Pridanie členov do rodinnej skupiny

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Do svojej rodinnej skupiny môžete niekoho pridať v počítači alebo v konzole Xbox One. Ďalšie informácie o výhodách rodinnej skupiny a o jej nastavení nájdete v téme Čo je skupina v službe Rodina v Microsofte?

Pridanie člena rodiny v počítači

Pošleme e-mail alebo SMS správu s pozvánkou každej osobe, ktorú chcete pridať, a budú musieť súhlasiť s účasťou v rodinnej skupine. Ak pridávate konto pre malé dieťa, môžete nastaviť e-mailovú adresu a monitorovať ju.

Pridanie člena do rodinnej skupiny:

 1. Prejdite na lokalitu family.microsoft.com.

 2. Prihláste sa so svojím kontom Microsoft a potom vyberte položku Pridať člena rodiny.

 3. Vyberte položku Dieťa alebo Dospelý.

 4. Zadajte e-mailovú adresu alebo mobilné telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať. Ak vaše dieťa:

  • má konto Microsoft, použite e-mailovú adresu priradenú k tomu kontu,
  • nemá konto Microsoft, vyberte možnosť vytvoriť ho zaň. Ak má dieťa lokálne konto v počítači, použite e-mail priradený k tomu kontu. Ak ho chcete vyhľadať, vyberte položky Štart  > Nastavenie  > Kontá  > Vaše informácie. Ak bolo konto nastavené pomocou e-mailovej adresy, zobrazí sa pod menom dieťaťa.
 5. Vyberte položku Odoslať pozvánkup

 6. Osoba, ktorú ste pozvali, musí pozvánku prijať v e-maile alebo SMS správe. Môžete tiež vybrať položku Hotovoa potom v časti Oznámenia vedľa položky Čakajúci členvybrať položku Prijať teraz. Budete odhlásený, aby sa osoba, ktorú pridávate, mohla prihlásiť do svojho konta a prijať pozvanie.

 7. Ak ide o konto dospelej osoby, hotovo. V prípade detského konta musí dieťa vybrať položku Môj rodič sa teraz môže prihlásiť. Potom sa znova prihláste do svojho konta, prijmite právne podmienky, vyberte, či sa vaše dieťa môže prihlásiť do aplikácií tretích strán, a vyberte položku Pokračovať. Teraz môžete nastaviť rodičovskú kontrolu v rodinnej skupine (zistite, ako nastaviť rodičovskú kontrolu).

Pridanie člena rodiny v konzole Xbox One

Spôsob, akým niekoho pridáte do rodinnej skupiny v konzole Xbox One závisí od toho, či používateľ ešte nie je zaregistrovaný v službe Xbox Live alebo či už má konto Xbox Live. Deti, ktoré ešte nie sú zaregistrované v službe Xbox Live, pridajte do rodinnej skupiny cez konzolu a potom ich rodinné nastavenia môžete spravovať na lokalite family.microsoft.com. V opačnom prípade sa v konzole nemusia zobrazovať v zozname členov rodiny.

Ak dieťa nemá konto v službe Xbox Live

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , otvorí sa sprievodca, potom vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa pomocou svojho konta.
 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox a vyberte položky Systém > Nastavenia  > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny > Pridanie nového člena.
 3. Keď osoba, ktorú chcete pridať, dostane pokyn, aby sa prihlásila pomocou e-mailovej adresy svojho konta Microsoft, stlačte na ovládači tlačidlo B, potom ľavý pákový ovládač posuňte smerom nadol a vyberte položku Vytvoriť nové konto a postupujte podľa pokynov na vytvorenie konta Microsoft.
 4. Po zobrazení výzvy vyberte možnosť Pridať do rodiny.


Ak dieťa má konto Xbox Live, ktoré je vo vašej konzole

 1. Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu, potom vyberte položku Prihlásiť sa a prihláste sa so svojím kontom.
 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox  a vyberte položky Systém > Nastavenia  > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny.
 3. Vyberte profil osoby, ktorú chcete pridať, potom na ovládači stlačte tlačidlo A.


Ak dieťa má konto služby Xbox Live, ktoré nie je na vašej konzole

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, potom vyberte položku Prihlásenie a prihláste sa do svojho konta.
 2. Znovu stlačte tlačidlo Xbox  a vyberte položky Systém > Nastavenia  > Konto > Nastavenia rodiny > Spravovať členov rodinyPridanie do rodiny > Pridanie nového člena.
 3. Požiadajte osobu, ktorú chcete pridať, aby sa prihlásila do svojho konta Microsoft pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla. Po zobrazení výzvy vyberte možnosť Pridať do rodiny.

Správa detských kont

Ďalšie informácie o rozdieloch medzi detskými kontami a kontami dospelých a o tom, ako ich spravovať, nájdete v nasledujúcich témach:

Súvisiace témy

Ak chcete zdieľať predplatné softvéru alebo funkcie Xboxu, pozrite si tému: