovať v zariadení správne vydanie Windowsu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.
0xC004E016, 0xC004F210
Táto chyba sa môže zobraziť, ak ste zadali kód Product Key inej verzie alebo vydania Windowsu. Napríklad na aktiváciu vydania Home systému Windows 10 alebo vydania Core systému Windows 10 nemôžete použiť kód Product Key vydania Enterprise systému Windows 10.
 
Zadajte kód Product key, ktorý zodpovedá verzii a vydaniu Windowsu, ktorý je nainštalovaný v zariadení, alebo si kúpte novú kópiu Windowsu z Microsoft Storu.
0xC004FC03
Táto chyba sa môže zobraziť, ak nie ste pripojení na internet alebo nastavenia brány firewall zabraňujú Windowsu v dokončení procesu aktivácie online.
 
Skontrolujte, či ste pripojení na internet a či brána firewall neblokuje aktiváciu Windowsu. Ak problémy pretrvávajú, skúste Windows aktivovať telefonicky. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte SLUI 04, v zozname výsledkov vyberte položku SLUI 04 a podľa pokynov na obrazovke potom aktivujte Windows.
 

 

0xC004E028 Táto chyba sa môže zobraziť, ak sa pokúšate aktivovať zariadenie, ktoré už je v procese aktivácie. Zariadenie by malo byť aktivované po dokončení prvej žiadosti.
0x8007267C Táto chyba sa môže zobraziť, ak nie ste pripojení na internet alebo je aktivačný server dočasne nedostupný. Skontrolujte, či ste pripojení na internet a či brána firewall neblokuje aktiváciu Windowsu.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014 Ak je aktivačný server dočasne nedostupný, vaša kópia Windowsu sa aktivuje automaticky po obnovení dostupnosti služby.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Táto chyba sa môže zobraziť, ak už bol kód Product Key použitý v inom zariadení alebo sa používa vo väčšom počte zariadení, než povoľujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Ak chcete problém vyriešiť, zakúpte kód Product Key pre všetky zariadenia, aby ste v každom z nich mohli aktivovať Windows.
 
Ak používate vydanie Windows 10, môžete si kúpiť Windows z obchodu Microsoft Store:
 
 1. Vyberte položky Štart > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .
 2. Vyberte položku Prejsť do obchodu Microsoft Store a potom si podľa pokynov kúpte vydanie Windows 10.
  Otvoriť nastavenia aktivácie
 
0xC004F00F
Táto chyba sa môže zobrazovať v prípade, že ste zadali kód Product Key vydania Windows Enterprise na aktiváciu systému Windows 10 Home alebo Windows 10 Pro. Zadajte kód Product Key, ktorý zodpovedá vydaniu Windowsu v zariadení.
 
0xC004C020
Táto chyba sa vyskytuje, ak bola multilicencia (licencia, ktorú si od spoločnosti Microsoft zakúpil podnik na inštaláciu Windowsu do viacerých zariadení) použitá vo viacerých zariadeniach, než to umožňujú licenčné podmienky na softvér od spoločnosti Microsoft. Problém môžete vyriešiť aktiváciou Windowsu v zariadení pomocou iného kódu Product Key. Ďalšie informácie vám poskytne pracovník podpory vo vašej organizácii.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Táto chyba sa môže zobrazovať v prípade, že ste zadali kód Product Key vydania Windows Enterprise na aktiváciu systému Windows 10 Home alebo Windows 10 Pro. Skúste zadať kód Product Key, ktorý zodpovedá vydaniu Windowsu v zariadení.
 • Táto chyba sa môže zobraziť aj ak sa pokúšate aktivovať pracovné zariadenie, ale nie ste pripojení k sieti na pracovisku. Ak sa chyba zobrazuje napriek tomu, že ste pripojení k sieti na pracovisku, možno je potrebné zmeniť nastavenia siete. Ďalšie informácie vám poskytne pracovník podpory vo vašej organizácii. 
 • Ak vaša organizácia nemá povereného pracovníka podpory, pravdepodobne budete musieť kód Product Key zadať znova:
 1. Vyberte položky Štart > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia
 2. Vyberte položku Zmeniť kód Product Key a potom zadajte 25-miestny kód Product Key.
  Otvoriť nastavenia aktivácie
Administrator permission required
 Môže sa od vás vyžadovať zadanie hesla správcu alebo potvrdenie vášho výberu.
0x80072F8F
Táto chyba sa môže zobraziť, ak sú dátum a čas zariadenia nesprávne alebo ak má Windows problém s pripojením k online aktivačnej službe a nemôže overiť kód Product Key.
 
