Pridanie členov do rodinnej skupiny

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Existuje niekoľko spôsobov pridania niekoho do rodinnej skupiny, členov je ale najjednoduchšie nastaviť a spravovať na stránke account.microsoft.com/family vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Prihláste sa so svojím kontom Microsoft a potom vyberte položku Pridať člena rodiny.

 2. Vyberte položku Dieťa alebo Dospelý.

 3. Zadajte e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať, a vyberte položku Odoslať pozvanie. (Ak vaše dieťa nemá e-mailové konto alebo telefónne číslo, vyberte možnosť Vytvoriť nové konto dieťaťa.)

 4. Osoba, ktorú ste pozvali, musí pozvánku prijať v e-maile alebo SMS správe.

 5. Môžete tiež prejsť na stránku account.microsoft.com/family a v časti Oznámenia v hornej časti stránky vyberte v časti Čakajúci člen položku Prijať teraz vedľa e-mailovej adresy. Musíte sa odhlásiť, aby sa osoba, ktorú pridávate, mohla prihlásiť a pripojiť k rodinnej skupine. 

 6. Znova sa prihláste a dokončite nastavenie rodičovskej kontroly detského konta.


Pridanie konta dieťaťa v počítači do rodinnej skupiny

Ak dieťa už má používateľské konto vo vašom počítači, môžete ho pridať do svojej rodinnej skupiny.

 1. Povedzte dieťaťu, aby sa prihlásilo do počítača.
 2. Vyberte položky Štart > Nastavenie > Kontá .
 3. Vyberte položku Vaše údaje.
 • Ak sa dieťa v súčasnosti neprihlasuje s kontom Microsoft, vyberte možnosť Prihlásiť sa pomocou konta Microsoft a zadajte jeho e-mailovú adresu. E-mailovú adresu dieťaťa onedlho použijete na pridanie dieťaťa do svojej rodinnej skupiny.
 • Ak je k jeho kontu priradená nejaká e-mailová adresa, poznačte si ju. Použijete ju na pridanie dieťaťa do svojej rodinnej skupiny.
 1. V ďalšom kroku sa môžete prihlásiť na lokalite account.microsoft.com/family a pridať dieťa do svojej rodinnej skupiny. Kým dieťa neprijme vaše e-mailom odoslané pozvanie, aby sa pridalo do vašej rodinnej skupiny, bude sa môcť prihlasovať bez toho, aby sa v jeho konte používali akékoľvek nastavenia rodiny, obmedzenia alebo monitorovania.

Pridanie člena rodiny v konzole Xbox One:

Spôsob, akým niekoho pridáte do rodinnej skupiny v konzole Xbox One závisí od toho, či používateľ ešte nie je zaregistrovaný v službe Xbox Live alebo či už má konto Xbox Live. Deti, ktoré ešte nie sú zaregistrované v službe Xbox Live, pridajte do rodinnej skupiny pomocou konzoly, potom ich rodinné nastavenia môžete spravovať na lokalite account.microsoft.com/family. V opačnom prípade sa v konzole nemusia zobrazovať v zozname členov rodiny.

Ak dieťa nemá konto v službe Xbox Live

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , otvorí sa sprievodca, potom vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa pomocou svojho konta.
 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox a vyberte položky Systém > Nastavenia  > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny > Pridanie nového člena.
 3. Keď osoba, ktorú chcete pridať, dostane pokyn, aby sa prihlásila pomocou e-mailovej adresy svojho konta Microsoft, stlačte na ovládači tlačidlo B, potom ľavý pákový ovládač posuňte smerom nadol a vyberte položku Vytvoriť nové konto a postupujte podľa pokynov na vytvorenie konta Microsoft.
 4. Po zobrazení výzvy vyberte možnosť Pridať do rodiny.


Ak dieťa má konto Xbox Live, ktoré je vo vašej konzole

 1. Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu, potom vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa so svojím kontom.
 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox  a vyberte položky Systém > Nastavenia  > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny.
 3. Vyberte profil osoby, ktorú chcete pridať, potom na ovládači stlačte tlačidlo A.


Ak dieťa má konto služby Xbox Live, ktoré nie je na vašej konzole

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, potom vyberte položku Prihlásenie a prihláste sa do svojho konta.
 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox  a vyberte položky Systém > Nastavenia  > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny > Pridanie nového člena.
 3. Požiadajte osobu, ktorú chcete pridať, aby sa prihlásila do svojho konta Microsoft pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla. Po zobrazení výzvy vyberte možnosť Pridať do rodiny.

Správa detských kont

Ďalšie informácie o rozdieloch medzi detskými kontami a kontami dospelých a o tom, ako ich spravovať, nájdete v nasledujúcich témach: