Vyhľadanie a zamknutie strateného zariadenia s Windowsom

Vzťahuje sa na: Konto MicrosoftWindows

Ak sa niektoré z vašich zariadení s Windowsom stratí alebo ho odcudzia, na jeho nájdenie a zablokovanie na diaľku môžete použiť funkciu Nájsť moje zariadenie.

  • Toto nastavenie funguje pre všetky zariadenia s Windowsom, napríklad počítače, prenosné počítače, pre zariadenia Surface alebo pero pre Surface. Pred použitím treba funkciu zapnúť. 

  • Funkciu nemôžete používať spolu s pracovným alebo školským kontom a nefunguje v zariadeniach so systémom iOS, zariadeniach s Androidom alebo v konzolách Xbox One. Tu zistíte , ako postupovať v prípade krádeže konzoly Xbox.

 

Zapnutie funkcie Nájsť moje zariadenie


Pri nastavovaní nového zariadenia sa môžete rozhodnúť, či chcete zapnúť alebo vypnúť nastavenie Nájsť moje zariadenie. Ak ste túto funkciu počas inštalácie vypli a teraz ju chcete zapnúť, uistite sa, že je zariadenie s Windowsom pripojené k internetu, jeho batéria má dostatok energie, aby sa mohli odoslať informácie o polohe, a že ste sa prihlásili do zariadenia.

  1. V zariadení, ktorého nastavenie chcete zmeniť vyberte položky Štart  > Nastavenia  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Nájsť moje zariadenie.

  2. Vyberte možnosť Zmeniť pre zariadenie, ktorého nastavenie chcete zmeniť. 

Vyhľadanie zariadenia s Windowsom


 

  1. Prejdite na adresu account.microsoft.com a vyberte položku Prihlásenie. Ďalšie informácie o prihlasovaní nájdete v téme Pomocník pre konto Microsoft

  2. Vyberte položku Zariadenia, potom vyberte kartu Nájsť moje zariadenie.

  3. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nájsť, a potom vyberte položku Nájsť a zobrazí sa mapa s uvedením polohy vášho zariadenia.

Odomknutie zariadenia s Windowsom na diaľku


  1. Keď svoje zariadenie nájdete na mape, vyberte položky Zamknúť Ďalej.

  2. Keď je zariadenie uzamknuté, môžete na zvýšenie bezpečnosti obnoviť svoje heslo. Ďalšie informácie o heslách nájdete v téme Zmena alebo vytvorenie nového hesla systému Windows.