Pomoc pri chybách aktivácie Windowsu


Nižšie sú uvedené niektoré z najbežnejších chýb aktivácie v systéme Windows 10 spolu s možnými opravami .

Ak ste inovovali na systém Windows 10 zdarma a váš počítač nie je aktivovaný, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu Windows 10. Zaviedli sme vylepšenia týkajúce sa aktivácie a riešenia problémov pri chybách aktivácie. Ďalšie informácie o aktualizovaní Windowsu nájdete v téme Windows Update: Najčastejšie otázky.


ChybaVýznam chyby a spôsob vyriešenia
0x803f7001, 0x800704cF

Táto chyba znamená, že sme nenašli platnú licenciu Windowsu pre váš počítač.

Na aktiváciu Windowsu musíte použiť platný kód Product Key. Kód Product Key sa nachádza v potvrdzovacom e-maile, ktorý ste dostali po zakúpení Windowsu, v balení zakúpeného počítača alebo na Certifikáte pravosti pripevnenom na zadnej alebo bočnej strane počítača.

Ak máte k dispozícii platný kód Product Key, použite ho na aktiváciu Windowsu: 

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .
 2. Vyberte položku Zmeniť kód Product Key a potom zadajte 25-miestny kód Product Key.
Ak ste vykonali veľkú zmenu hardvéru zariadenia, napríklad vymenili základnú dosku, spustite poradcu pri riešení problémov s aktiváciou Windowsu na stránke nastavenia aktivácie. Môže sa zobraziť výzva na opätovnú aktiváciu.


0xC004C003, 0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050
Dôvod výskytu týchto chýb:

 • Zadali ste kód Product Key, ktorý nemožno použiť na aktiváciu Windowsu. Zadajte iný kód Product Key alebo si zakúpte nový kód Product Key.
 • Vykonali ste inováciu na Windows 10, ale aktivačné servery boli zaneprázdnené. Ak ste vykonali inováciu z aktivovanej kópie systému Windows 7 alebo Windows 8.1, vaša kópia systému Windows 10 sa aktivuje automaticky, alebo môžete chvíľu počkať a potom vybrať položku Aktivovať. Ak problémy s aktiváciou pretrvávajú, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
 • Inovovali ste na Windows 10 s použitím ponuky bezplatnej inovácie, no po preinštalovaní nie je Windows 10 aktivovaný. Vaša kópia systému Windows 10 by sa mala aktivovať automaticky za predpokladu, že ste v zariadení nevykonali žiadne významné zmeny hardvéru, ako je napríklad výmena základnej dosky. Ak problémy s aktiváciou pretrvávajú, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
0xC004F034
Táto chyba sa môže zobraziť, ak ste zadali neplatný kód Product Key alebo kód Product Key inej verzie Windowsu.

Zadajte platný kód Product Key, ktorý zodpovedá verzii a vydaniu Windowsu 10, ktorý je nainštalovaný v zariadení.

Ak je Windows nainštalovaný v zariadení, ktoré sa pripája ku serveru služby Key Management Service (KMS), ďalšie informácie o aktivácii Windowsu vám poskytne pracovník podpory vo vašej organizácii.
0xC004F210
Táto chyba sa môže zobraziť, ak ste zadali kód Product Key vydania Windowsu, ktoré nie je nainštalované v zariadení. Táto chyba sa tiež môže zobrazovať v prípade, že ste v minulosti vykonali inováciu na Windows 10, ale aktuálne vydanie Windowsu nainštalované v zariadení nezodpovedá vydaniu vašej digitálnej licencie.

Môžete zadať platný kód Product Key zodpovedajúci vydaniu Windowsu, ktoré je nainštalované v zariadení, alebo môžete preinštalovať vydanie systému Windows 10 , ktoré zodpovedá vašej digitálnej licencii.

Ak má zariadenie Windows 10 (verzia 1607), pri riešení problémov môžte použiť poradcu pri riešení problémov s aktiváciou, ktorý vám pomôže nainštalovať v zariadení správne vydanie Windowsu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.
0xC004E016, 0xC004F210
Táto chyba sa môže zobraziť, ak ste zadali kód Product Key inej verzie alebo vydania Windowsu. Na aktiváciu vydania Home systému Windows 10  alebo vydania Core systému Windows 10  napríklad nemôžete použiť kód Product Key vydania Enterprise systému Windows 10 .

Zadajte kód Product key, ktorý zodpovedá verzii a vydaniu Windowsu, ktorý je nainštalovaný v zariadení, alebo si kúpte novú kópiu Windowsu z Obchodu.
0xC004FC03
Táto chyba sa môže zobraziť, ak nie ste pripojení na internet alebo nastavenia brány firewall zabraňujú Windowsu v dokončení procesu aktivácie online.

Skontrolujte, či ste pripojení na internet a či brána firewall neblokuje aktiváciu Windowsu. Ak problémy pretrvávajú, skúste Windows aktivovať telefonicky.

Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte reťazec SLUI 04, vyberte položku SLUI 04 a potom podľa pokynov na obrazovke aktivujte Windows.
0xC004E028
Táto chyba sa môže zobraziť, ak sa pokúšate aktivovať zariadenie, ktoré už je v procese aktivácie. Zariadenie by malo byť aktivované po dokončení prvej žiadosti.
0x8007267C
Táto chyba sa môže zobraziť, ak nie ste pripojení na internet alebo je aktivačný server dočasne nedostupný. Skontrolujte, či ste pripojení na internet a či brána firewall neblokuje aktiváciu Windowsu.
0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014
Ak je aktivačný server dočasne nedostupný, vaša kópia Windowsu sa aktivuje automaticky po obnovení dostupnosti služby.
0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071
Táto chyba sa môže zobraziť, ak už bol kód Product Key použitý v inom počítači alebo sa používa vo väčšom počte počítačov, než povoľujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Ak chcete problém vyriešiť, zakúpte kód Product Key pre všetky počítače, aby ste v každom z nich mohli aktivovať Windows.

Ak používate Windows 10, môžete si kúpiť Windows z Windows Obchodu:

 1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .
 2. Vyberte položku Prejsť do Obchodu a potom si podľa pokynov kúpte Windows 10.

0xC004F00F
Táto chyba sa môže zobrazovať v prípade, že ste zadali kód Product Key vydania Windows Enterprise na aktiváciu systému Windows 10 Home alebo Windows 10 Pro. Zadajte kód Product Key, ktorý zodpovedá vydaniu Windowsu v zariadení.

0xC004C020
Táto chyba sa vyskytuje, ak bola multilicencia (licencia, ktorú si od spoločnosti Microsoft zakúpil podnik na inštaláciu Windowsu do viacerých počítačov) použitá vo viacerých počítačoch, než to umožňujú licenčné podmienky na softvér od spoločnosti Microsoft. Problém môžete vyriešiť aktiváciou Windowsu v počítači pomocou iného kódu Product Key. Ďalšie informácie vám poskytne pracovník podpory vo vašej organizácii.
0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B
 • Táto chyba sa môže zobrazovať v prípade, že ste zadali kód Product Key vydania Windows Enterprise na aktiváciu systému Windows 10 Home alebo Windows 10 Pro. Skúste zadať kód Product Key, ktorý zodpovedá vydaniu Windowsu v zariadení.
 • Táto chyba sa môže zobraziť aj ak sa pokúšate aktivovať pracovný počítač, ale nie ste pripojení k sieti na pracovisku. Ak sa chyba zobrazuje napriek tomu, že ste pripojení k sieti na pracovisku, možno je potrebné zmeniť nastavenia siete. Ďalšie informácie vám poskytne pracovník podpory vo vašej organizácii.
 • Ak vaša organizácia nemá povereného pracovníka podpory, pravdepodobne budete musieť kód Product Key zadať znova:
  1. Vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia .
  2. Vyberte položku Zmeniť kód Product Key a potom zadajte 25-miestny kód Product Key.
Vyžaduje sa povolenie správcu
 Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie vašej voľby.
0x80072F8F
Táto chyba sa môže zobraziť, ak je dátum a čas počítača nesprávny alebo ak má Windows problém s pripojením k online aktivačnej službe a nemôže overiť kód Product Key.

Ak chcete overiť dátum a čas, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Čas a jazyk > Dátum a čas.

Ak chcete skontrolovať internetové pripojenie:

 1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte slovné spojenie Poradca pri riešení problémov so sieťou a potom vyberte možnosť Identifikovať a opraviť problémy so sieťou.
 2. Postupujte podľa pokynov a opravte všetky problémy so sieťou.
Ak Poradca pri riešení problémov so sieťou nenašiel žiadne problémy so sieťovým pripojením, skúste reštartovať počítač a overiť, či sa tým problém odstránil.

0xC004E003
Táto chyba sa môže zobraziť po inštalácii softvéru tretích strán, ktorý zmenil systémové súbory. Aktivácia Windowsu potrebuje na dokončenie aktivácie určité systémové súbory. Systémové súbory sa môžete pokúsiť obnoviť do predchádzajúceho stavu. Bez ovplyvnenia vašich osobných súborov sa tak odstráni akýkoľvek softvér, ktorý ste po tomto bode nainštalovali.

Ďalšie informácie nájdete v časti o obnovení systému použitím bodu obnovenia v téme Možnosti obnovenia vo Windowse 10.
0x80004005
Ak chcete spustiť poradcu pri riešení problémov s aktiváciou, vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte možnosti Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia a napokon vyberte položku Riešiť problémy. Ďalšie informácie o poradcovi pri riešení problémov nájdete v téme Používanie poradcu pri riešení problémov s aktiváciou.

Ak to nepomôže, pravdepodobne bude nutné obnoviť výrobné nastavenia počítača. Ďalšie informácie nájdete v príslušnej časti v téme Možnosti obnovenia vo Windowse 10.
Vlastnosti

ID článku: 10738 – Posledná kontrola: 16. 12. 2016 – Revízia: 8

Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Pripomienky