Ak chcete overiť dátum a čas, vyberte položky Štart > Nastavenie  > Čas a jazyk > Dátum a čas.
Overenie dátumu a času v nastaveniach
 
Ak chcete skontrolovať internetové pripojenie:
 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text poradca pri riešení problémov so sieťou a potom v zozname výsledkov vyberte možnosť Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.
 2. Postupujte podľa pokynov a opravte všetky problémy so sieťou.
Ak Poradca pri riešení problémov so sieťou nenašiel žiadne problémy so sieťovým pripojením, skúste reštartovať zariadenie a overiť, či sa tým problém odstránil.
 
0xC004E003
Táto chyba sa môže zobraziť po inštalácii softvéru tretích strán, ktorý zmenil systémové súbory. Aktivácia Windowsu potrebuje na dokončenie aktivácie určité systémové súbory. Systémové súbory sa môžete pokúsiť obnoviť do predchádzajúceho stavu. Bez ovplyvnenia vašich osobných súborov sa tak odstráni akýkoľvek softvér, ktorý ste po tomto bode nainštalovali.
 
Ďalšie informácie nájdete v časti o obnovení systému použitím bodu obnovenia v téme Možnosti obnovenia vo Windowse 10.
0x80004005
Vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia a nakoniec výberom položky Riešenie problémov spustite poradcu pri riešení problémov s aktiváciou. Ďalšie informácie o poradcovi pri riešení problémov nájdete v téme Používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.
Ak to nepomôže, pravdepodobne bude nutné obnoviť výrobné nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v sekcii v téme Možnosti obnovenia vo Windowse 10.
0x87e10bc6
Vyskytla sa chyba nášho aktivačného servera alebo licenčnej služby. Počkajte niekoľko minút a potom skúste nasledujúce kroky na obnovenie licencie na Windows 10 Pro: vyberte položky Štart > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia a potom vyberte položku Riešiť problémy na spustenie Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.
Otvoriť nastavenia aktivácie
 
Po dokončení poradcu pri riešení problémov vyberte položku Prejsť do obchodu Microsoft Store na spustenie aplikácie Microsoft Store. Ak aplikácia Microsoft Store ukazuje, že sa vyskytol problém, kliknite na položku Skúsiť znova. Po niekoľkých minútach by sa malo zobraziť hlásenie s poďakovaním za aktiváciu pravého Windowsu a po ňom ďalšie hlásenie potvrdzujúce, že bol Windows aktivovaný.
 
Ďalšie informácie o poradcovi pri riešení problémov nájdete v téme Používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.
0x80070652

Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak súčasti aktualizácie v počítači chýbajú alebo sú poškodené. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj z dôvodu obmedzeného sieťového pripojenia smerom do systému.

Pomocou Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update skontrolujte poškodené alebo chýbajúce aktualizácie alebo súčasti. Poradca pri riešení problémov vám pomôže nájsť a v niektorých prípadoch vyriešiť problém.

Skontrolujte tiež intenzitu internetového pripojenia.

Všetky ostatné kódy chýb Prejdite do Pomocníka pre Windows, zadajte kód chyby do poľa Hľadať pomoc v pravom hornom rohu a spustite vyhľadávanie. Pozorne si pozrite výsledky hľadania, aby ste sa uistili, že vyskúšate iba tie, ktoré sa vzťahujú na vašu situáciu.